• entries
    30
  • comments
    14
  • views
    58384

About this blog

Opisy funkcji umożliwiających stworzenie projektu w ZWCAD Architecture

Entries in this blog

030. Jak narysować płytę w ZWCAD Architecture.

W ZWCAD Architecture znajdziemy narzędzia do modelowania płyt poziomych oraz pionowych. Modelowanie płyt poziomych możemy wykonać przy użyciu dwóch dostępnych narzędzi: - funkcji Płyta - funkcji Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek Funkcjonalności te różnią się sposobem (poziomem automatyzacji) rysowania płyt (narzędzie Płyta wymaga zdefiniowania obrysu krawędzi płyty, natomiast Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek modeluje płytę po obrysie tych elementów). Można z nich korzystać w n

awarch

awarch

029. Jak włączyć/wyłączyć widoczność belki na rysunku.

Funkcjonalności służące do rysowania belek i wieńców zostały opisane w poście: 011. Modelowanie wieńca i belki na ścianie. Widoczność belki/wieńca na rysunku możemy zmieniać za pomocą funkcji Włącz/Wyłącz Belkę. Funkcję możemy uruchomić z: Menu ekranowego: paska poleceń, wpisując komendę S41_LKG Po wybraniu polecenia zostanie zmieniona widoczność belek (będą wyświetlone na rysunku lub nie):

awarch

awarch

028. Jak narysować słup o dowolnym kształcie przekroju?

W ZWCAD Architecture, oprócz słupów standardowych możemy wrysować słup o dowolnym kształcie przekroju. Poniżej instrukcja krok po kroku rysowania słupa o specjalnym kształcie: 1) Narysuj zamkniętą polilinię obrysu słupa: UWAGA: Polilinia jest zamknięta, jeśli we właściwościach obiektu właściwość "Zamknięty" ma ustawioną wartość "TAK". 2) Uruchom funkcję Słup o Specjalnym Kształcie z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_YXZ). 3) Wskaż zamkniętą polilinię przekroju słupa na rysunku:

awarch

awarch

027. Jak narysować żelbetowy rdzeń w ścianie?

Do wrysowania żelbetowego rdzenia w uprzednio narysowanej ścianie w ZWCAD Architecture można skorzystać funkcji Słup-Rdzeń. Aby wrysować rdzeń należy: 1) Wybrać polecenie Słup-Rdzeń z menu ekranowego lub wpisać S41_GZZ w pasku poleceń. 2) Wskazać dowolny punkt na ścianie, w którym chcemy wstawić rdzeń (np. narożnik ściany): 3) Zdefiniować parametry rdzenia w oknie dialogowym funkcji: Po zatwierdzeniu wymiarów otrzymamy rdzeń żelbetowy wstawiony w ścianę, który jest widoczny na rzuci

awarch

awarch

026. Rysowanie słupa na skrzyżowaniu ścian.

Skrzyżowanie słupów to narzędzie programu ZWCAD Architecture umożliwiające rysowanie słupa na skrzyżowaniu ścian. Aby w szybki sposób wrysować wieloramienny słup na skrzyżowaniu ścian należy: 1) Wybrać polecenie Skrzyżowanie Słupów z menu ekranowego lub wpisując komendę S41_DZJZ w pasku poleceń. 2) Wskazać krzyżujące się ściany. 3) Określić długość ramienia słupa (liczona od punktu przecięcia ramion słupa). W rezultacie otrzymamy słupy, o zadanej długości ramion, umieszczonych na wskaza

awarch

awarch

025. Rysowanie słupa narożnego w ZWCAD Architecture.

ZWCAD Architecture zawiera osobne narzędzie służące do wstawiania słupów narożnych w ścianie. Służy do tego polecenie Słup Narożny (polecenie: S41_JZ) w zakładce Słup/Belka/Płyta. Aby wrysować słup narożny należy: 1) Wybrać polecenie Słup Narożny z menu ekranowego lub wpisać S41_JZ w pasku poleceń. 2) Wskazać narożnik ściany: 3) Zdefiniować parametry słupa: - materiał słupa: do wybrania z rozwijalnej listy materiałów - długości ramion A i B słupa podając odpowiednią wartość lub wska

