Dozór techniczny UDT

Sprawy związane z projektowaniem, użytkowaniem i konserwacją urządzeń objętych dozorem technicznym.