Co warto udoskonalić w ZWCAD Architecture


Recommended Posts

Wątek mający za cel pokazywanie pewnych słabych stron z punktu widzenia inżyniersko-cadowego, aby ZWCAD Architecture się lepiej rozwijał.

 

 

Na pierwszy ogień wybrałem komendę Align Wall to Roof (wyrównaj ściane do dachu)

 

Po obadaniu z różnych stron tej opcji mogę stwierdzić że w pewnym sensie Zwsoft poszedł na mocną łatwiznę cadową, krawędzie wewnętrzne/zewnętrzne ściany zewnętrznej [exterior wall] są dociągane do spodu kalenicy, co powoduje że skos górnej powierzchni ściany dociągniętej nie jest równoległy z zadanym spadkiem dachu. (fot. 1,2,3,4,5)

Fot.1

post-140-0-08929600-1377615452_thumb.jpg

 

Przy testowaniu ściany wewnętrznej ...ta prawidłowo jest dociągana tzn. cała górna powierzchnia dociągniętej ściany jest równoległa z płaszczyzną spodu dachu (warstwa A-ROOF-BOT)

.

 

Przy próbie obejścia tego problemu poprzez wprowadzenie tzw. zewn. ściany wewnątrz ścian podłużnych, po dociągnięciu do spodu dachu następuje prawidłowe rozwiązanie inżynierskie ?(fot. 6), tj. cała powierzchnia góry ściany idealnie przylega do spodu dachu, po dopasowaniu-wyrównaniu  narożników ścian zewnętrznych dalej jest prawidłowo, jedynym minusem jest wtedy brak izolacji cieplnej wzdłuż całej wysokości końca ściany podłużnej zewnętrznej (jakby od terenu do murłaty) fot. 8.

 

Rozwiązaniem kompromisowym jest przyjęcie zasady dla dociagania ściany zewn. do dachu jak dla ściany wewnętrznej + pełna izolacja termiczna obwodowa wokół całego budynku.

 

poniżej przykłady symulacji testowej:

 

przyjęto zasadę, ze grubość dachu = wysokości krokwi (np. 100x200mm) tzn krokwie w postaci brył solidowych leżą na spodzie powierzchni dachu (warstwa A-ROOF-BOT). Szkielet w postaci krokwi stanowi dokładne użebrowanie wnętrza dachu Architecture.

 

fot.2

post-140-0-90144500-1377615730_thumb.jpg

 

fot.3

post-140-0-98561000-1377615787_thumb.jpg

 

fot.4

post-140-0-77210200-1377615844_thumb.jpg

 

fot.5

post-140-0-38522600-1377615932_thumb.jpg

 

fot.6

post-140-0-41452500-1377616002_thumb.jpg

 

fot.7

post-140-0-51197900-1377616044_thumb.jpg

 

Na fot.7 pokazano  właściwe dociąganie ściany zewnętrznej do spodu dachu .... byle za tym szła izolacja termiczna zewnętrzna po pełnym obwodzie ścian zewnętrznych. Jest jak widać możliwość zamodelowania wystających na zewn. murłat do oparcia zewn. krokiew wzdłuż ścian zewnętrznych.

 

fot. 8

post-140-0-40141700-1377616155_thumb.jpg

 

Coś, za coś ....dopasowanie ściany zewn. idealne do spodu dachu (wierzch ściany zewn. = kątom spadku połaci) ale w narożniku jest "bug" w postaci urwanej izolacji termicznej przy narożniku ścian zewnętrznych.

 

plik testowy: https://copy.com/9PL2XmzrbTiO

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Metodą prób i błędów  udało się wykonać konstrukcję dachu do modelu BIM).... grafiki fot. 9,10, 11. (korekta ostateczna modelu 12-06-2013)

 

 

+ściany zewn. podłużne dopasowane pod murłatę

+Izolacja po obwodzie,

+góra dociągniętych ścian szczytowych równoległa ze spadkami dachu

 

fot.9 (prawidłowe węzły połaczeń BIM ścian zewnętrznych pod dachem w strefie okapu i kalenicy)

post-140-0-15086500-1377616297_thumb.jpg

 

fot.10 (można dopasować wysokość podłużnych ścian zewnętrznych do ustawionej murłaty)

post-140-0-50476000-1377616332_thumb.jpg

 

