Blogs

ZWTextile nowa nakładka na ZWCAD 2017

Mam przyjemność poinformować o nowej nakładce na ZWCAD dedykowanej dla branży odzieżowej. Ulotka o nowym programie Ulotka_ZWTextile.pdf Zapraszamy również na premierę nakładki, która odbędzie w Łodzi 22 września. :hi:

dmatusz3

dmatusz3

Jak przeskoczyć rondo.

Tak wygląda w rzeczywistości przeskoczenie przez rondo. Kierowca zasnął za kierownicą. http://www.huffingtonpost.com/entry/car-flies-through-roundabout_us_5743c6aee4b0613b512b206e

dmatusz3

dmatusz3

Koniec sporu ZWSOFT - Autodesk

Witam, mam dobre wiadomości. Porozumienie ZWSOFTu z Autodeskiem zostało podpisane. Tym samym wszelkie spory o własności intelektualne zostały zakończone. Wygasają wszelkie roszczenia względem ZWCAD+ i wersji branżowych. Spór rozpoczął się niecałe 2 lata temu, kiedy to odbyła się rozprawa w sądzie w Hadze. Pisałem o tej sprawie więcej tutaj. Wyrok sądu był korzystny dla ZWSOFTu. Niemniej "niesnaski" pozostały i ZWSOFT starał się porozumieć z drugą firmą w c

dmatusz3

dmatusz3

Proces sądowy ZWSOFT- AUTODESK

Obiecałem napisać kilka słów o procesie pomiędzy ZWSOFT a firmą Autodesk. Początkiem 2014 do sądu w Hadze (do wydziału specjalizującym się w prawie autorskim) wpłynął pozew przeciwko firmie ZWSOFT, oraz przeciwko kilku sprzedawcom programu ZWCAD w Holandii i ościennych krajach. Zarzutów było (jeśli mnie pamięć nie myli) 46. Chodziło głównie o to, że ZWSFOT ukradł kod źródłowy Acada i wkleił go do ZWCADa. Stanowisko Autodesku popierało kilku profesorów, udowadniając, że skoro ZWCAD ma takie sa

dmatusz3

dmatusz3

034. Wstawianie okna łukowego na ścianie łukowej.

Aplikacja ZWCAD Architecture 2015 umożliwia wstawianie okna łukowego na narysowanej ścianie łukowej. Cała operacja nie jest skomplikowana. Rozpoczynamy od narysowania ściany łukowej - opisano we wpisie Mając już ścianę można przejść do wstawienia okna łukowego. Narzędzie Ściana łukowa znajduje się w Menu ekranowym, w zakładce Drzwi/Okno. Dostępne jest również poprzez wpisanie polecenia S41_ARCWINDOW. Po włączeniu opcji pojawi się okno, w którym można ustawić parametry okna łukowego. Wybr

krolka

krolka

033. Wstawianie stolarki drzwiowej.

Stolarka drzwiowa tak jak i stolarka okienna wstawiana jest jako bloki. Program posiada już bibliotekę gotowych bloków 2D oraz 3D. Narzędzie, które odpowiada za wstawienie drzwi znajduje się w menu ekranowym, w zakładce Drzwi/Okno. Okno ustawień drzwi można również aktywować poleceniem: S41_DOOR W oknie Ustawienia drzwi ustawiamy parametry takie jak: szerokość całkowitą drzwi, wysokość całkowitą (H), wysokość progu (T), wybrać widok 2D oraz 3D wstawianych drzwi. Dodatkowo prog

krolka

krolka

032. Wstawianie stolarki okiennej.

Program ZWCAD Architecture zawiera narzędzia, które pozwalają na łatwe wstawianie stolarki okiennej do projektu. Poniższa instrukcja przedstawia krok po kroku wstawienie stolarki okiennej w wykonany projekt. Narzędzie dedykowane dla wstawiania stolarki znajduje się w menu ekranowym. 1. Wybrać z zakładki Drzwi/Okno narzędzie Okna lub wpisać w pasek poleceń S41_WINDOW. Okno Ustawienia okien pozwala na określenie następujących parametrów: szerokość całkowitą okna – na rysunku określaną jako

