dmatusz3

Rysowanie w SMath.

Recommended Posts

Witam,

dzisiaj chciałem pokazać jak można narysować w SMath rysunek podobny do takiego jak poniżej.

rysowanie_smath.png

 

Krok 1

Zdefiniujemy nową macierz i nazwiemy ją trojkąt. Będzie to macierz o wymiarach 4x2 i będzie zawierała współrzędne wierzchołków trójkąta.

Następnie tworzymy zwykły wykres i pod wykresem wpisujemy trojkat. Poniżej efekt działania funkcji.

trojkat_narysowany_smath.png

 

Krok 2

Teraz spróbujmy zdefiniować w ponowny sposób kwadrat. Potrzebujemy zatem macierzy 5x2.

kwadrat_narysowany_smath.png

 

Krok 3

Połączymy teraz trójkąt i kwadrat tak, aby pojawiały się na wspólnym wykresie.

Utworzymy nową zmienną i nazwie plot

smath_plot.png

i zmieniamy podpis pod wykresem na plot

opcje_wykresu.png

 

Narysowany został trójkąt i kwadrat. Jeśli klikniemy PKM na wykresie to otworzy się menu.

Możemy w nim wyłączyć:

 • Dane wejściowe,
 • Siatkę
 • Osie.

Po wyłączeniu wykres będzie wyglądał w taki sposób jak poniżej.

rysowanie_smath.png

 

I jeszcze plik wykonany w SMath

trojkat_kwadrat.sm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Teraz nieco utrudnimy sobie zadanie. W poprzednim przykładzie podawaliśmy wszystkie współrzędne kwadratu.

Spróbujmy narysować prostokąt używając punktu bazowego oraz szerokości i wysokości.

punkty_bazowe.png

 

Następnie utworzymy macierz, która na podstawie powyższych danych obliczy współrzędne wierzchołków.

macierz_prostokąta.png

 

Zobaczmy na wykres

wykres.png

 

Zobaczmy jak można oznaczyć wierzchołki powyższej figury. Utwórzmy macierz opisową.

macierz_opisow.png

Słowo wyjaśnienia odnośnie kolumn (według kolejności)

 1. Współrzędna X opisu.
 2. Współrzędna Y opsiu.
 3. Treść opisu.
 4. Wysokość tekstu opisu.
 5. Kolor - można wpisać jego nazwę lub kolor kodu HTML.

Tworzymy zmienną plot, do której wrzucamy wszystko co ma być narysowane.

laczenia_wykresow.png

 

Zobaczmy na wykres końcowy.

wykres_koncowy.png

 

Zmieniając dx lub dy, zmienimy wymiary prostokąta wraz z położeniem opisów.

Oto plik z wykresem. Prostokat.sm

 

3 godziny temu, Mayster napisał:

Takie rysunki mają jakieś konkretne zastosowanie czy raczej jako ciekawostka?

Na razie ciekawostka.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mamy prostokąt jak poniżej.

prostokat.png

 

Poprzednio przyjęliśmy punkt bazowy w miejscu W1, obracać będziemy także wokół tego punktu.

Na początku spróbujmy wyliczyć współrzędną W4. Ponieważ znamy współrzędna W1 oraz odległość W1-W4 (na rysunku poniżej to r) to łatwo możemy wyliczyć nową współrzędną W4 po obrocie W1W4 o kąt α. Podeprzemy się nieco współrzędnymi biegunowymi, które łatwo przeliczyć na kartezjańskie.

 

współrzędne_biegunowe_kartezjańskie.png

 

Poniżej uproszczony plik w SMath, w którym możemy wprowadzić:

 • współrzędne punktu obrotu x i y,
 • kąt obrotu linii α
 • długość linii r.

prostokat_w_smath.png

 

I jeszcze sam plik linia.sm

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uzupełniłem plik SMath.

Są tam co prawda trochę manualnie wykonywane obliczenia, niemniej, myślę, że dobre do obserwacji.

Jeśli mamy linię pionową, to należy dodać 90° do kąta alfa α.

Jeśli linia jest pod kątem to musimy obliczyć kąt pomiędzy liniami (arcctg) oraz odległość punktu od środka obrotu do punkt po obrocie (twierdzenie Pitagorasa).

Wygląda to w taki sposób.

obliczenia_obroconego_prostokata.png

 

Oto plik SMath obrocony-prostokat_2.sm

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Naprawdę jest to całkiem interesujące. Gdyby siąść do tego na dłużej, można zwiększyć swoje zdolności związane z posługiwaniem się matematyką, a rozwijać się zawsze warto.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now