pawmal Blog

  • entries
    6
  • comments
    7
  • views
    19199

Entries in this blog

Jak w ZWCAD dodać polecenie do paska narzędzi w interfejsie klasycznym?

Korzystając z interfejsu klasycznego, w celu dodania polecenia, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolnym pasku narzędzi i wybrać Dostosuj. Wszystkie operacji związane z dodaniem przycisku wykonujemy przy widocznym oknie Dostosuj. Najeżdżamy kursorem myszy na pasek na którym chcemy dodać polecenie i pod prawym przyciskiem myszy wybieramy Wstaw. W oknie Właściwości przycisku, wpisujemy nazwę funkcji, a w polu Makro związane z tym przyciskiem np. dla funkcji półprosta wystarczy

pawmal

pawmal

ZWCAD Architecture 2014 PL - przełączanie widoków na pasku Narzędzia

Jeśli po instalacji wersji polskiej ZWCAD Architecture 2014 nie działają polecenia przełączania widoków na pasku Narzędzia z grupy TOOLBAR Proszę rozpakować plik z załącznika i skopiować plik Toolbar.mns do katalogu, gdzie zainstalowany jest ZWCAD Architecture 2014 PL. Podaję ścieżkę. C:\ZWCAD Architecture 2014 PLK\ArchZw14\SysZw\ Po ponownym uruchomieniu programu powinny działać polecenia przełączania widoków na pasku Narzędzia.

pawmal

pawmal

ZWCAD Architecture 2014 PL - polskie skróty (aliasy)

Po instalacji wersji polskiej ZWCAD Architecture 2014 mogą nie działać aliasy (skróty). Proszę rozpakować plik z załącznika i skopiować plik zwcad.pgp do katalogu, gdzie zainstalowany jest ZWCAD Architecture 2014 PL. Podaję dokładną ścieżkę. C:\ZWCAD Architecture 2014 PLK\ArchZw14\SysZw\ Po ponownym uruchomieniu programu powinny działać skróty klawiaturowe. Wpisując np. literę L, powinno się uruchomić polecenie LINIA.

pawmal

pawmal

Problem z uruchomieniem Menadżera licencji ZWCAD+2014, gdy włączona jest licencja sieciowa

W przypadku jeśli włączymy korzystanie z licencji sieciowej na wersji ZWCAD+2014 vernum = "2013.10.25(17150)" może pojawić się na Windows XP problem z uruchomieniem Menadżera licencji (Zarządzanie licencjami). Rozwiązaniem tego problemu jest zamknięcie procesu ZwAuthHost.exe w Menadżerze zadań oraz zmiana w rejestrze. Ze względu na niebezpieczeństwa wynikające z nieumiejętnej modyfikacji rejestru oraz brak możliwości cofania zmian, Regedit jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników syst

pawmal

pawmal

Najczęstsze problemy z aktywacją licencji zabezpieczonej kodem programowym

1. Brak uprawnień Administratora jest częstym problemem przy aktywacji. Ze względu na wbudowaną w systemach Kontrolę Konta Użytkownika (UAC), na systemie Vista, 7 lub 8 potrzeba uruchomić program lub Menadżer licencji przez prawy przycisk myszy Uruchom jako Administrator. 2. Zapora systemu - Firewall lub program antywirusowy mogą być powodem braku możliwości pobrania licencji przez program ZWCAD. Na czas aktywacji, zalecane jest wyłączenie zapory, a później dodanie wyjątku. Komunikacja z serwer

pawmal

pawmal

Tworzenie własnej zakładki w menu wstążkowym w ZWCAD+2014

W celu utworzenia własnej zakładki w interfejsie wstążkowym w ZWCAD+2014, potrzeba: 1. Wpisać cui w pasku poleceń i potwierdzić przyciskiem ENTER. 2. W oknie Dostosuj interfejs użytkownika, rozwijamy w drzewie Obszary robocze i przez zaznaczenie domyślnego obszaru, można powielić istniejący obszar przez wybranie pod prawym przyciskiem myszy opcji Powielone lub można skopiować obszar przez Ctrl+C oraz Ctrl+V i nadać nazwę np. Własny interfejs - jak na poniższym obrazie. 3. Rozwij

pawmal

pawmal