Spatial Manager


dmatusz3

Recommended Posts

 • dmatusz3 changed the title to Spatial Manager
 • 5 months later...
 • 3 months later...

Zapraszamy do przetestowania najnowszej wersji Spatial Manager 5beta

W nowej wersji nakładki "Spatial Manager 5beta" do aplikacji dodano kilka znaczących ulepszeń.

Najnowsza wersja zapewnia unikalną funkcjonalność jaką jest Siatka Danych - wysoce pożądaną przez użytkowników pracujących z informacjami geograficznymi, danymi przestrzennymi i mapami, szczególnie jeśli używają metadanych dołączonych do obiektów. Żadna aplikacja do rysowania ani dodatkowa wtyczka nie zawiera takiej liczby funkcji w narzędziu w pełni zsynchronizowanym z rysunkiem jak Siatka Danych wprowadzona w Spatial Manager 5beta.

Nowe funkcje w Spatial Manager 5beta:

-          Interaktywna i w pełni zsynchronizowana Siatka Danych.

1.thumb.png.9e7ee23a439a8a3e743e52f412dd3b60.png

 • Nowe polecenie SPMDATATABLEGRID.
  •     Dodano wiele narzędzi do edycji, wizualizacji i nawigacji, a także poprawiono synchronizację rysunków i wybór obiektów (rysunek powyżej).
  •     Wybór obiektów i narzędzi nawigacyjnych w siatce
  •     Edycja danych i kolumn
  •     Sortowanie kolumn
  •     Sortowanie danych poprzez kolumny
  •     Automatyczne dostosowanie szerokości kolumn
  •     Bezpośredni eksport do CSV, TXT, itp.
  •     Siatka z wieloma tabelami
 • Uwaga:
  Prezentowana wersja jest wersją beta, prosimy użytkowników o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przetestowanie następujących funkcji:
  •    Synchronizacja siatki i obiektów rysunkowych
  •    Edycja wartości pól w Siatce
  •    Zachowanie Siatki podczas zarządzania rysunkami (Otwórz, Zamknij, Przełącz pomiędzy rysunkami itp.)
  •    Zachowanie Siatki podczas tworzenia lub edytowania tabel, pól i łączy (SPMDATATABLEDEFINE, SPMDATATABLEATTACH, SPMDATATABLEDETACH)
  •    Obszar właściwości w głównej palecie "Spatial Manager" (SPM) i synchronizacja siatki
  •    To polecenie jest dostępne tylko w wersji PRO – Spatial Manager Professional

-        Przeglądanie i pobieranie tabel danych z obiektów rysunkowych.

2.png.972a834258ca48b6dc72418fd0412b40.png

Polecenie SPMDATATABLEDEFINE jest bardzo użyteczne podczas kopiowania i wklejania obiektów pomiędzy rysunkami, podczas zapisywania rysunków za pomocą funkcji WBLOCK i każdego innego przypadku, w którym obiekty rysunkowe zawierają metadane, ale rysunek nie ma zdefiniowanej odpowiedniej tabeli.

-          Import i eksport Map Podkładowych Użytkownika.

3.thumb.png.401809313b0208cf2ead023587b5906d.png

 • Umożliwia eksportowanie i importowanie plików .bmd zawierających niestandardowe definicje dynamicznej mapy podkładowej, które ułatwiają przesyłanie ustawień mapy między różnymi użytkownikami i / lub komputerami.
 • Możliwość eksportu dowolnej ilości map do pliku
 • W przypadku importu istniejących Map, można zignorować import tych map lub zmienić ich nazwę przy użyciu automatycznej numeracji.

-          Wybór dostępnych wartości dla pola podczas wybierania według zapytania SPMSELECTBYQUERY.

4.png.426b35a99c5a94eac0ed71828a65cd8f.png

 • Łatwiejszy podgląd wyboru, wyświetlając wartości pola we wszystkich obiektach rysunku / mapy.
   
 • Możliwe również wyszukiwanie wartości spośród wszystkich dostępnych.

