Mery

Użytkownik forum
 • Posts

  68
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

Mery last won the day on April 13

Mery had the most liked content!

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Mery's Achievements

Początkujący

Początkujący (1/6)

18

Reputation

 1. Promocja z okazji wydania najnowszej wersji Spatial Manager 7 ! Do końca 30 września oferujemy Państwu możliwość zakupu licencji nakładki w niższej cenie: Spatial Manager BASIC 1081 zł netto – 1364 zł netto Spatial Manager STD 1412 zł netto – 1789 zł netto Spatial Manager PRO 1884 zł netto – 2356 zł netto
 2. Premiera nowej wersji Spatial Manager 7. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi możliwościami nakładki na ZWCAD – Spatial Manager 7. Nowa wersja obfituje w innowacyjne funkcje i jest pełna ulepszeń, które pozwolą na jeszcze bardziej efektywną pracę z plikami geoprzestrzennymi. Wśród nowości znalazła się m.inn. wtyczka Street View od Google Earth i zaawansowane narzędzia do analizy GIS oraz wiele innych… Film prezentujący nowości Nowe narzędzia i udoskonalenia: Wtyczka Street View od Google Earth – paleta do wyświetlania i nawigacji dynamicznych obrazów Google Street View. Analiza GIS – zaawansowane narzędzia do operacji na danych przestrzennych i zbiorach geometrycznych. Buffer: Tworzenie stref buforowych dla punktów, centroidów lub granic poligonów Overlay: Tworzenie nakładek pomiędzy istniejącymi grupami obiektów w wyniku operacji na zbiorach (elementach geometrycznych i metadanych): Przecięcie, Połączenie, Wymazanie, Powtarzalność, Przycinanie, Wklejanie i Wykrywanie Różnic. Dissolve: Tworzenie nowych poligonów na podstawie wspólnych metadanych sąsiadujących ze sobą obiektów. Centroids: Automatyczne tworzenie centroidów na podstawie danych zawartych w poligonie. Areas of Influence: Tworzenie obszarów wpływu (diagramy Voronoi) – narzędzie umożliwia kreowanie poligonów zdefiniowanych przez zbiór punktów znajdujących się najbliżej każdego punktu z wybranych punktów na rysunku. Spatial Query Selection – Zaawansowany system wyboru obiektów oparty na operacjach geometrycznych i z metadanymi pomiędzy istniejącymi grupami obiektów (zbiorami): Przecięcie, Zbliżenie, Zasięg, Zawieranie, Wykluczanie, Nakładanie i Skrzyżowanie. Etykiety – tworzenie etykiet obiektów na podstawie ich metadanych. Ponadto: Przeźroczystość map podkładowych Możliwość etykietowania obiektów liniowych w jednym punkcie, a nie tylko za pomocą powtarzających się etykiet wzdłuż całkowitej długości obiektu Zapis do formatu GPX (GPS) Odczyt plików typu Esri ASCII Grid Zbiorcze usuwanie kilku Pól w Tabelach Danych Zaktualizowane główne układy współrzędnych Esri (ArcGIS 12.8) i tabele EPSG (wersja 10.026)
 3. Wydanie najnowszej wersji nakładki Spatial Manager - 7 zbliża się wielkimi krokami. Począwszy od 9 czerwca 2021r. przy zakupie bieżącej wersji (6.4.1) licencji nakładki Spatial Manager otrzymujecie Państwo darmową aktualizację do nadchodzącej wersji 7. Promocja ważna do wydania oficjalnego wersji Spatial Manager 7. Wśród udoskonaleń i nowości znajdą się: rozszerzona analiza zasobów GIS, selektywny wybór danych oraz wtyczka Street View od Google Earth.
