Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/23/19 in all areas

  1. 2 points
    Włodek

    ZWTraffic_2020 zestawienie znaków

    Witam, wersja 2020 tak, jak poprzednie zapisuje zestaw znaków w pliku *.csv. Generalnie Excel powinien taki plik otworzyć poprawnie bez problemu, ale czasami mu się coś przestawi. Wówczas polecam Libre - "nie grymasi" przy importowaniu do arkusza danych z pliku tekstowego, jakim jest *.csv. Albo można *.csv zaimportować ręcznie. W Excelu wybieramy kartę Dane - trzecia ikona po lewej > Z tekstu > wskazujemy nasz plik *.csv Na pierwszej karcie zaznaczamy dodatkowo, że dane mają nagłówki. Na drugiej karcie zaznaczamy jako ograniczniki - średnik i to wystarczy - na podglądzie powinien pojawić się układ kolumn. Trzecią zostawiamy i kończymy Pozdrawiam
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00