Co dzisiaj robiłem w lispie?


Recommended Posts

Zaciekawił mnie bardzo LISP. Niewiele wiem ale znalazłem starą książkę.

Czytam powoli i w tym wątku chcę napisać co ciekawego udało mi się nauczyć :)

Nawiasy i inne drobiazgi.

 • Wszystko ma być w nawiasach. 
 • Polecenia w cudzysłowach "".
 • Słowo "command" uruchamia polecenie programu.

Przykład 

(command "okrąg")


powoduje uruchomienie rysowania okręgu.

Za poleceniem możemy wpisać kolejne parametry np.

(command "okrąg" "2.5,20" 30)

Polecenie narysuje okrąg o środku w punkcie 2.5 i 20 o promieniu 30.

 

Pauza czyli przystanek na żądanie.

Słowo "pause" czeka na wskazanie czegoś przez użytkownika.

To polecenie pozwala pokazać środek okręgu i rysuje okrąg o promieniu 5 i środku we wskazanym punkcie.

(command "okrąg" pause 5)

To rysuje prostokąt we wskazanym punkcie o szerokości 25, długość sami wprowadzamy.

(command "prostokąt" pause "W" 25 pause)

 

Link to comment
Share on other sites

Po próbach i poprawkach oraz uzupełnianiu nawiasów doszedłem do takiego skryptu:

(defun c:WS (/)
 (setq pnt1 (getpoint "Wskaz srodek polprostych: "))
 (command "_line" pnt1 "D" 100 0 "")
 (command "_line" pnt1 "D" 100 30 "")
 (command "_line" pnt1 "D" 100 60 "")
 (command "_line" pnt1 "D" 100 90 "")
 (command "_line" pnt1 "D" 100 120 "")
 (command "_line" pnt1 "D" 100 150 "")
 (command "_line" pnt1 "D" 100 180 "")
)

ws.lsp

Polecenie "WS". Skrypt pyta o wskazanie punktu i rysuje linie co 30 stopni.

1369540586_2020-11-1712_56_09-ZWCAD2021Wersjatestowa(Pozostao30dni)-Rysunek1_dwg.png.aafa1d94fd19d1fbf879cb5c4811754d.png

 

Teraz chyba czas na pętle.

 

Link to comment
Share on other sites

No tak :)

Mam takie coś:

(defun c:PETLA (/)
 (setq pnt1 (getpoint "Wskaz srodek polprostych: ")) 
 (setq a (getint "\nPodaj ilosc polprostych: " ))
 (setq k (/ 360 a)) ; obliczam kat pomiedzy polprostymi
 (setq i 0) ; zmienna do petli
 (while i
 	(command "_line" pnt1 "D" 100 (* k i) "") ; rysowanie linii, kat pomnozony przez zmienna petli i
	(setq i (1+ i)) ; zwiekszam o 1 wartosc zmiennej i
	(if (= i a) ; jesli mam dosc polprostych to wychodze z petli
		(setq i nil)
	)
	
  )
)

Problem polega na tym, że jak kąt jest liczbą całkowitą np. 36 stopni to rysuje poprawnie. Jeśli to ułamek to nie rysuje wszystkich linii.

 

2020-11-18 13_42_49-ZWCAD 2021 Wersja testowa (Pozostało 30 dni) - [Rysunek1.dwg].png

Link to comment
Share on other sites

Proszę się zastanowić nad tym 

Polecenie: (/ 360 10)
36
Polecenie: (/ 360.0 10)
36.0
Polecenie: (/ 360 11)
32
Polecenie: (/ 360.0 11)
32.7273
Polecenie: 

Po poprawce

(defun c:PETLA (/)
 (setq pnt1 (getpoint "Wskaz srodek polprostych: ")) 
 (setq a (getint "\nPodaj ilosc polprostych: " ))
 (setq k (/ 360.0 a)) ; obliczam kat pomiedzy polprostymi
 (setq i 0) ; zmienna do petli
 (while i
 	(command "_line" pnt1 "D" 100 (* k i) "") ; rysowanie linii, kat pomnozony przez zmienna petli i
	(setq i (1+ i)) ; zwiekszam o 1 wartosc zmiennej i
	(if (= i a) ; jesli mam dosc polprostych to wychodze z petli
		(setq i nil)
	)
	
  )
)

2020-11-18 20_06_25-ZWCAD 2021 Wersja profesjonalna - [C__Users_dmatu_Documents_drzwi-do-lazienki.dw.png

Link to comment
Share on other sites

Dziękuję teraz jest znacznie lepiej.

