Blogs

 

Reinstalacja programu ZWCAD+ 2015 z zabezpieczeniem programowym

Aby wykonać reinstalację programu ZWCAD+ 2015 należy przeprowadzić następujące kroki: 1. Uruchomić program ZWCAD+ 2015 Na Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8, program należy uruchomić przez prawy przycisk myszy „Uruchom jako Administrator”. 2. Zwrócić posiadaną licencję Należy pamiętać o zwrocie licencji programu przed jego odinstalowaniem, ponieważ jeśli ten krok nie zostanie wykonany Użytkownik może stracić posiadaną licencję. Zwrot licencji należy wykonać przez uruchomienie Menadżera licencji. Można go uruchomić z Menu Start, również przez prawy przycisk myszy „Uruchom jako Administrator”. Jak i bezpośrednio z okna programu w zależności od posiadanego interfejsu. Ø Interfejs wstążkowy Menadżer licencji znajduje się w głównym Menu programu, którego ikona zlokalizowana jest w prawym górnym rogu okna. Po rozwinięciu Menu Głównego proszę kliknąć: Pomoc -> Zarządzanie licencjami. Ø Interfejs klasyczny Menadżer licencji w interfejsie klasycznym znajduje się w zakładce: Pomoc -> Zarządzanie licencjami Po uruchomieniu pojawi się okno Menadżera licencji, w którym zawarte są szczegółowe dane dotyczące posiadanej licencji przez Użytkownika. Następnie proszę kliknąć Zwróć autoryzację. Wyświetli się okno zwrotu licencji, w którym należy wybrać jej rodzaj. Ø Zwrot online Wybierając opcję zwrotu licencji przez Zwrot Online, potrzebny będzie Państwu dostęp do Internetu. W momencie, gdy jest zablokowana komunikacja na porcie wymaganym do aktywacji/zwrotu (8888), proszę skontaktować się z administratorem sieci lub skorzystać ze Zwrotu manualnego. W polu „Aktualny kod licencyjny” widoczny będzie posiadany przez Użytkownika kod licencji. Proszę nacisnąć Ok. Jeśli zwrot licencji zostanie przeprowadzony prawidłowo, pokaże się następujący komunikat. Ø Zwrot manualny Zwrot manualny wykorzystuje się w przypadku braku możliwości połączenia z Internetem lub, gdy w sieci zablokowana jest komunikacja na porcie wymaganym do aktywacji/zwrotu (8888). Zwrot manualny polega na utworzeniu pliku żądania po kliknięciu na przycisk Utwórz. Następnie proszę zapisać plik na dysku. Proszę wejść na umieszczony link w oknie dialogowym, aby uzyskać plik odpowiedzi lub wysłać plik na adres mailowy: pomoc@dobrycad.pl . Po otrzymaniu pliku odpowiedzi, należy go wczytać przez kliknięcie na przycisk Położenie. Następnie proszę kliknąć Ok. Po paru sekundach licencja zostanie zwrócona. 3. Odinstalować program ZWCAD+ 2015 Następnym krokiem jest odinstalowanie oprogramowania ZWCAD+ 2015 z komputera Użytkownika. Należy pamiętać aby odinstalować obie wersje językowe programu ZWCAD+ 2015, rozpoczynając od wersji polskiej. 4. Zainstalować program ZWCAD+ 2015 Proszę uruchomić plik instalacyjny programu ZWCAD+ 2015 „Setup.exe”. Klikając na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy. Program ukaże nam okno, w którym proszę potwierdzić instalację klikając „Zainstaluj”. Włączy się kreator instalacji. Należy przejść przez wszystkie kroki instalacji programu. 5. Aktywować program Na Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8, program należy uruchomić przez prawy przycisk myszy „Uruchom jako Administrator”.

ikubica

ikubica

 