 4. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w wersje Spatial Manager 6.4.1. Przechwytywanie obrazu mapy podkładowej jako obiekt OLE Spatial Manager umożliwia przechwytywanie map podkładowych jako obrazów statycznych w różnych formatach (TIF, JPG i PNG), ale teraz także jako obiekt OLE osadzony w rysunku. Udoskonalenie tej funkcji upraszcza przechowywanie lub udostępnianie rysunku w jednym pliku bez konieczności tworzenia innych plików pomocniczych. Import punktów jako bloków pobranych z innych rysunków Możliwość importu punktów jako bloków z zewnętrznych rysunków. Jeśli chcemy zaimportować plik z danymi punktowymi i chcemy do tego celu wykorzystać bloki, które są zdefiniowane w innym rysunku, mamy taką opcję. Funkcjonalność przedstawia film: Zewnętrzny import bloków ZWCAD Zdjęcia Airbus OneAtlas w Spatial Manager Usługa zapewnia dostęp do obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości, innowacyjnych analiz geoprzestrzennych i branżowych. Film przedstawiający sposób konfiguracji map podkładowych w celu uzyskania dostępu do serwisu OneAtlas: One Atlas w ZWCAD Zachęcamy wszystkich do pobrania najnowszej dostępnej wersji 6.4.1, i przetestowania najnowszych udoskonaleń i poprawek aplikacji. Program bazowy ZWCAD: Pobierz Spatial Manager 6.4.1.: Pobierz
 5. Nowa wersja Spatial Manager 6.4.1. dla ZWCAD 2021 SP2 W wersji Spatial Manager 6.4.1. na ZWCAD 2021 SP2 zostało naprawione wyświetlanie map podkładowych. Nie jest już konieczne ręczne regenerowanie rysunku w celu uzyskania dużych powiększeń. W poprzednich wersjach Spatial Manager, w celu powiększenia i poprawy jakości obrazu należało wykonać regenerację, teraz mapy podkładowe działają dynamicznie i nie ma już konieczności regeneracji widoku. Zapraszamy do zapoznania się z nowszą, wydajniejszą wersją ZWCAD 2021 SP2 + Spatial Manager 6.4.1. ZWCAD 2021 SP2 PL: Pobierz Spatial Manager 6.4.1.: Pobierz
 6. Zapraszamy do skorzystania z promocji na zakup Spatial Manager w wersji PROFESSIONAL. - Spatial Manager PRO z dodatkową roczną subskrypcją (wsparcie i aktualizacje), czyli łącznie 2 lata subskrypcji 480,00 € (cena katalogowa 538,00 €) - Spatial Manager PRO z dodatkową trzy letnią subskrypcją (wsparcie i aktualizacje), czyli łącznie 4 lata subskrypcji 575,00 € (cena katalogowa 678,00 €) Jeżeli są Państwo zainteresowani szerszym wdrożeniem nakładki Spatial Manager do swojej działalności, w przypadku chęci zakupu większej ilości licencji możemy zaproponować ofertę specjalną - zapraszamy do kontaktu bezpośredniego. Promocja trwa do 31.03.2021
 7. Mamy przyjemność poinformować o wydaniu najnowszej wersji Spatial Manager 3.6.1 Nowe funkcje i zmiany: Transformacje Systemów Współrzędnych (CRS) Polecenie SPMTRANSFORMCRS zostało całkowicie przebudowane w celu zwiększenia wydajności. Dodatkowo, proces transformacji nie zaczyna się z pustego szablonu. Od tej wersji przekształcany rysunek jest dokładną kopią oryginału z przekalkulowaniem geometrii obiektów na podstawie nowego CRS. Teraz podczas przekształcania pliku DXF, wynikowy rysunek jest zapisywany jako DXF, a nie jako DWG. Więcej na temat: ZWCAD Import / Eksport Dodano nowe narzędzie umożliwiające bezpośrednie eksportowanie z jednego źródła danych do drugiego, bez konieczności wcześniejszego importowania, aby następnie wykonać eksport. Narzędzie to można znaleźć w „Data sources” i w menu kontekstowym tabel w palecie aplikacji. Więcej na temat: Blog post, ZWCAD Wybór plików przy imporcie / eksporcie został ulepszony i dodano nowe predefiniowane lokalizacje. Więcej na temat: ZWCAD Teraz można zarządzać zasobami i dostępem, tworzyć skróty i źródła danych użytkownika (UDS) itp. Z bezpośredniego poziomu okien importu i eksportu. Od tej pory nie ma konieczności powracania do głównej palety aplikacji, aby wykonywać powyższe działania. Więcej na temat: ZWCAD Od tej wersji, jeśli opcja „Importuj w bieżącym widoku” jest aktywna podczas importowania danych z dowolnego serwera, odczyt elementów