(defun c:PETLA (/)
 (setq pnt1 (getpoint "Wskaz srodek polprostych: ")) 
 (initget (+ 1 2 4))
 (setq a (getint "\nPodaj ilosc polprostych: " ))
 (setq k (/ 360.0 a)) ; obliczam kat pomiedzy polprostymi
 (setq i 0) ; zmienna do petli
 (while i
 	(command "_line" pnt1 "D" 100 (* k i) "") ; rysowanie linii, kat pomnozony przez zmienna petli i
	(setq i (1+ i)) ; zwiekszam o 1 wartosc zmiennej i
	(if (= i a) ; jesli mam dosc polprostych to wychodze z petli
		(setq i nil)
	)
	
  )
)

 

Zastanawiam się jak zrobić żeby przy pytaniu o ilość program zaproponował coś domyślnie np. <23>:

Trzeba taką zmienną zadeklarować wcześniej i potem jakoś wyświetlić w getint?

Link to comment
Share on other sites

Dzięki, przyda się.

Teraz pracuję nad czymś dużym.

Zrobiłem początek: zapytanie o zaznaczenie obiektów i wyświetlenie liczby zaznaczonych obiektów i ich właściwości.

(defun c:krawedzie ()
	(setq okrag (ssget)) ;prosimy o wskazanie obiektów oknem
	(setq ile (sslength okrag)) ;liczymy ile obiektow zaznaczylismy
	(setq i 0) ; ustawiamy zmienna i zeby sobie odliczac
	(repeat ile	 ; powtarzamy tyle razy ile jest obiektow
		(setq nazwyobiektow (ssname okrag i)) ; ustalamy nazwe kolejnych obiektow
		(setq listaobiektu (entget nazwyobiektow)) ;pobieramy wlasciwosci obiektu o nazwie jak w lini wyzej
		(prompt "Obiekt")	;
		(princ nazwyobiektow) ;drukujemy nazwe obiektu
		(princ listaobiektu) ; drukujemy wlasciwosci obiektu
		(setq i (1+ i)) ;zwiekszamy zmienna i aby odczytac kolejny obiekt
		)
	)

W wyniku działania otrzymujemy np. taką listę 

Wskaż drugi narożnik: 
znaleziono 7
Wybierz obiekty: 
Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc8a8>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc8a8>) (0 . LWPOLYLINE) (5 . 240) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbPolyline) (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 253.739 563.116) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 541.421 563.116) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 541.421 398.539) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 253.739 398.539) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (210 0.0 0.0 1.0))
Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc890>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc890>) (0 . CIRCLE) (5 . 23F) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 494.711 459.655 0.0) (40 . 28.7788) (210 0.0 0.0 1.0))
Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc878>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc878>) (0 . CIRCLE) (5 . 23E) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 461.97 514.66 0.0) (40 . 29.5208) (210 0.0 0.0 1.0))
Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc860>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc860>) (0 . CIRCLE) (5 . 23D) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 419.625 450.488 0.0) (40 . 24.386) (210 0.0 0.0 1.0))
Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc848>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc848>) (0 . CIRCLE) (5 . 23C) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 337.992 440.884 0.0) (40 . 22.7003) (210 0.0 0.0 1.0))
Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc830>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc830>) (0 . CIRCLE) (5 . 23B) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 380.773 504.183 0.0) (40 . 21.6078) (210 0.0 0.0 1.0))
Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc818>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc818>) (0 . CIRCLE) (5 . 23A) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 302.195 483.665 0.0) (40 . 27.7815) (210 0.0 0.0 1.0))7
Polecenie: 

i właśnie w tym momencie trochę zacząłem rozumieć o co chodzi z tym wszystkim.