Mogą Państwo pobrać najnowszą wersję beta dla ZWCAD 2019:

https://1drv.ms/u/s!AvglA67FnE7UgYt6lRGmY6SkzQGTkg i zainstalować ją do testowania i analizy opisanych funkcji.

Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa opinie, spostrzeżenia i uwagi.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Mamy przyjemność ogłosić oficjalną wersję Spatial Manager v5 dostosowaną do ZWCAD 2019.

image.png.c919a18f69b861a8ffda6a9ba24f007a.png

Najnowsza wersja Spatial Manager v5 oferuje unikalną funkcjonalność jaką jest Siatka Danych (Table Grid) - szczególnie pomocną w efektywnym zarządzaniu metadanymi.

Do najnowszej wersji wprowadzono nowe funkcje:

image.png.f13ebe8e773c983ef8d86bde4ada2723.png

Nowa Siatka Danych sprawia, że zarządzanie danymi geoprzestrzennymi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to skuteczne narzędzie, które dzięki interaktywnemu trybowi działania pozwala na wybór i zaznaczanie obiektów w rysunku, przetwarzanie wyeksportowanych danych, projektowanie tabeli danych według własnych potrzeb i wiele więcej…

Film prezentujący działanie Siatki Danych: https://www.youtube.com/watch?v=kO5qs3H9FAk&feature=youtu.be&rel=0 

image.png.514e5ac4f697181216ec9e1e839ffe96.png

Do tej pory można było konfigurować mapy podkładowe użytkownika dzięki uproszczonemu dostępowi do serwerów  XYZ/TMS, WMS lub WMTS, Google Maps lub innych, prywatnych serwerów. Teraz można swobodnie eksportować i importować własne ustawienia, które pomogą  udostępniać definicje Map innym użytkownikom lub współpracownikom.

Film prezentujący działanie ustawień map podkładowych: https://www.youtube.com/watch?v=zPPnopXKnfU&feature=youtu.be&rel=0

image.png.80e9a5a1bea6e694e43317707e113683.png

Stabilne skanowanie i zarządzanie Tabelami Danych obiektów w rysunku podczas  kopiowania i wklejania pomiędzy rysunkami, bez  ryzyka utraty tabel i danych dołączonych do obiektów. Aplikacja przeanalizuje obiekty i sprawdzi, czy mają metadane (a tabela dla nich nie istnieje) i automatycznie ponownie utworzy brakującą tabelę i połączy obiekty do różnych rekordów.

Film prezentujący autoodzyskiwanie Tabeli Danych: https://www.youtube.com/watch?v=8UMcv7K3pXk&feature=youtu.be&rel=0

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...
 • 1 year later...

Na dniach pojawi się wersja 6.3 Spatial Manager, w związku z ostatnimi zmianami w polityce serwisu Mapbox (dostępnego w Spatial Manager) Producent nakładki zmuszony jest wprowadzić zmiany w sposobie dostępu do serwisu Mapbox.

obraz.png.b35fc842fe61aaded1bb554309abc6f8.png

Dostęp do tego serwera map nie będzie już otwarty, jak do tej pory.

Aby uzyskać dostęp do map Mapbox, każdy użytkownik będzie musiał utworzyć darmowe konto indywidualne i skonfigurować otrzymany token dostępowy w Spatial Manager.

W wyniku tej zmiany:
• Użytkownicy Spatial Manager korzystający z wersji wcześniejszych niż 6.3 nie będą już mieli dostępu do map serwera MapBox.
• W Spatial Manager 6.3 i nowszych wersjach należy uzyskać indywidualny token dostępowy poprzez: „Configure Background Maps” a następnie „How can I get my own Access Token”.