 

fot.11 (izolacja termiczna całkowicie pokrywa ściany zewnętrzne dookoła budynku od terenu do spodu dachu)

post-140-0-38639700-1377616370_thumb.jpg

 

fot.12 ( ujęcie pokazujące idealne pokrycie izolacją spodu dachu)

post-140-0-65990200-1377616459_thumb.jpg

 

Wnioski...wyszło tak jak chciałem mimo, iż nie jest idealnie, było dużo kombinowania :) a powinno z automatu to kreślic po inżyniersku, a nie na "oszukiwane cadowe skróty"

plik testowy dwg : https://copy.com/9PL2XmzrbTiO

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

W wersji obecnej alfa ZWCAD Architecture udaje sie na 100% "obejść" w/w problem nierównoległości dociąganej powierzchni górnej ściany zewnętrznej szczytowej do połaci dachowych (warstwa A-ROOF-BOT)

 

(próba powtórzenia procedur na nowym pliku dwg udana ponownie :)).

 

plik dwg: https://copy.com/huFfc0I0H8KX

 

 

fot.13

post-140-0-21116900-1377616525_thumb.jpg

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Witam serdecznie,

 

Jesteśmy Panu ogromnie wdzięczni, za wszelkie uwagi dotyczące oprogramowania i wkład jaki wnosi Pan w jego testowanie.

Z pewnością przyczynią się one do jak najlepszego dostosowania aplikacji do potrzeb projektantów.

Zachęcamy wszystkich użytkowników testujących z nami oprogramowanie do wyrażania opinii i sugestii:)

 

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

co mi brakuje z poważniejszych rzeczy:

 

- Foundation (fundamenty) - opcja podobna do ścian z mozliwoscią definiowania ław różnego typu (możliwośc własnej biblioteki przekroju

np. część dolna prostokątna betonowa BxH z opcją offsetu symulując mimośrodową ławe w stos. do osi ściany, ściana fundamentowa np. z bloczków betonowych- murowana)

lub stopa fundamentowa (rózne typy - prostokątna, schodkowa, trapezowa definiowanie w okienku "pop up")

 

- Słupy obecne prostokątne sugerowane są jako murowane/betonowe ...wartało by w przyszlosci wprowadzić

elementy BIM kształtowników stalowych ...przynajmniej tych europejskich (np. z hut Arcellor Mittal) tj. dwuteowniki IPE, HEA, HEB, normalne, ceowniki,

profile rurowe okrągłe i prostokątne ...

tzn zgodnie z ideą BIM zwcad architecture odcinek linii/polilinii reprezentuje obiekt 2D/3D w postaci kształtownika stalowego.

 

- biblioteki drzwi/okien naszych polskich i europejskich (w postaci jak zauważyłem, dany konkretny typ  jako:2D-rzut, 2D-widok, 3D model BIM)

bilblioteka chińska jest zbyt uboga i czasem "dziwna" jak na polskie warunki.

 

- lukarna, która jest z płaskim dachem (Flat Top Window) o spadku zero stopni, dać możliwość ustalania spadku ...w czym problem??

 

wiele rzeczy jeszcze wybadam i opiszę :) jak się w wolnym czasie mocniej zagłębię , bo nie jest źle ..jest zaczyn do rozwoju i ulepszeń.

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Witam,

 

Dziękujemy bardzo za wszelkie uwagi. Na bieżąco przekazujemy Państwa sugestie i opinie.

 

Cieszymy się bardzo, że widzi Pan duży potencjał w oprogramowaniu ZWCAD Architectural i zachęcam do dalszej pracy z programem.

 

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Póki nie ma wprowadzonego generatora indywidualnych stylów drzwi np. producentów polskich (są biblioteki takich drzwi w widoku 2D/3D), można

jakby "oszukać" niedoskonałość ZWCAD ARCHITECTURE i mieć polskie drzwi zewnętrzne np. PORTA 1000x2100 w 3D i 2D.

 

Fot. 1

post-140-0-18076800-1377616704_thumb.jpg

 

Fot.2

post-140-0-08223400-1377616780_thumb.jpg

 

plik testowy DWG: https://copy.com/vMrPOzioUrfr

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Podczas tworzenia ścian po łuku nastepuje błąd wyświetlania ściany zaokrąglonej ...Hatch jest poprawny, sciana jest zamiast iść po łuku jest łamana

 

widać różnicę zejścia ze ścieżki ...miedzy linią przerywaną a żółtą ściany .... ponadto izolacja termiczna jest urywana i nie chce przylegać do ściany łukowej.

