pawmal Blog

  • entries
    6
  • comments
    7
  • views
    19157

Tworzenie własnej zakładki w menu wstążkowym w ZWCAD+2014


pawmal

3706 views

W celu utworzenia własnej zakładki w interfejsie wstążkowym w ZWCAD+2014, potrzeba:

1. Wpisać cui w pasku poleceń i potwierdzić przyciskiem ENTER.

blogentry-325-0-15824900-1382699076_thumb.png

2. W oknie Dostosuj interfejs użytkownika, rozwijamy w drzewie Obszary robocze i przez zaznaczenie domyślnego obszaru, można powielić istniejący obszar przez wybranie pod prawym przyciskiem myszy opcji Powielone lub można skopiować obszar przez Ctrl+C oraz Ctrl+V i nadać nazwę np. Własny interfejs - jak na poniższym obrazie.

blogentry-325-0-20490100-1382699325_thumb.png

3. Rozwijamy w drzewie pozycję Panele i analogicznie jako powyżej, przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, tworzymy Nowy panel i wpisujemy nazwę np. Własny panel.

blogentry-325-0-36523900-1382699351_thumb.png

4. Rozwijamy w drzewie nowo utworzony Własny Panel oraz Wskaż rzędy 1 i z dostępnej listy poleceń, przez przeciągnięcie, umieszczamy interesujące nas polecenia w pozycji Wskaż rzędy 1 -jak pokazano na poniższym obrazie.

blogentry-325-0-69851400-1382699374_thumb.png

Z prawej strony okna, w podglądzie panelu, po przeciągnięciu poleceń, powinny pojawić się ikony do przeciągniętych poleceń - jak na poniższym przykładzie.

blogentry-325-0-02696600-1382699395_thumb.png

5. Rozwijamy w drzewie pozycję Wstążka oraz Tabs i przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy obok Tabs, tworzymy Nową zakładkę i nadajemy nazwę np. Własna zakładka.

blogentry-325-0-18315900-1382699457_thumb.png

6. Rozwijamy w drzewie nowo utworzoną Własną zakładkę i do niej przeciągamy stworzony Własny panel. W to miejsce można także przeciągać panele już istniejące.

blogentry-325-0-42881300-1382699491_thumb.png

7. Po zaznaczeniu utworzonego Własnego interfejsu, z prawej strony okna będzie znajdował się przycisk Dostosuj obszar roboczy.

blogentry-325-0-40804500-1382699496_thumb.png

Po kliknięciu na ten przycisk, zaznaczamy opcję obok Własnej zakładki. W ten sposób z prawej strony pojawi się w drzewie dodana zakładka i klikamy na przycisk Wykonane.

blogentry-325-0-55492200-1382699501_thumb.png

8. Po wykonaniu powyższych czynności klikamy na dyskietkę oraz na dole okna na przycisk OK.

blogentry-325-0-63222300-1382699508_thumb.png

9. W celu włączenia nowo utworzonego interfejsu, wystarczy w prawym dolnym rogu nacisnąć na przycisk SPACESWITCH i zaznaczyć Własny interfejs.

blogentry-325-0-68742500-1382699513_thumb.png

10. Po przełączeniu interfejsu, powinna pojawić się Nowa zakładka z własnymi narzędziami i funkcjami.

blogentry-325-0-21806100-1382699520_thumb.png

1 Comment


Recommended Comments

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...