wedzik

Użytkownik forum
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

 1. Dzięki, przyda się. Teraz pracuję nad czymś dużym. Zrobiłem początek: zapytanie o zaznaczenie obiektów i wyświetlenie liczby zaznaczonych obiektów i ich właściwości. (defun c:krawedzie () (setq okrag (ssget)) ;prosimy o wskazanie obiektów oknem (setq ile (sslength okrag)) ;liczymy ile obiektow zaznaczylismy (setq i 0) ; ustawiamy zmienna i zeby sobie odliczac (repeat ile ; powtarzamy tyle razy ile jest obiektow (setq nazwyobiektow (ssname okrag i)) ; ustalamy nazwe kolejnych obiektow (setq listaobiektu (entget nazwyobiektow)) ;pobieramy wlasciwosci obiektu o nazwie jak w lini wyzej (prompt "Obiekt") ; (princ nazwyobiektow) ;drukujemy nazwe obiektu (princ listaobiektu) ; drukujemy wlasciwosci obiektu (setq i (1+ i)) ;zwiekszamy zmienna i aby odczytac kolejny obiekt ) ) W wyniku działania otrzymujemy np. taką listę Wskaż drugi narożnik: znaleziono 7 Wybierz obiekty: Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc8a8>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc8a8>) (0 . LWPOLYLINE) (5 . 240) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbPolyline) (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 253.739 563.116) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 541.421 563.116) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 541.421 398.539) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 253.739 398.539) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc890>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc890>) (0 . CIRCLE) (5 . 23F) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 494.711 459.655 0.0) (40 . 28.7788) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc878>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc878>) (0 . CIRCLE) (5 . 23E) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 461.97 514.66 0.0) (40 . 29.5208) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc860>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc860>) (0 . CIRCLE) (5 . 23D) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 419.625 450.488 0.0) (40 . 24.386) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc848>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc848>) (0 . CIRCLE) (5 . 23C) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 337.992 440.884 0.0) (40 . 22.7003) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc830>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc830>) (0 . CIRCLE) (5 . 23B) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 380.773 504.183 0.0) (40 . 21.6078) (210 0.0 0.0 1.0)) Obiekt<ENTITY NAME: 9d2fc818>((-1 . <ENTITY NAME: 9d2fc818>) (0 . CIRCLE) (5 . 23A) (330 . <ENTITY NAME: 9d2f9590>) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbCircle) (10 302.195 483.665 0.0) (40 . 27.7815) (210 0.0 0.0 1.0))7 Polecenie: i właśnie w tym momencie trochę zacząłem rozumieć o co chodzi z tym wszystkim. Modyfikując np. wartość w kodzie 40 w okręgu zmienimy jego średnice. Kod 10 odpowiada za współrzędne.
 2. Dziękuję teraz jest znacznie lepiej. (defun c:PETLA (/) (setq pnt1 (getpoint "Wskaz srodek polprostych: ")) (initget (+ 1 2 4)) (setq a (getint "\nPodaj ilosc polprostych: " )) (setq k (/ 360.0 a)) ; obliczam kat pomiedzy polprostymi (setq i 0) ; zmienna do petli (while i (command "_line" pnt1 "D" 100 (* k i) "") ; rysowanie linii, kat pomnozony przez zmienna petli i (setq i (1+ i)) ; zwiekszam o 1 wartosc zmiennej i (if (= i a) ; jesli mam dosc polprostych to wychodze z petli (setq i nil) ) ) ) Zastanawiam się jak zrobić żeby przy pytaniu o ilość program zaproponował coś domyślnie np. <23>: Trzeba taką zmienną zadeklarować wcześniej i potem jakoś wyświetlić w getint?
