Wyrównanie tekstu - Entmake TEXT [rozwiązany]


Recommended Posts

Dzień dobry.
Być może przesadzam ostatnio z postami, ale patrząc z drugiej strony może moje problemy pomogą innym.

Otóż tworze ręcznie jakiś tekst i sprawdzam jak wygląda w DXF. Potem tworzę odpowiednią listę jak w poniższym przykładzie.
Problem się pojawia przy wierszu 14 i 15 odpowiedzialnym za wyrównanie. Jak wiersze są aktywne to nie wstawia tekstu.

(defun WstawianyTekst (wartosc / )					;1
(setq WstT											;2
		(entmake 									;3
			(list 									;4
				'(0 . "TEXT") 						;5
				'(100 . "AcDbEntity")				;6
				(cons 8 (getvar "CLAYER"))			;7
				'(100 . "AcDbText")					;8
				(cons 1 wartosc)					;9
				(cons 10 (getpoint))				;10
				'(50 . 1.5708) 						;11
				'(40 . 0.15) 						;12
				'(41 . 0.75) 						;13
;				'(72 . 0)							;14
;				'(73 . 2)							;15
			)))										;16
)													;17
(setq P1 (list 750 715 0))							;18
													;19
(defun c:qaw ()										;20
(setq tral "tralalala")								;21
(WstawianyTekst tral )								;22
)													;23

Jak ktoś zna przyczynę takiej sytuacji to będę wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam
 

Edited by Pawcyk
Link to comment
Share on other sites

Tekst się wstawia, ale w początku układu współrzędnych.
znalzałem tutaj taką informację:

Cytuj

If group 72 and/or 73 values are nonzero then the first alignment point values are ignored and AutoCAD calculates new values based on the second alignment point and the length and height of the text string itself (after applying the text style). If the 72 and 73 values are zero or missing, then the second alignment point is meaningless.

Więc podając wyrównanie (72 i 73) należy jeszcze podać drugi punkt wyrównania (kod 11)

 

Link to comment
Share on other sites

  • dmatusz3 changed the title to Wyrównanie tekstu - Entmake TEXT [rozwiązany]
  • dmatusz3 locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.