• entries
    3
  • comments
    0
  • views
    6895

About this blog

Reinstalacja programu ZWCAD+ 2015

Entries in this blog

Reset profilu w ZWCAD+ 2015

ZWCAD+ umożliwia reset ustawień jakie zostały wprowadzone przez Użytkownika. Należy pamiętać, że po przeprowadzonej operacji resetu profilu zostaną przywrócone ustawienia domyślne, czyli ustawienia "świeżo" zainstalowanego programu ZWCAD+ 2015. Aby to wykonać należy wejść w Opcje programu, przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na obszar rysunku. Po włączeniu Opcji, należy przejść do zakładki Profile. Następnie zaznaczyć dostępny profil oraz kliknąć Resetuj i następnie OK.

icholewa

icholewa

Reinstalacja programu ZWCAD+ 2015 z zabezpieczeniem kluczem sprzętowym

Klucz sprzętowy jest to małe urządzenie podobne do PenDrive’a podłączane do portu USB. Klucz ten włożony do komputera umożliwia uruchomienie oraz ciągłą pracę w programie, bez klucza uruchomienie również jest możliwe lecz w trybie testowym z ograniczeniami. Klucz ten pozwala na swobodne przenoszenie licencji programu na dowolny komputer przez wpięcie go do innego sprzętu. W przypadku posiadania licencji na kluczu sprzętowym, reinstalację należy przeprowadzić przy wyciągniętym kluczu z portu U

icholewa

icholewa

Reinstalacja programu ZWCAD+ 2015 z zabezpieczeniem programowym

Aby wykonać reinstalację programu ZWCAD+ 2015 należy przeprowadzić następujące kroki: 1. Uruchomić program ZWCAD+ 2015 Na Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8, program należy uruchomić przez prawy przycisk myszy „Uruchom jako Administrator”. 2. Zwrócić posiadaną licencję Należy pamiętać o zwrocie licencji programu przed jego odinstalowaniem, ponieważ jeśli ten krok nie zostanie wykonany Użytkownik może stracić posiadaną licencję. Zwrot licencji należy wykonać przez uruchomie

icholewa

icholewa