awarch

Użytkownik forum
 • Content Count

  419
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

awarch last won the day on May 26 2015

awarch had the most liked content!

5 Followers

About awarch

 • Rank
  Średniozaawansowany

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Recent Profile Visitors

1328 profile views
 1. W ZWCAD Architecture znajdziemy narzędzia do modelowania płyt poziomych oraz pionowych. Modelowanie płyt poziomych możemy wykonać przy użyciu dwóch dostępnych narzędzi: - funkcji Płyta - funkcji Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek Funkcjonalności te różnią się sposobem (poziomem automatyzacji) rysowania płyt (narzędzie Płyta wymaga zdefiniowania obrysu krawędzi płyty, natomiast Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek modeluje płytę po obrysie tych elementów). Można z nich korzystać w następujący sposób: 1) Funkcja Płyta (rysuje płytę po wskazanym obrysie): 1.1) Uruchom funkcję z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_PB): 1.2) Określ parametry płyty w oknie dialogowym funkcji: grubość płyty poziom wierzchu lub spodu płyty Usuń profil - usuwa wcześniej wrysowany profil płyty 1.3) Wybierz metodę rysowania płyty: Wybierz zamknięte krzywe - rysuje płytę po obrysie wcześniej wrysowanej zamkniętej poliliniii Prostokątna płyta - rysuje płytę na zaznaczonym prostokątnym obszarze Rysuj płytę - pozwala na wskazywanie punkt po punkcie kolejnych narożników płyty, tworzy płytę o dowolnym kształcie. Po wybraniu odpowiadającego nam sposobu wprowadzania płyty i wcześniejszym zdefiniowaniu jej parametrów, wprowadzamy ją do naszego projektu: 2) Funkcja Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek (rysuje płytę po obrysie belek/ścian żelbetowych): 2.1) Uruchom funkcję z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_SSLB): 2.2) Zdefiniuj parametry płyty w oknie dialogowym funkcji: Oznaczenie płyty Grubość płyty Poziom wierzchu płyty 2.3) Wskaż miejsce wstawienia płyty (punkt na obszarze pomiędzy belkami lub ścianami żelbetowymi): Po wykonaniu powyższych czynności otrzymujemy płytę stropową na obrysie belek lub ścian żelbetowych: UWAGA: Widoczność płyty wrysowanej przy użyciu narzędzia Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek można zmienić przy użyciu funkcji Włącz/Wyłącz Płytę (płyta będzie widoczna, bądź nie, na naszym modelu). Poniżej zamieszczam film instruktażowy pokazujący działanie narzędzi do rysowania płyt poziomych: Modelowanie płyt pionowych możemy wykonać przy użyciu funkcji Płyta pionowa. Modelowanie płyty pionowej można wykonać wg następujących kroków: 1) Uruchom funkcję z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_SB): 2) Wskaż punkt początkowy i końcowy płyty 3) Określ poziom punktu początkowego i końcowego płyty 4) Określ wysokość płyty na skrajnych krawędziach 5) Podaj grubość płyty
 2. ZWCAD Architecture posiada narzędzia do modelowania płyt poziomych i pionowych. Więcej informacji i szczegółowy opis funkcjonalności znajdą Państwo na blogu: https://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-127-030-jak-narysowa%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-w-zwcad-architecture/
 3. ZWCAD Architecture jest oprogramowaniem dedykowanym branży architektonicznej. Jeśli chodzi o rozwiązania typowo konstrukcyjne to polecam np. program ZW3D, który posiada inne funkcjonalności, przydatne innej grupie branżowej.
 4. Są to rozwiązania typowo konstrukcyjne, niestosowane w programach architektonicznych, a w programach do projektowania przestrzennego konstrukcji.
 5. Tak jak pisze Martin_S ścieżkę powierzchni można uciąć wykorzystując polecenie Utnij (Trim). Należy zaznaczyć na linie tnące i wybrać obiekty do ucięcia. Ważne jest, aby obiekty do ucięcia zaznaczać pojedynczo. Zamieszczam film instruktażowy: ucinanie_sciezki_powierzchni.exe
 6. Czy wykonywał Pan import bibliotek poprzez funkcję Import w zakładce Archiwum?: Czy mogę prosić o przesłanie pliku .lwz z bibliotekami?
 7. Widoczność belki/wieńca na rysunku możemy zmieniać za pomocą funkcji Włącz/Wyłącz Belkę. Więcej informacji dotyczących funkcjonalności znajdziecie Państwo na blogu: http://forum.cad.info.pl/blog/7-jak-rozpocz%C4%85%C4%87-prac%C4%99-w-zwcad-architecture/
 8. Funkcjonalności służące do rysowania belek i wieńców zostały opisane w poście: 011. Modelowanie wieńca i belki na ścianie. Widoczność belki/wieńca na rysunku możemy zmieniać za pomocą funkcji Włącz/Wyłącz Belkę. Funkcję możemy uruchomić z: Menu ekranowego: paska poleceń, wpisując komendę S41_LKG Po wybraniu polecenia zostanie zmieniona widoczność belek (będą wyświetlone na rysunku lub nie):
 9. Niestety nie znamy planów wdrożenia tej funkcjonalności. Została ona zgłoszona, jednak w chwili obecnej ulepszane są funkcjonalności związane z modelowaniem stolarki.
 10. W ZWCAD Architecture, oprócz słupów standardowych możemy wrysować słupy o dowolnym kształcie przekroju. Szczegółowe informacje o działaniu funkcjoanlności znajdziecie Państwo na blogu: http://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-125-028-jak-narysowa%C4%87-s%C5%82up-o-dowolnym-kszta%C5%82cie-przekroju/
 11. W ZWCAD Architecture, oprócz słupów standardowych możemy wrysować słup o dowolnym kształcie przekroju. Poniżej instrukcja krok po kroku rysowania słupa o specjalnym kształcie: 1) Narysuj zamkniętą polilinię obrysu słupa: UWAGA: Polilinia jest zamknięta, jeśli we właściwościach obiektu właściwość "Zamknięty" ma ustawioną wartość "TAK". 2) Uruchom funkcję Słup o Specjalnym Kształcie z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_YXZ). 3) Wskaż zamkniętą polilinię przekroju słupa na rysunku: 4) Wskaż materiał słupa poprzez wpisanie odpowiedniej wartości liczbowej lub kliknięcie na wybrany przycisk w pasku poleceń: 5) Modyfikuj właściwości słupa w jego właściwościach: W rezultacie otrzymamy słup 3D o dowolnym kształcie.
 12. Tak jak pisałam wcześniej zgłoszę problem. Myślę, że połączenie nie jest konieczne, ponieważ rozumiemy na czym polega problem zasadniczy.
 13. Wynika to z tego, że sposób tworzenia ścian w obu tych wersjach jest różny. Wersja 2014 nie posiada możliwości tworzenia, a tym samym edycji ścian warstwowych z wersji 2015, które są tworzone w inny sposób. Stąd też nie można edytować ścian z wersji 2015 w wersji 2014.