Recommended Posts

ABC Płyta
Statyka i wymiarowanie wg PN-EN 1992-1-1:2008 z ugięciami płyt zarysowanych, ugięcia od skurczu, warunki ppoż. przy wymiarowaniu, dynamika
(częstości i postacie drgań własnych).

Program pozwala rozwiązać i zaprojektować:
żelbetowe stropy wielopolowe, dowolnie ukształtowane i perforowane, o stałej i zmiennej grubości,
stropy monolityczne z uwzględnieniem współpracy belek, ścian i słupów podpierających,
fundamenty płytowe, rusztowe, o stałej i zmiennej grubości, na podłożu sprężystym o obszarowo zmiennych parametrach

 

ABC Tarcza
rozwiązuje wszelkiego typu tarcze nośne w tym wielopolowe oraz tarcze stężające.
Tarcze te mogą być dowolnie ukształtowane i perforowane oraz dowolnie podparte.
Wersja podstawowa: statyka i wymiarowanie z zarysowaniem tarcz żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008, plus dynamika (częstości i postacie drgań własnych)

Podstawowe możliwości programu:
- rozwiązuje wszelkiego typu tarcze nośne (w tym wielopolowe) oraz tarcze stężające, tarcze te mogą być dowolnie ukształtowane i perforowane oraz dowolnie podparte.
- u
względnia lokalne zmiany grubości i zmiany materiałów oraz odkształcalność podłoża.
- u
względnia wszelkiego typu obciążenia (pionowe, poziome, ciężar własny) łącznie z wymuszonym odkształceniem podłoża, wpływami temperatury i skurczu.
- w
yznacza zbrojenie w zadanych kierunkach, pozwala na zadanie własnego zbrojenia w formie dyspozycji dla konstruktora.
- p
rzedstawia wytężenie elementów tarczy wg wybranych hipotez.

 

ABC Rama 3D
Program pozwala na analizę statyki i dynamiki dowolnego płaskiego i przestrzennego ustroju prętowego, a w szczególności: 
belki, rusztu, kratownicy, ramy płaskiej, ramy przestrzennej, plus dynamika (częstości i postacie drgań własnych).

 

ABC Obiekt 3D 
- statyka i dynamika (częstości i postacie drgań własnych) układów powłokowych, ramowych i mieszanych,
- wymiarowanie i zarysowanie elementów powierzchniowych na zginanie i stan tarczowy,
- posadowienie na podłożu uwarstwionym i półprzestrzeni sprężystej,
- pakiet nieliniowy (cięgna, podpory, podłoże),
- program zawiera w sobie osobną ścieżkę do modelowania układów prętowych RAMA 3D

 

Oprogramowanie jest dostępne w systemie zakupu grupowego na platformie
(listy zapisów na rabaty):
https://www.tinserwis.pl/bootslistykat-3-PROJEKTOWANIE-KONSTRUKCJI

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now