024. Jak narysować słup w ZWCAD Architecture.

Wszystkie narzędzia służące go rysowania słupów w programie ZWCAD Architecture znajdują się w zakładce Słup/Belka/Płyta. Podstawową i najważniejszą funkcją pozwalającą na wstawianie słupów do rysunku jest funkcja Słup Standardowy (polecenie: S41_BZZ). Aby wstawić słup do projektu należy: 1) Wybrać polecenie Słup Standardowy z menu ekranowego lub z paska poleceń wpisując komendę: S41_BZZ 2) Określić parametry słupa: - wymiar poziomy i pionowy (szerokość i grubość słupa) - wysokość słupa - odsunięcie poziome i pionowe (położenie na mimośrodzie na osiach X i Y) - obrót słupa względem osi lokalnych słupa - kształt słupa (prostokątny, okrągły, sześciokątny itd.) - materiał słupa (m.in. żelbet, cegła itd.) 3) Wybrać sposób, w który chcemy wstawić słupy: - Wybór wstawiania: wstawia słupy pojedynczo w miejscu wskazanym za pomocą kliknięcia: - Wstaw wzdłuż osi: wstawia słupy na wszystkich przecięciach wskazanej osi: - Obszar wstawiania: wstawia słupy na wszystkich przecięciach osi wskazanego, prostokątnego obszaru: - Zastąp: zastępuje wstawiony słup innym, nowo zdefiniowanym. Poniżej film instruktażowy pokazujący działanie funkcji:

awarch

awarch

 

023. Tworzenie bibliotek ścian użytkownika

Najnowsza wersja ZWCAD Architecture 2015 oprócz możliwości rysowania ścian warstwowych umożliwia również zapisywanie własnych stylów ścian do biblioteki. Aby dodać własną ścianę do biblioteki należy: 1) Wybrać funkcję Ściana (polecenie: S41_CJQL) lub Ściana z Osi/Linii (polecenie: S41_DXBQ). 2) Wybrać opcję Modyfikuj i zdefiniować ustawienia warstw ściany: 3) Na rozwijalnej liście Nazwy Stylu wybrać opcję Zapisz: 4) Wpisać nazwę stylu ściany w oknie dialogowym: Po wykonaniu tych operacji styl ściany zostanie dodany do biblioteki i można z niego korzystać w dowolnym momencie. UWAGA: Biblioteka stylów ścian zapisana jest w pliku wall_style.ini, który znajduje się w w folderze: C:\Users\....\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCADA\2015\pl_PL (lub us_US)\Support\ArchData\SysZw. Aby wprowadzić zmiany w bibliotece ścian należy wprowadzić zmiany w powyższym pliku.

awarch

awarch

 

AutoTURN - Licencja edukacyjna

:) Chciałem tylko napisać, że jest już możliwość otrzymania darmowej licencji edukacyjnej AutoTURN przez studentów. Aby ją otrzymać, wystarczy wypełnić formularz na stronie http://autoturn.net.pl/autoturn-trial.html W odpowiedzi prześlemy ankietę do wypełnienia. Po jej wypełnieniu prześlemy ją do producenta programu, który wygeneruje licencję. Producent indywidualnie rozpatruje wnioski o licencje edukacyjne. :to_nie_ja: Także uczelnie mogą otrzymać licencję edukacyjną, niemniej nie jest już ona bezpłatna. Ale staramy się zawsze negocjować z producentem, aby oferta była jak najbardziej korzystna.

dmatusz3

dmatusz3

 