 

fot.1

post-140-0-24817600-1377616886_thumb.jpg

 

efekt na wydruku 1:100

fot. 2

post-140-0-94260900-1377616934_thumb.jpg

 

 

to także sie wiąże z nieprawidłowym generowaniu dachu dwuspadowego miedzy łukowymi równoległymi ścianami

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Jest poważny problem z elementami zaokrąglonymi, jednym z możliwych sposobów jest zastosowanie Metody Elementów Skończonych przy tworzeniu ścian po łuku, a co za tym idzie ominięciem problemu tworzenia dachu np. dwuspadowego wzgledem 2 ścian poluku równoległych względem siebie.

 

Dach przestrzenny po łuku jest utworzony indywidualnie, natomiast 2 fragmenty dachu na ścianach prostych są oryginalne ZWCAD Architecture.

 

Zalecany podział dyskretyzacji sciany jest taki by odcinek prosty na łuku był większy od szerokosci wstawianego okna lub drzwi.

 

I tu jest pole dla ZWSOFT, żeby umożliwić generowanie dachu i ścian na elementach typu łuk.

 

Sciana BIM powinna mieć aktywne 3 chwytaki : początek, srodek, koniec. Wtedy po zmienie położenia chwytaka - środek ściana dopasowuje się do punktów początek-środek-koniec po łuku. Tak to np. prosto funkcjonuje modelowanie BIM w programie obliczeniowym PL-WIN2 firmy CADSIS z Polski.

 

fot.1

post-140-0-83259500-1377617041_thumb.jpg

 

fot.2

post-140-0-21480300-1377617099_thumb.jpg

 

fot.3

post-140-0-57553000-1377617140_thumb.jpg

 

Fot.4

post-140-0-19288800-1377617216_thumb.jpg

 

link do pliku DWG do zapoznania się: https://copy.com/GMwT6emExakC

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Do w/w : Sciana BIM powinna mieć aktywne 3 chwytaki : początek, srodek, koniec. Wtedy po zmienie położenia chwytaka - środek ściana dopasowuje się do punktów początek-środek-koniec po łuku. Tak to np. prosto funkcjonuje modelowanie BIM w programie obliczeniowym PL-WIN2 firmy CADSIS z Polski.

 

krok po kroku zamodelowanie BIM w PL-WIN2 po wykorzystaniu DXF z ZWCAD ARCHITECTURE

 

Fot.5 (Ustawienie wstępne ścian BIM na zasadzie wskazywania punktów charakterystycznych poczatek-koniec)

post-140-0-68666300-1377617349_thumb.jpg

 

Fot.6 (Dopasowanie środkowych chwytaków ścian BIM do osi ściany łukowej)

post-140-0-89494600-1377617388_thumb.jpg

 

Fot.7 (w podobny sposób panele prostokątne dopasowuje się do łuków chwytakami odcinków środkowych)

post-140-0-97217600-1377617454_thumb.jpg

 

Fot.8 (widok 3D w/w modelu stropu na ścianach - obiekty BIM w PL-WIN2 , otrzymujemy szybko schemat do dalszej analizy statycznej)

post-140-0-01805200-1377617517_thumb.jpg

 

Taki sposób tworzenia ścian i paneli nietypowych po łuku uważam za bardzo prosty w użyciu, jest szybki i rekomenduję do zastosowania w ZWCAD Architecture

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Udały się próby utworzenia słupów o różnych przekrojach poprzecznych, tłumaczenie angielskie jest słabe ZWCAD ARCHITECTURE, skutkowało to tym, że dopiero z opóźnieniem znalazłem to.

 

mamy 7 rodzajów przekrojów poprzecznych:

1. prostokątny -Regular

2. okrągły - Round

3. trójkąt równoboczny - Regular Triangle

4. pięciokąt foremny - Regular Pentagon

5. sześciokąt foremny - Regular Hexagon

6. ośmiokąt foremny - Regular Octagon

7. dwunastokąt foremny - Regular Dodecagon

 

 

Fot.1

post-140-0-48003700-1377617715_thumb.jpg

 

Fot. 2

post-140-0-97359400-1377617768_thumb.jpg

 

Fot.3

post-140-0-49940600-1377617798_thumb.jpg

 

Fot.4

post-140-0-18210300-1377617832_thumb.jpg

 

Fot.5

post-140-0-87904700-1377617888_thumb.jpg

 

Fot.6

post-140-0-07829000-1377617917_thumb.jpg

 

Fot.7

post-140-0-34430700-1377617985_thumb.jpg

 

Fot.8

post-140-0-35271000-1377618030_thumb.jpg

 

Przydały by się nowe funkcje do ZWCAD Architecture:

Słupy co do zasady są osadzane pionowo prostopadle do płaszczyzny globalnel XY, ... przydała by się opcja umożliwiająca odchylenie głowicy słupa od pionu w stosunku do podstawy słupa (coś jak krzyżulec), to samo dotyczyło by belek które są generowane poziomo, aby była możliwość zmiany kąta spadku belki.