 3. No tak Mam takie coś: (defun c:PETLA (/) (setq pnt1 (getpoint "Wskaz srodek polprostych: ")) (setq a (getint "\nPodaj ilosc polprostych: " )) (setq k (/ 360 a)) ; obliczam kat pomiedzy polprostymi (setq i 0) ; zmienna do petli (while i (command "_line" pnt1 "D" 100 (* k i) "") ; rysowanie linii, kat pomnozony przez zmienna petli i (setq i (1+ i)) ; zwiekszam o 1 wartosc zmiennej i (if (= i a) ; jesli mam dosc polprostych to wychodze z petli (setq i nil) ) ) ) Problem polega na tym, że jak kąt jest liczbą całkowitą np. 36 stopni to rysuje poprawnie. Jeśli to ułamek to nie rysuje wszystkich linii.
 4. Po próbach i poprawkach oraz uzupełnianiu nawiasów doszedłem do takiego skryptu: (defun c:WS (/) (setq pnt1 (getpoint "Wskaz srodek polprostych: ")) (command "_line" pnt1 "D" 100 0 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 30 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 60 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 90 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 120 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 150 "") (command "_line" pnt1 "D" 100 180 "") ) ws.lsp Polecenie "WS". Skrypt pyta o wskazanie punktu i rysuje linie co 30 stopni. Teraz chyba czas na pętle.
 5. Zaciekawił mnie bardzo LISP. Niewiele wiem ale znalazłem starą książkę. Czytam powoli i w tym wątku chcę napisać co ciekawego udało mi się nauczyć Nawiasy i inne drobiazgi. Wszystko ma być w nawiasach. Polecenia w cudzysłowach "". Słowo "command" uruchamia polecenie programu. Przykład (command "okrąg") powoduje uruchomienie rysowania okręgu. Za poleceniem możemy wpisać kolejne parametry np. (command "okrąg" "2.5,20" 30) Polecenie narysuje okrąg o środku w punkcie 2.5 i 20 o promieniu 30. Pauza czyli przystanek na żądanie. Słowo "pause" czeka na wskazanie czegoś przez użytkownika. To polecenie pozwala pokazać środek okręgu i rysuje okrąg o promieniu 5 i środku we wskazanym punkcie. (command "okrąg" pause 5) To rysuje prostokąt we wskazanym punkcie o szerokości 25, długość sami wprowadzamy. (command "prostokąt" pause "W" 25 pause)
 6. Dziękuję za pomoc! Skrypt jest świetny. Tego właśnie potrzebowałem.
 7. Dziękuję. Bardzo mi to ułatwi życie. Jest nawet lepiej niż myślałem bo można wybrać dowolny punkt bazowy. Jeden tylko problem mam,że mogę wskazać tylko jeden element do kopiowania a chciałbym móc zaznaczyć więcej obiektów.
 8. Chciałbym np. zrobić szyk na tej górnej lini w takiej samej odległości jak pomiędzy okręgami na dolnej. Mogę sobie skopiować okręgi, potem obrócić ustawić odniesienie a potem kopiować ręcznie brakujące. Albo mierzyć, pamiętać, wpisywać. A tak: wybieram element,dwa kliki mam odległość wskazuję kierunek a każdy enter to kolejne powtórzenie.
 9. Dzięki za zainteresowanie. Nie znałem tego sposobu. Ale nie do końca mi pasuje bo muszę znać liczbę powtórzeń na początku. Dodatkowo chciałbym ustawić odległość powtórzeń, a dopiero potem kierunek
 10. Potrzebowałbym taką funkcję do kopiowania (a może już jest?): wybieram funkcje i zaznaczam element teraz mogę wpisać odległość albo zmierzyć myszą dopiero teraz wskazuję punkt bazowy i kierunek po naciśnięciu enter program wykonuje kopię w wybranym kierunku po kolejnych naciśnięciach entera tworzone są kolejne kopie w takiej samej odległości od ostatniej kopi jak odległość w punkcie 2 i w tym samym kierunku - czyli jak w punkcie 2 wpisze odległość 60, to kopie będą w 60, 120, 180, 240, 300 itp.