LIcencja wieczysta czy naprawdę wieczysta?


Parikon

Recommended Posts

Z tej strony Autodesku wynika, że licencja wieczysta nie jest wieczysta, gdyż firma może kiedyś przestać wspierać wydawanie kodu po jego zwrocie na serwer. Jak to wygląda w przypadku ZwCAD. Czy istnieje jakiś minimalny czas prawny, po którym firma ZwSoft, będzie mogła nie wspierać managera licencji? Być może, źle interpretuje to zdanie:

Cytuj
...

Jednak w przypadku nieobsługiwanych wersji nie można uzyskać nowego kodu aktywacyjnego, aby ponownie aktywować tę wersję na dowolnym urządzeniu. Nie wydamy również aktualizacji oprogramowania ani poprawek dla wersji, które osiągnęły koniec wsparcia.

 

Link to comment
Share on other sites

Z tego co pamiętam wieczyste licencje Autocada można było przenosić pomiędzy stanowiskami za pomocą pamięci USB. Nie trzeba było więc zwracać licencji na serwer.

Problem jednak może się pojawić jeśli takie przeniesienie licencji nie zadziała (np. pendrive się uszkodzi, albo program antywirusowy coś zablokuje) lub jeśli zepsuje się dysk twardy tak, że będziemy mieli możliwości eksportu aktywnej licencji. Duże aktualizacje Windows mogą w pewnych przypadkach coś zmienić w systemie i może wystąpić problem z licencją.

Jak rozumiem z tego tekstu wtedy potrzebny jest nowy kod od twórców Autocada, ale dla wersji bez supportu nie będzie on już generowany. Tak więc z tego tekstu wynika, że można stracić licencję AutoCADa jeśli dobrze ten tekst rozumiem.

ZWCAD wprowadził zabezpieczenie programowe w 2009 roku, nie mamy żadnych problemów z reaktywacją nawet najstarszych licencji.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ja też nie mam żadnych problemów jeśli chodzi o ZwSoft a nawet Autodesk. Do tej pory zakładałem, że nie ma możliwości abym stracił możliwość aktywacji programu, no chyba ze firma upadnie. Ale teraz wynika z tego, że prawnie mogą zaprzestać wpierania licencji wieczystej poprzez wyłączenie serwera z kluczem. I to w każdym czasie, gdyż jest to niejako prawnie traktowane jako umowa bezterminowa, czyli z możliwością wypowiedzenia w każdej chwili, a nie w określonym w umowie czasie.  Wieczysta to w matematyce nieskończoność, czyli umowa nie ma określonego czasu. 😉

Link to comment
Share on other sites

Niestety chyba należy wieczystość rozumieć tak, że zainstalowany i aktywowany program może działać w nieskończoność. W tym sensie umowa nie jest ograniczona w czasie. Natomiast licencja nie mówiła nic o wieczystości działania serwerów do aktywacji licencji. Wyłączenie serwerów licencji nie ogranicza działania aktywnych stanowisk. Tak czy siak Autodesk wykorzystuje tą metodę na sukcesywne rugowanie starych wersji z obiegu. Nie da się zagwarantować, że w przyszłości firmy opierające licencjonowanie na softkey'ach nie pójdą w ślady Autodesku. W tym kontekście licencja oparta o klucz sprzętowy jest "bardziej wieczysta" niż "wieczysty" softkey 😉

Link to comment
Share on other sites

Licencja bezterminowa – cóż to takiego?

Cytuj
  • licencje na czas nieoznaczony – licencję udzieloną na czas nieoznaczony można wypowiedzieć z zachowaniem terminów określonych w umowie bądź w ustawie;
  • licencje na czas oznaczony do 5 lat – umowa na czas oznaczony wiąże strony i przed upływem terminu, co do zasady, strony nie mogą jej wypowiedzieć;
  • licencje na czas oznaczony powyżej 5 lat – licencję udzieloną na czas oznaczony dłuższy niż 5 lat po upływie tego terminu uważa się za udzieloną na czas nieoznaczony; doktryna i orzecznictwo wyjaśniają, że wolą ustawodawcy było wskazanie, że po upływie 5 lat licencja wprawdzie nadal jest zawarta na czas oznaczony, ale może być wypowiedziana z zachowaniem terminów wypowiedzenia przewidzianych dla licencji udzielonych na czas nieoznaczony.
Cytuj

Innymi słowy licencjobiorca, który nie ureguluje w umowie licencji na czas nieoznaczony terminu wypowiedzenia, powinien się liczyć z ryzykiem jej wypowiedzenia przez licencjodawcę z zachowaniem ustawowego terminu, który – uwzględniając działalność licencjobiorcy – może okazać się stosunkowo krótki.