Bezpośredni link do rejestracji TOKENa

obraz.png.9772eff1ae23df4df91131ce0f0e16a6.png

Należy zarejestrować się na podanej powyżej stronie, system wyśle maila z potwierdzeniem rejestracji, należy w nim kliknąć potwierdzenie "Verify my mail" -> zostaniemy przekierowani do serwisu Mapbox, gdzie musimy potwierdzić nasze konto hasłem. Po potwierdzeniu wyświetli się nasze konto z podanym tokenem - należy go skopiować do powyższego okna w aplikacji Spatial Manager i kliknąć przycisk "Save".

obraz.png.0d146800e199a90aa15dc954aa2ca571.png

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Mamy przyjemność poinformować o wydaniu najnowszej wersji Spatial Manager 6.3.1

 

65597029_2020-12-0813_54_04-.thumb.png.547db43ce0d9b1727e04cb0caf4f53be.png

Nowe funkcje i zmiany:

 

 • Transformacje Systemów Współrzędnych (CRS)
  • Polecenie SPMTRANSFORMCRS zostało całkowicie przebudowane w celu zwiększenia wydajności.
   • Dodatkowo, proces transformacji nie zaczyna się z pustego szablonu. Od tej wersji przekształcany rysunek jest dokładną kopią oryginału z przekalkulowaniem geometrii obiektów na podstawie nowego CRS.
  • Teraz podczas przekształcania pliku DXF, wynikowy rysunek jest zapisywany jako DXF, a nie jako DWG.
   • Więcej na temat: ZWCAD
 • Import / Eksport
  • Dodano nowe narzędzie umożliwiające bezpośrednie eksportowanie z jednego źródła danych do drugiego, bez konieczności wcześniejszego importowania, aby następnie wykonać eksport.
   • Narzędzie to można znaleźć w „Data sources” i w menu kontekstowym tabel w palecie aplikacji.
  • Wybór plików przy imporcie / eksporcie został ulepszony i dodano nowe predefiniowane lokalizacje.
   • Więcej na temat: ZWCAD
  • Teraz można zarządzać zasobami i dostępem, tworzyć skróty i źródła danych użytkownika (UDS) itp. Z bezpośredniego poziomu okien importu i eksportu.
   • Od tej pory nie ma konieczności powracania do głównej palety aplikacji, aby wykonywać powyższe działania.
    • Więcej na temat: ZWCAD
  • Od tej wersji, jeśli opcja „Importuj w bieżącym widoku” jest aktywna podczas importowania danych z dowolnego serwera, odczyt elementów z serwera będzie filtrowany i tylko te dane, które pasują do tego filtru przestrzennego, będą pobrane – w znacznym stopniu poprawia to wydajność i skraca czas operacji.
  • Domyślne parametry ASCII zostały zmodyfikowane tak, że teraz separatorem jest przecinek, a separatorem dziesiętnym jest kropka (według standardu CAD)
  • Dostawca danych KML / KMZ został zaktualizowany, aby umożliwić odczyt elementów należących do niestandardowych schematów.
  • Dodano automatyczne tworzenie folderu (jeśli dotychczasowo nie istnieje) przy eksporcie.
 • Dynamiczne mapy podkładowe
  • W celu zwiększenia kompatybilności z niektórymi serwerami można ignorować lub odwracać orientację osi współrzędnych dla map tła WMS i WMTS.
   • Więcej na temat: ZWCAD
  • Lepsza wydajność podczas przechwytywania obrazu.
 • Systemy współrzędnych
  • Zaktualizowane do wersji 10.003

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Zapraszamy do skorzystania z promocji na zakup Spatial Manager w wersji PROFESSIONAL.

obraz.png.37ccc883d01e3cad23fce9b33f8e316b.png

- Spatial Manager PRO z dodatkową roczną subskrypcją (wsparcie i aktualizacje), czyli łącznie 2 lata subskrypcji 480,00 €

(cena katalogowa 538,00 €)

- Spatial Manager PRO z dodatkową trzy letnią subskrypcją (wsparcie i aktualizacje), czyli łącznie 4 lata subskrypcji 575,00 €

(cena katalogowa 678,00 €)

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szerszym wdrożeniem nakładki Spatial Manager do swojej działalności, w przypadku chęci zakupu większej ilości licencji możemy zaproponować ofertę specjalną - zapraszamy do kontaktu bezpośredniego.

obraz.png.a13a180c86ed98cf08b6a7163ab14983.png

Promocja trwa do 31.03.2021

 

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Nowa wersja Spatial Manager 6.4.1. dla ZWCAD 2021 SP2

obraz.png.968c431105fdbe1149e1d64db50d00c3.png

W wersji Spatial Manager 6.4.1. na ZWCAD 2021 SP2 zostało naprawione wyświetlanie map podkładowych.

