Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/16/20 in all areas

 1. 3 points
  obl

  Zabawa w generowanie elementów kratowych

  WItam. Niedawno zakupiłem najnowszą wersję ZwCada i udało mi się stworzyć dość fajny programik w C# do generowania ustrojów kratowych. Filmik z działania programu napisanego w C# poniżej. https://www.youtube.com/embed/8d7KAzrGsZI Generalnie dziwnie jest bo skrypt napisany w VBA o wiele szybciej mi działa aniżeli ten z C#. Ale tam nieco inne podejście do tematu zrobiłem bo jest możliwość dynamicznego modyfikowania utworzonego zespołu obiektów. Oznacza to, że jeżeli mam taki ustrój kratowy utworzony to program do czasu jego zamknięcia jest w stanie usuwać stary i generować nowy model po podaniu podstawowych danych. A to dopiero początek mojej zabawy.
 2. 2 points
  Może to pomoże : (defun c:okregi (/) (setq malypromien (getreal "Podaj maly promien: ")) (setq aaa '( (0 . "CIRCLE") (410 . "Model") (-4 . ">=")) ) (setq bbb (append aaa (list (cons 40 malypromien)))) (setq zbior (ssget "X" bbb)) (if zbior (princ (setq ile (sslength zbior))) (princ "\nBrak elementow")) (princ) )
 3. 1 point
  Mery

  Spatial Manager

  Mamy przyjemność poinformować o wydaniu najnowszej wersji Spatial Manager 3.6.1 Nowe funkcje i zmiany: Transformacje Systemów Współrzędnych (CRS) Polecenie SPMTRANSFORMCRS zostało całkowicie przebudowane w celu zwiększenia wydajności. Dodatkowo, proces transformacji nie zaczyna się z pustego szablonu. Od tej wersji przekształcany rysunek jest dokładną kopią oryginału z przekalkulowaniem geometrii obiektów na podstawie nowego CRS. Teraz podczas przekształcania pliku DXF, wynikowy rysunek jest zapisywany jako DXF, a nie jako DWG. Więcej na temat: ZWCAD Import / Eksport Dodano nowe narzędzie umożliwiające bezpośrednie eksportowanie z jednego źródła danych do drugiego, bez konieczności wcześniejszego importowania, aby następnie wykonać eksport. Narzędzie to można znaleźć w „Data sources” i w menu kontekstowym tabel w palecie aplikacji. Więcej na temat: Blog post, ZWCAD Wybór plików przy imporcie / eksporcie został ulepszony i dodano nowe predefiniowane lokalizacje. Więcej na temat: ZWCAD Teraz można zarządzać zasobami i dostępem, tworzyć skróty i źródła danych użytkownika (UDS) itp. Z bezpośredniego poziomu okien importu i eksportu. Od tej pory nie ma konieczności powracania do głównej palety aplikacji, aby wykonywać powyższe działania. Więcej na temat: ZWCAD Od tej wersji, jeśli opcja „Importuj w bieżącym widoku” jest aktywna podczas importowania danych z dowolnego serwera, odczyt elementów z serwera będzie filtrowany i tylko te dane, które pasują do tego filtru przestrzennego, będą pobrane – w znacznym stopniu poprawia to wydajność i skraca czas operacji. Domyślne parametry ASCII zostały zmodyfikowane tak, że teraz separatorem jest przecinek, a separatorem dziesiętnym jest kropka (według standardu CAD) Dostawca danych KML / KMZ został zaktualizowany, aby umożliwić odczyt elementów należących do niestandardowych schematów. Dodano automatyczne tworzenie folderu (jeśli dotychczasowo nie istnieje) przy eksporcie. Dynamiczne mapy podkładowe W celu zwiększenia kompatybilności z niektórymi serwerami można ignorować lub odwracać orientację osi współrzędnych dla map tła WMS i WMTS. Więcej na temat: ZWCAD Lepsza wydajność podczas przechwytywania obrazu. Systemy współrzędnych Zaktualizowane do wersji 10.003
 4. 1 point
  dmatusz3

  Zabawa w generowanie elementów kratowych

  Wygląda bardzo fajnie. Kibicujemy.
 5. 1 point
  Jak zmienić domyślny format papieru dla określonej drukarki? W folderze C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\ZWSoft\ZWCAD\2021\pl-PL\Plotters wybierzemy drukarkę i otworzymy za pomocą ZwPC5Edit Wybierzemy format Możemy też zmienić domyślne marginesy Po zapisaniu, wywołanie drukowania i wybranie drukarki, ustawi nam zdefiniowany format papieru i marginesy
 6. 1 point
  dmatusz3

  Zamiana jednostek

  Trzeba wpisać przy wyniku taką jednostkę, jaką potrzebujemy. Możliwość wpisania jednostek uzyskujemy za pomocą klawisza z apostrofem albo Ctrl+W.
 7. 1 point
  dmatusz3

  Święta 2020

  W Wigilię 24-12-2020 nie pracujemy. Będziemy dostępni ponownie już w poniedziałek 28.12.2020 i wtedy odpowiemy na wszelkie pozostawione wiadomości., Wszystkim życzymy zdrowych i spokojnych Świąt!
 8. 1 point
  Martin_S

  Święta 2020

  dołączam się z życzeniami
 9. 1 point
  Działa pięknie. I jest też sprawdzenie czy lista nie jest pusta. Apostrof (albo quote) przed nawiasem powoduje utworzenie listy bez obliczania jej wartości. Aby obliczyć wartość można użyć funkcji list. Czyli linię (setq zbior (ssget "X" '( (0 . "CIRCLE") (410 . "Model")(-4 . ">=") (40 . malypromien ) ) )) można zamienić na (setq zbior (ssget "X" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 410 "Model")(cons -4 ">=") (cons 40 malypromien ) ) )) jeśli się nie mylę. PS. cons tworzy parę z kropką.
 10. 1 point
  W kolejnej wersji programu do wspomagania projektowania organizacji ruchu ZWTraffic dodamy między innymi możliwość wyrównania odnośników znaków drogowych. Funkcja działa podobnie jak malarz formatów.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00