Zapis do wcześniejszych wersji DWG


Recommended Posts

Witam,

jest taki problem:

zapisywanie rysunku z obiektami, które posiadają dane dodatkowe XDATA, do wcześniejszych wersji DWG (2004, 2000), powoduje utratę części danych.

Myślę, że problem jest do rozwiązania ze strony ZwSOFT, więc warto im to zgłosić.

Przykładowe dane XDATA zapisane w obiekcie DWG 2010 i/lub DWG2007 - ZwCAD2012+:

Select object: ((-1 . <Entity name: 7edc3a40>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 .
<Entity name: 7edb5cf8>) (5 . "258") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
"Model") (8 . "BZ_P_strz") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 12) (70 . 0) (43 . 6.0)
(38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 622.003 668.31) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.0) (10
586.648 703.665) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.668179) (10 561.041 693.059) (40
. 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.0) (10 561.041 439.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 .
0.414214) (10 576.041 424.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.0) (10 730.041
424.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.414214) (10 745.041 439.059) (40 . 6.0)
(41 . 6.0) (42 . 0.0) (10 745.041 693.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 .
0.414214) (10 730.041 708.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.0) (10 576.041
708.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.668179) (10 565.435 682.452) (40 . 6.0)
(41 . 6.0) (42 . 0.0) (10 600.79 647.097) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.0) (210
0.0 0.0 1.0) (-3 ("bik_Pret_Znak_Gat." (1002 . "{") (1000 . "A-IIIN") (1002 .
"}")) ("bik_Pret_Srednica" (1002 . "{") (1000 . "6") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Srednica_Giecia_Preta" (1002 . "{") (1000 . "15") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Typ_Giecia" (1002 . "{") (1000 . "0") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Hak1_Kat" (1002 . "{") (1000 . "135") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Hak1_h1" (1002 . "{") (1000 . "50") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Hak1_d1" (1002 . "{") (1000 . "24") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Hak1_Strona" (1002 . "{") (1000 . "2") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Hak2_Kat" (1002 . "{") (1000 . "135") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Hak2_h2" (1002 . "{") (1000 . "50") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Hak2_d2" (1002 . "{") (1000 . "24") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Hak2_Strona" (1002 . "{") (1000 . "2") (1002 . "}")) ("bik_Pret_Kod"
(1002 . "{") (1000 . "31") (1002 . "}")) ("bik_Pret_ID" (1002 . "{") (1000 .
"494272226") (1002 . "}")) ("bik_Pret_Typ" (1002 . "{") (1000 . "Strz") (1002 .
"}")) ("bik_Pret_Kierunek_XY" (1002 . "{") (1000 . "X") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Polozenie_GD" (1002 . "{") (1000 . "G") (1002 . "}"))
("bik_Pret_Typ_Predefiniowany" (1002 . "{") (1000 . "0") (1002 . "}"))))

Te same dane XDATA po zapisie pliku do DWG 2004 i/lub DWG2000 - ZwCAD2012+:

Select object: ((-1 . <Entity name: 7ed699c0>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 .
<Entity name: 7ed67cf8>) (5 . "258") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
"Model") (8 . "BZ_P_strz") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 12) (70 . 0) (43 . 6.0)
(38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 622.003 668.31) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.0) (10
586.648 703.665) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.668179) (10 561.041 693.059) (40
. 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.0) (10 561.041 439.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 .
0.414214) (10 576.041 424.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.0) (10 730.041
424.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.414214) (10 745.041 439.059) (40 . 6.0)
(41 . 6.0) (42 . 0.0) (10 745.041 693.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 .
0.414214) (10 730.041 708.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.0) (10 576.041
708.059) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.668179) (10 565.435 682.452) (40 . 6.0)
(41 . 6.0) (42 . 0.0) (10 600.79 647.097) (40 . 6.0) (41 . 6.0) (42 . 0.0) (210
0.0 0.0 1.0) (-3 ("bik_Pret_Znak_Gat." (1002 . "{") (1000 . "A-IIIN") (1002 .
"}")) ("bik_Pret_Typ_Predefiniowany" (1002 . "{") (1000 . "0") (1002 . "}"))))

Jak widać, część danych po prostu "zniknęła".

Można to sprawdzić na dowolnych przykładach we własnym zakresie.

W załączniku plik zapisany w DWG2010 - XDATA można sprawdzić poleceniem:

(entget(car(entsel)) '("*"))

Następnie zapisać ten rysunek do formatu DWG2004 i ponownie sprawdzić.

pozdrawiam

2010.zip

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...