z serwera będzie filtrowany i tylko te dane, które pasują do tego filtru przestrzennego, będą pobrane – w znacznym stopniu poprawia to wydajność i skraca czas operacji. Domyślne parametry ASCII zostały zmodyfikowane tak, że teraz separatorem jest przecinek, a separatorem dziesiętnym jest kropka (według standardu CAD) Dostawca danych KML / KMZ został zaktualizowany, aby umożliwić odczyt elementów należących do niestandardowych schematów. Dodano automatyczne tworzenie folderu (jeśli dotychczasowo nie istnieje) przy eksporcie. Dynamiczne mapy podkładowe W celu zwiększenia kompatybilności z niektórymi serwerami można ignorować lub odwracać orientację osi współrzędnych dla map tła WMS i WMTS. Więcej na temat: ZWCAD Lepsza wydajność podczas przechwytywania obrazu. Systemy współrzędnych Zaktualizowane do wersji 10.003
 8. Na dniach pojawi się wersja 6.3 Spatial Manager, w związku z ostatnimi zmianami w polityce serwisu Mapbox (dostępnego w Spatial Manager) Producent nakładki zmuszony jest wprowadzić zmiany w sposobie dostępu do serwisu Mapbox. Dostęp do tego serwera map nie będzie już otwarty, jak do tej pory. Aby uzyskać dostęp do map Mapbox, każdy użytkownik będzie musiał utworzyć darmowe konto indywidualne i skonfigurować otrzymany token dostępowy w Spatial Manager. W wyniku tej zmiany: • Użytkownicy Spatial Manager korzystający z wersji wcześniejszych niż 6.3 nie będą już mieli dostępu do map serwera MapBox. • W Spatial Manager 6.3 i nowszych wersjach należy uzyskać indywidualny token dostępowy poprzez: „Configure Background Maps” a następnie „How can I get my own Access Token”. Bezpośredni link do rejestracji TOKENa Należy zarejestrować się na podanej powyżej stronie, system wyśle maila z potwierdzeniem rejestracji, należy w nim kliknąć potwierdzenie "Verify my mail" -> zostaniemy przekierowani do serwisu Mapbox, gdzie musimy potwierdzić nasze konto hasłem. Po potwierdzeniu wyświetli się nasze konto z podanym tokenem - należy go skopiować do powyższego okna w aplikacji Spatial Manager i kliknąć przycisk "Save".
 9. Mamy przyjemność ogłosić oficjalną wersję Spatial Manager v5 dostosowaną do ZWCAD 2019. Najnowsza wersja Spatial Manager v5 oferuje unikalną funkcjonalność jaką jest Siatka Danych (Table Grid) - szczególnie pomocną w efektywnym zarządzaniu metadanymi. Do najnowszej wersji wprowadzono nowe funkcje: Nowa Siatka Danych sprawia, że zarządzanie danymi geoprzestrzennymi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to skuteczne narzędzie, które dzięki interaktywnemu trybowi działania pozwala na wybór i zaznaczanie obiektów w rysunku, przetwarzanie wyeksportowanych danych, projektowanie tabeli danych według własnych potrzeb i wiele więcej… Film prezentujący działanie Siatki Danych: https://www.youtube.com/watch?v=kO5qs3H9FAk&feature=youtu.be&rel=0 Do tej pory można było konfigurować mapy podkładowe użytkownika dzięki uproszczonemu dostępowi do serwerów XYZ/TMS, WMS lub WMTS, Google Maps lub innych, prywatnych serwerów. Teraz można swobodnie eksportować i importować własne ustawienia, które pomogą udostępniać definicje Map innym użytkownikom lub współpracownikom. Film prezentujący działanie ustawień map podkładowych: https://www.youtube.com/watch?v=zPPnopXKnfU&feature=youtu.be&rel=0 Stabilne skanowanie i zarządzanie Tabelami Danych obiektów w rysunku podczas kopiowania i wklejania pomiędzy rysunkami, bez ryzyka utraty tabel i danych dołączonych do obiektów. Aplikacja przeanalizuje obiekty i sprawdzi, czy mają metadane (a tabela dla nich nie istnieje) i automatycznie ponownie utworzy brakującą tabelę i połączy obiekty do różnych rekordów. Film prezentujący autoodzyskiwanie Tabeli Danych: https://www.youtube.com/watch?v=8UMcv7K3pXk&feature=youtu.be&rel=0
