ZWCAD - Bloki dynamiczne i atrybuty


Recommended Posts

Chcę zrobić blok dynamiczny pręta do zbrojenia płyty. Pręt ma określoną długość, którą mogę rozciągać (a więc zmieniać jego długość) a prostopadle do niego mam linię wymiarową określającą jego rozstaw, którą też mogę rozciągać (też mam długość rozkładu). Po środku stoi blok z atrybutami. 

Czy mogę powiązać atrybuty bloku ze zmiennymi atrybutami? Aby blok wiedział, że zmieniła się długość pręta i wciągała do siebie jego wartość?

Macie jakiś pomysł czy można to zautomatyzować?

Link to comment
Share on other sites

Z powodu zastrzeżeń patentowych dotyczących bloków dynamicznych ZWCAD nie ma edytora bloków dynamicznych, więc raczej nie da się stworzyć takiego bloku.

Natomiast jeśli Pan dąży, np. do zestawienia prętów w tabelce, to można na to osiągnąć poprzez polecenie _DATAEXTRACTION

Można utworzyć sobie własny szablon ustawień i szybko utworzyć takie zestawienie.

Link to comment
Share on other sites

Nie nie, nie o to chodzi. 

No dobrze.. a można wczytać wartość długości rozciąganych elementów do VBA?

To znaczy, mam blok dynamiczny, w którym rozciągam dwie prostopadłe linie. Wartości te są edytowalne i można je zmieniać poprzez kliknięcie myszką lub wpisanie wartości. Te wartości są sobie tożsame. Czy można stworzyć makro VBA w którym to klikamy na blok i np. msgbox podaje nam wartości długości tych dwóch linii?

Link to comment
Share on other sites

OK, więc w pliku blok dynamiczny, który posiada parametry rozciągania długości o nazwach Rozstaw i Dlugosc_preta (na zdjęciu w czerwonej ramce), blok będzie posiadał również atrybuty do przechowywania informacji itp. (niebieska ramka), ale o nich proszę nie myśleć - wiem jak się do nich dostać przez VBA.

Teraz pytanie, czy mogę wczytać wartości z czerwonej ramki z pod VBA i wyświetlić je w msgBox, a może mogę je też podmienić?

PS. Na początku chodziło mi o to, żeby któryś z atrybutów (z niebieskiej ramki) podczytywał na żywo po każdej zmianie długości (z czerwonej ramki)

test_blok.png

forum_cad_blok.dwg

Link to comment
Share on other sites

Tak na szybko to odczytać właściwości (z niebieskiej ramki) można tak:

Public Sub test()
  Dim ss As ZcadSelectionSet
  Dim ent As ZcadEntity
  Dim bname As String
  Dim props() As ZcadDynamicBlockReferenceProperty
  Dim pvalue As Variant
  Dim blkref As ZcadBlockReference
  With ThisDrawing.SelectionSets
    While .Count > 0
       .Item(0).Delete
    Wend
    Set ss = .Add("$DynBlocks$")
  End With

  Dim ftype(0 To 1) As Integer
  Dim fdata(0 To 1) As Variant

  ftype(0) = 0: ftype(1) = 66
  fdata(0) = "INSERT": fdata(1) = 1
  ss.SelectOnScreen ftype, fdata
   
  If ss.Count = 0 Then
    MsgBox "Nie wybrano bloku...Kończymy"
    Exit Sub
  End If

  Set blkref = ss.Item(0)
  Dim i As Integer
  props = blkref.GetDynamicBlockProperties
 
  Dim prop As ZcadDynamicBlockReferenceProperty
  For i = LBound(props) To UBound(props)
    Set prop = props(i)
    pvalue = prop.Value
    Dim asTxt As String
    asTxt = CStr(pvalue)
    MsgBox (asTxt)
  Next i

End Sub

Dalej powinno już być łatwo.

Link to comment
Share on other sites

Aha, elegancko.

