odtworzenie obwiedni kreskowania_problem


alf

Recommended Posts

nie wiem jak rozwiązać problem dołożenia obiedni kreskowań (ich pozbawionych). Jest tych kreskowań powiedzmy 100, a ja potrzebuję oprócz hatchu umieśc na osobnej warstwie ich obwiednię. Lisp "odzyskaj obiednię kreskowania", podobnie jak  i ręczna edycja hatcha niestety nie robi tego hurtowo.. trzeba klikac kolejne hatche. Drugi problem dotyczy obwiedni kreskowania,które powstało w MS, jako suma dwóch obszarów.  Nie jest to kreskowanie z jakąś "dziurą", jest "pełne, "natomiast zw wyświetla je z dwiema osobnymi obiedniami (tak jak były kreskowne obszary w MS). A skutkiem tego jest odtworzenie dla tego kreskowania dwóch a nie jednej obiedni (zewnętrznej).

Ktoś ma może jakis szybki pomysł na 1_ hurtowe obwiednie, 2) obwiednie kreskowań "zewnętrzne"?

image.png.407e65846b778e3feaaf26dce126c3cb.png

 

Drawing1.dwg

Link to comment
Share on other sites

temat:

bouduary jako jedno "wypadkowa" obiednia dla kilku wewnętrznych pól,  a nie kilka obwiedni każda osobno..przykład na zrzutach:

nie mogę znaleźć by zwcad to poprafił więc przydał by się do tych celów jakiś lisp, który potrafi narysowac, ktoś może zna takie rozwiązanie

image.png.0f36971ab1a7b9c591382ae95ba8b0bf.pngimage.png.07c4e61b82b5abc1f6c0392489fbc86c.png

Link to comment
Share on other sites

region mógł by być tylko że nie da się tej granicy edytować, gdyby można było region zmienić na pl zamknietą było by super..

swoją droga w zw2017 wprowadzono b. użyteczą rzecz tj we wlaściosciach hatcha mozna było odczytać zbiorcze pole dla kilku wybranych kreskowań. w zw20018 ni e widze tego

 

Edited by alf
Link to comment
Share on other sites

Wygląda mi na to, że zaczynamy się  kręcić wokół czegoś, co łatwo źle zrozumieć.
Różnych dziwacznych przypadków połączeń ,rozdzieleń, części wspólnych i otworów możemy znaleźć całe mnóstwo. Zastanawiamy się nad tym co i jak zrobić, ale nie wiem do czego to jest potrzebne.

Jeśli mamy dwa przylegające kreskowania, a potrzebujemy ich wspólną obwiednię - którą da się edytować  - da się to zrobić funkcjami ZWCADa, więc da się zrobić lispa, który to będzie robił dla wielu kreskowań

Jeśli mamy kreskowanie które ma wycięte obszary wewnętrzne analogicznie do litery A. to jedynym co możemy zrobić, to region. Tak wiem, nie da się edytować regionu za uchwyty, ale możemy z tego odczytać rzeczywistą powierzchnię i rzeczywisty obwód. Gdybyśmy taki region zamienili na dwie polilinie, to chcąc odczytać rzeczywistą powierzchnię, musielibyśmy odjąć powierzchnię wewnętrzną od zewnętrznej. Gdybyśmy stworzyli jedną polilinię, wewnętrzna musiałaby mieć jakieś połączenie z zewnętrzną, wówczas mielibyśmy zakłamaną długość.

Więc wróćmy do początku: co jest celem? np:
- utworzyć granice obszaru które jest określone przylegającymi kreskowaniami? - jako polilinię dającą się edytować na uchwytach?
- utworzyć granice obszaru które może mieć "otwory" , z zachowaniem poprawnego parametru powierzchni i długości?
- skrócić czas potrzebny na wielokrotnie powtarzane tych samych czynności dla setki kreskowań?

Link to comment
Share on other sites

celem jest tworzenie obwiedni dla danego obszaru zlewni. Zlewnie tworzone sa przez różne elementy ograniczające je np liniepolilinie krawędzi nawierzchni, tzw slady kropli które można przygotowac z a-civila (ja je dostaję). Obszar ten więc powstaje jako zbiór obrzarów danego typu, najlepiej i najszybciej poprzez klikanie środków tych obszarów.

