awarch

Żelbet

Recommended Posts

Żelbet - pakiet programów do projektowania konstrukcji żelbetowych (belek jedno- i wieloprzesłowych, płyt jednokierunkowo i krzyżowo zbrojonych, schodów płytowych i stropów Akermana) zgodnie z normą PN-B-03264:2002/Ap1.

post-469-0-33205900-1356705109.jpg post-469-0-13159600-1356705134.jpg

Więcej informacji na stronie: http://www.dobrycad.pl, http://www.dobrycad..../14-zelbet.html

Pozdrawiam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Praktyczne wykorzystanie - Schody Płytowe-Rysunki DXF (SP-DXF v.2.1) w ZWCAD

post-140-0-98678100-1357203819_thumb.jpg

Wykorzystanie kompatybilnego makra e-cad :

Rysowanie schodów płytowych typu: spocznik-bieg-spocznik [E-SCH1] do w/w schematu:

post-140-0-18524100-1357203926_thumb.jpg

----------------------------------------------------------------------------

przykład kreślenia zgodnie z normą PN-EN ISO 3766:2006

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chciałbym się tylko upewnić, czy dobrze rozumiem.

Górny rysunek powstał w programie SPECBUD - Schody Płytowe-Rysunki DXF i otworzony w ZWCAD.

Natomiast dolny powstał w wyniku działania makra wbudowanego w nakładkę e-cad.

Ale jako dane wejściowe zostały wykorzystane wyniki obliczeń ze SPECBUDU, czy wygenerowany rysunek?

Share this post


Link to post
Share on other sites

W prezentacji Schody Płytowe-Rysunki DXF (SP-DXF v.2.1) ustaliłem przykładowy schemat geometryczny + założenia statyczne i powstał

tak rysunek górny, ustawiony pod formę graficzną zbliżoną z założeniami normy PN-EN ISO 3766:2006.

Z nakładki e-cad Żelbet, za pomocą makra spocznik-bieg-spocznik [E-SCH1]

można tak dopasować dane geometryczne oraz geometrię poszczególnych grup prętowych by uzyskać "podobny" rysunek.

Parametry w oknach dialogowych są często zmieniane by uzyskać zbliżony wynik metodą prób i błędów:

ustawienia danych - generowanie rysunku - jesli nie taki sam to kasacja... pętla ... ustawienia danych - generowanie rysunku - jesli nie taki sam to kasacja...

Generalnie wynik szkicu DXF-SPECBUD traktuje pomocniczo i poglądowo, bo makro e-cada [E-SCH1] ma więcej opcji do ustawień grup prętowych takich jakich potrzebuję.

post-140-0-32547900-1357246365_thumb.jpg

plusy makra:

- opisy atrybutowe prętów - łatwe do weryfikacji wyrzuconych i opisanych prętów, przy wielu rysunkach na obszarze modelu (dxf opisy tekstowe nie umożliwiają takiej kontroli nad rysunkiem)

- po zmianie geometrii pręta można sprawnie skorygować zmianę opisu atrybutowego pręta i wymiarów pręta (w dxf wiecej pracy wymaga korekta)

- w dxf brak rysunku pręta rozdzielczego Nr5, natomiast pręty rozdzielcze w makrze Nr7 i 8 i 9 są osobne dla spoczników i biegu, są pokazane.

- liczbę pozycji widać w zestawieniu stali

- w dxf podoba mi sie zwymiarowanie kątów odgięć prętów, w e-cad trzeba ręcznie, ale to szybko idzie.

- czasami można wykombinować metodę hybrydową .... tzn wygenerować DXF .... zamienić polilinie w pręty e-cada, skasować opisy DXF prętów i wygenerowac opisy atrybutowe na prętach; skasować zestawienie stali DXF i wygenerować zestawienie stali e-cada.

(Szczególnie przydatna metoda do belek żelbetowych wieloprzęsłowych, rysowanie jest wtedy znacznie szybsze).

Edited by Martin_S

Share this post


Link to post
Share on other sites

PRZYKŁAD PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA APLIKACJI SPECBUD DO OBLICZANIA PODCIĄGU DWUPRZĘSŁOWEGO

Belka Żelbetowa - Rysunki DXF (BŻ-DXF v.3.1)

post-140-0-40687100-1357258382_thumb.jpg

Belka-DXF-SPECBUD.pdf

uwagi:

- surowy rysunek w postaci bloku po wstawieniu do ZWCADA rozbito i dopasowano do formatki A2 w skali 1:25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METODY HYBRYDOWEJ PRZY WYKAŃCZANIU OSTATECZNYM PODCIĄGU

ZA POMOCĄ NARZĘDZI e-cad

- zamiana polilinii w pręty e-cad

- wprowadzenie opisów atrybutowych prętów, wykasowanie starych opisów tekstowych

- przerysowanie, opisanie i zwymiarowanie strzemienia

- wprowadzenie opisu pozycji elementu i liczby szt.

- przyporządkowanie opisów prętów do w/w pozycji elementu

- zaokrąglenia długości prętów do 10mm

- wygenerowanie nowego zestawienia stali zbrojeniowej i wykasowanie zestawienia specbud

- drobne korekty rysunkowe, wprowadzenie koty ...dopasowanie do formatki A2 w skali 1:25

post-140-0-52652800-1357259565_thumb.jpg

e-cad_hybryda-belka_specbud.pdf

-------------------------------------------------------------------------------

zachowanie zgodności z normą PN-EN ISO 3766:2006

------------------------------------------------------------------------------------

przykład bardziej zaawansowany nr 2: Żebrowieńców wieloprzęsłowych na formatce A1 1:25 (także met. hybrydowa Specbud DXF + e-cad)

Żebrowieńce_segment-B_7-11-2012.pdf

Edited by Martin_S

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now