• entries
    4
  • comments
    0
  • views
    6475

Contributors to this blog

About this blog

Poziom zawansowany

Entries in this blog

034. Wstawianie okna łukowego na ścianie łukowej.

Aplikacja ZWCAD Architecture 2015 umożliwia wstawianie okna łukowego na narysowanej ścianie łukowej. Cała operacja nie jest skomplikowana. Rozpoczynamy od narysowania ściany łukowej - opisano we wpisie Mając już ścianę można przejść do wstawienia okna łukowego. Narzędzie Ściana łukowa znajduje się w Menu ekranowym, w zakładce Drzwi/Okno. Dostępne jest również poprzez wpisanie polecenia S41_ARCWINDOW. Po włączeniu opcji pojawi się okno, w którym można ustawić parametry okna łukowego. Wybr

krolka

krolka

033. Wstawianie stolarki drzwiowej.

Stolarka drzwiowa tak jak i stolarka okienna wstawiana jest jako bloki. Program posiada już bibliotekę gotowych bloków 2D oraz 3D. Narzędzie, które odpowiada za wstawienie drzwi znajduje się w menu ekranowym, w zakładce Drzwi/Okno. Okno ustawień drzwi można również aktywować poleceniem: S41_DOOR W oknie Ustawienia drzwi ustawiamy parametry takie jak: szerokość całkowitą drzwi, wysokość całkowitą (H), wysokość progu (T), wybrać widok 2D oraz 3D wstawianych drzwi. Dodatkowo prog

krolka

krolka

032. Wstawianie stolarki okiennej.

Program ZWCAD Architecture zawiera narzędzia, które pozwalają na łatwe wstawianie stolarki okiennej do projektu. Poniższa instrukcja przedstawia krok po kroku wstawienie stolarki okiennej w wykonany projekt. Narzędzie dedykowane dla wstawiania stolarki znajduje się w menu ekranowym. 1. Wybrać z zakładki Drzwi/Okno narzędzie Okna lub wpisać w pasek poleceń S41_WINDOW. Okno Ustawienia okien pozwala na określenie następujących parametrów: szerokość całkowitą okna – na rysunku określaną jako

krolka

krolka

031. Wstawianie i usuwanie otworów w płycie stropowej.

Płyta stropowa tworzona jest jako jednolity element na wybranej kondygnacji, bądź nad wybranymi pomieszczeniami. 1) Dodawanie otworów do płyty stropowej W celu wstawienia otworu w płycie stropowej należy wrysować dowolny kształt w miejscu, w którym ma zostać wstawiony. Następnie należy dwukrotnie kliknąć w obrys płyty na rysunku. Na pasku poleceń pokażą się opcje, w których znajdziemy polecenie dodaj otwory (A). Po kliknięciu we wspomniane wyżej polecenie, należy wskazać krzywą zamknięt

krolka

krolka