Pobobnie jakbyśmy kikali kreskowanie, przy czym niestety kreskowananie, z p. widzenia ich obwiedni postaje jako zbiór kreskowan kilku pól. Stą proboem z odtworzeniem obwiedni dla takiego krskowania (kilka postów wcześniej była prpozycja obwiedni tworzonej od zewnątrz, to by załatwoało sprawę gdyby nie to, że nie mamy "zewnętrza")

Przykładowo (zlewnie są czasem dużo b. skomplikowane), tworzę obszar i jej obwiednię robiąc najpierw jej kreskowanie, potwm odtwatrzam obwiednie (puzzle) ale wynik potrzebuję jako zewn obwiednię.

image.png.7f05147dfe5c37ea74c39030c0735347.png

jest jeszcze jeden problem tj "czułość" szukania obszaru, zwcad ma zawsze wyczulony pomiar zamknięcia polilinii. W microstation mozna ustawić precyzję szukania stąd małe przerwy nie szkodzą w znajdowanie obszaru hatcha (też tworzeniu łancucha), sądzę że upraszcza sobie to w ten sposób że jeśli ustawimy czułośc np na jedna jednostkę, to 1. Pomija linie mniejsze niż 1 To działa ale do kitu, bo pomija przerwe zamiast wirytualnie ją uzupełnić (przykład przerwa 1m i dokładność 1m, jesli dokładność ostawię na mniejszą niż 1m MS nie znajdzie obwiedni do hatchowania, ale dla takiego przypadku mozna użyć innych narzędzi np edytowania hatcha jak polilinii, dostawia się brakujący punkt na obiedni.. ).

image.png.4c0f124fa31e9144253e5d1162a60f8a.png

 

wracając do uwag, odpowiadam:

Gdybyśmy stworzyli jedną polilinię, wewnętrzna musiałaby mieć jakieś połączenie z zewnętrzną, wówczas mielibyśmy zakłamaną długość. tak długość była by większa o nitkę połączenia wewn obiedni z zewn, ale powierzchnia byla by okey


- utworzyć granice obszaru które jest określone przylegającymi kreskowaniami? - jako polilinię dającą się edytować na uchwytach? - tak własnie, projekt żyje do końca więc edycja polilini obwiedni przydała by się


- utworzyć granice obszaru które może mieć "otwory" , z zachowaniem poprawnego parametru powierzchni i długości? - tak, ale to już może być wyższa szkoła jazdy, więc można to uprościć do stworzenia dla takiego przypadku dwódch obszarów. Na to samo wychodzi. Nie jest to niezbędne. Dodatkowo, wykorzystując metodę hatchowania w zw można w tworzeniu obwiedni pomijac "wyspy"  texty lub inne śmieci które znalazłu się w środku tworzonego obszaru albo je uwaględniać..


- skrócić czas potrzebny na wielokrotnie powtarzane tych samych czynności dla setki kreskowań? tak, taki był by skutek, to wynika z mozliwości wykorzystania tak właśnie stworzonej obwiedni np do kreskowania metodą "obiekt"

Ps. podobnie działa nakładka do przedmiarowania (zwmetric), ale mi ona nie odpowiada, brakuje mi kilku usprawnien/uproszczeń (lub nie umiem jeszcze tego używać..) oraz zasadniczo poprawnie sumuje powierchnię i składa to w text (choć mi zbędna jest długość a powierzchnię mierzę w "ha" mając jednostkę w "m", ale można to wyexportowac do tabeli xls, lub użyć innych narzedzi..) ale tworzy znowu nie jedną obwiednię tylko kilka..

Link to comment
Share on other sites

Gdybyśmy  przyjęli taki scenariusz:
1. Zaznaczamy kreskowania według własnego uznania, np wszystkie na określonej warstwie
2. Uruchamiamy funkcję
- lub odwrotnie
3. Dla każdego z kreskowań program wykonuje następujące operacje:
    3a. Program odtwarza kreskowania - jako region
    3b. Jeśli powstanie wiele regionów to program je sumuje w jeden
    3c. Program rozbija region (explode ) czyli powstaje kilka linii, łuków, może jakieś kółko
    3d. Wszystko co powstało w kroku 3c program łączy w jedną polilinię ( pedit ) - jeśli w kreskowaniu były jakieś otwory - to: "sorry  no bonus"

To będzie OK?

