Obliczanie naprężeń w rozciąganym pręcie.


dmatusz3

Recommended Posts

Chciałbym obliczyć naprężenia w rozciąganym pręcie.

Zadanie jest bardzo proste, więc nieco je skomplikujemy.

 

Daną mamy siłę, oraz średnice prętów, a dokładnie 10 średnic, od 10mm do 19mm.

 

Możemy napisać 10 identycznych wzorów jeden pod drugim, zmieniając dane średnic.

 

Ale można to wykonać bardziej elegancko.

 

W pierwszym kroku utworzymy tablicę, w której umieścimy średnice.

Posłuży nam do tego celu polecenie range(3)

 

post-1-0-57037800-1430581743.png

 

Poniżej zrzut ekranu z deklaracji średnic, oraz tablica wynikowa.

 

post-1-0-04337900-1430581935.png

 

Aby policzyć pole powierzchni poprzecznej można byłoby napisać.

 

post-1-0-10231000-1430583746.png

 

ale to niestety nie zadziała. W wyniku otrzymaliśmy tylko jeden element. Oczekiwaliśmy macierzy.

 

Natomiast taki zapis już zadziała

 

post-1-0-08824600-1430583892.png

 

Ale my potrzebujemy obliczyć pole powierzchni.

Wykorzystamy więc pasek programowania.

 

post-1-0-29799100-1430584356.png

 

Kilka słów wyjaśnienia. Powyższy zapis nadaje zmiennej i wartość o 1 do 10, i wykonuje obliczenie, które znajdują się poniżej pętli.

 

Zapis 1..10 uzyskujemy za pomocą polecenia range (mówiliśmy o tym na samym początku).

Indeks przy literze A uzyskujemy za pomocą nawiasu kwadratowego [ (kropka nie zadziała).

 

W wyniku tego zostanie utworzona nowa macierz, do której zostaną wpisane obliczone pola powierzchni.

Będzie ona wyglądała w taki sposób

 

post-1-0-35040600-1430585305.png

 

Dopiszmy jeszcze wzór na naprężenia.

Dodatkową linię instrukcji uzyskujemy poprzez naciśnięcie napisu line w pasku "Programowanie"

 

post-1-0-61863300-1430585807.png

 

Oto wzór ostateczny.

 

post-1-0-56383700-1430585878.png

 

a to wynik.

 

post-1-0-45496000-1430585992_thumb.png

 

Cały arkusz wygląda następująco

 

post-1-0-49219400-1430586597_thumb.png

 

Dołączam plik z programu SMath Studio Desktop

 

Naprezenia_rozciągające..sm

 

:hi:

 

Następny post

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...