Ten ustawowy termin to 1 rok chyba.

Link to comment
Share on other sites

Cytuj

7. Podsumowanie
W związku z poczynionymi wyżej ustaleniami, odpowiedź na udzielone wyżej pytanie
zdaje się być twierdząca. Zawarcie umowy licencji wieczystej jest możliwe w stosunku
do umów licencji niewyłącznej, gdzie wynagrodzenie jest ustalone jednorazowo jako
określona kwota, a licencjodawca zobowiązany jest jedynie do zaniechania. Konieczne
jest wówczas zawarcie w umowie klauzuli o niewypowiadalności licencji, która wyłącza
zastosowanie art. 68 ust. 1 pr. aut. Skutek niewypowiadalnej licencji może także nastą-
pić konkludentnie, w przypadku wygaśnięcia umowy o przeniesienie autorskich praw
majątkowych i dalszego wykonywania czynności przez strony, tak jakby umowa dalej
trwała. Należy dojść zatem do stwierdzenia, że niewypowiadalna licencja wieczysta
jest możliwa w obecnym stanie prawnym.

Źródło :

Czy istnieje licencja wieczysta na korzystanie z utworu?

Oczywiście jest to interpretacja. Niestety ani w licencji Autodesk'u ani ZwSOFT'u klauzuli niewypowiadalnosci nie ma 😞

I jeszcze jeden link

Niewypowiadalna licencja na czas nieokreślony

Cytuj

Warunki zawierania niewypowiadalnych umów licencyjnych

 

Z wyroku wynika zatem, że umowa licencji zawarta na czas nieokreślony jest niewypowiadalna, gdy jej sens gospodarczy jest zbliżony do jednorazowej transakcji tj. wtedy gdy:

  1. licencja ma charakter niewyłączny;
  2. wynagrodzenie jest płatne jednorazowo z góry;
  3. korzystanie z utworu nie powoduje powstania dodatkowych obowiązków po stronie licencjodawcy.

Spełnienie tych warunków pozwala stwierdzić, że umowa jest niejako “zamknięta”. 

 

Edited by perlon
Link to comment
Share on other sites

Druga interpretacja przemawia do mnie bardziej, ponieważ spełnienie tych trzech warunków powoduje, że zakup licencji nosi cechy transakcji kupna-sprzedaży, która z natury jest nieodwołalna (oczywiście z nielicznymi wyjątkami będącymi przedmiotem analizy sądowej) i nie wymaga dodatkowych klauzul.

Link to comment
Share on other sites

W przypadku klucza tak jest. A w przypadku menedżera licencji, ten dodatkowy obowiązek narzuca licencjodawca. Przy czym oznacza to, że nie mam prawa przenieść programu na inną maszynę jak tylko za ich zgodą. To tak jakbym kupując fotelik do samochodu zgodził się że mogę go instalować w innym samochodzie po poinformowaniu firmy która mi go sprzedała. A jeśli firma mnie na rok wczesniej poinformuje że już się nie będzie zgadzać na przenoszenie fotelika to mogę go używać w tym samochodzie co mam do końca "życia" fotelika lub tego auta

 

Edited by Parikon
Link to comment
Share on other sites

No zgadza się. Dlatego pkt.3 z interpretacji cytowanej 4 posty wyżej mówi o nie powstawaniu dodatkowych obowiązków po stronie licencjodawcy. Takim obowiązkiem jest utrzymywanie serwerów licencji (specjalizowanej instalacji do przenoszenia fotelika z samochodu do samochodu). Jeżeli w wyniku udzielenia licencji, licencjodawca w celu realizacji umowy jest zobowiązany utrzymywać serwery licencji to taka licencja może zostać wypowiedziana z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Oznacza to, że nie jest faktycznie wieczysta niewypowiadalna a jedynie bezterminowa z możliwością wypowiedzenia. Dlatego w biurze mamy wszystkie licencje ZwCAD'a zabezpieczone kluczem sprzętowym.

Hmmm.... Nie sprawdzałem, czy aktywacja licencji działa w trybie off-line 😕

 

To i tak dobrze że nie każą odinstalowywać tych starych autocadów a jedynie napisali że wyłączają serwery licencji. Należało by tu przytoczyć przykład nakładek branżowych z dołożonym interpreterem LISP'a pozwalającym uruchomić je na AutoCAD LT (LT-extender). Po zadymie sądowej z TM-CAD Engineering użytkownicy takich nakładek mieli do wyboru albo przesiąść się na pełną wersję AC albo zrezygnować z nakładki choć na samą nakładkę mieli ważną licencję. Autodesk kupił producenta extendera i automatycznie wypowiedział wszystkie licencje z nakazem odinstalowania extendera - znaczy się zabrał isofixy z fotelika 😞 Co ci po foteliku jak nie można go przymocować. Gdyby ktoś miał fotelik w samochodzie na podstawie licencji na użytkowanie, to po wypowiedzeniu licencji należałoby zaprzestać korzystania z tego fotelika po upływie wypowiedzenia.