Teraz jak już mam dostęp do bloku dynamicznego, jego parametrów i atrybutów to chodzi mi po głowie takie makro, które byłoby wczytywane wraz z oknem zwcada i śledziłoby zmianę któregokolwiek parametru (lub atrybutu) bloku o nazwie "Test_blok" i za każdym razem wyrzucałoby Msgbox typu "parametr bloku o współrzędnych x,y został zmieniony" lub "atrybut bloku o współrzędnych x,y został zmieniony". Byłby to blok superdynamiczny, który mógłby reagować na każdą zmianę :)

Jest to w ogóle możliwe? Czy takie makro ciągle działające w tle nie zajmowałoby za dużo zasobów? Co o tym myślicie? 

Link to comment
Share on other sites

Tak na pierwszy rzut oka wygląda na możliwe. Ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.

Mechanizm reakcji można zrealizować przy użyciu reaktorów. Tylko nigdy nie używałem ich w VBA, nie jestem pewien czy są dostępne. Jeśliby nie były, to można taki reaktor uruchamiać w LISP a on uruchamiałby odpowiednią funkcję w VBA.

Co do zasobów to raczej byłbym spokojny, choć oczywiście wszystko zależy od stopnia skomplikowania makra i wielkości pliku. Ale to lepiej sprawdzić w boju niż zakładać że będzie zbyt obciążające. Dla każdego użytkownika taki próg bólu może być w innym miejscu.

 

Link to comment
Share on other sites

Witam

kiedyś napisałem taki program który odczytuje parametry bloku dynamicznego:

sub program()

On Error Resume Next

Dim z As Double

Dim x As Double

Dim ent As ZcadEntity

Dim blk1 As ZcadBlockReference

Dim ContextData As Variant

Dim sset1 As ZcadSelectionSet

Dim dynblk As ZcadDynamicBlockReferenceProperty

Set sset1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("grupa1")

ThisDrawing.Utility.Prompt ("wybierz bloki dynamiczne :")
sset1.SelectOnScreen
z = ThisDrawing.Utility.GetInteger("wybierz nr. zmiennej bloku dyn : ")
z = z - 1
For Each ent In sset1
If ent.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
Set blk1 = ent
If blk1.IsDynamicBlock = True Then
ContextData = blk1.GetDynamicBlockProperties
Set dynblk = ContextData(z)
x = x + dynblk.Value
End If
End If
Next

ThisDrawing.Utility.Prompt ("calkowita suma współczynnika (" & dynblk.PropertyName & ") wynosi = " & x)
ThisDrawing.Utility.Prompt (" ")

end sub

teraz wystarczy go tylko przerobić do potrzeb.

zrobiłem też taki blok dynamiczny powiązany z wymiarem z nudów, może taka wersja będzie wystarczająca ??

informacja o długości pręta i rozstawienia jest wyświetlona.

pozdrawiam

 

blok_pret.dwg

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

No dobra, pomożecie powalczyć z reaktorem? Plik z blokiem dynamicznym - bohaterem w załączniku

Procedura:

Private Sub ZcadDocument_ObjectModified(ByVal Object As Object)

  Dim ATT As ZcadAttributeReference
  Dim atts As Variant
      
    If TypeOf Object Is ZcadBlockReference Then
      Set blk = Object
      If blk.EffectiveName = "Konstruktor_dozbrojenia" Then
        atts = blk.GetAttributes
        For j = 0 To UBound(atts)
          Set att = atts(j)
          If j = 0 Then MsgBox "Udało się" & att.TextString
        Next

      End If
    End If
End Sub

OK, trochę dziwnie wygląda odniesienie się do atrybutu tego bloku, ale działa..  Procedura powoduje wywalenie msgboxa z pokazaniem atrybutu po każdorazowej zmianie bloku.

