Selection solt after using command move by shortcut


Recommended Posts

Hi,

 

I have a problem with shortcut move set on (SHIFT+RIGHT MOUSE BUTTON)

So i pick some objects then use command move by writing it in console command - its ok, i still have my object selected. But when i use shortcut for command move (SHIFT + right mouse button) then i lost my selection.

I tried use different macro in shortuct using p as previous selection but it doesn't work. Also have proper value for PICKFIRST and QAFLAG.

 

I work on zwcad 2021 standard "2021.03.25(63304)_x64"

Edited by pietrowm
Link to comment
Share on other sites

Witam,
W tym przypadku potrzeba uruchomić najpierw przypisane makro np. Shift+PPM (prawy przycisk myszy), a następnie wybrać obiekty- tak to działa.

Na marginesie, domyślnie Shift+PPM lub Ctrl+PPM (prawy przycisk myszy) wywołuje menu do nadpisania uchwytów. Może warto, albo dostosować prawy przycisk myszy, albo skorzystać ze skrótów klawiszowych np. Shift + L przez polecenie cui jak niżej.

2022-04-12 07_50_09.png

2022-04-12 08_05_20.png

Link to comment
Share on other sites

Co do ustawień PPM, wyglądają tak:

image.png.ad7972fdaecb3f13afed28ac53883451.png

Co do samego skrótu, to czy jest możliwość aby skrót SHIFT+PPM wywoływał komendę przesuń, wybierał poprzednie zaznaczenie i potwierdzał. Nie znam się na pisaniu lispów i makr, więc nie wiem jak miało by to wyglądać. Do tej pory udało mi się zastosować poprzednie zaznaczenie jednak nie wiem jak to potwierdzić w makrze.

image.png.1fb6b12b450f571debfe81c84b936884.png

Poniżej efekt zastosowania skrótu. Jest informacja o wybranych elementach, ale brakuje zatwierdzenie tego wyboru, przy czym na modelu nie widać aby te elementy były zaznaczone, a jeśli potwierdzę przez enter lub PPM, to tak jakbym nic nie wybrał.

image.png.ba56f02a9df66690f64ccd259b215a56.png

Edited by pietrowm
Link to comment
Share on other sites

Jeśli chodzi o automatyczne zaznaczenie ostatniego zbioru przy przesuwaniu, to dopisałem w makro po move _p i dodałem spację (jak niżej), aby od razu zatwierdzać ostatni wybór obiektów bez potrzeby naciskania Enter.
Nie mniej, można jeszcze zaznaczyć obiekty w celu przesunięcia, kliknąć w dowolny uchwyt i nast. wybrać spację (aby uruchomić PRZESUŃ), a nast. określić punkty przesunięcia.

 

2022-04-12 08_50_28.png

Link to comment
Share on other sites

człon "_p " nie działa, niemniej jednak, naciśniecie spacji działa tak jakbym chciał, aby działał skrót SHIFT+PPM, więc nie będzie problemu z przestawieniem się na spację.

Jeszcze pytanie poza tematem. Działanie spacji jest wbudowane w działanie programu tzn. jest to domyślny skrót dla polecenia move po wcześniejszym zaznaczeniu?

Ogromne dzięki za pomoc

Link to comment
Share on other sites

U mnie działa _p , ale oczywiście musi być to wpisane w makro po spacji ... _move _p ) Istotne jest też, aby w historii były zaznaczane jakieś obiekty.

Spacja bardzo często działa jako zatwierdzenie poleceń podobnie jak Enter, ale w przypadku zaznaczenia obiektów i kliknięcia w uchwyt, jedna Spacja uruchamia PRZESUŃ, dwie spacje uruchamiają OBRÓĆ, trzy SKALA, cztery LUSTRO jak niżej.
 

2022-04-12 09_19_38.png

Link to comment
Share on other sites

Faktycznie, co do spacji wszystko się zgadza co to napisałeś. Z ciekawości zmieniłem skrót na SZIFT+Z i ku mojemu zdziwieniu raz działało raz nie, aż nie zauważyłem, że działanie tego skrótu zależy od tego jak długo wciśnięty jest SHIFT. Jeśli krótko, polecenie działa tak jak powinno - zaznaczenie pozostanie, jeśli dłużej - zaznaczone obiekty się odznaczają. Przy skrócie SHIFT+PPM niezależnie jak krótko wciśnięty jest SHIFT, zaznaczone obiekty odznaczają się.

Czy ZWCAD ma jakieś funkcje dla wciśniętego przycisku SHIFT, czy jest to spowodowane jakimiś innymi programami/systemem?

EDIT: Przy SHIFT+PPM polecenie również działa jak należy, jednak SHIFT musi być przytrzymany znacznie krócej niż przy w przypadku SHIFT+Z.

Edited by pietrowm
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...