Właściwości warstw [rozwiązany]


marek78

Recommended Posts

Zauważyłem pewną właściwość w programie, którą pragnę zgłosić, gdyż nie jestem przekonany czy jest to właściwe działanie programu.

Otóż podczas zmiany właściwości warstw we wstążce menu w zakresie jej szerokości linii lub szerokości linii, ich zmiana nie jest przenoszona do okna zarządzania warstw.

I tak samo odwrotnie. Zmieniając np. rodzaj linii na przerywaną w oknie dialogowym zarządzanie warstwami, w trakcie pracy, podczas jej wyboru w menu właściwości (strzałka po lewej stronie) nie zmieniają się ich cechy (w oknie w strzałce po prawej stronie).

 

rys.jpg

Edited by marek78
Link to comment
Share on other sites

Mnie chodzi o to, że jeśli te właściwości warstw (grubość i szerokość) zmieni Pan za pomocą narzędzie wskazanego przeze mnie prawą strzałką czyli w Pana przypadku "Properities", to one i tak nie będą uaktualnione w "Layer properities".

A może tak powinno być ?

 

Link to comment
Share on other sites

Jeśli zmienimy tutaj to tak jakby nadpiszemy ustawienia warstw dla nowych obiektów.

warstwy.png

Wtedy każdy nowo utworzony obiekt będzie miał ten styl linii.

Czyli każdy obiekt jaki narysujemy będzie miał taki styl linii, ale nie spowoduje to żadnej zmiany ustawieniach warstw.

Zmiana w tym oknie dotyczy tylko obiektów rysunkowych i nie ma wpływu na ustawienia warstw.

 

Link to comment
Share on other sites

  • dmatusz3 changed the title to Właściwości warstw [rozwiązany]
  • dmatusz3 locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.