Rzedną początku i końca belki mogła by być ustawiana, standardowo - domyślnie różnica miedzy początkiem i końcem = 0.

ponadto słup w widoku bocznym winien tez miec 3 chwytaki by móc słup deformować tzn:

zmiana położenia głowicy powoduje pochylenie słupa. deformacja chwytaka środkowego dopasowuje słup do łuku (tzw. efekt "beczułki").

 

Fot.9

post-140-0-36600800-1377618096_thumb.jpg

 

Brak tych cadowych opcji w pewien sposób ogranicza możliwości i wyobraźnię architekta przy tworzeniu nietypowych brył obiektów.

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Obiekty płytowe i tarczowe (Slab/Vertical Plate), Ściana(Wall) spełniają to kryterium, są elementami BIM w ZWCAD ARCHITECTURE , po rozbiciu stają się obiektami solidowymi 3D widocznymi przez dowolny program CAD.

Dach (Roof) nie spełnia tego warunku i dlatego zapewne robią sie błędy przy nietypowym kształcie budynku

 

 

P.S. Na seminarium 19-06-2013 pokazano jak prawidłowo wykonuje się kondygnacje i obiekt 3d otwierany w czystych zwcadach.

- przykład poniżej.

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Typy ścian w aktualnej wersji  "alfa" ZwCad Architecture

 

Fot. 1. Widok z góry -  obiekty są kreślone w postaci uproszczonej jako 2D

post-140-0-78814400-1377618499_thumb.jpg

 

Fot. 2. Widok aksonometryczny konturowy -  obiekty są kreślone w postaci uproszczonej jako konturowe, przeźroczyste bryły 3D

post-140-0-61806600-1377618549_thumb.jpg

 

Fot. 3. Widok aksonometryczny z opcją "shade"  -  obiekty są kreślone w postaci wypełnionych brył 3D

post-140-0-56162600-1377618622_thumb.jpg

 

 

Zastanawia mnie ściana typu "PARAPET" do czego może służyć, czy to niska ścianka murowana do wys. jak parapet-barierka,

np. nie dzieląca fizycznie pomieszczenia tylko wydzielająca na pewnym odcinku np. aneks kuchenny od salonu?

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Witam

 

Dzięki wykładom na seminarium we Wrocławiu 19-06-2013, można było zapoznać się z filozofią tworzenia budynku wielokondygnacyjnego.

 

przykładowe ćwiczenie z poleceniami: "Create Floor Name" x3  + " 3D Group":

 

1 etap ..ściana cokołowa ze schodkami i rampami (kondygnacja -1, wys. 600mm)

2 etap ... parter (kondygnacja 1, wys. 3000mm)

3 etap ... I piętro (kondygnacja 2, wys. 3000mm)

4 etap ... składanie 3 etapów w 1 model 3D jako całość obiektu

 

fot. 1

post-140-0-27338800-1377618757_thumb.jpg

 

link do DWG: https://copy.com/2Ko1wdyq8PCs

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

UWAGA co do obiektu SLAB (płyta).

 

Korekta do n/w 20-06-2013

Aktualnie SLAB definiuje sie jako jednorodny materiał o stałej grubości - 1 zmienna,

a tak na serio to SLAB powinien mieć podobną "filozofię" CAD jak np. EXTERIOR WALL, tzn. jest w pewnym sensie kompozytem składającym się z 3 części:

- warstwa konstrukcyjna jako np. strop żelbetowy o danej grubości (1 zmienna) np. 200mm,

warstwa konstrukcyjna (SLAB-FLOOR-STRUCTURE), hatch: ANSI33,

 

- warstwy podłogowe (druga zmienna określająca sumaryczną grubość warstw posadzkowych) - cienka linia/solid3D nad SLAB dociągana do wewnętrznych krawędzi ścian,

warstwa  architektoniczna (SLAB-FLOOR-TOP)

 

- warstwy pod stropem (trzecia zmienna określająca sumaryczną grubość warstw dotyczącą np. tynku 15mm lub np. sufitu podwieszanego np. 500mm) - cienka linia/solid3D pod SLAB dociągana do wewnętrznych krawędzi ścian,

warstwa  architektoniczna (SLAB-FLOOR-BOTTOM)

 

 

Dzięki temu można narzuć 3 rodzaje materiału do renderingu wnętrz, a także warstwie solidowej sufitu podwieszanego można taką bryłę poddać dalszym obróbkom CAD np. wcięcia, wycięcia, zaokrąglenia, aranżacja pod oświetlenie sufitowe ...