 10. Zapraszamy do przetestowania najnowszej wersji Spatial Manager 5beta W nowej wersji nakładki "Spatial Manager 5beta" do aplikacji dodano kilka znaczących ulepszeń. Najnowsza wersja zapewnia unikalną funkcjonalność jaką jest Siatka Danych - wysoce pożądaną przez użytkowników pracujących z informacjami geograficznymi, danymi przestrzennymi i mapami, szczególnie jeśli używają metadanych dołączonych do obiektów. Żadna aplikacja do rysowania ani dodatkowa wtyczka nie zawiera takiej liczby funkcji w narzędziu w pełni zsynchronizowanym z rysunkiem jak Siatka Danych wprowadzona w Spatial Manager 5beta. Nowe funkcje w Spatial Manager 5beta: - Interaktywna i w pełni zsynchronizowana Siatka Danych. Nowe polecenie SPMDATATABLEGRID. Dodano wiele narzędzi do edycji, wizualizacji i nawigacji, a także poprawiono synchronizację rysunków i wybór obiektów (rysunek powyżej). Wybór obiektów i narzędzi nawigacyjnych w siatce Edycja danych i kolumn Sortowanie kolumn Sortowanie danych poprzez kolumny Automatyczne dostosowanie szerokości kolumn Bezpośredni eksport do CSV, TXT, itp. Siatka z wieloma tabelami Uwaga: Prezentowana wersja jest wersją beta, prosimy użytkowników o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przetestowanie następujących funkcji: • Synchronizacja siatki i obiektów rysunkowych • Edycja wartości pól w Siatce • Zachowanie Siatki podczas zarządzania rysunkami (Otwórz, Zamknij, Przełącz pomiędzy rysunkami itp.) • Zachowanie Siatki podczas tworzenia lub edytowania tabel, pól i łączy (SPMDATATABLEDEFINE, SPMDATATABLEATTACH, SPMDATATABLEDETACH) • Obszar właściwości w głównej palecie "Spatial Manager" (SPM) i synchronizacja siatki • To polecenie jest dostępne tylko w wersji PRO – Spatial Manager Professional - Przeglądanie i pobieranie tabel danych z obiektów rysunkowych. Polecenie SPMDATATABLEDEFINE jest bardzo użyteczne podczas kopiowania i wklejania obiektów pomiędzy rysunkami, podczas zapisywania rysunków za pomocą funkcji WBLOCK i każdego innego przypadku, w którym obiekty rysunkowe zawierają metadane, ale rysunek nie ma zdefiniowanej odpowiedniej tabeli. - Import i eksport Map Podkładowych Użytkownika. Umożliwia eksportowanie i importowanie plików .bmd zawierających niestandardowe definicje dynamicznej mapy podkładowej, które ułatwiają przesyłanie ustawień mapy między różnymi użytkownikami i / lub komputerami. Możliwość eksportu dowolnej ilości map do pliku W przypadku importu istniejących Map, można zignorować import tych map lub zmienić ich nazwę przy użyciu automatycznej numeracji. - Wybór dostępnych wartości dla pola podczas wybierania według zapytania SPMSELECTBYQUERY. Łatwiejszy podgląd wyboru, wyświetlając wartości pola we wszystkich obiektach rysunku / mapy. Możliwe również wyszukiwanie wartości spośród wszystkich dostępnych. Mogą Państwo pobrać najnowszą wersję beta dla ZWCAD 2019: https://1drv.ms/u/s!AvglA67FnE7UgYt6lRGmY6SkzQGTkg i zainstalować ją do testowania i analizy opisanych funkcji. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa opinie, spostrzeżenia i uwagi.
 11. Ja już jestem myślami na północnym wschodzie Polski 😉 Blok ze stanami widoczności według mnie czekam na sugestie jak w łatwiejszy sposób edytować istniejące obiekty w kolejnych stanach widoczności (ja skopiowałam obiekty z shiftem i punktem bazowym, stworzyłam nowy stan widoczności, wkleiłam, edytowałam, zapisałam) - czuję, że to działanie "na około"