Modyfikując np. wartość w kodzie 40 w okręgu zmienimy jego średnice. Kod 10 odpowiada za współrzędne.

 

Link to comment
Share on other sites

Teraz coś co działa. Program do tworzenia krawędzi otworów na drugim rzucie. Wybieramy wszystkie obiekty, odfiltrują się otwory. Wskazujemy gdzie maja się zaczynać i kończyć otwory.

Na rysunku po lewej przed rzutowaniem po prawej po rzutowaniu. Jak ktoś jest chętny to plik dwg jest tutaj rzutownie-otworow.dwg

rzutowanie.png.445e6ecbadf699bd712e34d90ff7c140.png

Plik lispa z opisem krawedzieotworux.lsp

Teraz pochwalę się moim kodem:

(defun c:krawedzieotworux ()
	(princ "Zaznacz okregi do rzutownia: \n")
	(setq okrag (ssget '((0 . "CIRCLE")) )) 		;prosimy o wskazanie obiektów oknem. Pozwalamy na wybor tylko okregow
	(setq ile (sslength okrag)) 				;liczymy ile obiektow zaznaczylismy
	(setq i 0) 						;ustawiamy zmienna i zeby sobie odliczac
	(setq pt1 (getpoint "Wskaz poczatek linii: ")) 
	(setq pt2 (getpoint "Wskaz koniec linii: ")) 
	(repeat ile	 					; powtarzamy tyle razy ile jest obiektow
		(setq nazwyobiektow (ssname okrag i)) 		; ustalamy nazwe kolejnych obiektow
		(setq listaobiektu (entget nazwyobiektow)) 	;pobieramy wlasciwosci obiektu o nazwie jak w lini wyzej
		(setq promien (assoc 40 listaobiektu)) 		;odczytujemy promień aktualnego okregu np. (40 . 27.7815)
		(setq srodek (assoc 10 listaobiektu)) 		;odczytujemy srodek okregu np. (10 310.596 514.272 0.0) 
		(setq r (cdr promien)) 				;przypisuje do r promien np. 27.7815
		(setq y (cadr(cdr srodek))) 			;przypisuje do y wspolrzedna Y np. 514.272
		(command "_line" (list (car pt1) (+ y r)) (list (car pt2) (+ y r)) "") ;rysuje linie car pobiera wspolrzedna X z kliknietych punktow
		(command "_line" (list (car pt1) (- y r)) (list (car pt2) (- y r)) "") 
		(setq i (1+ i)) 				;zwiekszamy zmienna i aby odczytac kolejny obiekt
		)
	)
	

 

Link to comment
Share on other sites

Kolejna wersja programu: rysuje osie i grupuje elementy otworu.

Przed

1278865376_2020-11-2918_58_16-ZWCAD2021Wersjatestowa(Pozostao20dni)-C__Users_jaros_Desktop_krawedzie.png.8e5825bd4658cd0181ade643c4d5d2cb.png

Po

1844186092_2020-11-2918_59_13-ZWCAD2021Wersjatestowa(Pozostao20dni)-C__Users_jaros_Desktop_krawedzie.png.f070b072ea1061324f130546a9844b76.png

