Recommended Posts

Mam taki problem. Skompilował dll-kę z tego kodu https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-NET/files/GUID-01A47A4F-9FC5-4DB6-8C3E-B72D75688965-htm.html

Po załadowaniu komendą addhatch Zwcad tworzy okrąg ale pusty. VERNUM = "2018.07.26(35476)_x64". Gdy rozciągnę okrąg wypełnia się hatch-em. Gdy zaznaczę hatch i sprawdzę jego właściwości, pod hasłem geometria jest tylko właściwość wzniesienie - brak właściwości pole. Kopiuje sam okrąg i hatch robię pod Zwcad. Tutaj we właściwościach hatcha mamy podane pole.

Jak usprawnić kod, aby:

- kreskowanie wyświetlało się od razu, a nie po zmianie geometrii okręgu

- możliwy był odczyt pola kreskowania

W kodzie użyłem kreskowania solid.

 

Edited by Parikon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wygląda na to, że hund begraben jest w kodzie DXF 92. Po wstawieniu hatcha  z .NET API  kod wynosi 0. Sprawdziłem że dla kodu 1 jest liczona powierzchnia. Dla innych nie sprawdzałem.

Wyciąg z dokumentacji kodów DXF

Boundary Path Data
The boundary of each hatch object is defined by a path (or loop) that consists
of one or more segments. Path segment data varies depending on the entity
type (or types) that make up the path. Each path segment is defined by its
own set of group codes. For information about abbreviations and formatting
used in this table, see Formatting Conventions in This Reference on page 2.
Hatch boundary path data group codes
Description Group code
Boundary path type flag (bit coded): 92
0 = Default; 1 = External; 2 = Polyline
4 = Derived; 8 = Textbox; 16 = Outermost

Lekarstwo w lisp'ie.

(defun c:hatchfix ( / entity dxfdata old-dxf new-dxf dxfdata )
(setq entity  (car (entsel))
   dxfdata  (entget entity)
   old-dxf (assoc 92 dxfdata)
   new-dxf '(92 . 1)
   dxfdata  (subst new-dxf old-dxf dxfdata)
)
(entmod dxfdata)
)

W C# jeszcze nie znalazłem co i jak trzeba zafiksować żeby DXF 92 był 1. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Znalazłem. 

hatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.External, collection);

enum HatchLoopTypes można sumować logicznie 

hatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.External | HatchLoopTypes.Outermost, collection);

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now