połaczenie przez OLE


jureko

Recommended Posts

witam,

próbuję połączyc się przez OLE z Openoffice do zwcad. Trochę mam z tym problemów niestety - chciałbym otworzyć każdy plik z katalogu i pobrać z niego potrzebne informacje. Połączenie mi się udało, jakieś próbne wyswietlanie danych z zwcad działa. Natomiast otwieranie plików i robienie w nich czegokolwiek to trochę trudna sprawa dla mnie. Pomógłby mi ktoś z tym tematem?

Łączę się tak:

Sub zwConnect 'połaczenie z zwcad
Dim OleService1 As Object
Dim zwApp, zwdwg As Object

OleService1 = createUnoService("com.sun.star.bridge.OleObjectFactory")
zwApp = OleService1.CreateInstance("Zwcad.application")
zwApp.Visible = False

MsgBox zwApp.FullName	'to dziala
zwdwg = zwApp.Documents		
zwApp.Documents.Open("c:\ole.dwg")

'zwdwg.Close
'zwApp.Quit

no a w pliku chce zrobić coś w stylu:

Sub totalnumber()

  'define
  Dim total As Double
  total = 0

  'Create a set
  Dim ssetObj As ZwcadSelectionSet
  Set ssetObj = Thisdocument.SelectionSets.Add("TEST_SSET")

  'use Filters to get text
  Dim Ftype(2) As Integer
  Dim Fdata(2) As Variant

  Ftype(0) = 0
  Fdata(0) = "text"

  Ftype(1) = 8
  Fdata(1) = "teksty"

  Ftype(2) = 62
  Fdata(2) = 4

  Dim mode As ZcSelectionSetType
  mode = zcSelectionSetAll

  ssetObj.Select zcSelectionSetAll, , , Ftype, Fdata

  'Determine the text whether to be digital
  For i = 0 To ssetObj.Count - 1
    If IsNumeric(ssetObj.Item(i).TextString) Then
      total = total + ssetObj.Item(i).TextString
      Activedocument.Utility.Prompt ssetObj.Item(i).TextString & vbCrLf
    End If
  Next i

  ' delete set
  ssetObj.Delete

  ' output the sum
  Activedocument.Utility.Prompt "suma " & total

End Sub

Pewnei w MSoffice z jego VBasic byłoby mi łatwiej ale akurat używam OOffice...

--

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.