022. Jak rysować ściany warstwowe w ZWCAD Architecture 2015.

ZWCAD Architecture 2015 wprowadza możliwość generowania ścian warstwowych, a co za tym idzie zmianę w sposobie rysowania ścian w stosunku do poprzednich wersji programu. Ściany warstwowe, tak jak w poprzednich wersjach, można generować za pomocą funkcji Ściana (polecenie: S41_CJQL): Zmienione zostało m.in. okno dialogowe funkcji Ściana: Aby wrysować ścianę warstwową należy: 1) Zdefiniować poszczególne warstwy ściany. W oknie dialogowym, po wybraniu opcji Modyfikuj możemy opisać poszczególne warstwy ściany określając takie parametry jak: Szerokość, Materiał, Priorytet, Wzór kreskowania oraz Standardowa szerokość linii. Nowością w wersji ZWCAD Architecture 2015, jest parametr określający Priorytet warstwy. Parametr ten określa z jaką siłą (w jakiej kolejności) krzyżują się warstwy - im mniejszy priorytet, tym "silniejsza" warstwa, tzn. będzie łączona w pierwszej kolejności z warstwami o tej samej wartości priorytetu. Domyślne wartości Priorytetu są określane dla warstw automatycznie, jednak można je modyfikować w miarę potrzeb. UWAGA: Program uniemożliwia wpisanie jednakowej wartości priorytetu dla dwóch różnych warstw wykonanych z tego samego materiału. Po zdefiniowaniu dwóch warstw z tego samego materiału, program automatycznie zmieni wartość Priorytetu drugiej warstwy na o 1 większą. Jeśli zachodzi taka potrzeba należy taką wartość zmienić ręcznie, aby warstwy ściany mogły krzyżować się prawidłowo. 2) Zdefiniować wysokość i poziom spodu ściany: 3) Zdefiniować ustawienia linii bazowej ściany: Nowością jest również możliwość zdefiniowania ustawień linii bazowej ściany. Możemy wybrać warstwę, do której ma się odnosić linia odniesienia oraz zdefiniować jej położenie w stosunku do wskazanej warstwy. Następnie należy już wrysować ściany na rysunku wybraną przez siebie metodą: http://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-57-006-modelowanie-%C5%9Bcian-w-zwcad-architecture/

awarch

awarch

 

Premiera oficjalnej wersji ZWCAD Architecture 2015

Mam przyjemność poinformować Państwa o ukazaniu się oficjalnej wersji ZWCAD Architecture 2015. Nowa wersja ZWCAD Architecture, która oparta jest na jądrze ZWCAD+ 2015 Professional wprowadza m.in: 1. Ściany warstwowe W Europie i innych częściach świata, w których temperatury ulegają znacznym wahaniom stosuje się ściany warstwowe. Aby umożliwić projektantom stosowanie tego rodzaju przegród, ZWCAD Architecture wprowadza funkcjonalności umożliwiające tworzenie ścian warstwowych. 1.1. Tworzenie nowej ściany od podstaw (polecenie CJQL) Menu Ekranowe: Ściana> Ściana Polecenie: S41_CJQL Podczas tworzenia nowej ściany można dodać kolejne warstwy, określić rodzaj ściany, wysokość, materiał, wzór kreskowania dla każdej warstwy oraz dostosować ustawienia linii bazowej dla każdej ze ścian. Do programu został wprowadzony parametr określający priorytet warstwy – im mniejszy priorytet tym silniejsza warstwa. Priorytet pozwala określić kolejność, w jakiej powinny łączyć się warstwy. Nowością jest również możliwość zapisywania do biblioteki własnych, utworzonych w programie stylów ścian. Dzięki temu, możemy utworzyć własny zestaw najczęściej używanych konstrukcji ścian: 1.2. Tworzenie nowej ściany z linii/osi (polecenie DXBQ) Menu Ekranowe: Ściana > Ściana z Osi/Linii Polecenie: S41_DXBQ Można także utworzyć ścianę warstwową z osi czy też pojedynczej linii. 2. Nowe materiały: Lista materiałów została poszerzona o nowe pozycje jak np. drewno, styropian, tynk itp. 3. Nowe funkcje dostępne w ZWCAD+ 2015. ZWCAD Architecture wprowadza nowe funkcjonalności, które wprowadzone zostały w ZWCAD+ 2015. Są to m.in.: funkcja SuperHatch
menedżer odnośników zewnętrznych
importowanie map z Google Earth
kodowanie UTF-8
uproszczony, przejrzysty interfejs
oraz nowe funkcje 3D "sweep" i "loft"

Zachęcamy do testów nowej wersji ZWCAD Architecture 2015: pobierz ZWCAD Architecture 2015 PL pobierz ZWCAD Architecture 2015 EN

awarch

awarch

 

021. Kopiowanie właściwości ściany

Aby skopiować właściwości ściany wrysowanej na rysunku do nowo tworzonej ściany należy: 1) Wybrać w oknie dialogowym funkcji ściana opcję Wskaż ściany na rysunku, aby określić parametry: 2) Wskazać na rysunku ścianę, której właściwości chcemy skopiować 3) Wrysować ścianę Poniżej przedstawiam film instruktażowy:

awarch

awarch

 

