• entries
    30
  • comments
    14
  • views
    55466

022. Jak rysować ściany warstwowe w ZWCAD Architecture 2015.


awarch

2875 views

ZWCAD Architecture 2015 wprowadza możliwość generowania ścian warstwowych, a co za tym idzie zmianę w sposobie rysowania ścian w stosunku do poprzednich wersji programu.

Ściany warstwowe, tak jak w poprzednich wersjach, można generować za pomocą funkcji Ściana (polecenie: S41_CJQL):

blogentry-469-0-15941100-1420632598.png

Zmienione zostało m.in. okno dialogowe funkcji Ściana:

blogentry-469-0-32825200-1420632410_thumb.png

Aby wrysować ścianę warstwową należy:

1) Zdefiniować poszczególne warstwy ściany.

W oknie dialogowym, po wybraniu opcji Modyfikuj możemy opisać poszczególne warstwy ściany określając takie parametry jak: Szerokość, Materiał, Priorytet, Wzór kreskowania oraz Standardowa szerokość linii.

blogentry-469-0-06675200-1420633379_thumb.png

Nowością w wersji ZWCAD Architecture 2015, jest parametr określający Priorytet warstwy. Parametr ten określa z jaką siłą (w jakiej kolejności) krzyżują się warstwy - im mniejszy priorytet, tym "silniejsza" warstwa, tzn. będzie łączona w pierwszej kolejności z warstwami o tej samej wartości priorytetu.

Domyślne wartości Priorytetu są określane dla warstw automatycznie, jednak można je modyfikować w miarę potrzeb.

UWAGA: Program uniemożliwia wpisanie jednakowej wartości priorytetu dla dwóch różnych warstw wykonanych z tego samego materiału. Po zdefiniowaniu dwóch warstw z tego samego materiału, program automatycznie zmieni wartość Priorytetu drugiej warstwy na o 1 większą. Jeśli zachodzi taka potrzeba należy taką wartość zmienić ręcznie, aby warstwy ściany mogły krzyżować się prawidłowo.

blogentry-469-0-29142300-1420637246_thumb.png

blogentry-469-0-41736700-1420637604_thumb.png

2) Zdefiniować wysokość i poziom spodu ściany:

blogentry-469-0-20121500-1420637747_thumb.png

3) Zdefiniować ustawienia linii bazowej ściany:

Nowością jest również możliwość zdefiniowania ustawień linii bazowej ściany. Możemy wybrać warstwę, do której ma się odnosić linia odniesienia oraz zdefiniować jej położenie w stosunku do wskazanej warstwy.

blogentry-469-0-37620700-1420637945_thumb.png

Następnie należy już wrysować ściany na rysunku wybraną przez siebie metodą: http://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-57-006-modelowanie-%C5%9Bcian-w-zwcad-architecture/

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...