Zapisywanie w wersji 2004, błąd odczytu w Autocadzie


Recommended Posts

vernum = "2018.03.16(29562)_x64"

Mam ustawiony zapis na wersję 2004, oczywiście ze względu na współpracę z projektantem który posiada wersję AutoCada 2004.

Ten projektant odczytuje te pliki.

Problem pojawia się gdy ktoś chce odczytać plik zapisany przez mnie w/w wersji a posiada wersje wyższe AutoCada (sprawdzane na 2009LT i 2012LT).

W momencie otwierania wyskakuje okienko z informacją o uszkodzonym pliku. Plik po naprawie oczywiście działa, ale jest to rzeczywiście problem.

 

Link to comment
Share on other sites

Sprawdziliśmy pliki w rożnych wariantach.

Plik zapisany w formacie DWG 2004, nie wykazuje żadnych błędów w AutoCAD 2018 LT, TrueView, oraz w żadnej wersji ZWCADa.

Problem pojawia się w AutoCAD 2009 i trzeba naprawiać plik. Niemniej z raportu naprawy pliku wygląda, że w rysunku nie ma błędów (raport poniżej).

Naprawianie rysunku.
Zapis zmian naprawiania rysunku.
Sprawdzenie poprawności obiektów w tablicy identyfikatorów.
Prawidłowe obiekty 5286  , nieprawidłowe obiekty 0
Zakończono sprawdzanie poprawności obiektów.
    Uratowano bazę danych z rysunku.
Testowanie nagłówka
Testowanie tablic
Testowanie elementów: przebieg 1
Przebieg 1 - Obiekty przetestowane: 5200
Testowanie elementów: przebieg 2
Przebieg 2 - Obiekty przetestowane: 5200
Testowanie bloków
 Bloki przetestowane: 353
Liczba błędów znalezionych 0, poprawiono 0
Obiektów usuniętych 0
Ponowne generowanie modelu.
Plik w formacie innym niż Autodesk DWG. Ten plik DWG został zapisany w 
aplikacji, która nie została opracowana przez firmę Autodesk ani nie uzyskała 
jej licencji. Firma Autodesk nie może zagwarantować zgodności tej aplikacji ani 
integralności tego pliku.

 

Okazuje się, że problem otwierania plików poprzez naprawę w AC 2009, jest znany:

 

W bazie porad Autodesku możemy wyczytać, że jest to znany problem i proponują zapisywać pliki w wersji DWG 2007.

https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Drawings-need-to-be-recovered-when-opened-in-AutoCAD-2009.html

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.