 

Żadnej "rewolucji" nie trzeba robić ...bazując na tym co jest można zrobic jakby potrójny SLAB: sufit podwieszany, konstrukcja, warstwy podłogowe.

 

 

Przykład wg w/w Fot.1 ..przyjęto warstwy posadzkowe = 100mm

 

UWAGA 2:

Przydały by się filmiki np. na Youtube instruktażowe pokazujące wszystkie niezbędne, ważne narzędzia ...najlepiej na zasadzie "SLOW MOTION" by móc zdążyć krok po kroku opanować wzrokiem zasadę działania danej opcji-narzędzia, język dowolny może być po angielsku nawet :)

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Udało się w pewnym sensie uzyskać efekt warstw stropowych stosując potrójny zestaw SLAB , jak "sandwich"

- dół jako sufit

- środek konstrukcja nośna

- góra jako warstwy podłogowe

 

Fot. 1 - widok DWG 2D

post-140-0-49283800-1377619014_thumb.jpg

 

Fot.2. Widok wydruku 2D

post-140-0-57987500-1377619081_thumb.jpg

 

koty podmieniono na zgodne z normą PN-B-01025:2004 (narzędzie: E-CAD_KOTY_PN-B-01025:2004)

 

link do DWG: https://copy.com/4oFXM3Y2Htnk

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Przykłady poprawnego wykonywania rysunku budowlano-architektonicznego w Polsce znajdziemy np. tu:

http://home.agh.edu.pl/~olesiak/rysunek.html

 

(pliki PDF z kolumny "konspekt")  - materiały dydaktyczne dla architektów i konstruktorów !!!

 

link do normy-----> http://tnij.org/link_norma_pn-b-01025-2004

 

wytyczne standardy europejskie - odpowiednik "warunki techniczne dla budynków"

link ---> http://tnij.org/building_regulations_2009

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

 

Załącznik - Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu

Brzmienia załącznika: 2012-04-29

 

 

20-06-2013 Wniosek jaki sie narzuca, jest taki , że po 2004r. współczesna standaryzacja europejska  i polska

do wymiarowania rekomenduje mm.

Natomiast nasze znaczne polskie grono Architektów kreśli nadal w cm, odzwyczajenie takiej tendencji jest jak "walka z wiatrakami" ,

więc jednak trzeba by było tą jednostkę dodać oraz narzędzie konwertujące cały rysunek z cm na mm i odwrotnie :)

 

Uzupełnienie : 21-06-2013.  

 

Stara norma PN-B-01029:1960 obowiązywała od 1 października 1961r. i wtedy wymiarowanie było w cm, stara forma kot wysokościowych itp..

Od 25-04-2012 mamy świeże  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462

 

 

z niego wynika dość klarownie, że wg § 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r.

a z niego :

§ 6.

 1. Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.

2. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy;

2) projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy.

3. Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany lub dotyczącego obiektu budowlanego wielkogabarytowego można stosować oprawę wielotomową.

4. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub inne objaśnione w legendzie.

post-140-0-29766000-1377619200_thumb.jpg

 

 

 

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

1. Czy była by techniczna możliwość zastosowania własnych bibliotek drzwi i okien, które są szeroko upowszechnione na

www.archispace.pl

 

np.

http://www.archispace.pl/search?q=drzwi&x=0&y=0

 

 

2. Np. dach mansardowy .... technika podobna jak dwuspadowego, z tym że była by możliwość wprowadzenia dwóch zmiennych  nachyleń połaci.

 

np. alfa i beta, 3 zmienna to zasięg załamania kątów dachu od kalenicy.

full.gif

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Pomysł na przyszłe narzędzie do ZWCAD ARCHITECTURE tzw.