awarch

awarch

024. Jak narysować słup w ZWCAD Architecture.

Wszystkie narzędzia służące go rysowania słupów w programie ZWCAD Architecture znajdują się w zakładce Słup/Belka/Płyta. Podstawową i najważniejszą funkcją pozwalającą na wstawianie słupów do rysunku jest funkcja Słup Standardowy (polecenie: S41_BZZ). Aby wstawić słup do projektu należy: 1) Wybrać polecenie Słup Standardowy z menu ekranowego lub z paska poleceń wpisując komendę: S41_BZZ 2) Określić parametry słupa: - wymiar poziomy i pionowy (szerokość i grubość słupa) - wysokość słupa

awarch

awarch

023. Tworzenie bibliotek ścian użytkownika

Najnowsza wersja ZWCAD Architecture 2015 oprócz możliwości rysowania ścian warstwowych umożliwia również zapisywanie własnych stylów ścian do biblioteki. Aby dodać własną ścianę do biblioteki należy: 1) Wybrać funkcję Ściana (polecenie: S41_CJQL) lub Ściana z Osi/Linii (polecenie: S41_DXBQ). 2) Wybrać opcję Modyfikuj i zdefiniować ustawienia warstw ściany: 3) Na rozwijalnej liście Nazwy Stylu wybrać opcję Zapisz: 4) Wpisać nazwę stylu ściany w oknie dialogowym: Po wykonaniu tych op

awarch

awarch

022. Jak rysować ściany warstwowe w ZWCAD Architecture 2015.

ZWCAD Architecture 2015 wprowadza możliwość generowania ścian warstwowych, a co za tym idzie zmianę w sposobie rysowania ścian w stosunku do poprzednich wersji programu. Ściany warstwowe, tak jak w poprzednich wersjach, można generować za pomocą funkcji Ściana (polecenie: S41_CJQL): Zmienione zostało m.in. okno dialogowe funkcji Ściana: Aby wrysować ścianę warstwową należy: 1) Zdefiniować poszczególne warstwy ściany. W oknie dialogowym, po wybraniu opcji Modyfikuj możemy opisać poszczeg

awarch

awarch

021. Kopiowanie właściwości ściany

Aby skopiować właściwości ściany wrysowanej na rysunku do nowo tworzonej ściany należy: 1) Wybrać w oknie dialogowym funkcji ściana opcję Wskaż ściany na rysunku, aby określić parametry: 2) Wskazać na rysunku ścianę, której właściwości chcemy skopiować 3) Wrysować ścianę Poniżej przedstawiam film instruktażowy:

awarch

awarch

020. Jak działa funkcja "Wyrównanie krawędzi ściany"?

Funkcja Wyrównanie Krawędzi Ściany służy do wyrównania położenia krawędzi ścian tak, aby były znajdowały się w "jednej linii". Aby wyrównać położenie krawędzi ścian należy: 1) Wybrać funkcję Wyrównanie Krawędzi Ściany w zakładce Ściana w menu ekranowym. 2) Wskazać punkt, do którego chcemy wyrównać położenie krawędzi ściany. 3) Wybrać segment ściany do wyrównania. Poniżej zamieszczam film instruktażowy:

awarch

awarch

019. Zmiana położenia linii bazowej ściany.

Czasami, podczas rysowania ścian budynku zachodzi potrzeba zmiany położenia linii bazowej ściany. Pozycja linii bazowej ma szczególne znaczenie przy rysowaniu krzyżujących się ścian (więcej informacji na blogu w poście: http://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-93-014-jak-prawid%C5%82owo-wrysowa%C4%87-skrzy%C5%BCowanie-%C5%9Bcian/). Aby wyświetlić linię bazową ściany na rysunku należy kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy na ścianę i wybrać opcję Podwójna ściana. Położenie linii bazowej można zm

