Sign in to follow this  
  • entries
    3
  • comments
    0
  • views
    5407

About this blog

Reinstalacja programu ZWCAD+ 2015

Entries in this blog

 

Reset profilu w ZWCAD+ 2015

ZWCAD+ umożliwia reset ustawień jakie zostały wprowadzone przez Użytkownika. Należy pamiętać, że po przeprowadzonej operacji resetu profilu zostaną przywrócone ustawienia domyślne, czyli ustawienia "świeżo" zainstalowanego programu ZWCAD+ 2015. Aby to wykonać należy wejść w Opcje programu, przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na obszar rysunku. Po włączeniu Opcji, należy przejść do zakładki Profile. Następnie zaznaczyć dostępny profil oraz kliknąć Resetuj i następnie OK.

ikubica

ikubica

 

Reinstalacja programu ZWCAD+ 2015 z zabezpieczeniem kluczem sprzętowym

Klucz sprzętowy jest to małe urządzenie podobne do PenDrive’a podłączane do portu USB. Klucz ten włożony do komputera umożliwia uruchomienie oraz ciągłą pracę w programie, bez klucza uruchomienie również jest możliwe lecz w trybie testowym z ograniczeniami. Klucz ten pozwala na swobodne przenoszenie licencji programu na dowolny komputer przez wpięcie go do innego sprzętu. W przypadku posiadania licencji na kluczu sprzętowym, reinstalację należy przeprowadzić przy wyciągniętym kluczu z portu USB. Jako krok pierwszy należy odinstalować oprogramowanie ZWCAD+ 2015, następnie ponownie go zainstalować przez uruchomienie pliku instalacyjnego programu ZWCAD+ 2015 „Setup.exe”. Klikając na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy. Program ukaże nam okno, w którym proszę potwierdzić instalację klikając „Zainstaluj”. Włączy się kreator instalacji. Należy przejść przez wszystkie kroki instalacji programu. Następnie należy ponownie aktywować licencję programu. Proszę włożyć urządzenie do wejścia USB. Kod ID zawarty w urządzeniu pojawi się w aktywnym polu. Jeśli Kod ID nie pojawił się automatycznie, proszę sprawdzić czy klucz jest wpięty do komputera, gdy jest wpięty a Kod ID nadal nie jest widoczny, możliwe że jest konieczność instalacji sterowników do klucza sprzętowego. Aby uzyskać Kod Licencji należy skontaktować się z naszym biurem: (33) 474 04 03 lub wejść na stronę internetową: http://licencja.zwcad.pl/ Proszę wpisać Numer ID, a następnie kliknąć Znajdź kod. Wyświetli się Kod licencji, który proszę wprowadzić do okna aktywacji. Następnie należy uzupełnić informacje o Użytkowniku, kliknąć OK.

ikubica

ikubica

 

Reinstalacja programu ZWCAD+ 2015 z zabezpieczeniem programowym

Aby wykonać reinstalację programu ZWCAD+ 2015 należy przeprowadzić następujące kroki: 1. Uruchomić program ZWCAD+ 2015 Na Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8, program należy uruchomić przez prawy przycisk myszy „Uruchom jako Administrator”. 2. Zwrócić posiadaną licencję Należy pamiętać o zwrocie licencji programu przed jego odinstalowaniem, ponieważ jeśli ten krok nie zostanie wykonany Użytkownik może stracić posiadaną licencję. Zwrot licencji należy wykonać przez uruchomienie Menadżera licencji. Można go uruchomić z Menu Start, również przez prawy przycisk myszy „Uruchom jako Administrator”. Jak i bezpośrednio z okna programu w zależności od posiadanego interfejsu. Ø Interfejs wstążkowy Menadżer licencji znajduje się w głównym Menu programu, którego ikona zlokalizowana jest w prawym górnym rogu okna. Po rozwinięciu Menu Głównego proszę kliknąć: Pomoc -> Zarządzanie licencjami. Ø Interfejs klasyczny Menadżer licencji w interfejsie klasycznym znajduje się w zakładce: Pomoc -> Zarządzanie licencjami Po uruchomieniu pojawi się okno Menadżera licencji, w którym zawarte są szczegółowe dane dotyczące posiadanej licencji przez Użytkownika. Następnie proszę kliknąć Zwróć autoryzację. Wyświetli się okno zwrotu licencji, w którym należy wybrać jej rodzaj. Ø Zwrot online Wybierając opcję zwrotu licencji przez Zwrot Online, potrzebny będzie Państwu dostęp do Internetu. W momencie, gdy jest zablokowana komunikacja na porcie wymaganym do aktywacji/zwrotu (8888), proszę skontaktować się z administratorem sieci lub skorzystać ze Zwrotu manualnego. W polu „Aktualny kod licencyjny” widoczny będzie posiadany przez Użytkownika kod licencji. Proszę nacisnąć Ok. Jeśli zwrot licencji zostanie przeprowadzony prawidłowo, pokaże się następujący komunikat. Ø Zwrot manualny Zwrot manualny wykorzystuje się w przypadku braku możliwości połączenia z Internetem lub, gdy w sieci zablokowana jest komunikacja na porcie wymaganym do aktywacji/zwrotu (8888). Zwrot manualny polega na utworzeniu pliku żądania po kliknięciu na przycisk Utwórz. Następnie proszę zapisać plik na dysku. Proszę wejść na umieszczony link w oknie dialogowym, aby uzyskać plik odpowiedzi lub wysłać plik na adres mailowy: pomoc@dobrycad.pl . Po otrzymaniu pliku odpowiedzi, należy go wczytać przez kliknięcie na przycisk Położenie. Następnie proszę kliknąć Ok. Po paru sekundach licencja zostanie zwrócona. 3. Odinstalować program ZWCAD+ 2015 Następnym krokiem jest odinstalowanie oprogramowania ZWCAD+ 2015 z komputera Użytkownika. Należy pamiętać aby odinstalować obie wersje językowe programu ZWCAD+ 2015, rozpoczynając od wersji polskiej. 4. Zainstalować program ZWCAD+ 2015 Proszę uruchomić plik instalacyjny programu ZWCAD+ 2015 „Setup.exe”. Klikając na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy. Program ukaże nam okno, w którym proszę potwierdzić instalację klikając „Zainstaluj”. Włączy się kreator instalacji. Należy przejść przez wszystkie kroki instalacji programu. 5. Aktywować program Na Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8, program należy uruchomić przez prawy przycisk myszy „Uruchom jako Administrator”.

ikubica

ikubica

Sign in to follow this