Sign in to follow this  
  • entries
    27
  • comments
    22
  • views
    49948

About this blog

Informacje o oprogramowaniu ZWCAD Architecture

Entries in this blog

 

Jak utworzyć wzór linii użytkownika

ZWCAD Architecture posiada funkcjonalność umożliwiającą utworzenie własnego wzoru linii użytkownika: Poniżej przedstawiam procedurę tworzenia linii użytkownika: 1) Jak widać powyższa linia jest utworzona jest z powtarzalnych elementów. W pierwszej kolejności rysujemy element powtarzalny wzoru linii: UWAGA: Zaznaczony punkt jest używany do określenia odległości pomiędzy powtarzalnymi elementami wzoru. 2) Uruchom funkcję Zarządzanie Biblioteką. Znajdziesz ją w zakładce Wzór/Blok lub wpisując w pasku poleceń komendę S41_TKGL. 3) W oknie dialogowym Zarządzania Biblioteką idź do zakładki Biblioteka Specjalna i wybierz Line Pattern Library: 4) Kliknij dwukrotnie na katalog U_LinePat i następnie wybierz funkcję Nowy Blok z zakładki Bloki: 5) Wybierz elementy do utworzenia bloku. Pamiętaj o wskazaniu punktu definiującego odległość pomiędzy elementami linii: 6) Wskaż punkt bazowy i potwierdź kolejne kroki w domyślnych opcjach. Zostaje utworzony nowy wzór linii: 7) Jak widać wzór linii nie jest jeszcze prawidłowy - musimy go zaktualizować. 8) Powróć do obszaru rysunku i narysuj kilka jednostek wzoru linii: 9) Wróć do okna Zarządzania biblioteką, kliknij prawym przyciskiem myszy na wzór linii, który chcesz zmodyfikować i wybierz opcję Przebuduj- metoda 1: 10) Automatycznie powrócisz do rysunku. Nie wybieraj teraz żadnych elementów, wystarczy kliknąć ENTER aby potwierdzić wszystkie domyślne opcje. Wzór linii zostanie w całości przebudowany: 11) Teraz możesz już korzystać z nowego wzoru linii przy użyciu funkcji Wzór linii: Poniżej zamieszczam film instruktażowy:

awarch

awarch

 

Jak tworzyć kondygnacje w ZWCAD Architecture

ZWCAD Architecture tworzy złożeniowy model 3D budynku oraz przekroje czy też widoki elewacji na podstawie rzutów budynku. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musimy zdefiniować i odpowiednio zaprojektować kolejne piętra budynku. Program to, co narysowaliśmy na naszym rzucie traktuje jako osobną kondygnację dopiero wtedy, kiedy zostanie to ujęte w tzw. Ramce Rzutu. Ramka Rzutu zawiera informacje o numerze oraz wysokości kondygnacji. Poniżej instrukcja tworzenia ramki rzutu: 1) Wybieramy funkcję Ramka Rzutu z menu ekranowego lub wpisujemy polecenie S41_JLCK w pasku poleceń. 2) Wskazujemy dwa przeciwległe punkty narożne prostokąta Ramki Rzutu obejmującej cały rzut kondygnacji. UWAGA: Ważne jest, aby Ramka Rzutu obejmowała całą kondygnację wraz z etykietami osi, ponieważ zdarza się, że elementy nie objęte ramką rzutu nie wyświetlają się np. na widokach elewacji. 3) Wskazujemy na ekranie punkt dopasowania: UWAGA: Punkt dopasowania powinien być wspólny dla wszystkich kondygnacji, ponieważ to właśnie na podstawie umiejscowienia tego punktu są one ze sobą składane. 3) Określamy numer oraz wysokość kondygnacji w lewym dolnym rogu ramki rzutu. To właśnie po tych wartościach kondygnacje będą ze sobą składane, wg. odpowiednich numerów, a zdefiniowana wysokość będzie widoczna na przekroju. Aby skopiować kondygnację wystarczy zaznaczyć całą kondygnację, którą chcemy powielić, skopiować przy użyciu funkcji Kopiuj (_copy) i wskazać punkt na ekranie, w którym chcemy wstawić skopiowany rzut. Następnie wystarczy zmienić numer kondygnacji oraz wysokość (w miarę potrzeb) i kolejna kondygnacja jest już gotowa. Poniżej zamieszczam film instruktażowy pokazujący działanie funkcji:

awarch

awarch

 

