Sign in to follow this  
  • entry
    1
  • comments
    4
  • views
    2826

Sortowanie plików Windows

Sign in to follow this  
kruszynski

1195 views

W systemie Windows pliki wyświetlają się w sposób, który odległy jest odległy od mojego pojmowania rzeczywistości. np

A-1.dwg,

A-10.dwg ,

A-11.dwg,

...

a po A-19.dwg możemy zobaczyć

A-2.dwg

i dalej A-21.dwg - aż do A-29.dwg

po czym A-3.dwg.

Wolałbym tak:

A-1.dwg

A-2.dwg

A-3.dwg

aż do A-9.dwg,

a dopiero później A-10.dwg, 11 do 19, 20 - 29 itd.

Windows umożliwia wyświetlanie plików również w takim trybie, ale to wymaga zmiany ustawień w polityce .

Można to wykonać w ustawieniach polityki np po uruchomieniu programu gpedit.msc

Można też znaleźć odpowiedni wpis w rejestrze Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

NoStrCmpLogical tam wpisujemy wartość 1.

Sign in to follow this  


4 Comments


Recommended Comments

tego HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
NoStrCmpLogical tam wpisujemy wartość 1. nie ma tego wpisu NoStrCmpLogical

 

a ten gpedit.msc gdzie jest?

 

..poprawiłbym to ...ale nie jestem programistą...nie wiem jak..można to prościej objasnić?

Share this comment


Link to comment

tego HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

NoStrCmpLogical tam wpisujemy wartość 1. nie ma tego wpisu NoStrCmpLogical

 

a ten gpedit.msc gdzie jest?

 

..poprawiłbym to ...ale nie jestem programistą...nie wiem jak..można to prościej objasnić?

 

gpedit.msc można wpisać w manu Start - Uruchom i otworzy się okno autmatycznie

 

Jeśli nie ma takiego klucza, to można go utworzyć.

Klikamy prawym guzikiem myszy i wybieramy Nowy-->Wartość DWORD 32-bit

Nazywamy go NoStrCmpLogical i nadajemy wartość 1

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now