Punkty styczności - linia styczna do dwóch okręgów. [rozwiązany]


Recommended Posts

Jak w prawidłowy sposób narysować linię (odcinek), aby była styczna jednocześnie do większego i mniejszego okręgu? Położenie i średnica okręgów jest znana. Styczność powinna znajdować się we fragmentach okręgów narysowanych białym kolorem.

zwcad_okregi.PNG

Link to comment
Share on other sites

Zakładam, że okręgi są narysowane.


1. Wybierz polecenie kreślenia linii

2. Naciśnij przycisk "Styczny" (to kółko z linią styczną) na toolbarze "Lokalizacja względem obiektu".

3. kliknij mniej więcej w okolicę przewidywanej styczności.

4. Ponownie kliknij przycisk "Styczny" na toolbarze "Lokalizacja względem obiektu".

3. kliknij mniej więcej w okolicę przewidywanej styczności na drugim okręgu.

KONIEC - masz odcinek styczny do obu.

Link to comment
Share on other sites

18 minut temu, dmatusz3 napisał:

Pod warunkiem, że chcemy przesunąć okrąg, do którego rysujemy styczną.

No pewnie. Piszę "dla istniejących", w znaczeniu zadaję styczność linii do okręgów, nie zmieniając jej kąta. Gdyby to nie miało znaczenia, to wystarczy edycja uchwytami, tak samo jak dla rysowania nowej linii (lokalizacja Styczny).

Link to comment
Share on other sites

  • dmatusz3 changed the title to Punkty styczności - linia styczna do dwóch okręgów. [rozwiązany]
  • dmatusz3 locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.