kruszynski

Moderatorzy
 • Zawartość

  1024
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  30

Ostatnia wygrana kruszynski w Rankingu w dniu 30 Maj

kruszynski posiadał najczęściej polubioną zawartość!

4 obserwujących

O kruszynski

 • Tytuł
  Ekspert

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

 1. kruszynski

  Przesunięty tekst

  Na podstawie przykładu udało mi się powtórzyć problematyczne zachowanie programu. Przekażę zgłoszenie do ZWSOFT.
 2. kruszynski

  Przesunięty tekst

  Sprawdziłem zgłoszony przez Pana przypadek, ale u mnie działa OK. Korzystam z wersji vernum "2018.07.26(35476)_x64" być może to jest przyczyna. Być może coś robimy inaczej. W związku z tym chciałbym poprosić o szerszy przykład kodu, który wykorzystuje Pan do tworzenia tekstu. Być może na tej podstawie uda się ustalić coś więcej.
 3. W wersji z maja rzeczywiście jest ten problem. W kolejnych wersjach jest już rozwiązany.
 4. kruszynski

  Własny pasek narzędzi

  Mam potwierdzenie z ZWSOFT. Na chwilę obecną tworzenie wstążki z poziomu C# nie jest jeszcze obsługiwane.
 5. kruszynski

  Własny pasek narzędzi

  A koniecznie musi to być w C# ? Myślę że łatwiej zrobić mnu, wczytać -> powstanie cuix który można dostosować (polecenie CUI) Zapytam w ZWSOFT o możliwości w C#
 6. kruszynski

  ZWTraffic

  Chciałbym odświeżyć taki temat: Może Pan podać przykład? jak jest a jak powinno być ?
 7. Tak, oczywiście. Takie zgłoszenie już wysłałem.
 8. Znalazłem sposób na odczytanie LData z rysunku w 2018. Niestety nie jest to jeszcze gotowe rozwiązanie, ale wrzucam to co znalazłem bo trochę mi pilno do innych zajęć. Jak znajdę chwilę to przygotuję kompleksowe rozwiązanie. (setq DictName "testDict") (setq Key "testKey") (setq dicts ( vla-get-Dictionaries (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) ) (setq dict(vla-Item dicts DictName ) ) (setq val ( vla-Item dict Key) ) (entget(vlax-vla-object->ename val)) Zwraca mi taką przykładową postać: ( (-1 . <ENTITY NAME: 26c17198>) (0 . "VLO-VL") (5 . "1FE") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <ENTITY NAME: 26c17180>) (102 . "}") (330 . <ENTITY NAME: 26c17180>) (100 . "vlo_VL") (90 . -64512) (91 . 620) (92 . 5) (40 . 3.97) (40 . 94.5289) (40 . 52.43) (40 . 93.7424) (40 . 372.158) (300 . "( (\"RoomID\" \"8011D\") (\"RoomName\" \"m.studio\") (\"RoomBuilding\" \"B.\") (\"RoomLevel\" \"0\") (\"RoomLocal\" \".2\") (\"RoomNr\" \".1\") (\"RoomNrProject\" \"B.0.2.1\") (\"RoomFunction\" \"U\") (\"RoomStrefy\" ( ( (\"StrefaHeight\" (&VLO-R . 0)) (\"StrefaName\" \"Strefa_1\") (\"StrefaPosadzka\" \"\") (\"StrefaType\" \"Z\") (\"StrefaStatus\" \"Pp\") (\"StrefaKorekta\" \"100%\") (\"StrefaTynki\" \"1\") (\"StrefaID\" \"48B7F5\") (\"StrefaAreaPline\" (&VLO-R . 1)) (\"StrefaPerimeter\" (&VLO-R . 2)) (\"StrefaArea\" (&VLO-R . 3)) (\"StrefaKubatura\" (&VLO-R . 4)) ) ) ) (\"RoomAreaPP\" (&VLO-R . 3)) (\"RoomAreaPD\" 0) (\"RoomArea\" (&VLO-R . 3)) (\"RoomKubatura\" (&VLO-R . 4)) (\"RoomFloor\" \"\") )" ) ) poszczególne (&VLO-R . 0) (&VLO-R . 1) (&VLO-R . 2) ... trzeba zamienić na kolejne wartości z listy powyżej (300 ... ) (40 . 3.97) (40 . 94.5289) (40 . 52.43) (40 . 93.7424) (40 . 372.158) czyli (&VLO-R . 0) podmienić na 3.97 (&VLO-R . 1) podmienić na 94.5289 (&VLO-R . 2) podmienić na 52.43 Troche z tym roboty. Jeśli zdecyduej się Pan na przejście na inną reprezentację danych to szkoda czasu, jeśli chciałby Pan pozostać przy LData, to proszę dać znać - przygotuję gotowe rozwiązanie. Choć to może trochę potrwać.
 9. kruszynski

  [ssget]

  może tak: (ssget "_x" (list (cons -4 "<AND") (cons 0 "HATCH") (cons -4 "<AND") (cons -4 "<NOT") (cons 62 1) (cons -4 "NOT>") (cons -4 "<NOT") (cons 62 105) (cons -4 "NOT>") (cons -4 "AND>") ) )
 10. kruszynski

