SebastianS

Użytkownik forum
 • Content Count

  56
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

SebastianS last won the day on December 5 2016

SebastianS had the most liked content!

2 Followers

About SebastianS

 • Rank
  Początkujący
 • Birthday 01/28/1988

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Recent Profile Visitors

638 profile views
 1. Istnieje możliwość dodania śrub o nietypowych, nienormalizowanych wymiarach. Aby zmienić parametry dotyczące wymiaru śruby należy: - kliknąć w oknie "Geometria" dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na śrubę, - następnie w oknie "Rzędy śrub" kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybraną śrubę, - pojawi się okno "Śruby i nakrętki" w którym można zmienić parametry np. takie jak: średnicę śruby, wysokość łba, średnicę otworu, średnicę łba, średnicę nakrętki oraz wysokość nakrętki.
 2. Witam. Polecam Pani program ZWCAD Classic z aktualizacją do ZWCAD 2017 oraz nakładkę: Profilek lub CADprofi HVAC&Piping. Przygotujemy dla Pani ofertę specjalną. Proszę o kontakt na: biuro@zwcad.pl
 3. Witam, Ostatnio odkryłem, że wystarczy zaledwie 1 min. aby zaprojektować połączenie za pomocą śrub słupa IPE 300 z belką IPE 270 w Power Connect. Link do filmiku: http://www.buildsoft.eu/en/demo/beam-beam-bolted-angle-cleats-ipe-300-and-ipe-270 Pokazano na nim w jaki sposób: - utworzyć nowy projekt, - wybrać odpowiedni materiał, przekrój dla słupa i belki, - dokonać wyboru śrub o odpowiednim średnicy gwintu i gatunku, - obrócić widok połączenia w przestrzeni 3D, - dodać połączenie po stronie tylnej, - dokonać obliczeń i wygenerować raport, - zmienić średnicę śrub i ponownie wykonać obliczenia oraz wygenerować raport. Zachęcam do obejrzenia filmu demonstracyjnego.
 4. Filmiki demo. prezentujące możliwości programu Diamonds w zakresie projektowania i wykonania analizy płyty stropowej budynku 1. Sporządzenie projektu geometrycznego Link do filmu: http://downloads.buildsoft.eu/demos/en/en_dia_2dvloerplaat_geo.swf (Użyto funkcje: utwórz linię, utwórz punkt, utwórz okrąg, przemieść, podziel linie, właściwości linii, utwórz powierzchnię, usuń wybór, zdefiniowanie wsparcia, zdefiniowanie własności pręta, zdefiniowanie własności powierzchni, przedstawienie tryb bryła barw) 2. Nadanie obciążeń (sił) Link do filmu: http://downloads.buildsoft.eu/demos/en/en_dia_2dvloerplaat_las.swf (Użyto funkcje: obciążenia, obciążenia stałe, zdefiniuj grupy obciążeń, dodaj grupy obciążeń, siła na powierzchniach, siła na linii, zdefiniuj kombinacje obciążeń, generowanie wszystkich kombinacji automatycznie) 3. Prezentacja rezultatu wykonanej analizy Link do filmu: http://downloads.buildsoft.eu/demos/en/en_dia_2dvloerplaat_res.swf (Użyto funkcje: generuj siatkę elementów skończonych, konfiguracja okna siatka, analiza sprężysta, konfiguracja okna wyniki, deformacje, siły wewnętrzne (pręty), okno wyników szczegółowych, oblicz ilość zbrojeń, zbrojenie, deformacja w wyniku pęknięcia & szerokości pęknięcia, konfiguracja zbrojenia, zmień konfigurację okna, szerokość pęknięcia) 4. Utworzenie raportu Link do filmu: http://downloads.buildsoft.eu/demos/en/en_dia_2dvloerplaat_rap.swf (Użyto funkcje: menedżer raportów, nowy raport, zmodyfikuj wybór i wygląd, okno drukuj raport (modyfikacja ustawień w kartach: ogólne, geometria, obciążenia, wyniki globalne), podgląd) Zapraszam do zapoznania się z tymi filmikami i praktycznego przetestowania zaprezentowanych funkcji.