Nie jest już konieczne ręczne regenerowanie rysunku w celu uzyskania dużych powiększeń.

W poprzednich wersjach Spatial Manager, w celu powiększenia i poprawy jakości obrazu należało wykonać regenerację,

teraz mapy podkładowe działają dynamicznie i nie ma już konieczności regeneracji widoku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowszą, wydajniejszą wersją ZWCAD 2021 SP2 + Spatial Manager 6.4.1.

ZWCAD 2021 SP2 PL: Pobierz

Spatial Manager 6.4.1.: Pobierz

 

Link to comment
Share on other sites

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w wersje Spatial Manager 6.4.1.

Przechwytywanie obrazu mapy podkładowej jako obiekt OLE

obraz.png.e7a3bb0b1b06606d2507ef6bb9034abc.png

Spatial Manager umożliwia przechwytywanie map podkładowych jako obrazów statycznych w różnych formatach (TIF, JPG i PNG), ale teraz także jako obiekt OLE osadzony w rysunku. Udoskonalenie tej funkcji upraszcza przechowywanie lub udostępnianie rysunku w jednym pliku bez konieczności tworzenia innych plików pomocniczych.

Import punktów jako bloków pobranych z innych rysunków

obraz.png.0a01a375b6a3cda73ab910392ed9b208.png

Możliwość importu punktów jako bloków z zewnętrznych rysunków. Jeśli chcemy zaimportować plik z danymi punktowymi i chcemy do tego celu wykorzystać bloki, które są zdefiniowane w innym rysunku, mamy taką opcję. Funkcjonalność przedstawia film: Zewnętrzny import bloków ZWCAD

Zdjęcia Airbus OneAtlas w Spatial Manager

obraz.png.d57c05a0a71984155c3d2d74595d87f9.png

Usługa zapewnia dostęp do obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości, innowacyjnych analiz geoprzestrzennych i branżowych. Film przedstawiający sposób konfiguracji map podkładowych w celu uzyskania dostępu do serwisu OneAtlas: One Atlas w ZWCAD

Zachęcamy wszystkich do pobrania najnowszej dostępnej wersji 6.4.1, i przetestowania najnowszych udoskonaleń i poprawek aplikacji.

Program bazowy ZWCAD: Pobierz

Spatial Manager 6.4.1.:  Pobierz

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Wydanie najnowszej wersji nakładki Spatial Manager - 7 zbliża się wielkimi krokami.

obraz.png.52b6fc89598ef514b79faf276c0bccfb.png

Począwszy od 9 czerwca 2021r. przy zakupie bieżącej wersji (6.4.1) licencji nakładki Spatial Manager otrzymujecie Państwo

darmową aktualizację do nadchodzącej wersji 7. Promocja ważna do wydania oficjalnego wersji Spatial Manager 7.

Wśród udoskonaleń i nowości znajdą się: rozszerzona analiza zasobów GIS, selektywny wybór danych oraz wtyczka Street View od  Google Earth.

obraz.png.6f2a0c6dd0bd6a25e0e19da29810f569.png

obraz.png.fe01f34d89a6b08b78cdb1748d90425a.png

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Premiera nowej wersji Spatial Manager 7.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi możliwościami nakładki na ZWCAD – Spatial Manager 7. Nowa wersja obfituje w innowacyjne funkcje i jest pełna ulepszeń, które pozwolą na jeszcze bardziej efektywną pracę z plikami geoprzestrzennymi. Wśród nowości znalazła się m.inn. wtyczka Street View od Google Earth i zaawansowane narzędzia do analizy GIS oraz wiele innych…


