PROFILEK


gruzin

Recommended Posts

Po blisko półrocznej przerwie udostępniam nową wersję nakładki dla sanitarników PROFILEK.

Paski nakładki wyglądają teraz tak:

paski_profilka_2_20111017.png

Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:

http://www.instalacjesanitarne.com/profilek.htm

Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Wyszła nowa wersja nakładki PROFILEK (wersja z dnia 2011.11.03).

zmiany w nowej wersji:

* dodane polecenie do rysowania jedną linią ZAKRESKOWANEJ powierzchni terenu na profilach podłużnych

* dodane polecenie do wstawiania ramek rysunkowych (wielkość ramki opisywana jest warstwa niedrukowalną)

* dodana warstwa opisowa do kanalizacji technologicznej (również obracana)

* dodano kilka warstw do poprawienia po InstalSofcie

- poprawione wstawianie kreseczek poprzecznych na rurach kanalizacyjnych przy obróconych LUWach

- zmienione nazwy plików instalacyjnych (nie ma już plików z nazwami pprofilek...)

- poprawiono pliki z tabelkami dołączonymi do programu

- tabelki wstawiane profilkiem będą teraz na warstwie "IS_tabelka"

- poprawione warstwy opisowe PB_KD, PB_KS, PB_KT (zmieniona czcionka na arial)

- znacznik rzędnej odniesienia na generowanym profilu terenu rysowany jest teraz warstwą niedrukowalną

- uporządkowano funkcje wspólne pomiędzy plikami

Paski nakładki wyglądają teraz tak:

paski_profilka_2_20111103.png

Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:

http://www.instalacjesanitarne.com/profilek.htm

Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 3 weeks later...

Wyszła nowa wersja nakładki PROFILEK (wersja z dnia 2011.12.02)

zmiany w nowej wersji:

* dodano pasek narzędzi do rysowania PZT

* dodano polecenie do wstawiania typowych elementów sanitarnych na PZT

* dodano polecenie do wstawiania i przełączania warstw "projektowanych tras uzbrojenia podziemnego" stawianych na ZUD

* dodano polecenie do wstawiania i przełączania warstw "istniejących tras uzbrojenia podziemnego"

* dodano polecenie do rysowania tras projektowanego uzbrojenia

* dodano polecenie do rysowania tras istniejącego uzbrojenia

* dodano kilka warstw do poprawienia po InstalSofcie

* dodano polecenie do wstawiania typowych elementów w układach hydraulicznych takich jak układy zmieszania, podłączenie zasobników c.w.u itp.

* dodano 3 polecenia do rysowania strzałek

- poprawiono opisywanie rzędnych w poleceniu "kota" (zmieniono dokładność rysowania linii)

- dodano w poleceniu do rysowania ramek znacznik ułatwiający złożenie rysunku do formatu A4

- poprawiono pliki z tabelkami dołączonymi do programu i dodano nowe

- uporządkowano funkcje wspólne pomiędzy plikami

- poprawiono sposób wyświetlania tytułów okien dialogowych wstawiających bloki z rysunkami typowymi

Paski nakładki wyglądają teraz tak:

paski_profilka_2_20111202.png

Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:

http://www.profilek.net

Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Wyszła nowa wersja nakładki PROFILEK (wersja z dnia 2011.12.26)

zmiany w nowej wersji:

* dodano kilka warstw do poprawienia po InstalSofcie

* dodano kilka rysunków w typowych rozwiązaniach schematów hydraulicznych

* poprawiono elementy typowe schematów hydraulicznych, oraz dodano kilka nowych

* dodano polecenie do rysowania izolacji krawędziowej

* dodano polecenie do wstawiania warstw "REWIZJI Z DATĄ"

* dodano warstwę opisowa do instalacji hydrantowej oraz dodano możliwość jej obracania (tak jak inne opisowe warstwy)

- zmiana nazw kilku bloków (inny_cad nie przyjmował nazw bloków wstawianych "insertem" z przecinkami)

- poprawa sposobu rysowania strzałek - jeżeli jesteśmy na warstwie "IS_rewizja..." to rysuje się tą warstwą a w przeciwnym wypadku warstwą "IS_opisy"

- dodano możliwość zachowywania współczynnika skali dla obracanych "warstw opisowych"

Paski nakładki wyglądają teraz tak:

paski_profilka_2_20111226.png

Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:

http://www.profilek.net

Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Wyszła nowa wersja nakładki PROFILEK (wersja z dnia 2012.01.22)

zmiany w nowej wersji:

* dodana mozliwość rysowania rur w [mm] lub [m], zmienione okienka dialogowe poleceń z paska "PROFILEK RURY"

