[VBA] Zwcad - zaznacz blok ale uważaj na grupy


Recommended Posts

Cześć, używam kodu do zaznaczania bloków i filtruje je aby pobierało tylko te z nazwą "test". Czasem bloki te grupuję. Czy makro może wychwycić, że dany blok o nazwie "test" jest już w jakiejś grupie, wyrzuci mi błąd (msgbox) i wyjdzie z funkcji?

Dim oSset As ZcadSelectionSet
     With ThisDrawing.SelectionSets
        While .count > 0
          .item(0).Delete
        Wend
     Set oSset = .Add("*")
     End With
      
     ftype(0) = 2: fdata(0) = "test"
     dxfCode = ftype: dxfValue = fdata

  oSset.SelectOnScreen dxfCode, dxfValue

 

Link to comment
Share on other sites

Trzeba sprawdzić porównać wybrane elementy z każdym elementem w każdej grupie.

  Dim ent As ZcadEntity
  For I = 0 To ssetObj.Count
    Set ent = ssetObj.Item(I)
  
    Dim grs As ZcadGroups
    Dim gr As ZcadGroup
  
    Set grs = ThisDrawing.groups  
    For Each gr In grs
      For J = 0 To gr.Count
        Dim entwgrupie As ZcadEntity
        Set entwgrupie = gr.Item(J)
        If entwgrupie Is ent Then
          MsgBox "element jest w grupie"
          Exit Sub
        End If
      Next J
    Next
  Next I
  

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...