awarch

awarch

018. Jak działa funkcja "Popraw Skrzyżowanie Ścian"?

Podczas rysowania ścian budynku czasem zdarza się, że ściany, pomimo tego, że są wykonane z tego samego materiały nie łączą się ze sobą w sposób prawidłowy. Można to zmienić wykorzystując funkcję Popraw Skrzyżowanie Ścian dostępną w zakładce Ściana. Po wybraniu funkcji należy wskazać, określając przeciwległe narożniki , obszar, na którym chcemy poprawić połączenie ścian. Poniżej zamieszczam film instruktażowy:

awarch

awarch

017. Jak wrysować szklaną kurtynę?

ZWCAD Architecture umożliwia tworzenie różnego rodzaju ścian, w tym m.in. szklanych kurtyn. Aby wrysować szklaną kurtynę należy: 1) Określić rodzaj ściany (wewnętrzna, zewnętrzna itp.) 2) Określić materiał, z którego wykonana jest ściana: należy wybrać szklana kurtyna 3) Zdefiniować parametry (wymiary) ściany 4) Wrysować ścianę na rysunku Po wrysowaniu ściany, po dwukrotnym kliknięciu na nią, możemy zmieniać jej parametry, jak np. - parametry szkła - ilość i wielkość podziałów w ścia

awarch

awarch

016. Zaokrąglenie ścian w ZWCAD Architecture.

Aby wykonać zaokrąglenie narożnika ścian w ZWCAD Architecture należy skorzystać z funkcji Zaokrąglenie Ściany. W pierwszej kolejności należy wrysować osie i ściany, które następnie będziemy zaokrąglać. Po wrysowaniu ścian wybieramy funkcję Zaokrąglenie Ściany, określamy promień zaokrąglenia korzystając z dostępnych w pasku pleceń funkcji i wskazujemy ściany do zaokrąglenia. Uwaga: Aby jak najdokładniej wyświetlać zaokrąglone elementy należy ustawić wartość Dokładności zaokrąglenia łuku w Us

awarch

awarch

015. Rysowanie fundamentów oraz ścian fundamentowych

Aby dodać do naszego modelu budynku utworzonego w ZWCAD Architecture ściany fundamentowe oraz ławy czy też stopy fundamentowe należy postępować wg następującego schematu: 1) W pierwszym kroku należy wrysować ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe można utworzyć na kondygnacji z ujemną numeracją (zgodnie z zasadą oznaczania kondygnacji). Kondygnacje oznaczamy przy użyciu funkcji Ramka Rzutu. Same ściany można utworzyć za pomocą funkcji Ściana dostępnej w zakładce o tej samej nazwie, podając

awarch

awarch

014. Jak prawidłowo wrysować skrzyżowanie ścian

W tworzeniu skrzyżowania ścian w ZWCAD Architecture niezwykle istotne jest to, aby osie krzyżujących się ścian przecinały się w jednym punkcie: W przypadku kiedy osie ścian nie przecinają się w sposób prawidłowy efekt może być następujący: W celu ustawienia skrzyżowania ścian w jednym punkcie możemy zmieniać położenie osi ścian. Aby zmienić położenie linii bazowej ściany należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną ścianę i wybrać opcję Przesuń Linię Bazową Ściany lub wybrać tą opcj

awarch

awarch

013. Rysowanie ściany łukowej

Program ZWCAD Architecture oprócz rysowania ścian prostych umożliwia również generowanie ścian łukowych. Aby wrysować ścianę łukową należy: 1) Wybrać funkcję Rysuj Ścianę/Belkę w zakładce Ściana Belka Płyta 2) Określić punkt początkowy ściany 3) Wybrać opcję Ściana Łukowa z dolnego paska poleceń 4) Określić punkt końcowy ściany łukowej 5) Zdefiniować promień łuku za pomocą wskazania punktu na ekranie lub określając promień łuku. Poniżej zamieszczam film ilustrujący działanie funkcji:

awarch

awarch

012. Podział ściany na odcinki

Aby podzielić ścianę na mniejsze segmenty w ZWCAD Architecture należy skorzystać z funkcji Odcinek Ściany w zakładce Ściana Belka Płyta. Jest to opcja, która pozwala na wydzielenie w ścianie segmentów o parametrach zadanych przez użytkownika. W oknie ustawień odcinka ściany możemy zdefiniować takie parametry jak: poziom spodu odcinka ściany szerokość lewej części ściany (mierzona od osi konstrukcyjnej) szerokość prawej części ściany (mierzona od osi konstrukcyjnej) wysokość ściany mat