krolka

krolka

031. Wstawianie i usuwanie otworów w płycie stropowej.

Płyta stropowa tworzona jest jako jednolity element na wybranej kondygnacji, bądź nad wybranymi pomieszczeniami. 1) Dodawanie otworów do płyty stropowej W celu wstawienia otworu w płycie stropowej należy wrysować dowolny kształt w miejscu, w którym ma zostać wstawiony. Następnie należy dwukrotnie kliknąć w obrys płyty na rysunku. Na pasku poleceń pokażą się opcje, w których znajdziemy polecenie dodaj otwory (A). Po kliknięciu we wspomniane wyżej polecenie, należy wskazać krzywą zamknięt

krolka

krolka

030. Jak narysować płytę w ZWCAD Architecture.

W ZWCAD Architecture znajdziemy narzędzia do modelowania płyt poziomych oraz pionowych. Modelowanie płyt poziomych możemy wykonać przy użyciu dwóch dostępnych narzędzi: - funkcji Płyta - funkcji Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek Funkcjonalności te różnią się sposobem (poziomem automatyzacji) rysowania płyt (narzędzie Płyta wymaga zdefiniowania obrysu krawędzi płyty, natomiast Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek modeluje płytę po obrysie tych elementów). Można z nich korzystać w n

awarch

awarch

029. Jak włączyć/wyłączyć widoczność belki na rysunku.

Funkcjonalności służące do rysowania belek i wieńców zostały opisane w poście: 011. Modelowanie wieńca i belki na ścianie. Widoczność belki/wieńca na rysunku możemy zmieniać za pomocą funkcji Włącz/Wyłącz Belkę. Funkcję możemy uruchomić z: Menu ekranowego: paska poleceń, wpisując komendę S41_LKG Po wybraniu polecenia zostanie zmieniona widoczność belek (będą wyświetlone na rysunku lub nie):

awarch

awarch

028. Jak narysować słup o dowolnym kształcie przekroju?

W ZWCAD Architecture, oprócz słupów standardowych możemy wrysować słup o dowolnym kształcie przekroju. Poniżej instrukcja krok po kroku rysowania słupa o specjalnym kształcie: 1) Narysuj zamkniętą polilinię obrysu słupa: UWAGA: Polilinia jest zamknięta, jeśli we właściwościach obiektu właściwość "Zamknięty" ma ustawioną wartość "TAK". 2) Uruchom funkcję Słup o Specjalnym Kształcie z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_YXZ). 3) Wskaż zamkniętą polilinię przekroju słupa na rysunku:

awarch

awarch

Sortowanie plików Windows

W systemie Windows pliki wyświetlają się w sposób, który odległy jest odległy od mojego pojmowania rzeczywistości. np A-1.dwg, A-10.dwg , A-11.dwg, ... a po A-19.dwg możemy zobaczyć A-2.dwg i dalej A-21.dwg - aż do A-29.dwg po czym A-3.dwg. Wolałbym tak: A-1.dwg A-2.dwg A-3.dwg aż do A-9.dwg, a dopiero później A-10.dwg, 11 do 19, 20 - 29 itd. Windows umożliwia wyświetlanie plików również w takim trybie, ale to wymaga zmiany ustawień w polityce . Można to wykonać w ustawieniach po

kruszynski

kruszynski

Outlook 2013 - ładowanie profilu

Mój Outlook zachorował. Przy włączaniu potrafił w nieskończoność ładować profil. Szukałem 2 dni, i wydawało mi się, że zrobiłem wszystko: wyłączenie akceleracji karty graficznej http://triplescomputers.com/blog/casestudies/solution-microsoft-outlook-2013-hangs-at-loading-profile-after-office-update/, sprawdzanie dysku, sprawdzanie pliku danych pst uruchamianie w trybie awaryjnym (też się nie dało), naprawa instalacji programu, uruchamianie z różnymi magicznymi przełącznikami,

