Technika zmiany elementów w LISPie


2P

Recommended Posts

Mam taki temat "do przedyskutowania":

Załóżmy, że w skrypcie LISPowym chcę zmienić kolor linii. Lepiej (wydajniej, bezpieczniej) jest to zrobić za pomocą funkcji

(command ...)

czy lepiej operować

(entmod ...).

Podobne zagadnienie dotyczy operacji na warstwach:

Lepiej (command "_-layer" ...)

czy przez modyfikacje elemenów za pomocą

(entmod ...)

Czy istnieją na to zagadnienie jakieś dyrektywy, wytyczne wydane przez Autodesk lub InteliCAD??

Mówiąc "Lepiej" pomijam aspekt trudności samej składni programu w LISPie. Chodzi mi tylko o aspekt techniczny od strony wewnętrznej budowy CADów i interpretera LISPa.

=2P=

Link to comment
Share on other sites

Lepiej jest używać entmod. Najważniejszym powodem jest to, że dzięki entmod można kontrolować powodzenie działania funkcji. Jest to możliwe, ponieważ command zawsze zwraca nil. Natomiast entmod zwraca nil tylko jeśli nie uda się wykonać operacji. Jeśli operacja się powiedzie, funkcja zwraca listę opisującą obiekt.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.