 

UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE

 

tj. narzędzie nadające  linii, polilinii, łukowi, polilinii3D usytuowanej dowolnie w przestrzeni w ramach danej kondygnacji tworzenie

przestrzennych konstrukcji mieszanych z drewna, stali, żelbetu o definiowanym profilu poprzecznym z odpowiednim zakonczeniem

definiowanym obu końców (zakonczenie normalne - prostopadłe do osi lokalnej pręta, prostopadłe do global XY, równoległe do global XY),

oraz odpowiednio zorientowanym przekroju w stosunku do osi lokalnej pręta.

 

Na dowód, że tak można 4 fotografie i plik testowy DWG na bryłach solidowych, gdzie wykorzystano jedynie proste typowe polecenia CAD.

 

W/w narzędzie sporo by ułatwiło modelowanie nietypowych konstrukcji architektom.

 

Fot. 1 widok przestrzenny z cieniowaniem.

post-140-0-00408800-1377619464_thumb.jpg

 

Fot. 2 Widok of frontu

post-140-0-90820600-1377619513_thumb.jpg

 

Fot. 3 Widok z boku

post-140-0-90335300-1377619572_thumb.jpg

 

Fot. 4 Widok z góry

post-140-0-10907900-1377619626_thumb.jpg

 

Fot. 5 Widok aksonometryczny z wykorzystaniem polecenia SOLPROF

post-140-0-59939400-1377619663_thumb.jpg

 

Prezentacja powyższa ma na celu pokazanie sporego potencjału twórczego tego przyszłego narzędzia. :)

 

plik testowy DWG z brył solidowych : https://copy.com/y6OW92mGkH8u

katalog testowy: https://copy.com/1l1eUbzK4ReN

 

 

W następnych postach podam krok po kroku podstawy i zasady  definiowania takiego obiektu z drewna, stali lub żelbetu.

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Założenia merytoryczne dla polecenia:  UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE

 

1. Przekroje

stalowe (http://proektsoft-bg.com/dropbox/en/Sections/SEC_LIB.html),

post-140-0-58823800-1377621333_thumb.jpg

żelbetowe,

drewniane:

 

PDF version here: https://copy.com/ENSVwOBMi260

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polecenie do definiowania sposobu zakończenia początku i końca obiektu 3D BIM

 

tj.

Typ 0 - zakończenie normalne do stycznej w punkcie P1 lub P2 obiektu 3D BIM

Typ 1 - zakończenie równoległe do płaszczyzny globalnej XY stycznej w punkcie P1 lub P2 obiektu 3D BIM

Typ 2 - zakończenie prostopadłe do płaszczyzny globalnej XY stycznej w punkcie P1 lub P2 obiektu 3D BIM

 

wyjątki:

 

Kiedy styczna obiektu 3D BIM w punkcie P1 lub P2 jest równoległa do płaszczyzny globalnej XY ,

zakończenie typu 1 nie jest aktywne (bo następuje efekt nieskończonego przekroju).

 

Kiedy styczna obiektu 3D BIM w punkcie P1 lub P2 jest równoległa do osi globalnej Z ,

zakończenie typu 2 nie jest aktywne (bo tu także następuje efekt nieskończonego przekroju).

 

post-140-0-45357200-1377621378_thumb.jpg

 

 

PDF version here: https://copy.com/ZomlWy4zxlDZ

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Wybrane ważniejsze fragmenty z PN-EN ISO 4157-3:2001 "Rysunek budowlany - systemy oznaczeń - Część 3: Identyfikatory pomieszczeń"

 

1.

post-140-0-84403900-1377624888_thumb.jpg

2.

post-140-0-22507600-1377624932_thumb.jpg

 

p.s fragmenty norm mają cel dydaktyczny do zapoznania się z obowiązującymi regułami.

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Próba wykorzystania ZWCAD Architecture i interpretacja do w/w rozporządzenia z 25-04-2012

- wykonano przemodelowanie pliku DWG: https://copy.com/4RuQGQe2ifYF

 

 

Fot. 1 widok aksonometryczny obszaru modelu DWG

post-140-0-78036500-1377625044_thumb.jpg

 

Fot. 2 Przekrój poprzeczny 1-1 ----> pdf https://copy.com/UJw0hq9004aB

post-140-0-85592600-1377625112_thumb.jpg

 

 

 

Fot 3. Przykład nr 2 -   Przebudowywany budynek C wielokondygnacyjny

post-140-0-56421300-1377625172_thumb.jpg

 

wersja PDF ---> https://copy.com/hHXqvxvLRnHr

Edited by Martin_S
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...