Sign in to follow this  
  • entries
    4
  • comments
    0
  • views
    4913

Contributors to this blog

About this blog

Poziom zawansowany

Entries in this blog

 

034. Wstawianie okna łukowego na ścianie łukowej.

Aplikacja ZWCAD Architecture 2015 umożliwia wstawianie okna łukowego na narysowanej ścianie łukowej. Cała operacja nie jest skomplikowana. Rozpoczynamy od narysowania ściany łukowej - opisano we wpisie Mając już ścianę można przejść do wstawienia okna łukowego. Narzędzie Ściana łukowa znajduje się w Menu ekranowym, w zakładce Drzwi/Okno. Dostępne jest również poprzez wpisanie polecenia S41_ARCWINDOW. Po włączeniu opcji pojawi się okno, w którym można ustawić parametry okna łukowego. Wybrać odpowiednie wymiary obiektu, wpisać wysokość parapetu czy też ustalić metodę wstawiania okna łukowego na ścianie łukowej. Po ustaleniu wszystkich parametrów, należy kliknąć w wybranym miejscu ściany łukowej i okno zostanie wstawione. Widok z góry (2D): Widok w 3D wstawionego okna łukowego: W dodatkowej nakładce ARTISAN, można stworzyć wizualizację obiektu.

krolka

krolka

 

033. Wstawianie stolarki drzwiowej.

Stolarka drzwiowa tak jak i stolarka okienna wstawiana jest jako bloki. Program posiada już bibliotekę gotowych bloków 2D oraz 3D. Narzędzie, które odpowiada za wstawienie drzwi znajduje się w menu ekranowym, w zakładce Drzwi/Okno. Okno ustawień drzwi można również aktywować poleceniem: S41_DOOR W oknie Ustawienia drzwi ustawiamy parametry takie jak: szerokość całkowitą drzwi,
wysokość całkowitą (H),
wysokość progu (T),
wybrać widok 2D oraz 3D wstawianych drzwi.
Dodatkowo program ZWCAD Architecture pozwala na dodanie do stolarki drzwiowej futryny oraz węgarków. Każdy parametr w oknie Futryna i węgarek został oznaczony na rysunku w oknie dialogowym Ustawienia drzwi. Dzięki czemu użytkownik nie będzie miał problemu z ustaleniem odpowiednich parametrów dla drzwi. Widok rysunku z wstawionymi drzwiami w 2D oraz w 3D. Dzięki dodatkowej nakładce do renderingu i wizualizacji ARTISAN, obiekt można wykończyć dowolnymi materiałami.

krolka

krolka

 

032. Wstawianie stolarki okiennej.

Program ZWCAD Architecture zawiera narzędzia, które pozwalają na łatwe wstawianie stolarki okiennej do projektu. Poniższa instrukcja przedstawia krok po kroku wstawienie stolarki okiennej w wykonany projekt. Narzędzie dedykowane dla wstawiania stolarki znajduje się w menu ekranowym. 1. Wybrać z zakładki Drzwi/Okno narzędzie Okna lub wpisać w pasek poleceń S41_WINDOW. Okno Ustawienia okien pozwala na określenie następujących parametrów: szerokość całkowitą okna – na rysunku określaną jako parametr W,
wysokość parapetu,
wysokość całkowitą okna,
szerokość futryny – określaną parametrem A,
głębokość futryny – określaną parametrem B.
Dodatkowo możemy określić czy wstawiane okno jest oknem wysokim, wybrać wyśrodkowanie futryny lub wstawienie futryny względem krawędzi ściany – parametr O. Rysunek okna wraz z umiejscowieniem parametrów, dostępny jest po kliknięciu na rozwinięcie okna, jak poniżej. Program pozwala na wstawienie, w wybranym oknie, węgarków. Opcja szerokość węgarka będzie dostępna po wybraniu narzędzia Zastosuj węgarek (J). Ważną opcją jest wybór widoku okna w 2D/3D (zaznaczony poniżej w czerwonej ramce). Klikając w widok 2D mamy możliwość wyboru widoku stolarki okiennej, w oknie Zarządzanie bibliotekami. Znajdują się tam domyślne widoki okien. Do biblioteki programu można dodać własne bloki 2D jak i 3D stolarki okiennej. Z powyższego okna można wybrać widok 2D. Wybieramy za pomocą podwójnego kliknięcia myszką, lub poprzez zaznaczenie wybranego widoku i zatwierdzenie guzikiem OK. Wybór widoku 3D stolarki okiennej działa na tej samej zasadzie, różni się jedynie elementami, które biblioteka 3D zawiera. Dodatkowo są stworzone foldery, dzięki którym posegregowano różne rodzaje okien. 2. Wybierz parametry okna. W lewym dolnym rogu okna dialogowego, znajdują się metody wstawiania stolarki okiennej. Dostępne sposoby wstawiania stolarki okiennej: Dowolne wstawianie – wstawia okna w miejscu wskazanym za pomocą kliknięcia myszą,
Kolejne wstawianie – wstawia okna kolejno na wskazanej ścianie w określonej przez użytkownika odległości od punktu bazowego oraz pomiędzy kolejnymi elementami,
Wstaw równomiernie w osiach – wstawia wybrana liczę okien równomiernie pomiędzy wskazanymi osiami na wybranej ścianie,
Wstaw równomiernie na wybranej ścianie – wstawia okna równomiernie na wybranej ścianie,
Wstawianie z szerokością filara – wstawia okna z zadaną szerokością filara,
Wstawianie w odległości od osi – wstawia okna we wskazanej odległości od osi,
Wstawianie pod kątem – wstawia „liniowe” okna na ścianie łukowej,
Inteligentne wstawianie – wstawia okna na środku wskazanej ściany,
Wstawianie na całej ścianie – wstawia otwór okienny na całej ścianie,
Wstaw powyżej – wstawia okno nad oknem już zdefiniowanym na rysunku.
3. Wstaw okna do projektu. Widok rzutu z wstawioną stolarką okienną: Widok okien w 3D, poprzez obrót kondygnacji funkcją orbita. Narzędzie orbita jest również dostępne poprzez przytrzymanie klawisza Shift i lewego klawisza myszy (ustawienia domyślne programu). Widok zacieniowany obiektu, poprzez funkcję SHADE:

krolka

krolka

 

031. Wstawianie i usuwanie otworów w płycie stropowej.

Płyta stropowa tworzona jest jako jednolity element na wybranej kondygnacji, bądź nad wybranymi pomieszczeniami. 1) Dodawanie otworów do płyty stropowej W celu wstawienia otworu w płycie stropowej należy wrysować dowolny kształt w miejscu, w którym ma zostać wstawiony. Następnie należy dwukrotnie kliknąć w obrys płyty na rysunku. Na pasku poleceń pokażą się opcje, w których znajdziemy polecenie dodaj otwory (A). Po kliknięciu we wspomniane wyżej polecenie, należy wskazać krzywą zamkniętą i otwór zostanie wycięty z płyty stropowej. W widoku 3D mamy możliwość podglądu wyciętego otworu. 2) Usuwanie wstawionych otworów w płycie stropowej Po dwukrotnym kliknięciu w płytę stropową, w pasku poleceń mamy również możliwość usunięcia wstawionych otworów. W celu usunięcia niechcianych otworów z płyty stropowej, należy wybrać polecenie usuń otwory (D). Po kliknięciu polecenia użytkownik wybiera otwór, zostaje on usunięty z rysunku, a miejsce wcześniejszego otworu zostaje wypełnione płytą.

krolka

krolka

Sign in to follow this