All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Dzięki właśnie dzisiaj miałem czas trochę się jeszcze pobawić i stworzyć zbiór klas pozwalających mi na łatwe programowe tworzenie bardziej złożonych ustrojów kratownicowych nie tylko złożonych z kątowników ale i też i z dwuteowników, ceowników a także i teowników. Poniżej link do filmiku.
 3. Yesterday
 4. Ja ustawiam te same jednostki (np. metry) w obu rysunkach i wtedy kopiuje się bez problemu.
 5. Kolejne zmiany w module konstrukcji znaków drogowych z rondami: ułatwiliśmy wstawianie znaków drogowych na tablice drogowskazowe poprzez udostępnienie tylko niezbędnej funkcjonalności, opisy miejscowości możemy wpisać bezpośrednio za pomocą klawiatury po uruchomieniu polecenia. Funkcja pamięta ostatnią miejscowość, dodaliśmy możliwość oznaczania zamkniętych zjazdów. Powyższą funkcjonalność pokazaliśmy na filmie poniżej.
 6. Mapa jest tworzona w metrach, czyli jedna jednostka w modelu to jeden metr. Rysunek domu zapewne tworzony był w CM, czyli jedna jednostka to 1.0CM. Proszę przeskalować podkład mapy poleceniem SKALA (SCALE) x100 i otrzyma Pani te same jednostki w modelu dla domu i podkładu mapy. Zalecałbym zblokować mapę poleceniem BLOK lub wstawić ją jako odnośnik (WSTAW/INSERT). Na zblokowanym obiekcie znacznie łatwiej pracuje się, nie ma obaw o przypadkowe zmiany wynikające z pracy na pokładzie (np. przesunięcie/usunięcie jakiś elementów mapy) co w rezultacie może doprowadzić do niezamierzonych błędów.
 7. Rozróżniłbym tutaj dwie rzeczy: skala rysunku i jednostki rysunku. W rysunkach CAD skala rysunku odnosi się zazwyczaj do wielkości wymiarów i opisów na rysunku po wydrukowaniu (tzn. jeśli wydrukuje Pani rysunek w skali 1:10 i 1:100 to na wydruku rysunek zostanie przeskalowany a opisy lub wymiary o tym samym formatowaniu zachowają tą samą wielkość). Jednostki rysunku są odniesieniem do jednostek miary. W modelu można tworzyć rysunki w milimetrach, centymetrach, metrach, calach itd. Osoba tworząca rysunek ustala czy jedna jednostka modelu to jeden milimetr, centymetr czy metr itd. Jeśli przyjmie Pani, że jedna jednostka to jeden milimetr, to dom o wymiarach 12x18m w modelu będzie miał wymiar 12000 x 18000 jednostek (co równa się milimetrom zgodnie z początkowym założeniem). DOM rysowany w CM będzie miał wymiar 1200x1800 jednostek czyli CM. Mapy na potrzeby architektury najczęściej utworzone są w metrach, rysunki architektonicznie w mm lub cm. Czyli na mapach jedna jednostka to 1metr, a w rysunkach architektonicznych jedna jednostka to jeden milimetr lub jeden centymetr (lub inna w zależności od preferencji tworzącego rysunek). Kopiując mapę do rysunku (podkładu domu) utworzonego w milimetrach należy po wstawieniu mapy przeskalować ją 1000x (dla rysunku w mm), lub 100x (dla rysunku w cm). Jeśli wstawia Pani mapę za pomocą zwykłego kopiowania (CTRL+C - kopiowanie mapy, a potem CTRL+V - wstawianie mapy), a mapa jest w formie wektorowej (np. podkład DXF) to należy ją przeskalować poleceniem SKALA (SCALE). Tutaj polecałbym wstawić mapę za pomocą polecenia INSERT jako podkład lub zblokować mapę i dopiero kopiować, ewentualnie wstawić mapę do modelu za pomocą komendy CTRL+SHIFT+V (wklejanie obiektu jako blok). Niezależnie od formy wstawienia mapy należy ją przeskalować. To samo działa w drugą stronę. Jeśli wstawia Pani podkład domu do mapy, to po wstawieniu domu należy przeskalować ten podkład x0.001 (dla jednostek mm) lub x0.01 (dla jednostek CM) (polecenie SKALA).