Film prezentujący nowości

obraz.png.fdbf9ba3bda2a3c976d752b15ab339cb.png

Nowe narzędzia i udoskonalenia:

 • Wtyczka Street View od Google Earth – paleta do wyświetlania i nawigacji dynamicznych obrazów Google Street View.

obraz.png.67c421aa868afeee9d6e63e2c1c62a0a.png
 • Analiza GIS – zaawansowane narzędzia do operacji na danych przestrzennych i zbiorach geometrycznych.

obraz.png.8be96c149533aa1ae04f783178936f4f.png

obraz.png.9df611a21e40f8f77e99d6b3ae3759a6.png
 • Buffer: Tworzenie stref buforowych dla punktów, centroidów lub granic poligonów

 • Overlay: Tworzenie nakładek pomiędzy istniejącymi grupami obiektów w wyniku operacji na zbiorach  (elementach geometrycznych i metadanych): Przecięcie, Połączenie, Wymazanie, Powtarzalność, Przycinanie, Wklejanie i Wykrywanie Różnic.

 • Dissolve: Tworzenie nowych poligonów na podstawie wspólnych metadanych sąsiadujących ze sobą obiektów.

 • Centroids: Automatyczne tworzenie centroidów na podstawie danych zawartych w poligonie.

 • Areas of Influence: Tworzenie obszarów wpływu (diagramy Voronoi) – narzędzie umożliwia kreowanie poligonów zdefiniowanych przez zbiór punktów znajdujących się najbliżej każdego punktu z wybranych punktów na rysunku.

obraz.png.e4830c8137528b83b650ff32118c520f.png

 • Spatial Query SelectionZaawansowany system wyboru obiektów oparty na operacjach geometrycznych i z metadanymi pomiędzy istniejącymi grupami obiektów (zbiorami): Przecięcie, Zbliżenie, Zasięg, Zawieranie, Wykluczanie, Nakładanie i Skrzyżowanie.

 • Etykiety – tworzenie etykiet obiektów na podstawie ich metadanych.

 • Ponadto:

  • Przeźroczystość map podkładowych

  • Możliwość etykietowania obiektów liniowych w jednym punkcie, a nie tylko za pomocą powtarzających się etykiet wzdłuż całkowitej długości obiektu

  • Zapis do formatu GPX (GPS)

  • Odczyt plików typu Esri ASCII Grid

  • Zbiorcze usuwanie kilku Pól w Tabelach Danych

  • Zaktualizowane główne układy współrzędnych Esri (ArcGIS 12.8) i tabele EPSG (wersja 10.026)

Link to comment
Share on other sites

Promocja z okazji wydania najnowszej wersji Spatial Manager 7 !

Do końca 30 września oferujemy Państwu możliwość zakupu licencji nakładki w niższej cenie:

Spatial Manager BASIC 1081 zł netto – 1364 zł netto

Spatial Manager STD 1412 zł netto – 1789 zł netto

Spatial Manager PRO 1884 zł netto – 2356 zł netto

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Informujemy o wydaniu wersji Spatial Manager 7.0.3 dostosowanej do WIN 11 i ZWCAD 2022 Sp1.

Zachęcamy do przetestowania: https://www.zwcad.pl/spatial-manager.html

 

Zapraszamy również na webinarium prezentujące możliwości nakładki, które odbędzie się we wtorek, 23 Listopada 2021, o godzinie 10:00

https://www.zwcad.pl/wydarzenia-zwcad/szczegolywydarzenia/604/-/spatial-manager-aplikacja-gis-dla-srodowiska-zwcad.html

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

Spatial Manager w wersji 8 wydany!

Mamy przyjemność poinformować o wydaniu najnowszej wersji nakładki Spatial Manager dla ZWCAD.

Wersja 8 przynosi wiele zmian i nowości, zapraszamy do zapoznania się z nimi poniżej:

 211256591_SPMv8Ribbon.thumb.png.c1649aa2466672c16be3822ddf28bdf3.png

• Mapy tematyczne YouTube

·         Wizualizacja w różnych kolorach zgodnie z wartościami atrybutów

·         Różne rodzaje kategoryzowania obiektów (klasyfikowanie, stopniowanie itp.)