ZWCAD Architecture 2015 BETA w polskiej wersji już dostępny

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że dostępna jest już najnowsza wersja programu ZWCAD Architecture 2015 BETA. Nowa wersja ZWCAD Architecture, która oparta jest na jądrze ZWCAD+ 2015 Professional, wprowadza m.in.: 1. Ściany warstwowe W Europie i innych częściach świata, w których temperatury ulegają znacznym wahaniom stosuje się ściany warstwowe. Aby umożliwić projektantom stosowanie tego rodzaju przegród, ZWCAD Architecture wprowadza funkcjonalności umożliwiające tworzenie ścian warstwowych. 1.1. Utwórz nową ścianę od podstaw (polecenie CJQL) Menu Ekranowe: Wall > Wall Polecenie: S41_CJQL Podczas tworzenia nowej ściany możesz dodać kolejne warstwy, określić rodzaj ściany, wysokość, materiał, wzór kreskowania dla każdej warstwy oraz dostosować ustawienia linii bazowej dla każdej ze ścian. 1.2. Utwórz nową ścianę z linii/osi (polecenie DXBQ) Menu Ekranowe: Wall > Wall from Grid/Line Polecenie: S41_DXBQ Możesz także utworzyć ścianę warstwową kiedy tworzysz ją z osi czy też linii. 2. Nowe funkcje dostępne w ZWCAD+ 2015. ZWCAD Architecture wprowadza nowe funkcjonalności, które wprowadzone zostały w ZWCAD+ 2015. Są to m.in.: funkcja SuperHatch
menedżer odnośników zewnętrznych
importowanie map z Google Earth
kodowanie UTF-8
uproszczony, przejrzysty interfejs
oraz nowe funkcje 3D "sweep" i "loft

Bezpłatną wersję testową można pobrać ze strony: pobierz ZWCAD Architecture 2015 BETA PLK

awarch

awarch

 

Premiera angielskiej wersji ZWCAD Architecture 2015 BETA!!!

Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym miała miejsce premiera angielskiej wersji ZWCAD Architecture 2015 BETA. Nowa wersja ZWCAD Architecture, która oparta jest już na jądrze ZWCAD+ 2015 Professional wprowadza m.in: 1) Ściany warstwowe. W Europie i innych częściach świata, w których temperatury ulegają znacznym wahaniom stosuje się ściany warstwowe. Aby umożliwić projektantom stosowanie tego rodzaju przegród, ZWCAD Architecture wprowadza funkcjonalności umożliwiające tworzenie ścian warstwowych. 1.1. Utwórz nową ścianę od podstaw (polecenie CJQL) Menu Ekranowe: Wall > Wall Polecenie: S41_CJQL Podczas tworzenia nowej ściany możesz dodać kolejne warstwy, określić rodzaj ściany, wysokość, materiał, wzór kreskowania dla każdej warstwy oraz dostosować ustawienia linii bazowej dla każdej ze ścian. 1.2. Utwórz nową ścianę z linii/osi (polecenie DXBQ) Menu Ekranowe: Wall > Wall from Grid/Line Polecenie: S41_DXBQ Możesz także utworzyć ścianę warstwową kiedy tworzysz ją z osi czy też linii. 2. Nowe funkcje dostępne w ZWCAD+ 2015. ZWCAD Architecture wprowadza nowe funkcjonalności, które wprowadzone zostały w ZWCAD+ 2015. Są to m.in.: funkcja SuperHatch
menedżer odnośników zewnętrznych
importowanie map z Google Earth
kodowanie UTF-8
uproszczony, przejrzysty interfejs
oraz nowe funkcje 3D "sweep" i "loft
Wersję testową nowej wersji programu można pobrać ze strony: Pobierz ZWCAD Architecture 2015 BETA EN Zachęcamy do testów nowej wersji ZWCAD Architecture 2015 BETA.

awarch

awarch

 

Jesień 2014

Jest ciepło, wybrałem się więc pewnego dnia na wycieczkę rowerową. Czy ktoś wie gdzie zrobione są te zdjęcia? Ostatnie jest zrobione z wysokości około 850mnpm.

dmatusz3

dmatusz3

 

