ABC: Płyta, Tarcza, Rama 3D i Obiekt 3D


tinserwis

Recommended Posts

ABC Płyta
Statyka i wymiarowanie wg PN-EN 1992-1-1:2008 z ugięciami płyt zarysowanych, ugięcia od skurczu, warunki ppoż. przy wymiarowaniu, dynamika
(częstości i postacie drgań własnych).

Program pozwala rozwiązać i zaprojektować:
żelbetowe stropy wielopolowe, dowolnie ukształtowane i perforowane, o stałej i zmiennej grubości,
stropy monolityczne z uwzględnieniem współpracy belek, ścian i słupów podpierających,
fundamenty płytowe, rusztowe, o stałej i zmiennej grubości, na podłożu sprężystym o obszarowo zmiennych parametrach

 

ABC Tarcza
rozwiązuje wszelkiego typu tarcze nośne w tym wielopolowe oraz tarcze stężające.
Tarcze te mogą być dowolnie ukształtowane i perforowane oraz dowolnie podparte.
Wersja podstawowa: statyka i wymiarowanie z zarysowaniem tarcz żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008, plus dynamika (częstości i postacie drgań własnych)

Podstawowe możliwości programu:
- rozwiązuje wszelkiego typu tarcze nośne (w tym wielopolowe) oraz tarcze stężające, tarcze te mogą być dowolnie ukształtowane i perforowane oraz dowolnie podparte.
- u
względnia lokalne zmiany grubości i zmiany materiałów oraz odkształcalność podłoża.
- u
względnia wszelkiego typu obciążenia (pionowe, poziome, ciężar własny) łącznie z wymuszonym odkształceniem podłoża, wpływami temperatury i skurczu.
- w
yznacza zbrojenie w zadanych kierunkach, pozwala na zadanie własnego zbrojenia w formie dyspozycji dla konstruktora.
- p
rzedstawia wytężenie elementów tarczy wg wybranych hipotez.

 

ABC Rama 3D
Program pozwala na analizę statyki i dynamiki dowolnego płaskiego i przestrzennego ustroju prętowego, a w szczególności: 
belki, rusztu, kratownicy, ramy płaskiej, ramy przestrzennej, plus dynamika (częstości i postacie drgań własnych).

 

ABC Obiekt 3D 
- statyka i dynamika (częstości i postacie drgań własnych) układów powłokowych, ramowych i mieszanych,
- wymiarowanie i zarysowanie elementów powierzchniowych na zginanie i stan tarczowy,
- posadowienie na podłożu uwarstwionym i półprzestrzeni sprężystej,
- pakiet nieliniowy (cięgna, podpory, podłoże),
- program zawiera w sobie osobną ścieżkę do modelowania układów prętowych RAMA 3D

 

Oprogramowanie jest dostępne w systemie zakupu grupowego na platformie
(listy zapisów na rabaty):
https://www.tinserwis.pl/bootslistykat-3-PROJEKTOWANIE-KONSTRUKCJI

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...