Link to comment
Share on other sites

A pominąć kreskowanie by się dało? Tj w uproszczeniu, działamy tak: nie mamy kreskowania lub chcemy ten etapo pominąć, więc działamy jak dla boundary, klikamy w środku a program znajduje obszary dla którego tworzy zewnętrzny boundary (polilinię?)

tu jest lisp którego mechanizm (nie mamy obiektów!) jest inny ale skutek ten sam.., zamiast zaznaczać obiekty, klikamy pola w środku..

http://www.lee-mac.com/outlineobjects.html

jesli się nie da bez kreskowania (przyspieszyło by to analizę obszaru o czas kreskowania) to może być z kreskowaniem..

 

 

Link to comment
Share on other sites

a już pełnia szczęścia tj powstał by z tego szybki i funkcjonalny program to dodatkowe rozszerzenie o opisywanie textami/atrybutami tych obszarów hurtowo, jt zaznaczeniem grupu polilinii i opis składający się z przedrostka, przyrostka oraz wartości pola pojedynczych obszarów z przelicznikiem (w moim wypadku opis m2 na ha czyli *0,0001). Text z automatu w środku "ciężkości" figury 😉

Link to comment
Share on other sites

26 minut temu, alf napisał:

A pominąć kreskowanie by się dało

- całkiem możliwe, ale jeszcze nie potwierdzam  na 100%.
- kreskowanie  załatwia nam przypadki gdzie są małe przerwy jak pisała Pani we wpisie powyżej, więc nie jestem pewien czy pominięcie tego kroku byłoby wskazane

31 minut temu, alf napisał:

więc działamy jak dla boundary, klikamy w środku a program znajduje obszary dla którego tworzy zewnętrzny boundary (polilinię?)

Czyli różnica pomiędzy naszą funkcją a  funkcją byłaby taka, że boundary tworzy oddzielne regiony dla poszczególnych obszarów, nasza funkcja miałaby tworzyć ich sumę. Tylko to czy coś jeszcze?

34 minuty temu, alf napisał:

jesli się nie da bez kreskowania (przyspieszyło by to analizę obszaru o czas kreskowania) to może być z kreskowaniem..

Podejrzewam, że czas kreskowania nie będzie znaczący.
Dodatkowo kreskowanie pozwoli łatwo rozróżnić obszary, które są "opracowane" od tych, które jeszcze wymagają pracy. może najlepiej byłoby zrobić opcję dodawania kreskowania .

27 minut temu, alf napisał:

opisywanie textami/atrybutami tych obszarów hurtowo

czyli opis miałby taki format:
przedrostek[powierzchnia][jednostka]przyrostek
 

Link to comment
Share on other sites

26 minut temu, kruszynski napisał:

- kreskowanie  załatwia nam przypadki gdzie są małe przerwy jak pisała Pani we wpisie powyżej, więc nie jestem pewien czy pominięcie tego kroku byłoby wskazane

26 minut temu, kruszynski napisał:

Czyli różnica pomiędzy naszą funkcją a  funkcją byłaby taka, że boundary tworzy oddzielne regiony dla poszczególnych obszarów, nasza funkcja miałaby tworzyć ich sumę. Tylko to czy coś jeszcze?

ok niech będzie słuszny arg

26 minut temu, kruszynski napisał:

Dodatkowo kreskowanie pozwoli łatwo rozróżnić obszary, które są "opracowane" od tych, które jeszcze wymagają pracy. może najlepiej byłoby zrobić opcję dodawania kreskowania .

tak, sumę jak w rachunku zbiorów 😉 tylko koncowy wynik w postaci polilinii..

26 minut temu, kruszynski napisał:

czyli opis miałby taki format:
przedrostek[powierzchnia][jednostka]przyrostek

tak, przy czym przyr, przedr jednostka opcjonalnie, bo czasem lepiej sama liczba.. a powierzchnia ze współczynnikiem, może ktoś zechce przeliczać to na akry..

 

Ps ew, dla porządku, możłiwość wyboru osobnych warstw z listy warstw (wszystko bylayer) dla obwiedni, hatcha i textu

Edited by alf
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 9 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...