* dodane polecenie do generowania punktów charakterystycznych (współrzędnych punktów) na ZUD

* dodano zapamietywanie zaznaczenia przy przesuwaniu widoku poleceniami paska "PROFILEK KOPIUJ/PRZESUŃ"

- poprawiono zapamietywanie zmiennych odpowiedzialnych za zmianę skali rysowanego poziomu terenu z klikanych punktów na rzutach lub PZT

- poprawiona obsługa zmiennych lokalnych wszystkich poleceń z paska "PROFILEK RURY"

- przepisane od nowa polecenie do poprawiania parametrów warstw z programów InstaSoftu (zmieniony Lisp na VisualLisp i przyspieszenie działania polecenia)

- przepisane od nowa polecenie do zmiany koloru warstw typu: "Druk" lub "Praca", do drukowania bez styli wydruków (zmieniony Lisp na VisualLisp i przyspieszenie działania polecenia)

- poprawiono wyświetlanie slajdów w poleceniach do wstawiania bloków (teraz nie musza byc zrobione slajdy ze wszystkich plików, żeby mozliwe było wyświetlenie podglądu)

Paski nakładki wyglądają teraz tak:

paski_profilka_2_20120122.png

Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:

http://www.profilek.net

Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

Wreszcie znalazłem chwilkę aby skończyć PROFILKA_3 na ZWCADa+

Jak ktoś ma ochotę to zapraszam do testowania (okres testowy zlicza sie od nowa, nawet jak skończył sie już na Profilka2)

http://instalacjesan...d/PROFILEK3.zip

PROFILEK 3 - działa tylko na ZWCADzie+ proszę nie próbować instalować go na zwykłym Zwcadzie.

Zmiany od ostatniej tu opisanej wersji:

2012 10 10 - pierwsza wersja PROFILKA 3

* dodane polecenie do włączania i wyłączania warstw rewizji

* dodane polecenie do poprawiania warstw eksportowanych z "WENTYLI"

* dodano rysowanie skalowanej linii przerywanej przy oznaczaniu przekrojów

* dodano możliwość zmiany warstwy zaznaczonych elementów przy wywołaniu polecenia do tworzenia warstw rewizji

* dodana warstwa do freonu R410A do projektów budowlanych

* dodano ikonkę do wczytania pełnej licencji PROFILKA do systemu

- poprawiono wstawianie i tworzenie warstw w ZWCAD+

- dodano zapamiętywanie zmiennej "PLINEWID" przy rysowaniu strzałek

- poprawiono polecenie do rysowania izolacji bocznej

- poprawione rysowanie rury osłonowej na ZUD

- usuniety przycisk "CANCEL" o wknie dialogowym z licencją

- poprawiono działanie polecenia do zaznaczania elementów na wskazanej warstwie

- poprawiono przesuwanie opisów rur osłonowych na zagospodarowaniu terenu

- dodane polecenie do obracania widokiem w lewo i prawo

- poprawiono wstawianie opisu przy pionach kanalizacji sanitarnej

- poprawiono zarządzanie licencją

- tymczasowo usunięto polecenie do zmiany koloru tła

2012 06 05

* dodano pasek narzędzi WARSTWY

* dodane polecenie do zaznaczenia wszystkich elementów na warstwie

* dodane polecenie do zaznaczenia wymiarów lub kreskowania na rysunku

* dodane polecenie do opisywania spadku leżaka kanalizacyjnego

* Dodano polecenie do rysowania rur osłonowych na zagospodarowaniu terenu

* dodane polecenie do tworzenia kopii bezpieczeństwa pliku

* dodane polecenie do czyszczenia pliku służacego do podczytania jako odnośnik (czyszczenie i naprawianie pliku oraz ustawienie wszystkiego jak warstwa)

* dodano polecenie do usuwania warstw niewidocznych i zamrożonych

* dodano polecenie do ustawiania warstw odnośników na szare i cienkie

* dodano polecenie do łączenia warstw rewizyjnych w jedną

* dodano polecenie do zmiany współczynnika skali dla wszystkich elementów w rysunku

* zmieniono okno z treścią licencji

* zwiększono ilośc obsługiwanych tabelek rysunkowych do 9-ciu wersji

* dodano kilka bloków do opisów na PZT

- przepisane polecenie "przesunwidok", teraz działa dynamicznie

- wstawianie pionu KS na rzucie od teraz jako blok

- poprawiono tworzenie plików (punkt wstawienia) i slajdów bloków

- poprawiono rysowanie rur i kolan (teraz rysowane sa warstwą, stylem linii, grubością i kolorem aktualnym)

- poprawiono kilka bloków do PZT

- zwiększono rozmiar podglądów wstawianych bloków

- poprawiono wyświetlanie podglądów w oknie dialogowym przy wstawianiu bloków

- dodano nowe warstwy do polecenia zmian kolorów PRACA/DRUK

- poprawiono rysowanie ramek w nowym ZWCAD+

Na stonie www.profilek.net umieszczę informacje o nowej wersji jak tylko uporam się z grafiką i opisami :-)

Edited by gruzin
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Umieściłem na stronie www.profilek.net oficjalne informacje o nowej wersji "Profilka 3" (wersja z dnia 2012.10.25)

Profilek 3 jest w oddzielnych wersjach na ZWCADA i ZWCADA+.

