• entries
    3
  • comments
    0
  • views
    6904

Reinstalacja programu ZWCAD+ 2015 z zabezpieczeniem programowym


icholewa

2544 views

Aby wykonać reinstalację programu ZWCAD+ 2015 należy przeprowadzić następujące kroki:

1. Uruchomić program ZWCAD+ 2015

Na Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8, program należy uruchomić przez prawy przycisk myszy „Uruchom jako Administrator”.

uruchom jako administrator

2. Zwrócić posiadaną licencję

Należy pamiętać o zwrocie licencji programu przed jego odinstalowaniem, ponieważ jeśli ten krok nie zostanie wykonany Użytkownik może stracić posiadaną licencję.

Zwrot licencji należy wykonać przez uruchomienie Menadżera licencji. Można go uruchomić z Menu Start, również przez prawy przycisk myszy „Uruchom jako Administrator”.

menadzer z menu start

Jak i bezpośrednio z okna programu w zależności od posiadanego interfejsu.

Ø Interfejs wstążkowy

Menadżer licencji znajduje się w głównym Menu programu, którego ikona zlokalizowana jest w prawym górnym rogu okna.

menu wstazka

Po rozwinięciu Menu Głównego proszę kliknąć:

Pomoc -> Zarządzanie licencjami.

menadzer licencji

Ø Interfejs klasyczny

Menadżer licencji w interfejsie klasycznym znajduje się w zakładce:

Pomoc -> Zarządzanie licencjami

menu klasyczny

Po uruchomieniu pojawi się okno Menadżera licencji, w którym zawarte są szczegółowe dane dotyczące posiadanej licencji przez Użytkownika.

menadzer licencji 2

Następnie proszę kliknąć Zwróć autoryzację.

Wyświetli się okno zwrotu licencji, w którym należy wybrać jej rodzaj.

Ø Zwrot online

Wybierając opcję zwrotu licencji przez Zwrot Online, potrzebny będzie Państwu dostęp do Internetu. W momencie, gdy jest zablokowana komunikacja na porcie wymaganym do aktywacji/zwrotu (8888), proszę skontaktować się z administratorem sieci lub skorzystać ze Zwrotu manualnego.

zwrot1

W polu „Aktualny kod licencyjny” widoczny będzie posiadany przez Użytkownika kod licencji. Proszę nacisnąć Ok.

zwrot2

Jeśli zwrot licencji zostanie przeprowadzony prawidłowo, pokaże się następujący komunikat.

zwrot3

Ø Zwrot manualny

Zwrot manualny wykorzystuje się w przypadku braku możliwości połączenia z Internetem lub, gdy w sieci zablokowana jest komunikacja na porcie wymaganym do aktywacji/zwrotu (8888).

Zwrot manualny polega na utworzeniu pliku żądania po kliknięciu na przycisk Utwórz. Następnie proszę zapisać plik na dysku.

Proszę wejść na umieszczony link w oknie dialogowym, aby uzyskać plik odpowiedzi lub wysłać plik na adres mailowy: pomoc@dobrycad.pl .

Po otrzymaniu pliku odpowiedzi, należy go wczytać przez kliknięcie na przycisk Położenie. Następnie proszę kliknąć Ok. Po paru sekundach licencja zostanie zwrócona.

zwrot4

3. Odinstalować program ZWCAD+ 2015

Następnym krokiem jest odinstalowanie oprogramowania ZWCAD+ 2015 z komputera Użytkownika.

Należy pamiętać aby odinstalować obie wersje językowe programu ZWCAD+ 2015, rozpoczynając od wersji polskiej.

4. Zainstalować program ZWCAD+ 2015

Proszę uruchomić plik instalacyjny programu ZWCAD+ 2015 „Setup.exe”. Klikając na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy.

Program ukaże nam okno, w którym proszę potwierdzić instalację klikając „Zainstaluj”.

Włączy się kreator instalacji. Należy przejść przez wszystkie kroki instalacji programu.

5. Aktywować program

Na Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8, program należy uruchomić przez prawy przycisk myszy „Uruchom jako Administrator”.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...