Edited by perlon
Link to comment
Share on other sites

Ale jak mam Win 10 przypisany do konta to mogę go aktualnie przenosić na inne komputery. Robię więc kopię zapasową dysku C na dysku, ale innego kompa (na serwerze danych chodzącym na LInux) . Mogę odtworzyć tę kopię na innej maszynie. Uaktualnić sterowniki, a AutoCad lub ZwCAD powinny działać na kluczu, który już jest. Polityka cenowa ZwSoft nie odstrasza od corocznych aktualizacji. Natomiast Autodesk to dodatkowy miesięczny ZUS. 😉

Link to comment
Share on other sites

Nigdy takiej operacji nie testowałem. Czyżby to co opisałeś mogło służyć do replikowania posiadanych licencji softwerowych?

Nie tak dawno zarekomendowałem w biurze całkowite ostateczne wycofanie się z assistance nielicznych już produktów autodeskowych. Obecna polityka cenowa Autodesku wg mnie jest nie do udźwignięcia przez nawet średnie biuro projektowe.

Link to comment
Share on other sites

Proszę nie inputować. To nie mój pomysł ani realizacja.

6 godzin temu, Parikon napisał:

Ale jak mam Win 10 przypisany do konta to mogę go aktualnie przenosić na inne komputery. Robię więc kopię zapasową dysku C na dysku, ale innego kompa (na serwerze danych chodzącym na LInux) . Mogę odtworzyć tę kopię na innej maszynie. Uaktualnić sterowniki, a AutoCad lub ZwCAD powinny działać na kluczu, który już jest. ...

 

Edited by perlon
Link to comment
Share on other sites

Robię kopię zapasową Windowsa. Psuje mi się komputer. Instaluje Windows na nowym komputerze. Przywracam kopię. Dalej mam tego samego Windowsa. Aktualizuje sterowniki. Gdzie tu replikacja. Kopia zapasowa jest dla całego dysku C. A jak da dysku C mam program files to i programy tam są.

Edited by Parikon
Link to comment
Share on other sites

Możesz potwierdzić, że AC i/lub ZC na softkeyach zadziałają na innej bazie sprzętowej z odtworzonego backupu całego systemu? Ja takiej operacji nie robiłem, a jestem ciekaw czy softkeye są generowanie wyłącznie na podstawie numeru windowsa i nie sprawdzają bazy sprzętowej.

 

Link to comment
Share on other sites

Z moich doświadczeń wynika, że odtwarzanie obrazu dysku systemowego na innym komputerze spowoduje potrzebę wprowadzenia innego kodu i ponownej aktywacji Windowsa.

Programy, które trzeba aktywować online też poszły tym tropem.

Odtworzenie systemu na tym samym komputerze ale innym dysku twardym nie wymagało ponownej aktywacji.

Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, dmatusz3 napisał:

Z moich doświadczeń wynika, że odtwarzanie obrazu dysku systemowego na innym komputerze spowoduje potrzebę wprowadzenia innego kodu i ponownej aktywacji Windowsa.

Programy, które trzeba aktywować online też poszły tym tropem.

Odtworzenie systemu na tym samym komputerze ale innym dysku twardym nie wymagało ponownej aktywacji.

Windows10  spokojnie się aktywuje na nowym komputerze, gdyż jest przypisany do mojego konta Microsoft i można go przenosi na nowe maszyny. Jak w takim razie dziala metoda z przenoszeniem za pomocą USB na inne komputery wieczystych starych licencji?

Link to comment
Share on other sites

Już ładnych parę lat nie przenosiłem licencji AutoCADa, ale pamiętam, że razem z tym programem instalowało się narzędzie do tego celu, które "prowadziło za rączkę".

Trzeba było również na nowym stanowisku zainstalować tą samą wersję programu i trochę pobiegać z pamięcią USB pomiędzy stanowiskami.

 

Link to comment
Share on other sites

1 godzinę temu, dmatusz3 napisał:

Już ładnych parę lat nie przenosiłem licencji AutoCADa, ale pamiętam, że razem z tym programem instalowało się narzędzie do tego celu, które "prowadziło za rączkę".

Trzeba było również na nowym stanowisku zainstalować tą samą wersję programu i trochę pobiegać z pamięcią USB pomiędzy stanowiskami.