 8. Last week
 9. Drugi obiekt jest tak duży, że na pierwszym nie jestem w stanie na najbardziej oddalonym rzucie zaznaczyć punktu. Ale sprawdziłam jeszcze raz i na pliku mapy miała skalę niezdefiniowaną ale wymiary w metrach tak mi się wydaje, bo wymiar szerokości działki to 29, czyli tyle ile ma działka, a dom szerokość 1830cm. Czy nie da się zmienić wymiarów obiektu, np. mapy z 29 na 2900?
 10. Trudno mi zdiagnozować na odległość, ale może tymczasowo po wklejeniu przyda się polecenie do dopasowania obiektów - align?
 11. Poleceniem ODLEG sprawdziłam wymiary i są prawidłowe na każdym rysunku. Po wpisaniu polecenia JEDN okazało się, że w jednym pliku ustawione były centymetry, a w drugim niezdefiniowane. Po ustawieniu w obu centymetrów nadal mam problem. Nie mogę przekopiować do nowego rysunku obiektu z rysunku w którym zmieniłam skalę wstawiania. Wklejam te obiekty do zakładki model. Próbuję ustawić zarys domu na działce. Mam mapę i zarys wg danych w skali 1:500. Co robię źle? Przejrzałam samouczek, ale nie naprowadził mnie na rozwiązanie.
 12. Witam, Proszę sprawdzić jaki jest rozmiar danego elementu przez polecenie ODLEG (_DIST). Być może to jest blok i jest ustawiona w rysunkach różna skala JEDN (_UNITS).
 13. Cześć, Zaczynam się uczyć ZWCADa . Chciałam skopiować obiekt z jednego rysunku do drugiego. Podane miałam te same skale 1:500 . Po skopiowaniu obiektu z innego rysunku wkleja mi się obiekt bardzo powiększony. Pomyślałam, że może inna jest rozdzielczość plików, ale nie znalazłam takich informacji we właściwościach. Czy moglibyście mi napisać jaka jest przyczyna, że obiekty się nie skalują? Z góry dziękuję za odpowiedź Daga
 14. Zoptymalizowaliśmy również sposób wypełnienia ronda - od wjazdu do zjazdu. Wypełnienie działa teraz znacznie szybciej oraz podgląd jest lepiej widoczny.
 15. OK, dziękuję, teraz działa. To jak jesteśmy przy warstwach, mam dodatkowe pytanie. Mam ustawiony filtr warstw (Group Filter) w którym są wrzucone np. warstwy pomocnicze (na różnych rysunkach różne), i całą grupę mogę włączać, zamrażać itp. Czy jest możliwe działanie na filtrach warstw z linii poleceń? Plecenie layer pozwala na operacje na warstwach, a nie na grupach Mam ustawione warstwy na których operuję poleceniami, ale to są stałe nazwy warstw, a do grupy wrzucam różne w zależności od rysunku
 16. To funkcja działająca w nowym menadżerze warstw. Czyli najpierw zmienna LAYERDLGMODE musi być ustawiona na 1
 17. Świetna sprawa, ułatwiająca życie A co trzeba zrobić, żeby można było tak scalać warstwy, bo u mnie opcja nieaktywna - jest jakaś dodatkowa zmienna? dodam, że laymrg działa bez zarzutu VERNUM = "2020.11.11(60805)_x64"
 18. Pracujemy obecnie w ZWTraffic nad ulepszeniem konstrukcji tablic drogowskazowych. Na filmie poniżej przestawiam wycinek nowych możliwości: wstawienie szkieletu ronda, wstawienie wjazdu i zjazdów (bardzo łatwo obecnie dobrać odpowiednią długość zjazdów), łatwe wstawienie łączników pomiędzy poszczególnymi zjazdami.
