awarch

Użytkownik forum
 • Content Count

  419
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

awarch last won the day on May 26 2015

awarch had the most liked content!

5 Followers

About awarch

 • Rank
  Średniozaawansowany

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Recent Profile Visitors

1090 profile views
 1. W ZWCAD Architecture znajdziemy narzędzia do modelowania płyt poziomych oraz pionowych. Modelowanie płyt poziomych możemy wykonać przy użyciu dwóch dostępnych narzędzi: - funkcji Płyta - funkcji Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek Funkcjonalności te różnią się sposobem (poziomem automatyzacji) rysowania płyt (narzędzie Płyta wymaga zdefiniowania obrysu krawędzi płyty, natomiast Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek modeluje płytę po obrysie tych elementów). Można z nich korzystać w następujący sposób: 1) Funkcja Płyta (rysuje płytę po wskazanym obrysie): 1.1) Uruchom funkcję z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_PB): 1.2) Określ parametry płyty w oknie dialogowym funkcji: grubość płyty poziom wierzchu lub spodu płyty Usuń profil - usuwa wcześniej wrysowany profil płyty 1.3) Wybierz metodę rysowania płyty: Wybierz zamknięte krzywe - rysuje płytę po obrysie wcześniej wrysowanej zamkniętej poliliniii Prostokątna płyta - rysuje płytę na zaznaczonym prostokątnym obszarze Rysuj płytę - pozwala na wskazywanie punkt po punkcie kolejnych narożników płyty, tworzy płytę o dowolnym kształcie. Po wybraniu odpowiadającego nam sposobu wprowadzania płyty i wcześniejszym zdefiniowaniu jej parametrów, wprowadzamy ją do naszego projektu: 2) Funkcja Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek (rysuje płytę po obrysie belek/ścian żelbetowych): 2.1) Uruchom funkcję z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_SSLB): 2.2) Zdefiniuj parametry płyty w oknie dialogowym funkcji: Oznaczenie płyty Grubość płyty Poziom wierzchu płyty 2.3) Wskaż miejsce wstawienia płyty (punkt na obszarze pomiędzy belkami lub ścianami żelbetowymi): Po wykonaniu powyższych czynności otrzymujemy płytę stropową na obrysie belek lub ścian żelbetowych: UWAGA: Widoczność płyty wrysowanej przy użyciu narzędzia Generowanie Płyty Po Obrysie Ścian/Belek można zmienić przy użyciu funkcji Włącz/Wyłącz Płytę (płyta będzie widoczna, bądź nie, na naszym modelu). Poniżej zamieszczam film instruktażowy pokazujący działanie narzędzi do rysowania płyt poziomych: Modelowanie płyt pionowych możemy wykonać przy użyciu funkcji Płyta pionowa. Modelowanie płyty pionowej można wykonać wg następujących kroków: 1) Uruchom funkcję z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_SB): 2) Wskaż punkt początkowy i końcowy płyty 3) Określ poziom punktu początkowego i końcowego płyty 4) Określ wysokość płyty na skrajnych krawędziach 5) Podaj grubość płyty
 2. ZWCAD Architecture posiada narzędzia do modelowania płyt poziomych i pionowych. Więcej informacji i szczegółowy opis funkcjonalności znajdą Państwo na blogu: https://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-127-030-jak-narysowa%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-w-zwcad-architecture/
 3. ZWCAD Architecture jest oprogramowaniem dedykowanym branży architektonicznej. Jeśli chodzi o rozwiązania typowo konstrukcyjne to polecam np. program ZW3D, który posiada inne funkcjonalności, przydatne innej grupie branżowej.
 4. Są to rozwiązania typowo konstrukcyjne, niestosowane w programach architektonicznych, a w programach do projektowania przestrzennego konstrukcji.
 5. Tak jak pisze Martin_S ścieżkę powierzchni można uciąć wykorzystując polecenie Utnij (Trim). Należy zaznaczyć na linie tnące i wybrać obiekty do ucięcia. Ważne jest, aby obiekty do ucięcia zaznaczać pojedynczo. Zamieszczam film instruktażowy: ucinanie_sciezki_powierzchni.exe
 6. Czy mogę prosić o załączenie pliku .dwg?
 7. Czy wykonywał Pan import bibliotek poprzez funkcję Import w zakładce Archiwum?: Czy mogę prosić o przesłanie pliku .lwz z bibliotekami?
 8. Widoczność belki/wieńca na rysunku możemy zmieniać za pomocą funkcji Włącz/Wyłącz Belkę. Więcej informacji dotyczących funkcjonalności znajdziecie Państwo na blogu: http://forum.cad.info.pl/blog/7-jak-rozpocz%C4%85%C4%87-prac%C4%99-w-zwcad-architecture/
 9. Funkcjonalności służące do rysowania belek i wieńców zostały opisane w poście: 011. Modelowanie wieńca i belki na ścianie. Widoczność belki/wieńca na rysunku możemy zmieniać za pomocą funkcji Włącz/Wyłącz Belkę. Funkcję możemy uruchomić z: Menu ekranowego: paska poleceń, wpisując komendę S41_LKG Po wybraniu polecenia zostanie zmieniona widoczność belek (będą wyświetlone na rysunku lub nie):
 10. Niestety nie znamy planów wdrożenia tej funkcjonalności. Została ona zgłoszona, jednak w chwili obecnej ulepszane są funkcjonalności związane z modelowaniem stolarki.
 11. W ZWCAD Architecture, oprócz słupów standardowych możemy wrysować słupy o dowolnym kształcie przekroju. Szczegółowe informacje o działaniu funkcjoanlności znajdziecie Państwo na blogu: http://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-125-028-jak-narysowa%C4%87-s%C5%82up-o-dowolnym-kszta%C5%82cie-przekroju/
 12. W ZWCAD Architecture, oprócz słupów standardowych możemy wrysować słup o dowolnym kształcie przekroju. Poniżej instrukcja krok po kroku rysowania słupa o specjalnym kształcie: 1) Narysuj zamkniętą polilinię obrysu słupa: UWAGA: Polilinia jest zamknięta, jeśli we właściwościach obiektu właściwość "Zamknięty" ma ustawioną wartość "TAK". 2) Uruchom funkcję Słup o Specjalnym Kształcie z menu ekranowego lub paska poleceń (S41_YXZ). 3) Wskaż zamkniętą polilinię przekroju słupa na rysunku: 4) Wskaż materiał słupa poprzez wpisanie odpowiedniej wartości liczbowej lub kliknięcie na wybrany przycisk w pasku poleceń: 5) Modyfikuj właściwości słupa w jego właściwościach: W rezultacie otrzymamy słup 3D o dowolnym kształcie.
 13. Tak jak pisałam wcześniej zgłoszę problem. Myślę, że połączenie nie jest konieczne, ponieważ rozumiemy na czym polega problem zasadniczy.
 14. Rozumiem, zgłoszę problem do producenta.
 15. Wynika to z tego, że sposób tworzenia ścian w obu tych wersjach jest różny. Wersja 2014 nie posiada możliwości tworzenia, a tym samym edycji ścian warstwowych z wersji 2015, które są tworzone w inny sposób. Stąd też nie można edytować ścian z wersji 2015 w wersji 2014.