Premiera oficjalnej wersji ZWCAD Architecture 2015

Mam przyjemność poinformować Państwa o ukazaniu się oficjalnej wersji ZWCAD Architecture 2015. Nowa wersja ZWCAD Architecture, która oparta jest na jądrze ZWCAD+ 2015 Professional wprowadza m.in: 1. Ściany warstwowe W Europie i innych częściach świata, w których temperatury ulegają znacznym wahaniom stosuje się ściany warstwowe. Aby umożliwić projektantom stosowanie tego rodzaju przegród, ZWCAD Architecture wprowadza funkcjonalności umożliwiające tworzenie ścian warstwowych. 1.1. Tworzenie nowej ściany od podstaw (polecenie CJQL) Menu Ekranowe: Ściana> Ściana Polecenie: S41_CJQL Podczas tworzenia nowej ściany można dodać kolejne warstwy, określić rodzaj ściany, wysokość, materiał, wzór kreskowania dla każdej warstwy oraz dostosować ustawienia linii bazowej dla każdej ze ścian. Do programu został wprowadzony parametr określający priorytet warstwy – im mniejszy priorytet tym silniejsza warstwa. Priorytet pozwala określić kolejność, w jakiej powinny łączyć się warstwy. Nowością jest również możliwość zapisywania do biblioteki własnych, utworzonych w programie stylów ścian. Dzięki temu, możemy utworzyć własny zestaw najczęściej używanych konstrukcji ścian: 1.2. Tworzenie nowej ściany z linii/osi (polecenie DXBQ) Menu Ekranowe: Ściana > Ściana z Osi/Linii Polecenie: S41_DXBQ Można także utworzyć ścianę warstwową z osi czy też pojedynczej linii. 2. Nowe materiały: Lista materiałów została poszerzona o nowe pozycje jak np. drewno, styropian, tynk itp. 3. Nowe funkcje dostępne w ZWCAD+ 2015. ZWCAD Architecture wprowadza nowe funkcjonalności, które wprowadzone zostały w ZWCAD+ 2015. Są to m.in.: funkcja SuperHatch
menedżer odnośników zewnętrznych
importowanie map z Google Earth
kodowanie UTF-8
uproszczony, przejrzysty interfejs
oraz nowe funkcje 3D "sweep" i "loft"

Zachęcamy do testów nowej wersji ZWCAD Architecture 2015: pobierz ZWCAD Architecture 2015 PL pobierz ZWCAD Architecture 2015 EN

awarch

awarch

 

ZWCAD Architecture 2015 BETA w polskiej wersji już dostępny

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że dostępna jest już najnowsza wersja programu ZWCAD Architecture 2015 BETA. Nowa wersja ZWCAD Architecture, która oparta jest na jądrze ZWCAD+ 2015 Professional, wprowadza m.in.: 1. Ściany warstwowe W Europie i innych częściach świata, w których temperatury ulegają znacznym wahaniom stosuje się ściany warstwowe. Aby umożliwić projektantom stosowanie tego rodzaju przegród, ZWCAD Architecture wprowadza funkcjonalności umożliwiające tworzenie ścian warstwowych. 1.1. Utwórz nową ścianę od podstaw (polecenie CJQL) Menu Ekranowe: Wall > Wall Polecenie: S41_CJQL Podczas tworzenia nowej ściany możesz dodać kolejne warstwy, określić rodzaj ściany, wysokość, materiał, wzór kreskowania dla każdej warstwy oraz dostosować ustawienia linii bazowej dla każdej ze ścian. 1.2. Utwórz nową ścianę z linii/osi (polecenie DXBQ) Menu Ekranowe: Wall > Wall from Grid/Line Polecenie: S41_DXBQ Możesz także utworzyć ścianę warstwową kiedy tworzysz ją z osi czy też linii. 2. Nowe funkcje dostępne w ZWCAD+ 2015. ZWCAD Architecture wprowadza nowe funkcjonalności, które wprowadzone zostały w ZWCAD+ 2015. Są to m.in.: funkcja SuperHatch
menedżer odnośników zewnętrznych
importowanie map z Google Earth
kodowanie UTF-8
uproszczony, przejrzysty interfejs
oraz nowe funkcje 3D "sweep" i "loft