020. Jak działa funkcja "Wyrównanie krawędzi ściany"?

Funkcja Wyrównanie Krawędzi Ściany służy do wyrównania położenia krawędzi ścian tak, aby były znajdowały się w "jednej linii". Aby wyrównać położenie krawędzi ścian należy: 1) Wybrać funkcję Wyrównanie Krawędzi Ściany w zakładce Ściana w menu ekranowym. 2) Wskazać punkt, do którego chcemy wyrównać położenie krawędzi ściany. 3) Wybrać segment ściany do wyrównania. Poniżej zamieszczam film instruktażowy:

awarch

awarch

 

019. Zmiana położenia linii bazowej ściany.

Czasami, podczas rysowania ścian budynku zachodzi potrzeba zmiany położenia linii bazowej ściany. Pozycja linii bazowej ma szczególne znaczenie przy rysowaniu krzyżujących się ścian (więcej informacji na blogu w poście: http://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-93-014-jak-prawid%C5%82owo-wrysowa%C4%87-skrzy%C5%BCowanie-%C5%9Bcian/). Aby wyświetlić linię bazową ściany na rysunku należy kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy na ścianę i wybrać opcję Podwójna ściana. Położenie linii bazowej można zmienić na dwa sposoby: 1) Wykorzystując funkcję Przesuń Linię Bazową Ściany z menu ekranowego: 2) Korzystając z funkcji Przesuń Linię Bazową Ściany w rozwijalnym menu, które jest dostępne po kliknięciu Prawym Przyciskiem Myszy na ścianę: Po wybraniu funkcji wybieramy ścianę, której linię bazową chcemy przesunąć oraz wskazujemy nowe położenie linii bazowej.

awarch

awarch

 

018. Jak działa funkcja "Popraw Skrzyżowanie Ścian"?

Podczas rysowania ścian budynku czasem zdarza się, że ściany, pomimo tego, że są wykonane z tego samego materiały nie łączą się ze sobą w sposób prawidłowy. Można to zmienić wykorzystując funkcję Popraw Skrzyżowanie Ścian dostępną w zakładce Ściana. Po wybraniu funkcji należy wskazać, określając przeciwległe narożniki , obszar, na którym chcemy poprawić połączenie ścian. Poniżej zamieszczam film instruktażowy:

awarch

awarch

 

017. Jak wrysować szklaną kurtynę?

ZWCAD Architecture umożliwia tworzenie różnego rodzaju ścian, w tym m.in. szklanych kurtyn. Aby wrysować szklaną kurtynę należy: 1) Określić rodzaj ściany (wewnętrzna, zewnętrzna itp.) 2) Określić materiał, z którego wykonana jest ściana: należy wybrać szklana kurtyna 3) Zdefiniować parametry (wymiary) ściany 4) Wrysować ścianę na rysunku Po wrysowaniu ściany, po dwukrotnym kliknięciu na nią, możemy zmieniać jej parametry, jak np. - parametry szkła - ilość i wielkość podziałów w ścianie - parametry profili obwodowych Poniżej zamieszczam film instruktażowy:

awarch

awarch

 

016. Zaokrąglenie ścian w ZWCAD Architecture.

Aby wykonać zaokrąglenie narożnika ścian w ZWCAD Architecture należy skorzystać z funkcji Zaokrąglenie Ściany. W pierwszej kolejności należy wrysować osie i ściany, które następnie będziemy zaokrąglać. Po wrysowaniu ścian wybieramy funkcję Zaokrąglenie Ściany, określamy promień zaokrąglenia korzystając z dostępnych w pasku pleceń funkcji i wskazujemy ściany do zaokrąglenia. Uwaga: Aby jak najdokładniej wyświetlać zaokrąglone elementy należy ustawić wartość Dokładności zaokrąglenia łuku w Ustawieniach Globalnych na wartość <1. Przykładowe zastosowanie funkcji na filmie poniżej:

awarch

awarch

 