dmatusz3

dmatusz3

027. Jak narysować żelbetowy rdzeń w ścianie?

Do wrysowania żelbetowego rdzenia w uprzednio narysowanej ścianie w ZWCAD Architecture można skorzystać funkcji Słup-Rdzeń. Aby wrysować rdzeń należy: 1) Wybrać polecenie Słup-Rdzeń z menu ekranowego lub wpisać S41_GZZ w pasku poleceń. 2) Wskazać dowolny punkt na ścianie, w którym chcemy wstawić rdzeń (np. narożnik ściany): 3) Zdefiniować parametry rdzenia w oknie dialogowym funkcji: Po zatwierdzeniu wymiarów otrzymamy rdzeń żelbetowy wstawiony w ścianę, który jest widoczny na rzuci

awarch

awarch

Jak utworzyć wzór linii użytkownika

ZWCAD Architecture posiada funkcjonalność umożliwiającą utworzenie własnego wzoru linii użytkownika: Poniżej przedstawiam procedurę tworzenia linii użytkownika: 1) Jak widać powyższa linia jest utworzona jest z powtarzalnych elementów. W pierwszej kolejności rysujemy element powtarzalny wzoru linii: UWAGA: Zaznaczony punkt jest używany do określenia odległości pomiędzy powtarzalnymi elementami wzoru. 2) Uruchom funkcję Zarządzanie Biblioteką. Znajdziesz ją w zakładce Wzór/Blok lub wpisuj

awarch

awarch

026. Rysowanie słupa na skrzyżowaniu ścian.

Skrzyżowanie słupów to narzędzie programu ZWCAD Architecture umożliwiające rysowanie słupa na skrzyżowaniu ścian. Aby w szybki sposób wrysować wieloramienny słup na skrzyżowaniu ścian należy: 1) Wybrać polecenie Skrzyżowanie Słupów z menu ekranowego lub wpisując komendę S41_DZJZ w pasku poleceń. 2) Wskazać krzyżujące się ściany. 3) Określić długość ramienia słupa (liczona od punktu przecięcia ramion słupa). W rezultacie otrzymamy słupy, o zadanej długości ramion, umieszczonych na wskaza

awarch

awarch

Jak tworzyć kondygnacje w ZWCAD Architecture

ZWCAD Architecture tworzy złożeniowy model 3D budynku oraz przekroje czy też widoki elewacji na podstawie rzutów budynku. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musimy zdefiniować i odpowiednio zaprojektować kolejne piętra budynku. Program to, co narysowaliśmy na naszym rzucie traktuje jako osobną kondygnację dopiero wtedy, kiedy zostanie to ujęte w tzw. Ramce Rzutu. Ramka Rzutu zawiera informacje o numerze oraz wysokości kondygnacji. Poniżej instrukcja tworzenia ramki rzutu: 1) Wybieramy fun

awarch

awarch

025. Rysowanie słupa narożnego w ZWCAD Architecture.

ZWCAD Architecture zawiera osobne narzędzie służące do wstawiania słupów narożnych w ścianie. Służy do tego polecenie Słup Narożny (polecenie: S41_JZ) w zakładce Słup/Belka/Płyta. Aby wrysować słup narożny należy: 1) Wybrać polecenie Słup Narożny z menu ekranowego lub wpisać S41_JZ w pasku poleceń. 2) Wskazać narożnik ściany: 3) Zdefiniować parametry słupa: - materiał słupa: do wybrania z rozwijalnej listy materiałów - długości ramion A i B słupa podając odpowiednią wartość lub wska

awarch

awarch

Reset profilu w ZWCAD+ 2015

ZWCAD+ umożliwia reset ustawień jakie zostały wprowadzone przez Użytkownika. Należy pamiętać, że po przeprowadzonej operacji resetu profilu zostaną przywrócone ustawienia domyślne, czyli ustawienia "świeżo" zainstalowanego programu ZWCAD+ 2015. Aby to wykonać należy wejść w Opcje programu, przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na obszar rysunku. Po włączeniu Opcji, należy przejść do zakładki Profile. Następnie zaznaczyć dostępny profil oraz kliknąć Resetuj i następnie OK.

icholewa

icholewa