Bezpłatną wersję testową można pobrać ze strony: pobierz ZWCAD Architecture 2015 BETA PLK

awarch

awarch

 

Premiera angielskiej wersji ZWCAD Architecture 2015 BETA!!!

Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym miała miejsce premiera angielskiej wersji ZWCAD Architecture 2015 BETA. Nowa wersja ZWCAD Architecture, która oparta jest już na jądrze ZWCAD+ 2015 Professional wprowadza m.in: 1) Ściany warstwowe. W Europie i innych częściach świata, w których temperatury ulegają znacznym wahaniom stosuje się ściany warstwowe. Aby umożliwić projektantom stosowanie tego rodzaju przegród, ZWCAD Architecture wprowadza funkcjonalności umożliwiające tworzenie ścian warstwowych. 1.1. Utwórz nową ścianę od podstaw (polecenie CJQL) Menu Ekranowe: Wall > Wall Polecenie: S41_CJQL Podczas tworzenia nowej ściany możesz dodać kolejne warstwy, określić rodzaj ściany, wysokość, materiał, wzór kreskowania dla każdej warstwy oraz dostosować ustawienia linii bazowej dla każdej ze ścian. 1.2. Utwórz nową ścianę z linii/osi (polecenie DXBQ) Menu Ekranowe: Wall > Wall from Grid/Line Polecenie: S41_DXBQ Możesz także utworzyć ścianę warstwową kiedy tworzysz ją z osi czy też linii. 2. Nowe funkcje dostępne w ZWCAD+ 2015. ZWCAD Architecture wprowadza nowe funkcjonalności, które wprowadzone zostały w ZWCAD+ 2015. Są to m.in.: funkcja SuperHatch
menedżer odnośników zewnętrznych
importowanie map z Google Earth
kodowanie UTF-8
uproszczony, przejrzysty interfejs
oraz nowe funkcje 3D "sweep" i "loft
Wersję testową nowej wersji programu można pobrać ze strony: Pobierz ZWCAD Architecture 2015 BETA EN Zachęcamy do testów nowej wersji ZWCAD Architecture 2015 BETA.

awarch

awarch

 

Rozbijanie obiektów parametrycznych ZWCAD Architecture do brył solidowych

Rozbicie obiektów parametrycznych ZWCAD Architecture (ściany, płyty, słupy itd.) do brył solidowych 3D można wykonać na następujące sposoby: 1) Za pomocą funkcji Rozbij obiekty AEC Aby przekonwertować rysunek do obiektów solidowych 3D należy wybrać opcję Widok 3D -> Przekonwertuj najpierw do modelu objętości. W rezultacie otrzymamy ściany i płyty rozbite do brył 3D, stolarkę okienną i drzwiową robitą do bloków oraz np. słupy rozbite do siatki powierzchniowej. 2) Rozbijając obiekty utworzone za pomocą opcji 3D Group. Przy tworzeniu obiektu 3D Group należy wybrać opcję Rozbicie ściany -> Rozbij do modelu brył (ACIS). Po rozbiciu otrzymamy ściany i płyty rozbite do brył 3D, stolarkę okienną i drzwiową robitą do bloków oraz np. słupy rozbite do siatki powierzchniowej. 3) Przy użyciu opcji Eksport Rysunku. Po wybraniu funkcji należy wybrać opcję Eksportuj widok 3D. W wyniku eksportu otrzymamy, tak jak w poprzednich przypadkach, ściany i płyty rozbite do brył 3D, stolarkę okienną i drzwiową robitą do bloków oraz np. słupy rozbite do siatki powierzchniowej. Wyżej wymienione metody są również sposobami na eksport rysunków do innych programów CAD, które nie czytają obiektów parametrycznych ZWCAD Architecture.

