Recommended Posts

Czy tylko u mnie w ten sposób przedstawia listę właściwości obiektu po użyciu funkcji "vlax-dump-object"?

Polecenie: (setq b (car(entsel)))
Wybierz obiekty: 
Polecenie: (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object B))

Property values:
;  Application (RO)
;  Document (RO)
;  Parent (RO)
;  Handle (RO)
;  ObjectID (RO)
;  HasExtensionDictionary (RO)
;  Color
;  EntityName (RO)
;  EntityType (RO)
;  Layer
;  Linetype
;  LinetypeScale
;  Visible
;  Hyperlinks (RO)
;  TrueColor
;  LineWeight
;  Area (RO)
;  Length (RO)
;  Closed
;  Coordinateoordinate (RO)
;  Normal
;  Thickness
;  ConstantWidth
;  Elevation
;  LinetypeGeneration
T

Link to comment
Share on other sites

Dla przykładu podam jak wygląda taka lista w AutoCAD:

Command: (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))
Select object: ; IAcadLWPolyline: AutoCAD Lightweight Polyline Interface
; Property values:
;  Application (RO) = #
;  Area (RO) = 7.5594e+006
;  Closed = -1
;  ConstantWidth = 0.0
;  Coordinate = ...Indexed contents not shown...
;  Coordinates = (49465.5 -26139.9 49465.5 -25395.1 51588.8 -25395.1 ... )
;  Document (RO) = #
;  Elevation = 0.0
;  Handle (RO) = "3282"
;  HasExtensionDictionary (RO) = 0
;  Hyperlinks (RO) = #
;  Layer = "1"
;  Length (RO) = 15351.6
;  Linetype = "ByLayer"
;  LinetypeGeneration = 0
;  LinetypeScale = 1.0
;  Lineweight = -1
;  Material = "ByLayer"
;  Normal = (0.0 0.0 1.0)
;  ObjectID (RO) = 2129574096
;  ObjectName (RO) = "AcDbPolyline"
;  OwnerID (RO) = 2129546488
;  PlotStyleName = "ByLayer"
;  Thickness = 0.0
;  TrueColor = #
;  Visible = -1
T

Doszukałem się jednak w dokumentacji ZwCAD, że po prostu mają swoją listę i tyle. Aby dalej pobrać jakąś wartość z właściwości obiektu, należy użyć funkcji: vlax-get-property.

I teraz pytanie za 100 punktów:

dlaczego nie ma możliwości pobrania informacji o typie obiektu???

(vlax-get-property a 'ObjectName)

Rozumiem, że nie ma jej w "dump-liście", ale dlaczego? Jak teraz za pomocą VLispa określić typ obiektu wskazanego?

Link to comment
Share on other sites

Witam,

niestety sam nie potrafię Panu pomóc.

Programiści są nieobecni w tym tygodniu.

Postaramy się odpowiedzieć w poniedziałek z rana.

Niemniej, gdybym zrozumiał pytanie, to zapytam w ZWSOFT.

Chodzi o to, aby za pomocą polecenia vlax-get-property pobrać typ obiektu?

Patrząc już zupełnie ze strony laika, to czy w linijce

(vlax-get-property a 'ObjectName)

nie brakuje zamykające nawiasu?

Pzodrawiam

Link to comment
Share on other sites

Już tłumaczę:

wstępnie chciałem uzyskać listę parametrów obiektu wraz z jego wartościami za pomocą funkcji "vlax-dump-object". Lista, która wyświetla się w ZwCAD jest... hmmm... po prostu nieprzydatna, bo nie widać wartości, a jedynie nazwy parametrów.

Aby zatem uzyskać informację o wartościach tych parametrów, konieczne jest użycie funkcji "vlax-get-property".

Jednakże ani w liście "vlax-dump-object", ani za pomocą "vlax-get-property" nie ma informacji o typie obiektu, którego te dane dotyczą.

W AutoCAD ta informacja jest pod nazwą ObjectName (RO), która zwraca np.

ObjectName (RO) = "AcDbPolyline"

Jak zatem w ZwCAD uzyskać informację, za pomocą Visual Lisp'a, jaki obiekt został wskazany, czyli dokładnie to pytanie, które Pan sformułował:

Chodzi o to, aby za pomocą polecenia vlax-get-property pobrać typ obiektu?

Natomiast:

Patrząc już zupełnie ze strony laika, to czy w linijce

Kod:

(vlax-get-property a 'ObjectName)

nie brakuje zamykające nawiasu?

formuła jest poprawna i ilość nawiasów jest właściwa, czyli 1 otwierający i 1 zamykający np.

(setq vlaobj (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))
(vlax-get-property vlaobj 'Color)

Link to comment
Share on other sites

dodam swoje 5 groszy, chociaż nie pomogę

znalazłem gdzieś taką funkcję:

(defun C:HaveaDump ( / ent)
 (vl-load-com)
  (while
    (setq ent (entsel))
    (vlax-dump-object (vlax-Ename->Vla-Object (car ent)) T)
  );while
 (princ)
);defun
(princ)

i w tym kodzie też nie podają sie w ZWCADzie właściwie "properities" (w AC działa dobrze).

Link to comment
Share on other sites

Informuję, że w nowej wersji ZwCAD2011 (kompilacja z dnia 2011.06.30), funkcja "vlax-dump-object" została poprawiona pod względem dodania brakującego parametru "ObjectName". Lista wygląda obecnie tak:

(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))
#
(vlax-dump-object vlaObj)

Property values:
;  Application (RO)
;  Document (RO)
;  Parent (RO)
;  Handle (RO)
;  ObjectID (RO)
;  HasExtensionDictionary (RO)
;  Color
;  EntityName (RO)
;  ObjectName (RO)
;  EntityType (RO)
;  Layer
;  Linetype
;  LinetypeScale
;  Visible
;  Hyperlinks (RO)
;  TrueColor
;  LineWeight
;  Area (RO)
;  Length (RO)
;  Closed
;  Coordinateoordinate (RO)
;  Normal
;  Thickness
;  ConstantWidth
;  Elevation
;  LinetypeGeneration
T

(vla-get-objectname vlaObj)
"AcDbLightWeightPolyline"

Co prawda szkoda, że nadal nie wyświetlają się wartości tych parametrów, ale zawsze to już jakiś krok do przodu...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...