Eksport współrzędnych z opisem do pliku tekstowego


artelnet

Recommended Posts

Witam,

czy istnieje nakładka lub lisp pod ZWCAD-a umozliwiający eksport współrzędnych punktów wraz z ich opisem do pliku tekstowego ? Chodzi o coś na wzór nakładki GeodAcad lub Geo7 Tools działające pod AutoCadem. Problem sprowadza się do tego, że osoby projektujące inwestycje liniowe (wodociągi, światłowody itp.) obligowane są przez urzędy (ZUDP)- na etapie projektowania - do opisania przebiegu trasy linii za pomoca współrzędnych geodezyjnych. Polega to na tym, że należy całą trasę ponumerować w charakterystycznych punktach (załamania trasy) i każdy z tych punktów musi posiadać współrzędne. W AutoCadzie z nakładką GeodAcad odbywało sie to w ten sposób, że wskazywało się te punkty których współrzędne miały zostac zapisane, obok wskazanych punktów pojawiał sie automatycznie kolejny numer, po zakończeniu numerowania wystarczało naciśnąć Eksport i GeodAcad generował plik tekstowy z współrzędnymi poszczególnych punktów w formacie: Nr punktu, współrzędna X i współrzedna Y.

Proszę o informację czy istnieje takie rozwiązanie.

Pozdarwiam

Link to comment
Share on other sites

Jest taki stary lisp, który opisuje punkty na ZUDy:

;;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;
;;;Program zpisuje do pliku współrzedne wskazanych punktów do pliku            
;;;Moliwosc wstawienia znacznika punktu
;;;*** Dariusz Ptaszkiewicz [http] ***
;;;*** e-mail:dp@cad.pl ***
(defun c:nxyz(/ NR NP ZN PD B old_cmdecho)
  (setq old_cmdecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (initget (+ 1 2 4))
  (setq NR (getint "\nPodaj numer pierwszego punktu:"))
  (setq B (getreal "\Podaj wysokosc textu:"))
  (setq NP (getfiled "Wpisz nazwe pliku" "" "txt;csv;xls" 1))
  (setq ZN (getstring "\Czy wstawiac znacznik punktu [T/N]:"))
  (SETQ PD (open NP "W"))
  (WRITE-line (strcat "Nr" "Y" ";" "X" ) PD)
    (while
 (setq WSKAZ_PUNKT (getpoint "\nWskaz punkt"))
 (setq WSPÓŁRZEDNA_Y (RTOS (cadr WSKAZ_PUNKT) 2 4))
 (setq WSPÓŁRZEDNA_X (RTOS (car WSKAZ_PUNKT) 2 4))
 (setq LINIA
 (strcat (rtos NR) WSPÓŁRZEDNA_Y ";" WSPÓŁRZEDNA_X );strcat
 )
  	 (WRITE-line LINIA PD)
 (if (or (= ZN "t")(= ZN "t"))
  (progn
   (DRAW_PUNKT)
   (DRAW_TEXT)
  )
   (DRAW_TEXT)
 )
 (setq NR (1+ NR))
);WHILE
  (close PD)
  (setvar "cmdecho" old_cmdecho)
  (princ "\nKoniec")
  (princ)
 );defun
;;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;
(defun DRAW_TEXT (/)
 	 (command "_layer" "_m" "nxyz-nr" "_c" "7" "" "")
 	 (command "_text" WSKAZ_PUNKT B "0" NR)
 );defun
;;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;
(defun DRAW_PUNKT (/ d kat_90 kat_270 p1 p2 p3 p4)
   (command "_layer" "_m" "nxyz-pk" "_c" "7" "" "")
 (setq d (/ B 2))
 (setq kat_90 (/ pi 2))
 (setq kat_270 (* 3 kat_90))
 (setq p1 (polar WSKAZ_PUNKT kat_90 d))
 (setq p2 (polar WSKAZ_PUNKT kat_270 d))
 (setq p3 (polar WSKAZ_PUNKT 0 d))
 (setq p4 (polar WSKAZ_PUNKT pi d))
(command "_osmode" "0" "")
(command "_line" p1 p2 "")
(command "_line" p3 p4 "")
 );defun
;;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;
(princ
 (strcat
  "NXYZ.Lsp (C) Dariusz Ptaszkiewicz"
  " [e-mail:dp@cad.pl]"
  "\nPolecenie: nxyz "
 )
)
;;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;
;;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;
;;; ---------------------------------------------------------------------------------- ;;;

