Błąd polecenia DIMSPACE


kadm

Recommended Posts

vernum 2017.07.21(19945)

Mam ustawione różne style wymiarowania w zależności od skali, wysokość tekstu w każdym stylu ma taką samą wartość czyli 2, zmieniany jest globalny współczynnik skali. Kiedy chce odsunąć linie wymiarowe od siebie o automatyczną odległość za pomocą plecenia DIMSPACE linie zostają odsunięte zawsze, niezależnie od stylu o taką samą odległość równą 4.

Przy takich samych ustawieniach stylów wymiarowania w AutoCadzie problem nie występował.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 4 weeks later...

Jeżeli nie jest to problemem, to owszem, byłoby to bardzo pomocne.

Tylko na jakich zasadach, tj. do jakich zmiennych odwoływałaby się takowa funkcja, bo w firmie korzystamy z nakładki BeStCAD i tam styl wymiarowania jest generowany w zależności od wybranej przez nas skali (opcja nakładki). 

Link to comment
Share on other sites

Proszę przejrzeć jak to w bestcadzie funkcjonuje, bo może to trochę zbyt skomplikowanie przedstawiłem.

Nakładka ma w sobie opcje wyboru skali, jednostek rysunkowych i jednostek wymiarów, domyślam się że to są jakieś 3 zmienne na podstawie którego jest generowany jakiś styl wymiarowania. Następnie przy zmianie skali np. 1:50 na 1:100 bestcad ustawia dany styl wymiarowania na aktualny i myślę że to wszystko.

Jeśli zaś więc państwa polecenie miałoby bazować na zmiennych ze stylu wymiarowania to sam fakt istnienia nakładki nie powinien przeszkadzać.

Link to comment
Share on other sites

Zgadzam się, tylko, że my za bardzo nie możemy nadpisać polecenie, tylko stworzyć nowe, np. DIMSPACE1.

Jednak wtedy trzeba zmienić nakładkę (bestcada) tak aby używała nowej zmiennej, a nie chcemy podążać w tym kierunku.

Automatyczna odległość jest obliczana na podstawie wysokości tekstu i globalnej skali wymiarowania i mnożona przez 2 (w dużym uproszczeniu).

Wysłaliśmy zapytanie do ZWSOFT, w poniedziałek będziemy mieli informacje zwrotną. Jeśli się im nie uda tego szybko ustawić tak jak w AC, spróbujemy jednak sami nadpisać polecenie DIMSPACE.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...