 5. Filmik demo. pokazujący jak w prosty sposób można wykonać analizę belki wieloprzęsłowej zgodnie z normami Eurocodu: http://www.buildsoft.eu/en/demo/analysis-multi-span-beam-compliant-eurocode Na filmiku wykorzystano następujące funkcje programu: - generator modeli, - warunki brzegowe (wybór podpory), - obciążenia (użytkowe, statyczne), - obciążenia rozłożone na pręcie, - analiza obiektu żelbetowego, konstrukcji stalowej, - zbrojenie, - plot, - kopiowanie, - drukuj raport. Dzięki generatorowi modeli można błyskawicznie i w łatwy sposób narysować np. belki ciągłe, portyki, kratownice, dachy, ramy portalowe i różne inne struktury. Danemu modelowi nadajemy wybrane warunki brzegowe. Rozlokowujemy obciążenia: statyczne, użytkowe, pochodzące od śniegu, wiatru i w postaci ciężaru własnego. Wśród bogatej ilości funkcji obciążeń znajdują się: obciążenia skupione i momenty zginające w węźle, obciążenia skupione i momenty zginające w pręcie, obciążenia rozłożone na pręcie, generator obciążenia śniegiem, generator obciążeń pochodzących od wiatru. Analiza jest wykonywana dla obiektu z drewna, żelbetu oraz konstrukcji stalowej. Możemy zmieniać parametry ogólne, które są wyświetlane na rysunku. Dobierać zbrojenie wzdłużne lub poprzeczne. Dzięki funkcji plot mamy zobrazowany np. ciężar własny (odkształcenia całkowite, przemieszczenia na osiach x, y, siły normalne, siły ścinające, momenty zginające, naprężenia ściskające, naprężenia rozciągające, minimalne siły reakcji). Na końcu możemy utworzyć i wydrukować raport.
 6. ConCrete & ConCrete Plus Dzięki tym programom zaprojektujesz zbrojenia belek i płyt. Obliczysz deformację z uwzględnieniem skutków pęknięć i ugięć oraz sił wewnętrznych. Masz możliwość wykonania analizy statycznej, weryfikacji projektu oraz tworzenia planów zbrojeń. Wyniki są przedstawione m. in. w postaci barwnej mapy oraz raportu. Więcej informacji na stronie: https://www.buildsoft.pl/concrete.html
 7. PowerFrame Program służący do analizy ram konstrukcyjnych z betonu (również zbrojonego), stali i drewna, złożonych m. in. z wiązarów i belek. Projekt można sprawdzić pod względem obciążeń spowodowanych: wiatrem, śniegiem, trzęsieniem ziemi, obciążeniem ogniowym. Analiza statyczna, dynamiczna i raportowanie są łatwe do wykonania. Więcej informacji o programie na stronie: https://www.buildsoft.pl/powerframe.html
 8. PowerConnect Program do szybkiego projektowania optymalnych połączeń śrubowych, ścinanych i rurowych dla stalowych konstrukcji. Łatwo można ocenić wpływ niewielkich zmian w projekcie np. na nośność i sztywność połączeń. Wyniki pracy można eksportować do pliku DXF. Istnieje możliwość zapisania raportu końcowego jako plik RTF. Więcej informacji o programie na stronie: https://www.buildsoft.pl/power-connect.html
 9. 1•2•Build Prosty program firmy BuildSoft. Ma bardzo intuicyjny interfejs użytkownika. Przydaje się na wczesnym etapie projektowania konstrukcji. Umożliwia nadanie skoncentrowanych obciążeń stalowym, betonowym lub drewnianym elementom konstrukcji w środowisku 2D. Siły mogą być stałe lub zmienne w czasie. Wszystkie obliczenia są zgodne z Eurokodem. Model można zaimportować w postaci pliku DXF. Podsumowując: Raz, dwa, trzy i projekt 2D jest już utworzony. Więcej informacji o programie: https://www.buildsoft.pl/1-2-build.html
 10. Diamonds Program, w którym można zaprojektować budynki i konstrukcje: stalowe, drewniane, betonowe np. płyty stropowe, belki, ściany, ramy. Możliwy jest import i eksport modelu geometrycznego z pliku DXF. Dzięki temu możemy np. narysować model w ZWCAD, zaimportować go do Diamonds, nadać mu obciążenia (stałe, zmienne lub spowodowane wiatrem, śniegiem, ogniem) i modyfikować tak długo aby nie uległ on destrukcji. Wszystkie obliczenia są zgodne z przyjętymi normami np. europejskimi. Bardzo łatwo możemy rozszerzyć bogatą bibliotekę materiałów o własne. Na końcu jest generowany raport w postaci edytowalnego pliku RTF. Więcej informacji można znaleźć na stronce: https://www.buildsoft.pl/diamonds.html