Paski "Profilka 3" wyglądają tak:

paski_profilka_3_20121025.png

Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:

http://instalacjesan...om/profilek.htm

Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.

Edited by gruzin
Link to comment
Share on other sites

Pliki z licencją "PROFILKA 2" i "PROFILKA 3" nie są ze sobą kompatybilne. Osoby które posiadają ważną licencję na "Profilka 2" mogą bezpłatnie otrzymać licencję na trzecią wersję programu (licencja na ten sam okres czasowy). Aby otrzymać upgrade licencji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

dane kontaktowe na stronie:

http://instalacjesan...com/kontakt.htm

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Umieściłem na stronie www.profilek.pl oficjalne informacje o nowej wersji "Profilka 3" (wersja z dnia 2013.08.16)
Profilek 3 jest w oddzielnych wersjach na ZWCADA i ZWCADA+.

Paski "Profilka 3" wyglądają teraz tak:
paski_profilka_3_20130816.pngWersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:
DOWNLOAD
Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.

 

 

Zmiany od ostatniej wersji"

2013 08 16

* dodano pasek poleceń ”WENTYLACJA”

* dodano polecenie do tworzenia warstw do schematów wentylacyjnych
* dodano polecenie do rysowania nawiewnika sufitowego
* dodano polecenie do rysowania wywiewnika sufitowego
* dodano polecenie do rysowania nawiewnika ściennego
* dodano polecenie do rysowania wywiewnika ściennego
* dodano polecenie do rysowania nawiewnika kanałowego
* dodano polecenie do rysowania wywiewnika kanałowego
* dodano możliwość skalowania nawiewników i wywiewników na rzutach
* dodano dynamiczne wyświetlanie ramki przed jej wstawieniem
* dodano możliwość zmiany wielkości ramki podczas dynamicznego podglądu
- poprawiono tworzenie slajdów w ZWCAD212+
- poprawiono parametry niektórych warstw
- przyspieszono tworzenie nowych warstw rysunkowych
- poprawiono wskazywanie plików z licencją
- poprawiono wstawianie domyślnej ramki na inną wersję
- poprawiono opis strony www we wstawianych ramkach papieru
- zmieniono marginesy we wstawianych ramkach
- poprawiono tworzenie warstw budowlanych w inny_cadzie 2012 extended
- poprawiono wstawianie ramek w obszarze papieru

 

pozdrawiam

Edited by gruzin
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 5 months later...

Umieściłem na stronie www.profilek.pl oficjalne informacje o nowej wersji "Profilka 3.1" (wersja z dnia 2014.04.02)
Od tej wersji nakładka będzie testowana i rozwijana na programy Zwcad+ i inny_cad8

Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:
DOWNLOAD
Na stronie niebawem zaktualizuję również opis wszystkich nowych poleceń nakładki.

 

Zmiany od ostatniej wersji

2014 04 02
* dodano polecenie do wstawiania warstw sanitarnych do pliku dwg
* dodane polecenie do poprawiania parametrów warstw z Profilka
* dodano możliwość rysowania dynamicznego strzałek
* dodano polecenie rysowania dynamicznego otworów na kolanach prostokątnych
* dodano polecenie rysowania dynamicznego otworów na kolanach okrągłych
* dodano polecenie do przenoszenia odnośników na "właściwe" warstwy
* dodano kilka rodzajów rur przy opisywaniu profili podłużnych
- przeniesiono strzałkę 30cm do paska "wentylacja"
- zmieniono sposób tworzenia stylu tekstu z czcionkami TTF
- zmieniono opisywanie rur osłonowych na instalacji gazowej
- poprawiono czyszczenie plików przygotowywanych jako podkład
- zmieniono kolory warstw deszczówki

 

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Witam, mam problem z instalacją profilka, uruchamia program ZWCAD+2014 jako administrator (winows 7)  przegrałem pliki do katalogu "support" , katalog PROFILEK przegrałem na dysk C , wczytuję aplikację  "profilek.lsp"  , wczytują się paski narzędzi profilka , jednak po kliknięciu na jakąkolwiek ikonę wyskakuje monit np : Polecenie: _rura Nieznane polecenie "RURA". Naciśnij klawisz F1 by uzyskać 

pomoc. 
Proszę o pomoc , z góry dziękuję. 
Piotrek
Link to comment
Share on other sites