015. Rysowanie fundamentów oraz ścian fundamentowych

Aby dodać do naszego modelu budynku utworzonego w ZWCAD Architecture ściany fundamentowe oraz ławy czy też stopy fundamentowe należy postępować wg następującego schematu: 1) W pierwszym kroku należy wrysować ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe można utworzyć na kondygnacji z ujemną numeracją (zgodnie z zasadą oznaczania kondygnacji). Kondygnacje oznaczamy przy użyciu funkcji Ramka Rzutu. Same ściany można utworzyć za pomocą funkcji Ściana dostępnej w zakładce o tej samej nazwie, podając odpowiednie parametry ściany fundamentowej: 2) Aby utworzyć ławy fundamentowe możemy skorzystać z funkcji Ścieżka Powierzchni dostępnej w zakładce Narzędzia pomocnicze -> Narzędzia 3D. Aby skorzystać z funkcji należy wrysować: - przekrój ławy fundamentowej - osia ław fundamentowych, które stanowić będą ścieżkę do wyciągnięcia przekroju ławy Po wyciągnięciu przekroju wzdłuż zadanej ścieżki otrzymamy następujący rezultat: 3) Aby utworzyć stopy fundamentowe można skorzystać z narzędzi 3D ZWCAD+ do rysownia brył 3D. Np. aby wrysować stopę fundamentową prostokątną można skorzystać z funkcji Rysuj-> Bryły -> Kostka, wrysować prostopadłościan i odpowiednio umieścić go w rysunku. W efekcie otrzymamy fundamenty widoczne na przekroju budynku:

awarch

awarch

 

KOMPAS-3D v15 Home

:kompas: Miło mi napisać kilka słów o nowym programie CAD. Jest to KOMPAS-3D w wersji Home. Można go pobrać z tego adresu http://jakicad.pl/pl/pobierz/KOMPAS-3D_V15_HOME__2014_06_23__EN.zip a z tego adresu spolszczenie http://jakicad.pl/pl/pobierz/KOMPAS-3D_V15_HOME_LP__2014_06_23__EN.msp Wkrótce rozpoczniemy cykl szkoleń z zakresu obsługi tego programu. Pozdrawiam

dmatusz3

dmatusz3

 

Rozbijanie obiektów parametrycznych ZWCAD Architecture do brył solidowych

Rozbicie obiektów parametrycznych ZWCAD Architecture (ściany, płyty, słupy itd.) do brył solidowych 3D można wykonać na następujące sposoby: 1) Za pomocą funkcji Rozbij obiekty AEC Aby przekonwertować rysunek do obiektów solidowych 3D należy wybrać opcję Widok 3D -> Przekonwertuj najpierw do modelu objętości. W rezultacie otrzymamy ściany i płyty rozbite do brył 3D, stolarkę okienną i drzwiową robitą do bloków oraz np. słupy rozbite do siatki powierzchniowej. 2) Rozbijając obiekty utworzone za pomocą opcji 3D Group. Przy tworzeniu obiektu 3D Group należy wybrać opcję Rozbicie ściany -> Rozbij do modelu brył (ACIS). Po rozbiciu otrzymamy ściany i płyty rozbite do brył 3D, stolarkę okienną i drzwiową robitą do bloków oraz np. słupy rozbite do siatki powierzchniowej. 3) Przy użyciu opcji Eksport Rysunku. Po wybraniu funkcji należy wybrać opcję Eksportuj widok 3D. W wyniku eksportu otrzymamy, tak jak w poprzednich przypadkach, ściany i płyty rozbite do brył 3D, stolarkę okienną i drzwiową robitą do bloków oraz np. słupy rozbite do siatki powierzchniowej. Wyżej wymienione metody są również sposobami na eksport rysunków do innych programów CAD, które nie czytają obiektów parametrycznych ZWCAD Architecture.

awarch

awarch

 

014. Jak prawidłowo wrysować skrzyżowanie ścian

W tworzeniu skrzyżowania ścian w ZWCAD Architecture niezwykle istotne jest to, aby osie krzyżujących się ścian przecinały się w jednym punkcie: W przypadku kiedy osie ścian nie przecinają się w sposób prawidłowy efekt może być następujący: W celu ustawienia skrzyżowania ścian w jednym punkcie możemy zmieniać położenie osi ścian. Aby zmienić położenie linii bazowej ściany należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną ścianę i wybrać opcję Przesuń Linię Bazową Ściany lub wybrać tą opcję z menu ekranowego, a następnie wskazać ścianę, której oś chcemy przesunąć oraz podać nowe położenie linii bazowej.

awarch

awarch