·         Automatyczne generowanie wartości lub zasięgów (dodawanie, usuwanie lub edycja wartości i zasięgów)

·         Dynamiczne ustawienia kolorów (palety, gradienty itp.)

·         Wizualizacja tymczasowa lub stała

·         Dynamiczna aktualizacja przy zmianie wartości atrybutów

·         Możliwość dodania kreskowania dla zamkniętych obiektów

·         Jednoczesne wyświetlanie kilku map

 

• Geo – kodowanie (bezpośrednie i odwrotne) YouTube YouTube

·         Wstawianie na rysunku lub mapie adresów jako punkty

·         Zaawansowane wyszukiwanie adresów

·         Dostęp do serwerów geo kodujących (Bing, Google, OpenStreetMap)

·         Eksport wyników geo kodowanych do formatu CSV

·         Zestawianie adresów obiektów na rysunku lub mapie

·         Automatyczne obliczanie geo kodowania dla obiektów nie punktowych (centroidy itp.)

·         Tworzenie etykiet adresów na rysunku

 

kalkulator atrybutów YouTube

·         Rozbudowane narzędzie do obliczeń na wartościach atrybutów

·         Operatory i funkcje matematyczne, logiczne, geometryczne oraz daty

·         Obliczenia łańcuchowe, złożone

·         Uzupełnianie wyników dla nowych lub istniejących atrybutów w dowolnej bazy danych rysunku lub mapy

·         Podgląd wyników

 

· Konwersja bazy danych obiektów programu AutoCAD Map na bazy SPM

• Możliwość dołączenia kilku baz danych do dowolnego obiektu YouTube

• Eksport dla obiektów 3D do programu Google Earth KML/KMZ YouTube

• Dostęp do danych GDB - ESRI Geodatabase File

1194054930_SPMv8Preview.thumb.png.0aeabba50e2ee776b1e3d54745c0fae0.png

• Zmiany w funkcjonalności:

·         Możliwość wyszukiwania lokalizacji za pomocą Google

·         Dodano możliwość zapisu plików do formatu GeoJSON

·         Nowe funkcje dla Lisp API: Ustaw wartość atrybutu, Pobierz wartość atrybutu i Dołącz bazę danych do obiektu

·         Poprawiona kompatybilność z serwerami PostGIS v10 i nowszymi

·         Ulepszenia w systemie licencjonowania: aktywacja/dezaktywacja licencji za pomocą kodu QR, uproszczony proces aktualizacji licencji i przedłużenia wsparcia

·         Zmiany w zarządzaniu licencją sieciową

·         Zaktualizowano mapy uzbrojenia terenu /Ordnance Survey Background Maps/

·         Dodano niestandardowe przekształcenia układów współrzędnych, a baza układów została zaktualizowana do najnowszej dostępnej wersji

• Kompatybilny z ZWCAD 2023 PRO

Pobierz teraz: Spatial Manager v8

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Informujemy o wydaniu wersji Spatial Manager 8.2.1.

Wprowadzono kilka nowości i udoskonaleń:

 • Poprawiono wydajność obsługi bazy danych poprzez indeksowanie atrybutów
 • Skrócono czas ładowania aplikacji do programu ZWCAD
 • Aktualizacja katalogu układów współrzędnych (do wersji 10.077)
 • Wprowadzono możliwość importu obrazów z Google Earth (.geprint) w rozdzielczości 8k
 • Nowość w postaci paska postępu - dla monitowania procesów
 • Ulepszony został menadżer licencji, łatwiejszy sposób aktualizacji licencji
   

Bezpośredni link do pobrania Spatial Manager https://jakicad.pl/pobierz/1169/SpatialManagerforZWCAD-8.2.1.13287.exe

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
 • 3 months later...