 19. Mamy przyjemność poinformować o wydaniu najnowszej wersji Spatial Manager 3.6.1 Nowe funkcje i zmiany: Transformacje Systemów Współrzędnych (CRS) Polecenie SPMTRANSFORMCRS zostało całkowicie przebudowane w celu zwiększenia wydajności. Dodatkowo, proces transformacji nie zaczyna się z pustego szablonu. Od tej wersji przekształcany rysunek jest dokładną kopią oryginału z przekalkulowaniem geometrii obiektów na podstawie nowego CRS. Teraz podczas przekształcania pliku DXF, wynikowy rysunek jest zapisywany jako DXF, a nie jako DWG. Więcej na temat: ZWCAD Import / Eksport Dodano nowe narzędzie umożliwiające bezpośrednie eksportowanie z jednego źródła danych do drugiego, bez konieczności wcześniejszego importowania, aby następnie wykonać eksport. Narzędzie to można znaleźć w „Data sources” i w menu kontekstowym tabel w palecie aplikacji. Więcej na temat: Blog post, ZWCAD Wybór plików przy imporcie / eksporcie został ulepszony i dodano nowe predefiniowane lokalizacje. Więcej na temat: ZWCAD Teraz można zarządzać zasobami i dostępem, tworzyć skróty i źródła danych użytkownika (UDS) itp. Z bezpośredniego poziomu okien importu i eksportu. Od tej pory nie ma konieczności powracania do głównej palety aplikacji, aby wykonywać powyższe działania. Więcej na temat: ZWCAD Od tej wersji, jeśli opcja „Importuj w bieżącym widoku” jest aktywna podczas importowania danych z dowolnego serwera, odczyt elementów z serwera będzie filtrowany i tylko te dane, które pasują do tego filtru przestrzennego, będą pobrane – w znacznym stopniu poprawia to wydajność i skraca czas operacji. Domyślne parametry ASCII zostały zmodyfikowane tak, że teraz separatorem jest przecinek, a separatorem dziesiętnym jest kropka (według standardu CAD) Dostawca danych KML / KMZ został zaktualizowany, aby umożliwić odczyt elementów należących do niestandardowych schematów. Dodano automatyczne tworzenie folderu (jeśli dotychczasowo nie istnieje) przy eksporcie. Dynamiczne mapy podkładowe W celu zwiększenia kompatybilności z niektórymi serwerami można ignorować lub odwracać orientację osi współrzędnych dla map tła WMS i WMTS. Więcej na temat: ZWCAD Lepsza wydajność podczas przechwytywania obrazu. Systemy współrzędnych Zaktualizowane do wersji 10.003
 20. WItam. Niedawno zakupiłem najnowszą wersję ZwCada i udało mi się stworzyć dość fajny programik w C# do generowania ustrojów kratowych. Filmik z działania programu napisanego w C# poniżej. https://www.youtube.com/embed/8d7KAzrGsZI Generalnie dziwnie jest bo skrypt napisany w VBA o wiele szybciej mi działa aniżeli ten z C#. Ale tam nieco inne podejście do tematu zrobiłem bo jest możliwość dynamicznego modyfikowania utworzonego zespołu obiektów. Oznacza to, że jeżeli mam taki ustrój kratowy utworzony to program do czasu jego zamknięcia jest w stanie usuwać stary i generować nowy model po podaniu podstawowych danych. A to dopiero początek mojej zabawy.
 21. Earlier
 22. Jak zmienić domyślny format papieru dla określonej drukarki? W folderze C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\ZWSoft\ZWCAD\2021\pl-PL\Plotters wybierzemy drukarkę i otworzymy za pomocą ZwPC5Edit Wybierzemy format Możemy też zmienić domyślne marginesy Po zapisaniu, wywołanie drukowania i wybranie drukarki, ustawi nam zdefiniowany format papieru i marginesy
 23. Bardzo dziękuję za pomoc. Działa.
 24. Witam, Bloki dynamiczne działają w wersji 2019 wydanej w sierpniu 2018 roku, pobranej ze strony jakicad.pl Choć jak sprawdzam datę bezpośrednio w programie, to wskazuje datę lipcową 2018.07.26(35476)x64
 25. o ile pamiętam, 1 wydanie wersji 2019 ma edytor, potem zablokowano
 26. Materiały wykorzystywane w ZWCAD ARCHITECTURE - generalnie statyka
 27. To poproszę informację, które wersje to obsługują. Ostatnio też przeleciałem kilka instalek w poszukiwaniu możliwości tworzenia bloków dynamicznych i nie znalazłem.
 1. Load more activity