pawel_92

Model terenu przy pomocy pliku .txt

Recommended Posts

Czy ZWTraffic przewiduje możliwość utworzenia profilu terenu, jeśli mam do dyspozycji plik .txt z pomiarem współrzędnych i rzędnych wysokościowych? Analizując funkcję programu tworzenia profilu podłużnego drogi zauważyłem, że bazuje on jedynie na poziomicach i teraz nie wiem, czy faktycznie tak jest, czy może sam jestem niedoinformowany w tej kwestii 😉

Ewentualnie, będę wdzięczny za porady w tworzeniu niwelety, mając właśnie pomiar terenu w pliku .txt

Edited by pawel_92

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam,
Sądzę, że w opisanym przypadku pomocnym narzędziem do ZWCAD przy tworzeniu niwelet byłaby nakładka TCPMDT. Opis możliwości oraz pobranie nakładki w celu przetestowania znajduje się pod linkiem TCP MDT.
Nakładka ZWTraffic umożliwia utworzenie warstwic, opisanie ich oraz utworzenie profilu podłużnego.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now