(defun c:krawedzieotworux ()
	(princ "Zaznacz okregi do rzutownia: \n")
	(setq okrag (ssget '((0 . "CIRCLE")) )) 			;prosimy o wskazanie obiektów oknem. Pozwalamy na wybor tylko okregow
	(setq ile (sslength okrag)) 						;liczymy ile obiektow zaznaczylismy
	(setq i 0) 											;ustawiamy zmienna i zeby sobie odliczac
	(setq pt1 (getpoint "Wskaz poczatek linii: ")) 
	(setq pt2 (getpoint "Wskaz koniec linii: ")) 
	(setq przedluzenieosi (* (- (car pt2) (car pt1) ) 0.1 ))
	(setq aktualnawarstwa (getvar "CLAYER"))
	(command "_-LAYER" "_M" "osie" "_C" "red" "" "_L" "CENTER" "" "") ; Tworze warstwe dla osi
	(repeat ile	 						; powtarzamy tyle razy ile jest obiektow
		(setq nazwyobiektow (ssname okrag i)) 			;ustalamy nazwe kolejnych obiektow
		(setq listaobiektu (entget nazwyobiektow)) 	;pobieramy wlasciwosci obiektu o nazwie jak w lini wyzej
		(setq promien (assoc 40 listaobiektu)) 			;odczytujemy promień aktualnego okregu np. (40 . 27.7815)
		(setq srodek (assoc 10 listaobiektu)) 			;odczytujemy srodek okregu np. (10 310.596 514.272 0.0) 
		(setq r (cdr promien)) 							;przypisuje do r promien np. 27.7815
		(setq y (cadr(cdr srodek))) 					;przypisuje do y wspolrzedna Y np. 514.272
		(setq x (cadr srodek)) 				    	;przypisuje do x wspolrzedna Y np. 310.596
		(setq grupa (ssadd))
		(command "_-LAYER" "_S" aktualnawarstwa "")
		(command "_line" (list (car pt1) (+ y r)) (list (car pt2) (+ y r)) "") ;rysuje linie car pobiera wspolrzedna X z kliknietych punktow
		(ssadd (entlast) grupa)
		(command "_line" (list (car pt1) (- y r)) (list (car pt2) (- y r)) "") 
		(ssadd (entlast) grupa)
		(command "_-LAYER" "_S" "osie" "")
		(command "_line" (list (- (car pt1) przedluzenieosi) y )    (list (+ (car pt2) przedluzenieosi) y) "") ;rysujemy osie symetrii otworów z boku
		(ssadd (entlast) grupa)
		;osie na otworach w widoku z góry, na początku os X potem Y
		(command "_line" (list (- x r przedluzenieosi) y) (list (+ x r przedluzenieosi) y) "" )
		(ssadd (entlast) grupa)
		(command "_line" (list x (- y r przedluzenieosi) ) (list x (+ y r przedluzenieosi) ) "" )
		(ssadd (entlast) grupa)
		(command "_group" "_c" "*" "opis" grupa "")
		(setq i (1+ i)) 								;zwiekszamy zmienna i aby odczytac kolejny obiekt
		)
	(command "_-LAYER" "_S" aktualnawarstwa "")
	)
	

 

krawedzieotworux1.lsp

Link to comment
Share on other sites

Abs nie wystarczył, trzeba było dorzucić IFa.

Działa już po lewej i po prawej kierunek zaznaczania bez znaczenia.

(defun c:krawedzieotworux ()
	(princ "Zaznacz okregi do rzutownia: \n")
	(setq okrag (ssget '((0 . "CIRCLE")) )) 		;prosimy o wskazanie obiektów oknem. Pozwalamy na wybor tylko okregow
	(setq ile (sslength okrag)) 					;liczymy ile obiektow zaznaczylismy
	(setq i 0) 										;ustawiamy zmienna i zeby sobie odliczac
	(setq pt1 (getpoint "Wskaz poczatek linii: ")) 
	(setq pt2 (getpoint "Wskaz koniec linii: ")) 
	(setq przedluzenieosi (* (abs (- (car pt2) (car pt1) )) 0.1 ))
	(setq aktualnawarstwa (getvar "CLAYER"))
	(command "_-LAYER" "_M" "osie" "_C" "red" "" "_L" "CENTER" "" "") ; Tworze warstwe dla osi
	(repeat ile	 									; powtarzamy tyle razy ile jest obiektow
		(setq nazwyobiektow (ssname okrag i)) 		; ustalamy nazwe kolejnych obiektow
		(setq listaobiektu (entget nazwyobiektow)) ;pobieramy wlasciwosci obiektu o nazwie jak w lini wyzej
		(setq promien (assoc 40 listaobiektu)) 		;odczytujemy promień aktualnego okregu np. (40 . 27.7815)
		(setq srodek (assoc 10 listaobiektu)) 		;odczytujemy srodek okregu np. (10 310.596 514.272 0.0) 
		(setq r (cdr promien)) 						;przypisuje do r promien np. 27.7815
		(setq y (cadr(cdr srodek))) 				;przypisuje do y wspolrzedna Y np. 514.272
		(setq x (cadr srodek)) 				    ;przypisuje do x wspolrzedna Y np. 310.596
		(setq grupa (ssadd))
		(command "_-LAYER" "_S" aktualnawarstwa "")
		(command "_line" (list (car pt1) (+ y r)) (list (car pt2) (+ y r)) "") ;rysuje linie car pobiera wspolrzedna X z kliknietych punktow
		(ssadd (entlast) grupa)
		(command "_line" (list (car pt1) (- y r)) (list (car pt2) (- y r)) "") 
		(ssadd (entlast) grupa)
		(command "_-LAYER" "_S" "osie" "")
		