Zmieniona procedura:

Private Sub ZcadDocument_ObjectModified(ByVal Object As Object)

  Dim att As ZcadAttributeReference
  Dim atts As Variant
      
    If TypeOf Object Is ZcadBlockReference Then
      Set blk = Object
      If blk.EffectiveName = "Konstruktor_dozbrojenia" Then
        atts = blk.GetAttributes
        For j = 0 To UBound(atts)
          Set att = atts(j)
          'If i = 0 Then MsgBox "Udało się" & att.TextString
          
          
          
          
          
            Dim ss As ZcadSelectionSet
            Dim ent As ZcadEntity
            Dim bname As String
            Dim props() As ZcadDynamicBlockReferenceProperty
            Dim pvalue As Variant
            Dim blkref As ZcadBlockReference
            With ThisDrawing.SelectionSets
              While .Count > 0
                 .item(0).Delete
              Wend
              Set ss = .Add("$DynBlocks$")
            End With
          
            Dim ftype(0 To 1) As Integer
            Dim fdata(0 To 1) As Variant
          
            ftype(0) = 0: ftype(1) = 66
            fdata(0) = "INSERT": fdata(1) = 1
            ss.SelectOnScreen ftype, fdata
             
            If ss.Count = 0 Then
              MsgBox "Nie wybrano bloku...Kończymy"
              Exit Sub
            End If
          
            Set blkref = ss.item(0)
            'Dim i As Integer
            props = blkref.GetDynamicBlockProperties
            MsgBox props(0).Value
            Dim prop As ZcadDynamicBlockReferenceProperty
            'For i = LBound(props) To UBound(props) - 1
              Set prop = props(0)
              pvalue = prop.Value
              Dim asTxt As String
              asTxt = CStr(pvalue)
              MsgBox (asTxt)
            'Next i
          

        Next

      End If
    End If
End Sub

Na chama wrzucone to co Kruszynski wymyślił. Tym razem procedura pokazuje długość pręta po każdorazowej zmianie. Niestety mogę się odnieść jedynie do pierwszej długości props(0), wyłączyłem pętle, bo przy props(1) wywala już błąd.

 

CEL: Po zmianie długości pręta lub wymiaru, chcę podmienić atrybut. Czuję, że jestem już blisko, ale działam na ślepo. Pomożecie?

blok.dwg

Link to comment
Share on other sites

Wiem że czegoś tu nie rozumiem, ale też jeszcze nie wiem czego.

Z eksperymentu wyszło mi, że tablica

Dim prop As ZcadDynamicBlockReferenceProperty

Zwraca 8 elementów.
Te o indeksach 1,3,5,7 mają taką samą nazwę "Origin" Nie wiem dlaczego, i nie wnikam,
ale jak zmieniłem pętlę, żeby przechodziła indeksem co 2

For i = LBound(props) To UBound(props) - 1 Step 2
	Set prop = props(i)
	pvalue = prop.Value
	Dim asTxt As String
	asTxt = CStr(pvalue)
	MsgBox (asTxt)
Next i

To wyświetliło poprawnie i kulturalnie 4 wartości.

Link to comment
Share on other sites

A jednak jeszcze trochę głębiej w to wniknąłem i wyszło mi że tam gdzie jest Origin

asTxt = CStr(pvalue)

Wyrzuca błąd

Run-time error '13' :

Type mismatch

w linijce

asTxt = CStr(pvalue)

Co w sumie miałby sens, bo w tym przypadku pvalue jest variantem - tablicą trzyelementową. To chyba jest jakiś punkt, A z takimi CStr może sobie nie poradzić.

Teraz pytanie co dalej z tym ma się dziać. o jeśli maa to być tylko wyświetlone, to pewnie wystarczy odwołać się do każdego elementu variantu, i poskładać to w jeden tekst. Ale to już pozostawiam, powinno być łatwe.

Link to comment
Share on other sites

Tak też o tym myślałem. Tak będę kombinował

Do stworzenia superbloku potrzebne mi jeszcze kilka patentów.

1. Jaka komenda vba poda mi współrzędne zaznaczonego bloku?

2. Czy istnieje możliwość podania współrzędnych w jakiejś funkcji a funkcja zwróci nazwy wszystkich bloków występujących w tym punkcie i je zaznaczy?

3. Czy jest możliwość zaingerowania w blok nie edytując go. Na przykład po spełnieniu określonego warunku wszystko co jest wewnątrz bloku zmieni kolor na żółty.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...