Żelbet


awarch

Recommended Posts

Żelbet - pakiet programów do projektowania konstrukcji żelbetowych (belek jedno- i wieloprzesłowych, płyt jednokierunkowo i krzyżowo zbrojonych, schodów płytowych i stropów Akermana) zgodnie z normą PN-B-03264:2002/Ap1.

post-469-0-33205900-1356705109.jpg post-469-0-13159600-1356705134.jpg

Więcej informacji na stronie: http://www.dobrycad.pl, http://www.dobrycad..../14-zelbet.html

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Praktyczne wykorzystanie - Schody Płytowe-Rysunki DXF (SP-DXF v.2.1) w ZWCAD

post-140-0-98678100-1357203819_thumb.jpg

Wykorzystanie kompatybilnego makra e-cad :

Rysowanie schodów płytowych typu: spocznik-bieg-spocznik [E-SCH1] do w/w schematu:

post-140-0-18524100-1357203926_thumb.jpg

----------------------------------------------------------------------------

przykład kreślenia zgodnie z normą PN-EN ISO 3766:2006

Link to comment
Share on other sites

Chciałbym się tylko upewnić, czy dobrze rozumiem.

Górny rysunek powstał w programie SPECBUD - Schody Płytowe-Rysunki DXF i otworzony w ZWCAD.

Natomiast dolny powstał w wyniku działania makra wbudowanego w nakładkę e-cad.

Ale jako dane wejściowe zostały wykorzystane wyniki obliczeń ze SPECBUDU, czy wygenerowany rysunek?

Link to comment
Share on other sites

W prezentacji Schody Płytowe-Rysunki DXF (SP-DXF v.2.1) ustaliłem przykładowy schemat geometryczny + założenia statyczne i powstał

tak rysunek górny, ustawiony pod formę graficzną zbliżoną z założeniami normy PN-EN ISO 3766:2006.

Z nakładki e-cad Żelbet, za pomocą makra spocznik-bieg-spocznik [E-SCH1]

można tak dopasować dane geometryczne oraz geometrię poszczególnych grup prętowych by uzyskać "podobny" rysunek.

Parametry w oknach dialogowych są często zmieniane by uzyskać zbliżony wynik metodą prób i błędów:

ustawienia danych - generowanie rysunku - jesli nie taki sam to kasacja... pętla ... ustawienia danych - generowanie rysunku - jesli nie taki sam to kasacja...

Generalnie wynik szkicu DXF-SPECBUD traktuje pomocniczo i poglądowo, bo makro e-cada [E-SCH1] ma więcej opcji do ustawień grup prętowych takich jakich potrzebuję.

post-140-0-32547900-1357246365_thumb.jpg

plusy makra:

- opisy atrybutowe prętów - łatwe do weryfikacji wyrzuconych i opisanych prętów, przy wielu rysunkach na obszarze modelu (dxf opisy tekstowe nie umożliwiają takiej kontroli nad rysunkiem)

- po zmianie geometrii pręta można sprawnie skorygować zmianę opisu atrybutowego pręta i wymiarów pręta (w dxf wiecej pracy wymaga korekta)

- w dxf brak rysunku pręta rozdzielczego Nr5, natomiast pręty rozdzielcze w makrze Nr7 i 8 i 9 są osobne dla spoczników i biegu, są pokazane.

- liczbę pozycji widać w zestawieniu stali

- w dxf podoba mi sie zwymiarowanie kątów odgięć prętów, w e-cad trzeba ręcznie, ale to szybko idzie.

- czasami można wykombinować metodę hybrydową .... tzn wygenerować DXF .... zamienić polilinie w pręty e-cada, skasować opisy DXF prętów i wygenerowac opisy atrybutowe na prętach; skasować zestawienie stali DXF i wygenerować zestawienie stali e-cada.

(Szczególnie przydatna metoda do belek żelbetowych wieloprzęsłowych, rysowanie jest wtedy znacznie szybsze).

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

PRZYKŁAD PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA APLIKACJI SPECBUD DO OBLICZANIA PODCIĄGU DWUPRZĘSŁOWEGO

Belka Żelbetowa - Rysunki DXF (BŻ-DXF v.3.1)

post-140-0-40687100-1357258382_thumb.jpg

Belka-DXF-SPECBUD.pdf

uwagi:

- surowy rysunek w postaci bloku po wstawieniu do ZWCADA rozbito i dopasowano do formatki A2 w skali 1:25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METODY HYBRYDOWEJ PRZY WYKAŃCZANIU OSTATECZNYM PODCIĄGU

ZA POMOCĄ NARZĘDZI e-cad

- zamiana polilinii w pręty e-cad

- wprowadzenie opisów atrybutowych prętów, wykasowanie starych opisów tekstowych

- przerysowanie, opisanie i zwymiarowanie strzemienia

- wprowadzenie opisu pozycji elementu i liczby szt.

- przyporządkowanie opisów prętów do w/w pozycji elementu

- zaokrąglenia długości prętów do 10mm

- wygenerowanie nowego zestawienia stali zbrojeniowej i wykasowanie zestawienia specbud

- drobne korekty rysunkowe, wprowadzenie koty ...dopasowanie do formatki A2 w skali 1:25

post-140-0-52652800-1357259565_thumb.jpg

e-cad_hybryda-belka_specbud.pdf

-------------------------------------------------------------------------------

zachowanie zgodności z normą PN-EN ISO 3766:2006

------------------------------------------------------------------------------------

przykład bardziej zaawansowany nr 2: Żebrowieńców wieloprzęsłowych na formatce A1 1:25 (także met. hybrydowa Specbud DXF + e-cad)

Żebrowieńce_segment-B_7-11-2012.pdf

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...