		(if (< (car pt1) (car pt2))
				(command "_line" (list (- (car pt1) przedluzenieosi) y )    (list (+ (car pt2) przedluzenieosi) y) "") ;rysujemy osie symetrii otworów z boku
				(command "_line" (list (- (car pt2) przedluzenieosi) y )    (list (+ (car pt1) przedluzenieosi) y) "") ;rysujemy osie symetrii otworów z boku
		)
		(ssadd (entlast) grupa)
		;osie na otworach w widoku z góry, na początku os X potem Y
		(command "_line" (list (- x r przedluzenieosi) y) (list (+ x r przedluzenieosi) y) "" )
		(ssadd (entlast) grupa)
		(command "_line" (list x (- y r przedluzenieosi) ) (list x (+ y r przedluzenieosi) ) "" )
		(ssadd (entlast) grupa)
		(command "_group" "_c" "*" "opis" grupa "")
		(setq i (1+ i)) 							;zwiekszamy zmienna i aby odczytac kolejny obiekt
		)
	(command "_-LAYER" "_S" aktualnawarstwa "")
	)
	

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Dzięki pomocy tutaj 

zrobiłem lispa do zaznaczania okręgów większych niż wpisany promień.

Na początku jest mechanizm zapamiętywania promienia okręgu. Jeśli nie jest ustawiony to przyjmuję 10.

(defun c:okregi (/ ile zbior rtemp)
	(if (= malypromien nil)(setq malypromien 10.0))
	(prompt "\Podaj maly promien: <")(princ malypromien)(princ "> ")
	(initget 4)
	(setq rtemp (getreal)) 
	(if (= rtemp nil)(setq rtemp malypromien))
	(setq malypromien rtemp)
	
	(setq zbior (ssget "X" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 410 "Model")(cons -4 ">=") (cons 40 malypromien ) ) ))
	(if zbior (princ (list "Ilosc znalezionych elementow: " (setq ile (sslength zbior)))) (princ "\nBrak elementow"))
	(if zbior (command "_pselect" "_p" ""))
	(princ)
)

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Zawsze zastanawiałem się dlaczego w niektórych lispach jest taka konstrukcja z kropką

._circle

Winne temu jest polecenie UNDEFINE, które potrafi wyłączyć polecenie cada.

Jeśli użyjemy wtedy _circle to nie będzie takiego polecenia. Natomiast polecenie z kropką ignoruje UNDEFINE i korzysta z oryginalnych poleceń.

Polecenie: _CIRCLE
Określ środek okręgu lub [3P/2P/Ssr (sty sty promień)]: *Anuluj*
Polecenie: undefine
Podaj nazwę polecenia:circle
Polecenie: _CIRCLE
Nieznane polecenie "_CIRCLE". Naciśnij F1, aby uzyskać pomoc.
Polecenie: ._CIRCLE
Określ środek okręgu lub [3P/2P/Ssr (sty sty promień)]: *Anuluj*

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share