  Znak D-18 - zwiększenie wysokości znaku

  W aktualnej wersji aplikacji nie ma takiej możliwości. Dodamy to w kolejnej aktualizacji. A jako rozwiązanie tymczasowe może Pan odszukać na dysku c:\Szansa\ZWTraffic\2018\Templates\Vertical traffic signs\D - Informacyjne\D-18.dwg Zapisać pod nową nazwą i dorysować strzałkę. Tak zmodyfikowany znak może Pan wstawić przez funkcje nakładki.
 11. kruszynski

  ZWTraffic

  Proszę sprawdzić czy teraz jest OK przeniesopisy.lsp
 12. kruszynski

  Edycja tekstu wymiarowego

 13. kruszynski

  Edycja tekstu wymiarowego

  Przygotowłem taki kawałek LISP: Polecenia: EdycjaWymiaru - prosi o zaznaczenie wymiaru, podanie nowej treści i zamienia kolor ZaznaczZmienione - wyszukuje w rysunku wszystkie wymiarowania, które mają nadpisany tekst Gotowy plik w załączniku (setq COLORINDEX 1 ) ; Zmień tą wartość jeśli chcesz inny kolor niż czerwony (domyślnie 1) (defun C:EdycjaWymiaru ( / element newVal *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nC:EdycjaWymiaru:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq element (SelSet:Entsel "Wybierz wymiar" (list (cons 0 "*DIMENSION" ) ) ) ) (setq newVal (String:Get "Nowa treść: " "" ) ) (vlax-put-property element 'Color COLORINDEX ) (vlax-put-property element 'TextOverride newVal ) ) (defun C:ZaznaczZmienione ( / selItems *error* ) (defun *error* ( msg / ) (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nC:ZazmaczZmienione:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) ) ) (setq selItems (ssget "_X" '( ( 0 . "*DIMENSION") (-4 . "<NOT") (1 . "") (-4 . "NOT>" ) ) ) ) (sssetfirst selItems selItems) ) (defun String:Get (komunikat defVal / Wynik tekst ) (if defVal (if (not(= defVal "")) (setq komunikat (strcat komunikat "<" defVal ">:" ) )) ) (setq tekst(vl-catch-all-apply 'getstring (list T komunikat ))) (if (vl-catch-all-error-p tekst) (progn (prompt (vl-catch-all-error-message tekst)) (setq Wynik nil ) ) (progn (if (null tekst) (setq Wynik defVal ) (if (= tekst "") (setq Wynik defVal ) (if (= tekst ".") (setq Wynik "") (setq Wynik tekst) ) ) ) ) ) Wynik ) (defun SelSet:Entsel (tresc filter / OldNoMutt MSel OutVal ) (setq tresc (strcat "\n" tresc ": ") ) (prompt tresc ) (setq OldNoMutt (getvar 'NOMUTT)) (setvar 'NOMUTT 1) (setq MSel (if (null filter) (vl-catch-all-apply 'ssget (list ":S:E" )) (vl-catch-all-apply 'ssget (list ":S:E" filter )) ) ) (setvar 'NOMUTT OldNoMutt ) (if (vl-catch-all-error-p MSel) (progn (prompt (vl-catch-all-error-message MSel)) ) (progn (if MSel (progn (setq OutVal (vlax-ename->vla-object (ssname MSel 0)) ) )) ) ) OutVal ) OutVal ) EdycjaWymiaru.lsp
 14. Taki komunikat świadczy o problemie jaki wystąpił w jakimś LISPie. Być może jest załadowany w inny sposób niż lista startowa: Wczytane z automatu są pliki: W opcjach może być dodany katalog. Jeśli w nim jest plik ZWCADdoc.lsp zostanie wczytany przy otwieraniu plików Jeśli jest wczytane menu (plik mnu) , odpowiadający mu plik MNL zostanie wczytany %AppData%\Roaming\ZWSOFT\ZWCAD\2018\pl-PL\Support\ZWCAD2018doc.lsp c:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\Support\ZWCAD2018.lsp Aplikację możemy wczytać przez rejestr HKEY_CURRENT_USER\Software\ZWSOFT\ZWCAD\2018\pl-PL\Applications\MojaAplikacja choć to raczej arx niż LISP Jeśli w skrócie w użyjemy parametru /ld albo /b wczytany będzie skrypt, (scr), ale on też może ładować LISPa. Mamy jeszcze plik acad.rx , ale to też raczej do ARX niż LISP a treść komunikatu wskazuje jednak na LISP ( plik ZRX też może ładować plik LISP) Część funkcjonalności ZWCADa zwłaszcza narzędzia ExpressTools są opracowane w LISP i ładowane na starcie. Być może problem jest jakoś związany z rysunkiem a raczej z parą rysunków skoro problem występuje przy otwarciu drugiego rysunku przez 2xclick. Proszę obserwować program, ważne by udało się ustalić zasadę - powtarzalność występowania problemu, leśli to się uda być może będzie łatwiej uniknąć problemu w przyszłości.
 15. kruszynski

  Znaki E-4 / E-5

  Aktualizacja z rozwiązaniem problemu gotowa do pobrania.