Wydanie wersji 9 – Nakładka Spatial Manager została udoskonalona zgodnie z sugestiami tysięcy użytkowników na całym świecie. Ulepszono między innymi wyświetlanie map z wieloma tłami, praktyczną edycję „Rubber Sheet”, wprowadzono „Multi Labels” czyli jednoczesne, wielokrotne etykietowanie. Nowością jest definiowane przez użytkownika własnych systemów współrzędnych oraz wiele innych ulepszeń, które pozwalają na jeszcze bardziej doskonałe zarządzanie danymi geoprzestrzennymi i tworzenie analiz obszarowych.

SPMv9 Preview.jpg

Lista nowości wprowadzonych w Spatial Manager v9:

SPMv9Ribbon.thumb.jpg.a154f23f5f59971f0b5d3ed77aed985b.jpg

·         Szablony modyfikacji geometrii

o Elastyczne modyfikowanie geometrii w oparciu o 2 lub więcej punkty kontrolne

o Określanie punktów: Bazowych i Odniesienia w celu stworzenia definicji modyfikacji

o Stosowanie zdefiniowanej modyfikacji do wybranych obiektów.

·         Mapy podkładowe i mapy tła

o Wyświetlanie jednocześnie wielu map

o Dodawanie ma z przeźroczystością jako kolejne warstwy

o Zarządzanie mapami w wygodnym menadżerze: aktywowanie lub dezaktywowanie map, usuwanie duplikatów

·         Nowości w wyświetlaniu WMS

o Nowa grupa map „Stadia Maps”

o Nowe mapy w grupie „OpenStreetMap”

o Usunięto ograniczenie rozmiaru wyświetlanego WMS

o Poprawiono wyświetlanie WMTS

·         Obrazy rastrowe

o Importowanie obrazów rastrowych zawierających lokalizację GPS (EXIF)

o Eksportowanie obrazów rastrowych wraz ze stworzeniem plików odniesień geograficznych i układów współrzędnych.

·         Multi - etykiety

o Oznaczanie obiektów tekstem wieloliniowym (MText), w tym wieloma etykietami na raz

o Pobieranie do etykiet danych obiektu, właściwości, wartości geometrycznych itp.

o Dodawanie, usuwanie lub sortowanie dowolnego atrybutu lub właściwości

o Definiowanie stylu etykiety i/lub konkretnych wartości (kolor, rozmiar itp.).

·         Eksportowanie do Google Earth

o Wyświetlanie tekstu zamiast pinezki punktu lokalizacji dla eksportowanych etykiet.

o Możliwe jest teraz zachowanie oryginalnego koloru tekstu dla wyeksportowanych etykiet

·         Import / Eksport

o Eksportowanie obiektów za pomocą filtra „typ obiektów”.

o Obiekty w Shapefiles, które zawierają współrzędne Z, będą domyślnie importowane jako polilinie 3D.

o Rozpoznawanie układu współrzędnych obrazów z powiązanych plików PRJ podczas importu

·         Zaznaczanie i powiększanie

o Odwracanie zaznaczenia obiektów

o Zoom to layer -> Powiększenie do obiektów na wybranych warstwach (domyślnie na bieżącej warstwie).

o Zoom to import -> Powiększenie do obiektów powstałych w wyniku ostatniego procesu importowania.

·         Układy współrzędnych

o Definiowanie i edytowanie niestandardowych układów współrzędnych

o Nowe CRS zdefiniowane przez użytkownika zostaną dodane do listy tysięcy wstępnie ustawionych CRS

o Tabele EPSG (CRS i inne obiekty) zaktualizowane do wersji 10.096 (2023-09-30)

·         Dostawcy danych

o Nowy dostawca danych: Cloud Optimized GeoTIFF / COG TIFF

o Obsługa plików Shapefile MultiPatch

o Nowy dostawca danych dla plików GeoJSON

o Wybór kodowania plików GeoJSON i ASCII podczas importowania

o Typ obiektu jest dodawany jako atrybut podczas importowania plików GML

o Obsługa plików OpenStreetMap OsmChange (.OSC)

o Możliwość zapisu (eksport itp.) dla danych LiDAR (.LAS, .LAZ)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...