• entries
    30
  • comments
    14
  • views
    55569

001. Ustawienia globalne rysunku


awarch

3791 views

Pracę w programie ZWCAD Architecture należy rozpocząć od ustawienia parametrów rysunkowych w oknie Ustawienia globalne.

blogentry-469-0-20216400-1386079772_thumb.png

W zakładce Tryb Pracy do wyboru mamy takie ustawienia jak:

- współczynnik drukowania: określa skalę rysowanych obiektów, np. w zależności od wybranej skali program będzie odpowiednio dobierał wielkości opisów tak, aby w zależności od określonej skali opisy były tej samej wielkości na wydruku (bez konieczności tworzenia osobnych styli tekstu czy wymiarowania dla każdej ze skal). W zaleźności od skali, którą wybierzemy zmienia się również poziom wyświetlania szczegółów takich jak np. kreskowanie.

- aktualna wysokość piętra: wysokość bieżącej kondygnacji

- dokładność części łuku: dokładność wykonywania zaokrągleń (zalecana wartość to ≤ 1)

- Menu Skrótów: ustawienia prawego przycisku myszy, co jest szczególnie istotne dla użytkoników funkcji Smart Mouse.

- Menu Ekranowe: możliwość włączenia lub wyłączenia menu ekranowego znajdującego się standardowo po lewej stronie ekranu.

W zakładce Pogrubienie Kresowanie dostępne są opcje dotyczące kreskowania.

blogentry-469-0-04630400-1386079781_thumb.png

Możemy tutaj ustawić wzory kreskowania dla poszczególnych materiałów. Dostępne są dwa typy kreskowania: Standardowe (dla skal ≥ 1:100) oraz Szczegółowe (dla skal < 1:100).

Po wybraniu odpowiednich ustawień można przejść do tworzenia projektu w programie.

Pozdrawiam

2 Comments


Recommended Comments

Sprostowanie do bloga:

 

Standardowy wzór kreskowania aktywny dla skal 1:100 i większej np. 1:101 1:200 1:250

Szczegółowy wzór kreskowania aktywny dla skali <1:100  np. 1:99 1:75 1:50 1:25 1:20 1:10 ....

 

ponadto j.w. rekomenduje przy łukach opcje : Dokładność części łuku = 1 zamiast domyślne 4.

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...