Błąd w metodzie ZwCAD .net - formatowanie tekstu [rozwiązany]


Recommended Posts

 using (zzd.DBText acText = new zzd.DBText())
        {
          if (pełny.IsChecked == false)
          {
            acText.TextString = "%%U" + textBox.Text + "-" + textBox.Text;
          }
          else
          {
            acText.TextString = "%%UPrzekrój " + textBox.Text + "-" + textBox.Text;
          }
          acText.HorizontalMode = zzd.TextHorizontalMode.TextCenter;
          acText.VerticalMode = zzd.TextVerticalMode.TextBottom;
          acText.AlignmentPoint = ptStart;
          acText.Height = dimscala * 5; 
					btr.AppendEntity(acText);
          tr.AddNewlyCreatedDBObject(acText, true);          
        }      

Powyższy kod w AutoCAD 2010 tworzy podkreślony napis "single text". Napis ten jest wstawiany centralnie do punktu który wskazuję.

Film ukazujący działanie kodu

W ZwCAD 2017 użycie tak spreparowanego stringa 

string text = "%%UPrzekrój " + textBox.Text + "-" + textBox.Text;

powoduje to, że metoda nie radzi sobie z wyznaczeniem środka tekstu.

Na razie poradziłem sobie w ZwCAD poprzez rezygnację z podkreślenia. Ale wydaje mi się, że trzeba to zakwalifikować jako błąd do poprawy i zgłosić producentowi.

Funkcja w ZwCAD pozbawiona podkreślenia ze względu na brak dokładnego ustawienia napisu.

 

 

Edited by Parikon
Link to comment
Share on other sites

 // Create a single-line text object

        using (zzd.DBText acText = new zzd.DBText())
        {
          if (pełny.IsChecked == false)
          {
            string text = "%%U" + textBox.Text + "-" + textBox.Text;
            acText.TextString = text;
          }
          else
          {
            string text = "%%UPrzekrój " + textBox.Text + "-" + textBox.Text;
            acText.TextString = text;
          }
          acText.HorizontalMode = zzd.TextHorizontalMode.TextCenter;
          acText.VerticalMode = zzd.TextVerticalMode.TextVerticalMid;
          acText.AlignmentPoint = ptStart;

          acText.Height = dimscala * 5;
          acText.Layer = layername;
          acText.ColorIndex = coloroznaczenia;
          acText.TransformBy(mat);

          btr.AppendEntity(acText);
          tr.AddNewlyCreatedDBObject(acText, true);
          anonyGroup.Append(acText.ObjectId);
        }

vernum = "2017.04.06(15637)_x64"

Tworzymy obiekt o nazwie acText któremu nadajemy właściwość  Textstring

Ten string zaczynamy %%U aby był podkreślony

W AutoCAD tekst jest wyśrodkowany

a w powyższym vernum wygląda to tak.

Film w ZwCAD z podkreśleniem

 

Edited by Parikon
Link to comment
Share on other sites

Z zachowania wynika, że metoda w ZwCAD wylicza centrum dla ciągu gdzie bierze część stringu %%U jako tekst, który powiększa długość tekstu jaki został wyświetlony, a metoda w AutoCAD uwzględnia, że ten tekst w rzeczywistości jest krótszy o te 3 niewyświetlane  znaki.

Link to comment
Share on other sites

już (dopiero?) rozumiem na czym polega problem. Odpowiednie zgłoszenie przesłałem do ZWSOFT.

co Pan na to, żeby skorzystać z MText zamiast Text ?

using (MText objText = new MText())
{
  objText.Contents = "{\\LPrzekrój A-A}";
  objText.SetAttachmentMovingLocation( AttachmentPoint.BottomCenter );
  objText.Height = 5; 
  zsBlkTblRec.AppendEntity(objText);
  ZsTrans.AddNewlyCreatedDBObject(objText, true);
  objText.Location = new ZwSoft.ZwCAD.Geometry.Point3d(100, 100, 0);
}

 

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...
 • dmatusz3 changed the title to Błąd w metodzie ZwCAD .net - formatowanie tekstu [rozwiązany]
 • dmatusz3 locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.