[C#] Dostęp do tablicy symboli w klasie generycznej


Recommended Posts

Witam.

Zderzyłem się z programistycznym problemem niekoniecznie związanym ściśle z ZwCAD'em ale wyszedł akurat przy programie na tą platformę. Prawdopodobnie jest to problem bardziej ogólny.

Mam klasę generyczną która ma za zadanie sprawdzić czy w tablicy symboli istnieje przekazany symbol. Jeżeli nie to powinna ten symbol w tej tablicy utworzyć.

  public abstract class SymbolGenerator<TTable> : ISymbolGenerator where TTable : SymbolTable
  {
    public abstract void Generate();

    public void Generate<TSymbol>(TSymbol symbol) where TSymbol : SymbolTableRecord
    {
      Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
      Database acDatabase = acDoc.Database;
      using (Transaction transaction = acDoc.TransactionManager.StartTransaction())
      {
        TTable symbolTable = (TTable)transaction.GetObject(GetObjectId(acDatabase, typeof(TTable)), mode: OpenMode.ForRead);

        if (!symbolTable.Has(symbol.Name))
        {
          symbolTable.Add(symbol);								// <- tu się wywala
          transaction.AddNewlyCreatedDBObject(symbol, true);
          transaction.Commit();
        }
      }
    }

    private ObjectId GetObjectId(Database db, Type type)
    {
      switch(type.Name)
      {
        case "LayerTable":
          return db.LayerTableId;
        case "TextStyleTable":
          return db.TextStyleTableId;
        default:
          throw new NotSupportedException();
      }
    }
  }

Jak widać klasa powinna sobie poradzić z każdą tablicą symboli. Mnie w szczególności interesują LayerTable i TextStyleTable. Po przekazaniu innej ma rzucić wyjątek. Klasa jest abstrakcyjna więc potrzebuję klasy konkretnej. Przykładowa klasa do obsługi jakiegoś stylu tekstu. Klasa dziedziczy po SymbolGenerator<TextStyleTable> jak widać oczekuje typu TextStyleTable

  public class ElevationMarkTextStyleGenerator : SymbolGenerator<TextStyleTable>, IElevationMarkTextStyleGenerator
  {
    public override void Generate()
    {
      TextStyleTableRecord style = new TextStyleTableRecord();
      style.Name = "ck_koty";
      style.FileName = "simplex.shx";
      style.XScale = 0.65;
      style.ObliquingAngle = 0;

      Generate(style);
    }
  }

Wywołanie proste:

      var generator = new ElevationMarkTextStyleGenerator();
      generator.Generate();

519183410_2018-12-1210_56_35-ZWCAD.png.8fb4ac555fa8ce3f074ecea240e1db90.png

Application does not support just-in-time (JIT)
debugging. See the end of this message for details.

************** Exception Text **************
System.Runtime.InteropServices.SEHException (0x80004005): External component has thrown an exception.
  at ZcDbSymbolTable.add(ZcDbSymbolTable* , ZcDbObjectId* , ZcDbSymbolTableRecord* )
  at ZwSoft.ZwCAD.DatabaseServices.SymbolTable.Add(SymbolTableRecord value)
  at CADKitCore.Contract.SymbolGenerator`1.Generate[TSymbol](TSymbol symbol) in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKit\Contract\SymbolGenerator.cs:line 21
  at CADKitElevationMarks.Model.ElevationMarkTextStyleGenerator.Generate() in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Model\ElevationMarkTextStyleGenerator.cs:line 17
  at CADKitElevationMarks.Contract.BaseElevationMark..ctor(IElevationMarkConfig _config) in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Contract\BaseElevationMark.cs:line 44
  at CADKitElevationMarks.Model.ArchtecturalElevationMarkPNB01025..ctor(IElevationMarkConfig config) in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Model\ArchtecturalElevationMarkPNB01025.cs:line 16
  at CADKitElevationMarks.Model.ElevationMarkFactoryPNB01025.GetElevationMark(ElevationMarkType type, IElevationMarkConfig config) in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Model\ElevationMarkFactoryPNB01025.cs:line 15
  at CADKitElevationMarks.Contract.ElevationMarkFactory.GetElevationMark(ElevationMarkType type) in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Contract\ElevationMarkFactory.cs:line 15
  at CADKitElevationMarks.Commands.ElevationMarkArch() in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Commands.cs:line 17
  at ZwSoft.ZwCAD.Runtime.CommandClass.InvokeHelper(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
  at ZwSoft.ZwCAD.Runtime.CommandClass.InvokeHelperWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)

Prawdę mówiąc nie wiem co robię nie tak.

Może znajdzie się ktoś bieglejszy, kto mi to wyjaśni?

 

Link to comment
Share on other sites

Tiaaaa.... proszę admina o wywalenie wątku w niebyt. Jeżeli nie to sam sobie odpowiem.

Ślepota własna. Nie odblokowałem tablicy do zapisu.

TTable symbolTable = (TTable)transaction.GetObject(GetObjectId(acDatabase, typeof(TTable)), mode: OpenMode.ForRead);	// <- tylko do odczytu
        if (!symbolTable.Has(symbol.Name))
        {
			symbolTable.UpgradeOpen();						// <- togo brakowało
          symbolTable.Add(symbol);							
          transaction.AddNewlyCreatedDBObject(symbol, true);
          transaction.Commit();
        }

 

Edited by perlon
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...