Link to comment
Share on other sites

Dość dawno temu stworzyłem takie coś (www.zyxak.pl/ZyxakCAD.zip).

Nakładka do oznaczania punktów.

Najpierw wstawiasz znaczniki punktów, podając ich opisy.

Możesz wygenerować na podstawie tych punktów tabelkę X,Y ze współrzędnymi do umieszczenia na rysunku LUB/I możesz wygenerować plik TXT ze współrzędnymi do ZUDP.

W przypadku edycji, (przesunięcia) punktów, dane X,Y w tabelce zostaną automatycznie uaktualnione (po kliknięciu ikonki aktualizacji). Jeśli np przypadkowo usuniesz jakiś punkt, w tabeli pojawią się "??????" jako ostrzeżenie błędu.

Wszystko jest zrobione na blokach z atrybutami.

W archiwum zawarta jest instrukcja instalacji i sposób pracy z nakładeczką.

Pozdrawiam.

Link to comment
Share on other sites

Witam :)

Problem sprowadza się do tego, że osoby projektujące inwestycje liniowe (wodociągi, światłowody itp.) obligowane są przez urzędy (ZUDP)- na etapie projektowania - do opisania przebiegu trasy linii za pomoca współrzędnych geodezyjnych. Polega to na tym, że należy całą trasę ponumerować w charakterystycznych punktach (załamania trasy) i każdy z tych punktów musi posiadać współrzędne.

Jeśli taki jest problem to proponuję zupełnie inne rozwiązanie.

Proponuję porozmawiać z ZUDP aby zamiast pliku tekstowego ze współrzędnymi przekazywać im plik w formacie dxf z projektowanymi urządzeniami. Moim zdaniem przy takim rozwiązaniu obie strony oszczędzają czas.

Przy projekcie obiektu liniowego o długości kilku kilometrów w mocno uzbrojonym terenie ilość punktów wynosiła by często (w moim przypadku) około 1000.

P.S.

Jak do tej pory nie musiałem załączać pliku tekstowego ze współrzędnymi, tzn. albo ZUDP nie wymagał albo jeśli wymagał to akceptował plik z trasą w formacie dxf.

W pliku dxf były pozostawione były tylko trasy projektowanych urządzeń bez treści mapy do celów projektowych, opisów itp..

Link to comment
Share on other sites

Proponuję porozmawiać z ZUDP

Oczywiście, że pomysł z DXFem jest bezsprzecznie najlepszy dla wszystkich stron!

Ale porozmawiałem kiedyś z ZUDP, jak poprosili mnie o plik txt (bo współrzędne były tylko na rysunku). Zaproponowałem, że przyślę im plik mailem - po co jeździć po mieście itd - okazało się, że nie obsługują (nie mają) maila! Pliku z sieciami też nie chcieli, bo i tak muszą wklepać to ręcznie.... :(

Cóż, jednym słowem wszystko zależy od lokalizacji ZUDPu...

Link to comment
Share on other sites

 • 5 years later...

Witam,

 

odnosząc się do ww tematu poszukuje pomocy. Szukam nakładki lub LISPa, który będzie mógł importować współrzędne oraz nazwę punktu i wstawiać je w ZWCADzie. Tak aby efektem końcowym były punkty posiadające swoją nazwę i zlokalizowane zgodnie z tabelą.

 

 

Pozdrawiam

Paweł

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.