awarch

awarch

 

ARTISAN na ZWCAD Architecture 2014 SP2

W najnowszej wersji ZWCAD Architecture 2014 SP2 PLK może wystąpić problem z ładowaniem menu i ikon nakładki ARTISAN. Związane jest to ze zmianami programistycznymi wprowadzonymi w programie. W związku z tym została przygotowana nowa wersja instalacyjna programu ARTISAN przeznaczona dla numerów vernum powyżej "2014.04.27(21135)". Nowy plik instalacyjny można pobrać ze strony: dla vernum "2014.04.27(21135)" i nowszego: pobierz ARTISAN dla vernum poniżej "2014.04.27(21135)": pobierz ARTISAN

awarch

awarch

 

Wyświetlanie funkcji do rysowania ścian i przekrojów w menu ekranowym ZWCAD Architecture 2014 SP2

W najnowszej polskiej wersji ZWCAD Architecture 2014 SP2 PLK VERNUM = "2014.04.27(21135)" w menu ekranowym nie wyświetlają się wszystkie funkcje służące do rysowania i modyfikacji ścian oraz tworzenia przekrojów budynku, które były dostępne we wcześniejszych wersjach programu: Aby w menu najnowszej wersji programu wyświetlić wszystkie funkcje dostępne we wcześniejszych wersjach (tak jak na zdjęciach poniżej) należy postępować wg instrukcji: 1) Zamień plik menuzw.sss dostępny w folderze C:\Program Files (x86)\ZWCAD Architecture 2014 Plk\ArchZw14\SysZw na plik o tej samej nazwie dostępny w załączniku. 2) Usuń plik menuzw.ccc z powyższego folderu. 3) Zrestartuj program ZWCAD Architecture 2014. Po wykonaniu tych operacji Menu powinno wyświetlać się prawidłowo. Wkrótce dostępna będzie oficjalna wersja ZWCAD Architecture 2014 SP2 z nowym menu ekranowym. menuzw.zip

awarch

awarch

 

Premiera nowej kompilacji ZWCAD Architecture 2014 SP2

Mam przyjemność poinformować Państwa, że kilka dni temu ukazała się nowa kompilacja ZWCAD Architecture 2014 SP2. Najważniejsze zmiany w najnowszej wersji ZWCAD Architecture 2014 SP2 to m.in.: 1) Możliwość wyboru jednostek, w których chcemy wykonać projekt oraz wyświetlić właściwości obiektu. Do wyboru mamy m.in. m/dm/cm/mm/inch/ft: UWAGA: Wyboru jednostki możemy dokonać jedynie na początku pracy na projekcie. W późniejszym etapie okno wyboru jednostki jest nieaktywne. Jak działa opcja wyboru jednostek? Oprócz możliwości wyboru jednostki w jakiej projektowane będą obiekty parametryczne możemy wybrać różne jednostki w jakich wyświetlane będą właściwości obiektów jak np. powierzchnia, długość czy też objętość. 2) Zoptymalizowany układ menu ekranowego tak, aby było ono prostsze i łatwiejsze w użyciu 3) Możliwość zmiany grubości ściany poprzez modyfikację położenia krawędzi ściany: 4) Lepszy dostęp do określenia dopuszczalnych wartości skali dla szczegółowych rysunków. Teraz można określić dopuszczalną wartość skali dla szczegółów rysunkowych w specjalnym polu w oknie dialogowym Ustawienia Globalne / Pogrubienie Kreskowanie, a nie tylko przez ustawienie zmiennej XTBL. Najnowszą wersję ZWCAD Architecture 2014 SP2 można pobrać ze strony: pobierz ZWCAD Architecture 2014 Zachęcam do testów najnowszej wersji ZWCAD Architecture 2014 SP2!!!

awarch

awarch

 

Ściana wirtualna - Co to takiego?

