Sign in to follow this  
  • entries
    4
  • comments
    0
  • views
    4914

Contributors to this blog

031. Wstawianie i usuwanie otworów w płycie stropowej.

Sign in to follow this  
krolka

787 views

Płyta stropowa tworzona jest jako jednolity element na wybranej kondygnacji, bądź nad wybranymi pomieszczeniami.

1) Dodawanie otworów do płyty stropowej

W celu wstawienia otworu w płycie stropowej należy wrysować dowolny kształt w miejscu, w którym ma zostać wstawiony.

blogentry-824-0-81572600-1438777093_thumb.png

Następnie należy dwukrotnie kliknąć w obrys płyty na rysunku.

Na pasku poleceń pokażą się opcje, w których znajdziemy polecenie dodaj otwory (A).

blogentry-824-0-50986100-1440143402_thumb.png

Po kliknięciu we wspomniane wyżej polecenie, należy wskazać krzywą zamkniętą i otwór zostanie wycięty z płyty stropowej. W widoku 3D mamy możliwość podglądu wyciętego otworu.

blogentry-824-0-25066500-1440147384_thumb.png

2) Usuwanie wstawionych otworów w płycie stropowej

Po dwukrotnym kliknięciu w płytę stropową, w pasku poleceń mamy również możliwość usunięcia wstawionych otworów.

W celu usunięcia niechcianych otworów z płyty stropowej, należy wybrać polecenie usuń otwory (D).

Po kliknięciu polecenia użytkownik wybiera otwór, zostaje on usunięty z rysunku, a miejsce wcześniejszego otworu zostaje wypełnione płytą.

blogentry-824-0-67449300-1440147824_thumb.png

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now