 

Ale ja pytam poważnie. A odpowiedź brzmi humorystycznie? Mam oryginalnego Autocad-a. Z pobranym kodem aktywacyjnym przez internet. Twierdzi pan w jednym poście, że jeśli zrobię kopię zapasową systemu to i tak nie uruchomię AutoCAD-a na innej konfiguracji sprzętowej. Ale nie miał pan problemu aby taki kod aktywacyjny zapisany notabene gdzieś na dysku przenieś za pomocą USB na inny komputer gdzie oczywiście instaluje wcześniej Autocada o tym samym CD Key co na komputerze na którym ten USB pan stworzył. Bieganie pomiędzy stanowiskami do czego ma się przysłużyć? 😉

 

Edited by Parikon
Link to comment
Share on other sites

Nie twierdzę, że nie uruchomi Pan AutoCADa na innym stanowisku, tylko, że jak odzyskiwałem backup systemu na nowy komputer to programy wymagające aktywacji online trzeba było ponownie aktywować włącznie w systemem Windows.

Jak wspomniałem dawno temu przenosiłem licencję AutoCADa na inny komputer. Było do tego narzędzie, które instalowało się razem z programem.

Nie pamiętam dokładnie jak to się robiło, ale możliwe, że po uruchomieniu tego programu wkładało się pendriva do kompa gdzie była aktywna licencja i wskazywało się ten napęd USB.

Następnie trzeba było pójść na nowy komputer z tym USB aby odczytać z nowego komputera jakieś dane identyfikacyjne komputera. 

Teraz wracaliśmy na komputer z licencją (stary) i zgrywaliśmy licencję na pendriva (czyli z komputera ona znikała). Teraz na nowym komputerze importowaliśmy licencję z pendriva.

Licencje można było przenieść tylko na ten nowy komputer.

 

Link to comment
Share on other sites

35 minut temu, dmatusz3 napisał:

Nie pamiętam dokładnie jak to się robiło, ale możliwe, że po uruchomieniu tego programu wkładało się pendriva do kompa gdzie była aktywna licencja i wskazywało się ten napęd USB.

Następnie trzeba było pójść na nowy komputer z tym USB aby odczytać z nowego komputera jakieś dane identyfikacyjne komputera. 

Teraz wracaliśmy na komputer z licencją (stary) i zgrywaliśmy licencję na pendriva (czyli z komputera ona znikała). Teraz na nowym komputerze importowaliśmy licencję z pendriva.

Licencje można było przenieść tylko na ten nowy komputer.

Też mi się kołacze po głowie taka procedura. Chodzi o to że jak się zabierało "żeton" z komputera to był on wgrywany na pendrajwa i było ustalone z góry na jakie konkretnie stanowisko ma być wgrana ta licencja. Prawdopodobnie na pendrajwa był uprzednio wczytywany request code nowego stanowiska i na ten request code była eksportowana licencja. Stąd to bieganie z USB między stanowiskami. Chyba nie ma możliwości wyeksportowania licencji tak w ciemno, a potem entliczek pentliczek na który komputer wypadnie na tego bęc.

Myślałem że kol.Parikon przetestował ten backup windowsa, a to chyba była tylko pewna koncepcja 😞 

Wracając do tematu wątku. Wygląda na to, że wieczystość zależy od licencjodawcy i może ulec ograniczeniu. Przy obecnym systemie softkey i bez aktywnej postawy ZwSOFT nie da się przenieść lub zabezpieczyć licencji software'wej . Innymi słowy dopóki licencjodawca będzie utrzymywał serwery licencji dopóty licencja jest wieczysta. Ale może się to zmienić.

Autodesk od dawna wytyczał kierunki i kształtował trendy. Niestety nie wszystkie pomysły są godne naśladowania i oby inni producenci CAD nie czerpali z wzorca w tym zakresie.

4 minuty temu, Parikon napisał:

Pytanie czy przejdzie bez ponownej aktywacji online?

AC2010 jest out of support więc operacja jest ryzykowna. Bez potwierdzenia z Autodesku (sic! jak to uzyskać skoro 2010 jest już out of support) ja osobiście tak dla testów bym nie próbował. Wkurzająca jest ta nierównowaga sprzedawca<->klient 😠

Link to comment
Share on other sites

Sądzę, że nie wystarczy.

W wersji AutoCAD 2010 wprowadzono nowy system aktywacji tak zwany OLT (Online License Transfer) - trzeba się zalogować na konto w Autodesku.

 

W AutoCAD 2009 można było użyć metody z pendrivem PLU (Portable License Transfer) bez potrzeby logowania się.

 

Na forach są jeszcze ślady tej metody, ale odnośniki z opisami już nie działają.

https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/autocad-lt-2009-license-transfer/td-p/3950051

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...