Czasem zachodzi potrzeba podziału pomieszczeń nierozdzielonych ścianami na części funkcjonalne (np. Salon i Aneks Kuchenny) o różnej powierzchni. ZWCAD Architecture zlicza powierzchnię pomieszczeń automatycznie, na podstawie obrysu ścian. I tak w przypadku pomieszczeń, które są ze sobą połączone, powierzchnia z automatu jest liczona łącznie dla całości. Aby rozdzielić pomieszczenia do utworzenia zestawienia pomieszczeń należy rozdzielić je za pomocą tzw. Ściany Wirtualnej. Ściana wirtualna jest to ściana o grubości równiej 0mm, która pozwala wykonać funkcjonalny podział pomieszczeń, które są ze sobą połączone (nierozdzielone ścianami). Ścianę tą rysujemy tak jak standardową ścianę, ale określając typ ściany jako Ściana wirtualna. Po rozdzieleniu pomieszczeń ścianą wirtualną będą one wliczane osobno do opisu i zestawienia pomieszczeń.

awarch

awarch

 

Premiera nowej wersji ARTISAN 2014

Witam serdecznie, Mam przyjemność poinformować Państwa o premierze najnowszej wersji oprogramowania ARTISAN 2014. ARTISAN to aplikacja dedykowana dla rodziny oprogramowania ZWCAD, przeznaczona do szybkiego i łatwego renderingu dla projektantów wielu branż. ARTISAN 2014 to m.in.: - zupełnie nowy, przejrzysty interfejs - wzbogacone biblioteki materiałów i tła - możliwość dodania materiału i tła użytkownika - poszerzone możliwości ustawień oświetlenia - funkcja zdjęcie, która umożliwia utworzenie zdjęcia aktualnego obrazu na każdym etapie tworzenia wizualizacji. Zdjęcia zawierają materiały, oświetlenie, plany, tło, ustawienia widoku kamery i są przechowywane w pliku modelu, co umożliwia wykorzystanie ich do renderingu w dowolnym momencie. Daje to możliwość wprowadzania dowolnych zmian i modyfikacji w dowolnym momencie oraz powrót do wcześniejszej wersji bez konieczności ponownego tworzenia wizualizacji. Aplikacja dostępna jest w polskiej wersji językowej. Wersję testową narzędzia ARTISAN można pobrać ze strony: pobierz ARTISAN 2014 (ARTISAN jest nakładką na oprogramowanie ZWCAD, nie jest samodzielnym programem). Zachęcam do testów nowego oprogramowania ARTISAN!!!

awarch

awarch

 

Jak narysować gzyms w ZWCAD Architecture

Aby narysować gzyms w ZWCAD Architecture można wykorzystać funkcję Ścieżka Powierzchni w zakładce Narzędzia 3D. Funkcja ta służy do generowania obiektów 3D o dowolnym kształcie przekroju wzdłuż wybranej ścieżki. Kształt przekroju elementu możemy wybrać z rysunku, bądź z gotowej biblioteki przekrojów (do biblioteki można dodać również przekroje użytkownika). Po wskazaniu ścieżki przekroju oraz jego kształtu możemy określić punkt bazowy przekroju oraz zmienić jego domyślne wymiary (przeskalować). Poniżej przedstawiam film instruktażowy na którym pokazane jest zastosowanie funkcji na przykładzie gzymsu. UWAGA: W powyższym przykładzie jako ścieżkę powierzchni wykorzystano zamknięty obrys dachu wykonany przy użyciu funkcji Znajdź Obrys Dachu (wartość odsunięcia profilu (okapu) określona została jako 0).

awarch

awarch

 

Błąd uruchomienia ZWCAD Architecture i biblioteki elementów

Czasem zdarza się, że podczas uruchomienia programu ZWCAD Architecture pokazuje się następujący błąd uruchomienia programu: lub problem z biblioteką bloków: Powodem wystąpienia powyższych błędów jest inne niż domyślne miejsce instalacji programu. ZWCAD Architecture domyślnie instaluje się bezpośrednio na dysku C. W przypadku kiedy miejsce instalacji jest inne niż domyślne część plików (w tym m.in. biblioteki) zostaje zainstalowana w innych katalogach, co powoduje problemy z ich wykorzystaniem. Podczas prawidłowej instalacji programu zainstalowane zostają następujące pliki: Ważne jest również, aby plik instalacyjny nie znajdował się w folderze chronionym, jakim jest folder Program Files. Należy go umieścić w innym folderze (nie chronionym) na dysku. Po zastosowaniu się do powyższych wskazówek program powinien działać prawidłowo.

