[VBA] Utwórz i odczytaj XDATA


Recommended Posts

Witam, poczytałem troszkę na forum o XDATA, lecz nie znalazłem do końca odpowiedzi.

Chciałbym użyć XDATA w mojej aplikacji. Tak jak ktoś kiedyś napisał przy tworzeniu pojedynczego, prostego pręta - chciałbym przechować informację poza długością i średnicą (co można uzyskać po samej geometrii) - np. klasę stali, ciężar, cenę takiego pręta.

Pytanie jak mogę zainfekować moją kreskę, zespół kresek informacją XDATA?

No i w jaki sposób tę informację odzyskać w kolejnej aplikacji?

Link to comment
Share on other sites

Przykład zapisu i odczytu XDaty może być taki:


Public Sub ZapisXDaty()
  Dim linia As ZcadEntity
  
  Dim XType(0 To 9) As Integer
  Dim XData(0 To 9) As Variant
  Dim reals3(0 To 2) As Double
  Dim worldPos(0 To 2) As Double
  
  XType(0) = 1001: XData(0) = "TestowaAplikacja"
  XType(1) = 1000: XData(1) = "przykładowy tekst"
  XType(2) = 1003: XData(2) = "0"
  XType(3) = 1040: XData(3) = 1.23479137438413E+40
  XType(4) = 1041: XData(4) = 1237324938
  XType(5) = 1070: XData(5) = 32767
  XType(6) = 1071: XData(6) = 32767
  XType(7) = 1042: XData(7) = 10
  
  reals3(0) = -100.23: reals3(1) = 100.23: reals3(2) = -20
  XType(8) = 1010: XData(8) = reals3

  worldPos(0) = 200.23: worldPos(1) = 200.23: worldPos(2) = -10
  XType(9) = 1011: XData(9) = worldPos
  
  Set linia = Sel("Wybierz element")
  linia.SetXData XType, XData


End Sub

Public Sub OdczytXDaty()
  
  Dim selected As ZcadEntity
  
  Dim xdataOut As Variant
  Dim xtypeOut As Variant
  
  Set selected = Sel("Wybierz element")
  
  selected.GetXData "", xtypeOut, xdataOut
  For Each v In xdataOut
    If VarType(v) >= 8192 Then
      ThisDrawing.Utility.Prompt v(0)
      ThisDrawing.Utility.Prompt v(1)
      ThisDrawing.Utility.Prompt v(2)
    Else
      ThisDrawing.Utility.Prompt v
    End If
  Next
  
End Sub

Public Function Sel(ByVal txt As String) As Object

  Dim obj As ZcadEntity
  Dim px As Variant
  On Error Resume Next
    ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, px, txt
  On Error GoTo 0
  Set Sel = obj

End Function

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...