• entries
    30
  • comments
    14
  • views
    55563

011. Modelowanie wieńca i belki na ścianie.


awarch

2326 views

Aby zamodelować w ZWCAD Architecture wieniec lub też inną belkę biegnącą wzdłuż ściany można wykorzystać funkcję Rysuj Ścianę/Belkę w zakładce Ściana Belka Płyta.

W celu zamodelowania wieńca (lub dowolnej belki) biegnącej wzdłuż ściany należy postępować wg następującego schematu:

1) W pierwszej kolejności należy narysować ściany obiektu wykorzystując opcję Rysuj Ścianę/Belkę. Możemy wrysować ściany o pełnej wysokości kondygnacji (nie musimy od nich odejmować wysokości wieńca).

2) Następnie przy wykorzystaniu tej samej funkcji rysujemy belkę wzdłuż ścian, które mają być zakończone wieńcem (aby wrysować belkę należy w oknie parametrów funkcji Rysuj Ścianę/Belkę zmienić typ ściany na Belka). Poziom wierzchu belki (opcja Największa) musi być równy z poziomem wierzchu ścian (inaczej ściana zostanie skrócona bądź też wydłużona do poziomu wierzchu belki).

blogentry-469-0-16765500-1392205709.png

Po wykonaniu tych czynności wieniec zostanie wrysowany na ścianie i automatycznie uwzględniony na przekroju budynku.

Tak wrysowany wieniec (lub belkę biegnącą wzdłuż ściany) można w prosty sposób usunąć wykorzystując opcję Usuń Belkę ze Ściany, która znajduje się w zakładce Ściana Belka Płyta.

Poniżej zamieszczam film instruktażowy pokazujący tę funkcjonalność.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...