awarch

awarch

 

Nowe webminaria ZWCAD Architecture stworzone na potrzeby użytkowników

Szanowni Państwo, Chcemy zorganizować dla Państwa bezpłatne webminaria online dotyczące oprogramowania ZWCAD Architecture, podczas których poznaliby Państwo działanie interesujących Państwa funkcjonalności. Tematem spotkań będą funkcje, zaproponowane przez Państwa, których zasadę działania chcieliby Państwo lepiej poznać. Zatem będziemy ogromnie wdzięczni za wskazanie interesujących Państwa tematów spotkań, czy też funkcji, które chcieliby lepiej poznać :) Pierwsze webminarium już w lutym :)!!! Czekamy na Państwa propozycje!!! :)

awarch

awarch

 

Jak wygenerować belkę nadproża w ZWCAD Architecture

Podczas generowania otworów okiennych i drzwiowych w ZWCAD Architecture istnieje możliwość automatycznego utworzenia belki nadproża. Można to wykonać na dwa sposoby: 1) Zdefiniować parametry nadproża we właściwościach otworu okiennego lub drzwiowego podczas tworzenia rzutu budynku. 2) Określić parametry nadproża na przekroju budynku, w ustawieniach parametrów przekroju otworu okiennego lub drzwiowego.

awarch

awarch

 

Generowanie kondygnacji zgodnie z normą PN-EN ISO 4157-1:2001

Zgodnie z normą PN-EN ISO 4157-1:2001 kondygnacje powinny być wyznaczone tak, aby górny poziom konstrukcji stropu w budynku wyznaczał płaszczyznę rozgraniczenia jednej kondygnacji od następnej. W praktyce oznacza to, że wysokość kondygnacji liczona jest od wierzchu stanu surowego stropu kondygnacji niższej do wierzchu stanu surowego stropu kondygnacji wyższej. Poniżej zaprezentuję jak prawidłowo wygenerować strop i warstwy podłogi w ZWCAD Architecture tak, aby na przekroju budynku kondygnacje wyświetlały się prawidłowo. Tworzenie rzutu w ZWCAD Architecture powinniśmy rozpocząć od określenie wysokości kondygnacji. Możemy to zrobić na dwa sposoby: 1) Za pomocą funkcji Ustawienia Globalne-> Aktualna Wysokość Podłogi 2) Za pomocą funkcji Aktualna wysokość piętra w panelu Ustawienia W zależności od zdefiniowanej wysokości kondygnacji będą nam się automatycznie dobierać wysokości ścian i innych elementów konstrukcji (oczywiście można je zmieniać w parametrach elementów podczas ich rysowania). Na przekroju budynku kondygnacja powinna być rozgraniczona przez wierzch części konstrukcyjnej stropu, który pokrywa się z górnym poziomem ścian danej kondygnacji. Natomiast część wykończeniowa stropu powinna znajdować się na następnej kondygnacji i jej dolny poziom powinien pokrywać się z dolnym poziomem ścian tej kondygnacji. Aby prawidłowo rozdzielić stropy na część konstrukcyjną i wykończeniową, co ma znaczenie przy generowaniu przekroju budynku należy postępować wg następującego schematu: 1) Kondygnacja 1: Po wygenerowaniu ścian budynku rysujemy przy użyciu funkcji Narzędzia 3D -> Płyta płytę która stanowi część konstrukcyjną naszego stropu. Wierzch płyty będzie pokrywał się z górnym poziomem ścian: 2) Kondygnacja 2: Aby wygenerować na kondygnacji drugiej warstwy podłogi możemy skorzystać z poleceń Pomieszczenie-> Powierzchnia Pomieszczenia lub Pomieszczenie -> Znajdź Pomieszczenie. Wystarczy zaznaczyć opcję generowania podłogi i określić jej grubość. UWAGA: Istotne jest, aby we właściwościach podłogi zmienić jej grubość na wartość ujemną (np. -100). Kiedy tak podzielimy warstwy stropu kondygnacje zostaną prawidłowo na siebie nałożone:

awarch

awarch

 