awarch

awarch

011. Modelowanie wieńca i belki na ścianie.

Aby zamodelować w ZWCAD Architecture wieniec lub też inną belkę biegnącą wzdłuż ściany można wykorzystać funkcję Rysuj Ścianę/Belkę w zakładce Ściana Belka Płyta. W celu zamodelowania wieńca (lub dowolnej belki) biegnącej wzdłuż ściany należy postępować wg następującego schematu: 1) W pierwszej kolejności należy narysować ściany obiektu wykorzystując opcję Rysuj Ścianę/Belkę. Możemy wrysować ściany o pełnej wysokości kondygnacji (nie musimy od nich odejmować wysokości wieńca). 2) Następnie pr

awarch

awarch

010. Rysowanie ocieplenia ścian zewnętrznych w ZWCAD Architecture.

Kiedy wygenerujemy ściany zewnętrzne budynku możemy dodać do nich ocieplenie. Można to wykonać za pomocą funkcji Ocieplenie Ściany w zakładce Ściana Belka Płyta. UWAGA: Bardzo ważne jest, aby podczas definiowania ścian poprawnie określić ich typ (ściana zewnętrzna, wewnętrzna), ponieważ ułatwi to dodawanie ocielpenia na ścianie. Ważne jest ponadto aby poprawnie określić stronę wewnętrzną i zewnętrzną ściany. Na obiekcie określona jest ona za pomocą strzałek, które wskazują na zewnętrzną krawę

awarch

awarch

009. Rysowanie ściany o specjalnym kształcie

Kolejną funkcjonalnością umożliwiającą tworzenie ścian w ZWCAD Architecture jest opcja Ściana o specjalnym kształcie dostępna w zakładce Ściana Belka Płyta. Umożliwia ona dodawania do ścian m.in. pilastrów czy też innych występów o dowolnym, zadanym przez użytkownika kształcie. Poniżej zamieszczam filmik ilustrujący działanie funkcji.

awarch

awarch

008. Przekształcanie dowolnej linii w ścianę

Program ZWCAD Architecture oprócz rysowania ścian prostokątnych umożliwia również przekształcenie dowolnej narysowanej przez nas linii w ścianę. Służy do tego funkcja Przekształć Linię w Ścianę w panelu Ściana Belka Płyta. Na ścianę możemy przekształcić takie obiekty jak m.in.: osie, linie, polilinie, prostokąty, łuki, itd. (nie jest możliwa zamiana okręgu na ścianę). Po wybraniu funkcji otwiera się okno ustawień, gdzie możemy określić takie parametry jak: - szerokość ściany - wysokość ścian

awarch

awarch

007. Modelowanie ścian na przesunięciu w ZWCAD Architecture

ZWCAD Architecture oprócz funkcji "prostego" generowania ścian umożliwia również rysowanie ścian na tzw. przesunięciu (offsecie). Aby wygenerować taką ścianę należy użyć opcji Utwórz ścianę przez odsunięcie. W oknie ustawień parametrów ściany, podobnie jak w przypadku ściany zwykłej, mamy możliwość wyboru: metody wprowadzania ściany ustawień parametrów ściany takich jak: szerokość, wyrównanie, wysokość, typ ściany, materiał oraz ponadto możliwość ustawienia parametrów odsunięc

awarch

awarch

006. Modelowanie ścian w ZWCAD Architecture

W następnym kroku zajmiemy się modelowaniem ścian w ZWCAD Architecture. Pakiet opcji umożliwiających modelowanie i modyfikację ścian znajduje się w zakładce Ściana Belka Płyta. Na początku pokażę jak wygenerować "zwykłą" ścianę przy użyciu opcji Rysuj Ścianę Belkę. Po wybraniu funkcji pojawia się okno ustawień parametrów ściany gdzie możemy określić parametry takie jak: grubość ściany wyrównanie ściany (położenie osi ściany) poziom spodu ściany materiał z jakiego wykonana jest ściana

awarch

awarch