 

Witam, mam problem z instalacją profilka, uruchamia program ZWCAD+2014 jako administrator (winows 7)  przegrałem pliki do katalogu "support" , katalog PROFILEK przegrałem na dysk C , wczytuję aplikację  "profilek.lsp"  , wczytują się paski narzędzi profilka , jednak po kliknięciu na jakąkolwiek ikonę wyskakuje monit np : Polecenie: _rura Nieznane polecenie "RURA". Naciśnij klawisz F1 by uzyskać 

pomoc. 
Proszę o pomoc , z góry dziękuję. 
Piotrek

 

Witam, już sobie poradziłem z problemem , wszystko działa jak należy , brakowało pliku "zwcad.dcl" w katologu Support , dograłem i jest ok , pozdrawiam .

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Umieściłem na stronie www.profilek.pl oficjalne informacje o nowej wersji "Profilka 3.2" (wersja z dnia 2014.09.26)
Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:
DOWNLOAD
 

 

Zmiany od ostatniej wersji

* dodano możliwość współużytkowania sieciowego plików PROFILKA (więcej informacji w instrukcji)
* dodano możliwość usunięcia licencji z komputera
* dodano polecenie do wrysowania klimatyzatora do skroplin
* dodane polecenie do rysownia wpustów KS na rzutach
* dodano warstwę trasy likwidowanego ZUDU do programu
* dodane polecenie do rysowania rur osłonowych na kanalizacji
* dodane polecenie do szybkiego lustra
* dodano warstwę opisową do tryskaczy
– poprawiono rysowanie warstwy rur osłonowych na gazie
– opisywane przekroje są teraz tylko po zewnętrznej stronie strzałki

 

Aktualne paski nakładki:

 

paski_profilka_3_20140926.png

 

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Umieściłem na stronie www.profilek.pl oficjalne wydanie nowej wersji "Profilka 3.2" (wersja z dnia 2015.01.23)
Wersja testowa (30 dni) nakładki do ściągnięcia na stronie:
DOWNLOAD
 

 

Zmiany od ostatniej wersji

2015 01 23
* poprawiono działanie Profilka na inny_cadzie 8 i 2015
- dodano nowe warstwy do przełączania PRACA/DRUK
- zmieniono kilka parametrów warstw

2015 01 14
* dodano materiał rur kamionkowych do opisywanych profili podłużnych
* dodano sortowanie alfabetyczne w okienkach z rysunkami bloków
- poprawiono działanie w polskiej wersji ZWCAD+2015

 

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Witam

Jeśli wczytuje Pan nakładkę do ZWCAD+ to proszę sprawdzić czy wszystkie pliki z katalogu Support Profilka znajdują się bezpośrednio w katalogu Support ZWCADa.

Na Windows Vista, 7 lub 8, program ZWCAD potrzeba uruchomić przez prawy przycisk myszy z opcją Uruchom jako Administrator i po wczytaniu Profilka proszę wpisać polecenie profilek.

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Witam,

Mam kłopot z wczytaniem nakładki profilek 3.

Po wczytaniu pliku profilek.lsp do programu ZWCAD+ komendą tekstową "profilek" powinna zadziałać, a pojawia sie inf, że nie ma takiego pliku

Jeżeli nie ma takiego pliku to problem może byc jeden z tych:

- pliki nie sa wgrane w katalogu "support"

- w opcjach programu zwcada ktoś usunął ścieżkę dostępu do katalogu support

- zwcad nie jest uruchomiony jako administrator i w związku z tym nie może załadować pasków narzędziowych

- plik profilek.lsp nie został dodany do autostartu zwcada

 

w razie problemów prosze pisać lub dzwonić: 694 285 294

 

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Jeżeli nie ma takiego pliku to problem może byc jeden z tych:

- pliki nie sa wgrane w katalogu "support"

- w opcjach programu zwcada ktoś usunął ścieżkę dostępu do katalogu support

- zwcad nie jest uruchomiony jako administrator i w związku z tym nie może załadować pasków narzędziowych

- plik profilek.lsp nie został dodany do autostartu zwcada

 

w razie problemów prosze pisać lub dzwonić: 694 285 294

 

pozdrawiam

Dziekuję za odpowiedz,

wgrałem pliki do kat. sapoort, zastępująć istniający plik o tej nazwie

A jak się dodaje ten plik do autostartu?

Funkcją appload?

Będę wdzięczny za odp.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...