Jak włączyć menu ekranowe w ZWCAD Architecture

Użytkownicy korzystają z programu ZWCAD Architecture przy różnych ustawieniach ekranu. Aby móc korzystać z dodatkowych funkcji architektonicznych należy mieć włączone Menu Ekranowe bądź korzystać z pasków ikon. Aby pokazać na ekranie interesujące paski ikon należy kliknąć PPM w dowolnym miejscu w prawym górnym rogu ekranu i za pomocą paska Toolbar uruchomić interesujące nas paski ikon. Poniżej przedstawiam kilka sposobów na włączenie/wyłączenie Menu Ekranowego w programie ZWCAD Architecture. Menu Ekranowe można włączyć/wyłączyć na następujące sposoby: 1) Za pomocą przycisków Ctrl+F12. 2) Za pomocą funkcji Ustawienia globalne w Menu Ekranowym: 3) Za pomocą funkcji Ustawienia globalne w pasku ikon Ustawienia:

awarch

awarch

 

Oficjalna polska wersja ZWCAD Architecture 2014 SP1 PLK

Mam przyjemność poinformować Państwa o ukazaniu się oficjalnej polskiej wersji programu ZWCAD Architecture. W programie poprawionych zostało wiele funkcjonalności oraz wprowadzone zostały dodatkowe ulepszenia. Zachęcam do testów nowej polskiej wersji ZWCAD Architecture SP1 PLK.

awarch

awarch

 

Dostosowanie prawego przycisku myszy w ZWCAD Architecture

Istotną rzeczą dla użytkowników ZWCAD Architecture korzystających z funkcji Smart Mouse (Gesty Myszy) jest odpowiednie ustawienie Prawego Przycisku Myszy. Ponieważ domyślne ustawienie przycisku w programie uniemożliwia korzystanie z tej opcji, pokażę jak można dostosować ustawienia myszy do swoich potrzeb. Menu ustawień Prawego Przycisku Myszy dostępne jest w Ustawieniach Globalnych w opcji Menu Skrótów. Można tutaj wybrać odpowiednie opcje ustawienia myszy. Działają one w następujący sposób: - Zablokuj prawy przycisk menu: umożliwia korzystanie z funkcji Smart Mouse, ale nie pojawia się rozwijalne menu opcji po kliknięciu PPM na wybrany obiekt - Użyj standardowy prawy przycisk menu: uniemożliwia korzystanie z funkcji Smart Mouse (po kliknięciu PPM pojawia się rozwijalne menu na ekranie). Po kliknięciu PPM na wybranym obiekcie pojawia się rozwijalne menu opcji - Użyj Ctrl + prawy przycisk menu: umożliwia korzystanie z funkcji Smart Mouse, a rozwijalne menu opcji pojawia się po wybraniu obiektu i wybraniu Ctrl+prawy przycisk myszy - Naciśnij Ctrl dla pustego wyboru: umożliwia korzystanie z funkcji Smart Mouse. Po kliknięciu PPM na wybranym obiekcie pojawia się rozwijalne menu opcji. Tak więc dla użytkowników korzystających z funkcji Gestów Myszy najbardziej optymalne będzie wybranie opcji Naciśnij Ctrl dla pustego wyboru.

awarch

awarch

 

Duże ikony w ZWCAD Architecture po uruchomieniu ARTISAN

Zdarza się, że po uruchomieniu nakładki ARTISAN w programie ZWCAD Architecture ikony zmieniają swój rozmiar na duże. Aby przywrócić ikony do pierwotnego rozmiaru należy odznaczyć opcję: Use large buttons for toolbars w oknie ustawień opcji. Okno można urumomić przez wpisanie w pasku poleceń komendy _options lub wybierając w górnym pasku narzędzi: Tools -> Options. Pozdrawiam

awarch

awarch

 

