awarch

Użytkownik forum
 • Content Count

  419
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

awarch last won the day on May 26 2015

awarch had the most liked content!

5 Followers

About awarch

 • Rank
  Średniozaawansowany

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Recent Profile Visitors

1759 profile views
 1. W ZWCAD Architecture znajdziemy narzędzia do modelowania płyt poziomych oraz pionowych. Modelowanie płyt poziomych możemy wykonać przy użyciu dwóch dostępnych narzędzi: - funkcji Płyta - funkcji Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek Funkcjonalności te różnią się sposobem (poziomem automatyzacji) rysowania płyt (narzędzie Płyta wymaga zdefiniowania obrysu krawędzi płyty, natomiast Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek modeluje płytę po obrysie tych elementów). Można z nich korzystać w następujący sposób: 1) Funkcja Płyta (rysuje płytę po wskazanym obrysie): 1.1) Uruchom funkcję z me
 2. ZWCAD Architecture posiada narzędzia do modelowania płyt poziomych i pionowych. Więcej informacji i szczegółowy opis funkcjonalności znajdą Państwo na blogu: https://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-127-030-jak-narysowa%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-w-zwcad-architecture/
 3. ZWCAD Architecture jest oprogramowaniem dedykowanym branży architektonicznej. Jeśli chodzi o rozwiązania typowo konstrukcyjne to polecam np. program ZW3D, który posiada inne funkcjonalności, przydatne innej grupie branżowej.
 4. Są to rozwiązania typowo konstrukcyjne, niestosowane w programach architektonicznych, a w programach do projektowania przestrzennego konstrukcji.
 5. Tak jak pisze Martin_S ścieżkę powierzchni można uciąć wykorzystując polecenie Utnij (Trim). Należy zaznaczyć na linie tnące i wybrać obiekty do ucięcia. Ważne jest, aby obiekty do ucięcia zaznaczać pojedynczo. Zamieszczam film instruktażowy: ucinanie_sciezki_powierzchni.exe
 6. Czy wykonywał Pan import bibliotek poprzez funkcję Import w zakładce Archiwum?: Czy mogę prosić o przesłanie pliku .lwz z bibliotekami?
 7. Widoczność belki/wieńca na rysunku możemy zmieniać za pomocą funkcji Włącz/Wyłącz Belkę. Więcej informacji dotyczących funkcjonalności znajdziecie Państwo na blogu: http://forum.cad.info.pl/blog/7-jak-rozpocz%C4%85%C4%87-prac%C4%99-w-zwcad-architecture/
 8. Funkcjonalności służące do rysowania belek i wieńców zostały opisane w poście: 011. Modelowanie wieńca i belki na ścianie. Widoczność belki/wieńca na rysunku możemy zmieniać za pomocą funkcji Włącz/Wyłącz Belkę. Funkcję możemy uruchomić z: Menu ekranowego: paska poleceń, wpisując komendę S41_LKG Po wybraniu polecenia zostanie zmieniona widoczność belek (będą wyświetlone na rysunku lub nie):
 9. Niestety nie znamy planów wdrożenia tej funkcjonalności. Została ona zgłoszona, jednak w chwili obecnej ulepszane są funkcjonalności związane z modelowaniem stolarki.
 10. W ZWCAD Architecture, oprócz słupów standardowych możemy wrysować słupy o dowolnym kształcie przekroju. Szczegółowe informacje o działaniu funkcjoanlności znajdziecie Państwo na blogu: http://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-125-028-jak-narysowa%C4%87-s%C5%82up-o-dowolnym-kszta%C5%82cie-przekroju/
 11. W ZWCAD Architecture, oprócz słupów standardowych możemy wrysować słup o dowolnym kształcie przekroju. Poniżej instrukcja krok po kroku rysowania słupa o specjalnym kształcie: 1) Narysuj zamkniętą polilinię obrysu słupa: UWAGA: Polilinia jest zamknięta, jeśli we właściwościach obiektu właściwość "Zamknięty" ma ustawioną wartość "TAK". 2) Uruchom funkcję Słup o Specjalnym Kształcie z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_YXZ). 3) Wskaż zamkniętą polilinię przekroju słupa na rysunku: 4) Wskaż materiał słupa poprzez wpisanie odpowiedniej wartości liczbowej lub kliknięcie na wybrany
 12. Tak jak pisałam wcześniej zgłoszę problem. Myślę, że połączenie nie jest konieczne, ponieważ rozumiemy na czym polega problem zasadniczy.
 13. Wynika to z tego, że sposób tworzenia ścian w obu tych wersjach jest różny. Wersja 2014 nie posiada możliwości tworzenia, a tym samym edycji ścian warstwowych z wersji 2015, które są tworzone w inny sposób. Stąd też nie można edytować ścian z wersji 2015 w wersji 2014.