perlon

[C#] Dostęp do tablicy symboli w klasie generycznej

Recommended Posts

Witam.

Zderzyłem się z programistycznym problemem niekoniecznie związanym ściśle z ZwCAD'em ale wyszedł akurat przy programie na tą platformę. Prawdopodobnie jest to problem bardziej ogólny.

Mam klasę generyczną która ma za zadanie sprawdzić czy w tablicy symboli istnieje przekazany symbol. Jeżeli nie to powinna ten symbol w tej tablicy utworzyć.

  public abstract class SymbolGenerator<TTable> : ISymbolGenerator where TTable : SymbolTable
  {
    public abstract void Generate();

    public void Generate<TSymbol>(TSymbol symbol) where TSymbol : SymbolTableRecord
    {
      Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
      Database acDatabase = acDoc.Database;
      using (Transaction transaction = acDoc.TransactionManager.StartTransaction())
      {
        TTable symbolTable = (TTable)transaction.GetObject(GetObjectId(acDatabase, typeof(TTable)), mode: OpenMode.ForRead);

        if (!symbolTable.Has(symbol.Name))
        {
          symbolTable.Add(symbol);								// <- tu się wywala
          transaction.AddNewlyCreatedDBObject(symbol, true);
          transaction.Commit();
        }
      }
    }

    private ObjectId GetObjectId(Database db, Type type)
    {
      switch(type.Name)
      {
        case "LayerTable":
          return db.LayerTableId;
        case "TextStyleTable":
          return db.TextStyleTableId;
        default:
          throw new NotSupportedException();
      }
    }
  }

Jak widać klasa powinna sobie poradzić z każdą tablicą symboli. Mnie w szczególności interesują LayerTable i TextStyleTable. Po przekazaniu innej ma rzucić wyjątek. Klasa jest abstrakcyjna więc potrzebuję klasy konkretnej. Przykładowa klasa do obsługi jakiegoś stylu tekstu. Klasa dziedziczy po SymbolGenerator<TextStyleTable> jak widać oczekuje typu TextStyleTable

  public class ElevationMarkTextStyleGenerator : SymbolGenerator<TextStyleTable>, IElevationMarkTextStyleGenerator
  {
    public override void Generate()
    {
      TextStyleTableRecord style = new TextStyleTableRecord();
      style.Name = "ck_koty";
      style.FileName = "simplex.shx";
      style.XScale = 0.65;
      style.ObliquingAngle = 0;

      Generate(style);
    }
  }

Wywołanie proste:

      var generator = new ElevationMarkTextStyleGenerator();
      generator.Generate();

519183410_2018-12-1210_56_35-ZWCAD.png.8fb4ac555fa8ce3f074ecea240e1db90.png

Application does not support just-in-time (JIT)
debugging. See the end of this message for details.

************** Exception Text **************
System.Runtime.InteropServices.SEHException (0x80004005): External component has thrown an exception.
  at ZcDbSymbolTable.add(ZcDbSymbolTable* , ZcDbObjectId* , ZcDbSymbolTableRecord* )
  at ZwSoft.ZwCAD.DatabaseServices.SymbolTable.Add(SymbolTableRecord value)
  at CADKitCore.Contract.SymbolGenerator`1.Generate[TSymbol](TSymbol symbol) in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKit\Contract\SymbolGenerator.cs:line 21
  at CADKitElevationMarks.Model.ElevationMarkTextStyleGenerator.Generate() in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Model\ElevationMarkTextStyleGenerator.cs:line 17
  at CADKitElevationMarks.Contract.BaseElevationMark..ctor(IElevationMarkConfig _config) in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Contract\BaseElevationMark.cs:line 44
  at CADKitElevationMarks.Model.ArchtecturalElevationMarkPNB01025..ctor(IElevationMarkConfig config) in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Model\ArchtecturalElevationMarkPNB01025.cs:line 16
  at CADKitElevationMarks.Model.ElevationMarkFactoryPNB01025.GetElevationMark(ElevationMarkType type, IElevationMarkConfig config) in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Model\ElevationMarkFactoryPNB01025.cs:line 15
  at CADKitElevationMarks.Contract.ElevationMarkFactory.GetElevationMark(ElevationMarkType type) in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Contract\ElevationMarkFactory.cs:line 15
  at CADKitElevationMarks.Commands.ElevationMarkArch() in D:\dev\CSharp\Workspace\CADKit\CADKitElevationMarks\Commands.cs:line 17
  at ZwSoft.ZwCAD.Runtime.CommandClass.InvokeHelper(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
  at ZwSoft.ZwCAD.Runtime.CommandClass.InvokeHelperWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)

Prawdę mówiąc nie wiem co robię nie tak.

Może znajdzie się ktoś bieglejszy, kto mi to wyjaśni?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tiaaaa.... proszę admina o wywalenie wątku w niebyt. Jeżeli nie to sam sobie odpowiem.

Ślepota własna. Nie odblokowałem tablicy do zapisu.

TTable symbolTable = (TTable)transaction.GetObject(GetObjectId(acDatabase, typeof(TTable)), mode: OpenMode.ForRead);	// <- tylko do odczytu
        if (!symbolTable.Has(symbol.Name))
        {
			symbolTable.UpgradeOpen();						// <- togo brakowało
          symbolTable.Add(symbol);							
          transaction.AddNewlyCreatedDBObject(symbol, true);
          transaction.Commit();
        }

 

Edited by perlon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now