Tworzenie biblioteki stolarki okiennej i drzwiowej w ZWCAD Architecture

Program ZWCAD Architecture umożliwia modyfikację istniejącej oraz tworzenie własnej biblioteki stolarki okiennej i drzwiowej. Aby utworzyć własne bloki okien i drzwi należy postępować wg następującego schematu: 1) Rysujemy ścianę za pomocą funkcji Create Wall Beam i wstawiamy w niej otwór okienny lub drzwiowy za pomocą narzędzia Door and Window -> Insert Door (Window). 2) Klikamy prawym przyciskiem myszy na wstawiony element i wybieramy opcję Door and Window Prototype. Otworzy się plik tmp. 3) Modyfikujemy wybrany blok dodając lub odejmując od niego różne elementy. Ważne jest aby wszystkie elementy bloku znajdowały się w warstwie "0" i miały kolor niebieski (Cyan)!!! 4) W zakładce Pattern Block -> Library Management idziemy do biblioteki 2D_Door/Window -> U_Opening2D. Następnie tworzymy własną kategorię za pomocą funkcji New Category i nowy blok za pomocą opcji New Block. 5) Wymieramy wszystkie elementy nowego bloku. W ten sposób zostanie utworzony nowy blok, który możemy wstawiać do rysunku lub zastępować nim już istniejące. Poniżej zamieszczam film z dokładną instrukcją postępowania "krok po kroku":

awarch

awarch

 

Seminarium online - prezentacja programu ZWCAD Architecture

Witam serdecznie, Mam przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na bezpłatne seminarium online - prezentację funkcjonalności programu ZWCAD Architecture. Webminarium trwa ok. godziny i odbędzie się dnia 14.11.2013r. o godz. 14 :) Zapisy na spotkanie na stronie: http://www.dobrycad....rowadzenie.html Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że do "wirtualnego" zobaczenia :)

awarch

awarch

 

ARTISAN - narzędzie do wizualizacji dla ZWCAD Architecture

Narzędziem do wizualizacji i renderingu dedykowanym dla ZWCAD Architecture jest program ARTISAN firmy Lightworks. Narzędzie to jest niezwykle intuicyjne i proste w obsłudze. Posiada bogatą bazę gotowych tekstur (możliwe jest również pobranie dodatkowych materiałów ze strony producenta): Program umożliwia tworzenie fotorealistycznych wizualizacji przy minimalnym wysiłku projektanta: (zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.lightworksartisan.com/what-is-artisan) Wersję testową aplikacji można pobrać ze strony: http://jakicad.pl/pl...3_10_25__EN.exe Pozdrawiam

awarch

awarch

 

Wstawianie szachtu windowego w ZWCAD Architecture

Program ZWCAD Architecture posiada funkcję umożliwiającą zautomatyzowane wstawianie szachtu windowego do rysunku. Funkcja znajduje się w panelu Architecture Design -> Elevator. Szczegółowy tok postępowania można zobaczyć na filmiku poniżej: Pozdrawiam

awarch

awarch

 

Wyświetlanie opisu osi na rysunku w innym programie CAD

Kiedy chcemy otworzyć rysunek utworzony w programie ZWCAD Architecture w innym programie CAD, to czasem zdarza się, że opisy osi stają się niewidoczne. Dzieje się tak dlatego, że opisy osi mogą być utworzone za pomocą innej czcionki niż dostępne w programie. Aby temu zapobiec, podczas otwierania rysunku, kiedy program pyta nas, czy podstawić brakujące czcionki należy wybrać następującą opcję: Wtedy rysunek zostanie wyświetlony z podmienionymi czcionkami i opisy będą widoczne. Aby uniknąć konieczności podmieniania czcionek przy każdym otwieraniu rysunku wystarczy przekopiować je z katalogu z czcionkami ZWCAD Architecture: C:\ZWCAD Architecture ENU\fonts, a następnie wkleić do katalogu z czcionkami w naszym programie (np. w przypadku ZWCAD: C:\Program files\ZWCAD+2014\fonts). Przesyłając plik utworzony w ZWCAD Architecture do innych projektantów można przesłać jednocześnie wykorzystywane w rysunku pliki czcionek lub wszystkie czcionki.

awarch

awarch

Sign in to follow this